COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS

VSEBINA


januar 110 SPLOŠNO.


1.
POTOČNIK, Mateja, 22.01.1986-
        Muzeji za otroke : diplomsko delo / Mateja Potočnik. - Ljubljana : [M. Potočnik], 2011. - 90 str. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 80-83. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) museum b) teaching programme c) muzej d) učni programi e) muzejska pedagogika f) muzije za otroke g) interaktivnost

069-053.2(043.2)
Č II 05(043.2) POTOČNIK, M. Muzeji
COBISS.SI-ID 8660297


004 RAČUNALNIŠTVO.


2.
        ADOBE Photoshop CS5 : uradni učbenik podjetja Adobe Systems / [avtorji Adobe Creative Team ; prevod Iolar]. - 1. natis. - Ljubljana : Pasadena, 2010 ([Miklavž na Dravskem Polju] : Florjančič). - IX, 380 str. : ilustr. ; 21 cm + 1 optični disk (DVD-ROM). - (Učilnica v knjigi)

Prevod dela: Adobe Photoshop CS5. - Na priloženem DVD-ju za operacijski sistem Windows in Mac dodani dve uri poučnih filmov iz serije Learn Photoshop CS5 by video. - 1.500 izv. - Kazalo
ISBN 978-961-6661-15-7
a) Adobe Photoshop CS5 (računalniški program) - Učbeniki b) Računalniška grafika c) računalniški program Adobe Photoshop CS5

004.4
004.4 ADOBE photoshop CS5 cdr 004.4 ADOBE photoshop CS5
COBISS.SI-ID 253500416

3.
        COMPUTER-assisted teaching : new developments / editors, Brayden A. Morris and George M. Ferguson. - New York : Nova Science, cop. 2010. - XV, 225 str. : ilustr. ; 26 cm. - (Education in a competitive and globalizing world series)

Bibliografija na koncu posameznih prispevkov. - Kazalo
ISBN 978-1-60876-855-4 (hbk)
a) science education b) didactic use of computer c) multimedia method d) naravoslovna vzgoja in izobraževanje e) didaktična uporaba računalnika f) multimedijska metoda g) internet h) e-učenje

004
004 COMPUTER-ASSISTED teaching
COBISS.SI-ID 8661321

4.
ŠULER, Rok
        Spoznajmo Office 2010 / Rok Šuler, Aleš Šuler. - 1. izd. - Šempeter pri Gorici : Flamingo, 2010. - 251 str. : ilustr. ; 27 cm. - (Naj ostane preprosto!)

500 izv.
ISBN 961-6176-89-7
a) software - reference book b) programska oprema - priročnik c) Office 2010 d) računalniški programi Microsoft Office 2010 e) Word 2010 f) Excel 2010 g) PowerPoint 2010 h) Access 2010 i) Outlook 2010

004.4
004.4 ŠULER, R. Spoznajmo Office
COBISS.SI-ID 7311390


028


5.
PEČJAK, Sonja
        Psihološki vidiki bralne pismenosti : od teorije k praksi / Sonja pečjak ; [prevod povzetka Simona Nagernik]. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2010 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 193 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Zbirka Razprave FF)

Bibliografija: str. 171-184. - Kazali. - Povzetek ; Abstract. - Vsebina: 1. Pismenost in bralna pismenost; 2. Strukturni vidik bralne pismenosti; 3. Razvojni vidik bralne pismenosti; 4. Izobraževalni vidik bralne pismenosti; 5. Edukometrijski vidik bralne pismenosti; 6. Profesionalni razvoj učiteljev za pismenost
ISBN 978-961-237-401-3
a) reading b) literacy c) skill d) branje e) pismenost f) spretnost g) bralna pismenost h) bralno razumevanje i) modeli

028:37.015.3
CC-APA:
3500
5-100
028 PEČJAK, S. Psihološki
COBISS.SI-ID 254148352


1 FILOZOFIJA.


6.
DOLAR, Mladen
        Kralju odsekati glavo : Foucaultova dediščina / Mladen Dolar. - Ljubljana : Krtina, 2009 (Ljubljana : Formatisk). - 141 str. ; 20 cm. - (Knjižna zbirka Krt ; 153)

600 izv. - Bibliografija: str. 135-141
ISBN 978-961-260-027-3
a) philosophy b) humanism c) filozofija d) humanizem e) vednost f) oblast

1
1 DOLAR, M. Kralju
COBISS.SI-ID 249076992

7.
KANT, Immanuel, 1724-1804
        Predkritični spisi / Immanuel Kant ; uredila Zdravko Kobe in Rado Riha ; izbor besedil Samo Tomšič in Zdravko Kobe ; uvodna študija Zdravko Kobe ; prevod Samo Tomšič in Zdravko Kobe. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2010. - 512 str. ; 22 cm. - (Philosophica. Series Classica / Filozofski inštitut ZRC)

Bibliografija: str. 483-485. - Kazali
ISBN 978-961-254-212-2
a) Kant, Immanuel (1724-1804) b) philosophy c) filozofija d) nemška klasična filozofija e) filozofija religije f) estetika

1Kant I.
1 KANT, I. Predkritični
COBISS.SI-ID 251907072

8.
LOCKE, John, 1632-1704
        Dve razpravi o oblasti ; Pismo o toleranci / John Locke ; [prevedli Zdenka Erbežnik ... et al.]. - Ljubljana : Krtina, 2010. - 330 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Knjižna zbirka Temeljna dela / Krtina)

Prevoda del: Two treatises of government ; A letter concerning toleration
ISBN 978-961-260-040-2
a) Locke, John (1632-1704) b) tolerance c) ethics d) morality e) toleranca f) etika g) moralnost h) strpnost i) oblast

172.4
1Locke J.
1 LOCKE, J. Dve
COBISS.SI-ID 253953536


159.9 PSIHOLOGIJA.


9.
GOJKOV, Grozdanka
        Metodološki problemi istraživanja darovitosti / Grozdanka Gojkov. - Vršac : Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača "Mihailo Palov", 2008 (Vršac : Tuli). - 383 str. ; 23 cm. - (Biblioteka Monografske studije ; 22)

300 izv. - Summary ; Zusammenfassung. - Kazala. - Bibliografija: str. 344-380
ISBN 978-86-7372-100-2
a) gifted b) research method c) nadarjeni d) raziskovalna metoda

159.928
159.928 GOJKOV, G. Metodološki
COBISS.SI-ID 235404039

10.
HOCK, Roger R.
        Forty studies that changed psychology : explorations into the history of psychological research / Roger R. Hock. - 6th ed. - London : Pearson Prentice Hall, cop. 2009. - XIX, 329 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija pri vseh poglavjih. - Kazali
ISBN 0-13-504507-X (pbk) ISBN 978-0-13-504507-7 (pbk)
a) psychology b) research c) psihologija d) raziskovanje e) študije f) zgodovina psihologije

159.9
159.9 HOCK, R. R. Forty
COBISS.SI-ID 37679714

11.
JUNG, C. G.
        Aion : prispevki k simboliki sebstva / C. G. Jung ; [prevedla Davorin Flis in Tesa Drev ; spremna beseda Jože Magdič]. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2010. - 234 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: Aion. - Bibliografija: str. 211-226. - Kazalo
ISBN 978-961-218-932-7
a) symbol b) simbol c) miti d) arhetipi e) simbolizem f) interpretacija g) nezavedno

159.9
159.9 JUNG C. G. Aion
COBISS.SI-ID 253723136

12.
JUNG, C. G.
        Children's dreams : notes from the seminar given in 1936-1940 / by C.G. Jung ; edited by Lorenz Jung and Maria Meyer-Grass ; translated by Ernst Falzeder with the collaboration of Tony Woolfson. - Princeton : Princeton University Press, cop. 2008. - XVII, 494 str. ; 24 cm. - (Philemon series)

Prevod dela: Kinderträume. - Bibliografija: str. 471-477. - Kazalo
ISBN 978-0-691-13323-2 (hbk) ISBN 978-0-691-14807-6 (pbk)
a) Jung, Carl Gustav (1875-1961) b) dream c) child d) psychoanalysis e) sanje f) otrok g) psihoanaliza

159.9
159.9 JUNG C. G. Children's dreams
COBISS.SI-ID 8640585

13.
LABINOWICZ, Ed
        Izvirni Piaget : mišljenje, učenje, poučevanje / Ed Labinowicz ; [prevod Maja Zupančič, Mojca Winter ; ilustracije Susie Pollard Frazee]. - 2. izd., 1. natis. - Ljubljana : DZS, 2010. - 263 str. : ilustr. ; 27 cm

Prevod dela: The Piaget primer. - 1.300 izv. - Bibliografija: str. 255-263
ISBN 978-961-02-0170-0
a) Piaget, Jean (1896-1980) b) child psychology c) thinking d) learning e) cognition f) psihologija otroka g) mišljenje h) učenje i) kognicija

159.95
159.95 LABINOWICZ, E. Izvirni
COBISS.SI-ID 253656576

14.
        NAUČNI skupovi o darovitosti : [1995-2007]. - Vršac : Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača Mihailo Palov, 2007? (Vršac). - 68 str. : ilustr. ; 24 cm

Dodatek k nasl. naveden na ov. - Povzetki v srb., angl. in rom.
a) gifted - conference - 1995-2007 b) nadarjeni - konferenca - 1995-2007

159.928
159.928 NAUČNI skupovi
COBISS.SI-ID 8644425

15.
RIEMANN, Fritz
        Temeljni oblici straha : studija iz dubinske psihologije / Fritz Riemann ; [prijevod Nikola Prodanović]. - 2. izd., Prijevod 32. njemačkog izd. - Jastrebarsko : Naklada Slap, 2005. - 277 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Psihološke teme ; 1)

Prevod dela: Grundformen der Angst: eine tiefnpsychologische Studie
ISBN 953-191-193-2
a) fear b) depression c) individual characteristics d) strah e) depresija f) individualna karakteristika

159.96
159.96 RIEMANN, F. Temeljni
COBISS.SI-ID 6468915

16.
        SUPERVIZIJA in koučing / uredila Alenka Kobolt ; recenzenta Bojan Dekleva, Nivex Koller Trbovič. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2010 (Ljubljana : Littera picta). - VI, 351 str. : ilustr., tabele ; 24 cm

650 izv. - Bibliografija in povzetek v slov. pri vseh prispevkih. - Kazalo
ISBN 978-961-253-050-1 (Pedagoška fakulteta)
a) supervision b) guidance c) supervizija d) svetovanje

159.913
159.9 SUPERVIZIJA Č 159.9 SUPERVIZIJA
COBISS.SI-ID 251824128

17.
VYGOTSKIJ, Lev Semenovič
        Mišljenje in govor / Lev S. Vigotski ; spremni študiji prispevala in uredila Ljubica Marjanovič Umek in Slavko Gaber ; [prevod Blaž Podlesnik]. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2010 (Ljubljana : Littera picta). - 434 str. ; 23 cm. - (Temeljne razprave / Pedagoška fakulteta, Ljubljana)

Prevod dela: Myšlenie i reč´. - 500 izv. - Pojmovanje otroka v sociokulturni teoriji Vigotskega / Ljubica Marjanovič Umek: str. 373-400. - Vigotski, sociologija, učenje in poučevanje - skice / Slavko Gaber: str. 401-426. - Bibliografija: str. 369-370. - Kazalo
ISBN 978-961-253-054-9
a) Vigotski, Lev Semjonovič (1896-1934) - Študije b) child psychology c) child development d) thinking e) speech f) psihologija otroka g) razvoj otroka h) mišljenje i) govor

159.955
159.955 VYGOTSKIJ, L. S. Mišljenje Č 159.955 VYGOTSKIJ, L. S. Mišljenje
COBISS.SI-ID 253558016


159.9(043.2) PSIHOLOGIJA.


18.
JANČIČ, Polona, 1978-
        Preprečevanje stresa pri učencih zaradi ocenjevanja znanja : magistrsko delo = [Prevention of pupil´s stress due to marking of knowledge : master thesis] / Polona Jančič. - Ljubljana : [P. Jančič], 2010. - X, 132 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 117-129. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) school failure b) fear c) mental stress d) marking e) parent role f) šolski neuspeh g) strah h) duševni stres i) ocenjevanje j) vloga staršev

159.944.4:37.091.26(043.2)
37.091.26:159.944.4(043.2)
PP II 159.9(043.2) JANČIČ, P. Preprečevanje Č II 159.9(043.2) JANČIČ, P. Preprečevanje
COBISS.SI-ID 8639817

19.
KERŠTAJN, Špela, 1986-
        Nadarjeni učenci s specifičnimi učnimi težavami : strategije odkrivanja in pomoči : diplomsko delo / Kerštajn Špela. - Ljubljana : [Š. Kerštajn], 2011. - 115 f. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: f. 103-107. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) learning difficulty b) gifted c) primary school d) učne težave e) nadarjeni f) osnovna šola g) pomoč učencem

159.922.76-056.45:376(043.2)
Č II 159.9(043.2) KERŠTAJN, Š. Nadarjeni
COBISS.SI-ID 8661577

20.
ŽERDIN, Petra, 1985-
        Stres pri učiteljih razrednega pouka : diplomsko delo / Petra Žerdin. - Ljubljana : [P. Žerdin], 2010. - 120 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 108-112. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) mental stress b) teaching profession c) career development d) duševni stres e) učiteljski poklic f) poklicni razvoj

159.944.4:37.011.3-051
Č II 159.9(043.2) ŽERDIN, P. Stres
COBISS.SI-ID 8635209


3 DRUŽBENE VEDE


21.
ČOKL, Sonja
        Raziskava različnih vrst kriterijev za ocenjevanje maturitetnih esejev iz slovenščine : poročilo / Sonja Čokl, Gašper Cankar. - Ljubljana : Državni izpitni center, 2008 ([Ljubljana] : Državni izpitni center). - 167 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 70
ISBN 978-961-6322-75-1
a) written expression b) marking c) assessment d) pisno izražanje e) ocenjevanje f) vrednotenje g) eseji h) ocenjevanje i) kriteriji j) matura k) analiza

371.26
II 371.26 ČOKL, S. Raziskava
COBISS.SI-ID 237097216


311/314 STATISTIKA KOT ZNANOST.


22.
TOMŠIČ, Andrej, 1959-
        Statistika ne laže : priročnik za osnove statistike s primeri v Excelu / Andrej Tomšič. - 1. izd., 1. natis. - Maribor : Pro-Andy, 2009 (Maribor : GBT Marksl). - 116 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Zbirka Plus:minus)

V kolofonu leto izida 2009/2010. - 500 izv. - Bibliografija: str. 116
ISBN 978-961-91794-9-9
a) statistics - reference book b) software c) statistika - priročnik d) programska oprema e) Microsoft Excel f) računalniški program Microsoft Excel

31
31 TOMŠIČ, A. Statistika
COBISS.SI-ID 248423424


316 SOCIOLOGIJA.


23.
KUHAR, Roman, 1973-
        Na križiščih diskriminacije : večplastna in intersekcijska diskriminacija / Roman Kuhar ; [fotografije Domen Pal ... et al.]. - Ljubljana : Mirovni inštitut, 2009 ([Ljubljana] : S. Peklaj). - 142 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Projekt Protect - k enakosti : intersekcijski pristop k boju proti diskriminaciji)

500 izv. - O avtorju na prednjem zavihku. - Bibliografija: str. 137-142
ISBN 978-961-6455-56-5
a) discrimination b) social inequality c) labelling d) diskriminacija e) socialna neenakost f) etiketiranje g) stigmatizacija h) nestrpnost i) družbena neenakost

316.6
316.6 KUHAR, R. Na križiščih
COBISS.SI-ID 248696320

24.
REGIONALNI posvet Kulturni mozaik in vseživljensko učenje (2010 ; Koper)
        Kulturni mozaik in vseživljenjsko učenje : regionalni posvet, Koper, 20.5. 2010. - [S.l. : s.n.], 2010?. - 44 str. ; 30 cm

Ov. nasl. - Publikacija je nastala v okviru projekta Strokovne podlage, strategije in teoretske tematizacije za izobraževanje za medkulturne odnose ter aktivno državljanstvo
a) lifelong learning b) intercultural education c) vseživljenjsko učenje d) medkulturna vzgoja

316.7:374
II 3 REGIONALNI
COBISS.SI-ID 8655433

25.
        SOCIJALNA pedagogija u nastajanju - traženje odgovora na probleme društveno isključenih grupa / uredila Sunčica Macura-Milovanović. - Jagodina : Pedagoški fakultet, 2010 (Jagodina : City press). - 258 str. : tabele ; 24 cm. - (Posebna izadnja ; knj. 9)

200 izv. - Povzetek in bliografija pri vsakem prispevku
ISBN 978-86-7604-075-9
a) marginal b) pedagoška teorija c) socializacija d) marginalec e) educational theory f) socialization g) socialna pedagogika h) socialni pedagogi i) diagnostika j) kompetence k) Romi

316.6
316.6 SOCIJALNA pedagogija
COBISS.SI-ID 179577356


316(043.2) SOCIOLOGIJA.


26.
POGORILIĆ, Anđelka, 1966-
        Ko ostaneš sam : doživljanje ovdovelosti : diplomsko delo / Anđelka Pogorilić. - Ljubljana : [A. Pogorilić], 2010. - VII, 188, [22] str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 106-108. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) elderly person b) death c) starejša oseba d) smrt e) staranje f) vdovstvo g) žalovanje h) socialna pedagogika

316.363.1(043.2)
Č II 3(043.2) POGORILIĆ, A. Ko ostaneš
COBISS.SI-ID 8647497


32 POLITIKA.


27.
RUTHVEN, Malise
        Fundamentalizem : zelo kratek uvod / Malise Ruthven ; [prevedel Miha Marek]. - V Ljubljani : Krtina, 2010. - 174 str. : ilustr. ; 18 cm. - (Knjižna zbirka Kratka ; 13)

Prevod dela: Fundamentalism
ISBN 978-961-260-039-6
a) ideology b) ideologija c) fundamentalizem d) nacionalizem

322
32 RUTHVEN, M. Fundamentalizem
COBISS.SI-ID 253372416


34 PRAVO.


28.
JONES, Phil, 1958-
        Rethinking children's rights : attitudes in contemporary society / Phil Jones and Susan Welch. - London ; New York : Continuum, cop. 2010. - X, 193 str. ; 24 cm. - (New childhoods series)

Bibliografija: str. 184-190. - Kazalo
ISBN 978-1-4411-9540-1 (hbk) ISBN 978-1-84706-324-3 (pbk) ISBN 1847063241
a) rights of the child b) decision making c) parent role d) pravice otroka e) odločanje f) vloga staršev

342.7
342.7 JONES, P. Rethinking
COBISS.SI-ID 8637257


36 SKRBSTVO. SOCIALNO DELO. SOCIALNA POMOČ. ZAVAROVALSTVO


29.
COSIS Brown, Helen
        Social work with lesbians & gay men / Helen Cosis Brown, Christine Cocker. - London : SAGE, 2011. - 187 str. ; 24 cm

Bibliografija: str. 161-182. - Kazalo
ISBN 978-1-84787-390-3 (hbk) ISBN 978-1-84787-391-0 (pbk)
a) social work b) homosexuality c) family d) socialno delo e) homoseksualnost f) družina

364.65
364.65 COSIS BROWN, H. Social
COBISS.SI-ID 8640841


37 VZGOJA. ŠOLSTVO. IZOBRAŽEVANJE. POUK. PROSTI ČAS.


30.
        ANALIZA vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami v Sloveniji / [avtorji Opara Božidar ... [et al.] ; uredili Bojana Globačnik, Tina Vršnik Perše]. - Ljubljana : JRZ Pedagoški inštitut, 2010 (Logatec : Zavod za vzgojo in izobraževanje). - V, 158 str. : ilustr. ; 21 cm

500 izv. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
ISBN 978-961-270-038-6
a) backward child b) special education c) education system - Slovenija d) otrok s posebnimi potrebami e) pouk po prilagojenem programu f) sistem vzgoje in izobraževanja - Slovenija g) usmerjanje otrok s posebnimi potrebami h) specializirane institucije

376(497.4)
CC-APA:
3570
5-100
376.1 ANALIZA vzgoje Č 376.1 ANALIZA vzgoje
COBISS.SI-ID 253494528

31.
BUTT, Graham
        Making assessment matter / Graham Butt. - London ; New York : Continuum, 2010. - X, 145 str. ; 22 cm

Bibliografija: str. 133-140. - Kazalo. - Vsebina: Introducing assessment ; Using assessment to promote learning ; Can assessment raise standards? ; The influence of 'high stakes' and 'low stakes' assessment ; Formative and summative assessment : 'We need to talk' ; Marking, feedback and self-assessment : communicating the results of assessment ; Achieving assessment targets ; Equality of opportunity in assessment : the case of boys' underachievement ; Making assessment easier? : the role of e-assessment ; Making assessment matter
ISBN 978-1-84706-383-0
a) assessment b) marking c) achievement gain d) vrednotenje e) ocenjevanje f) šolska uspešnost

37.091.26
371.26 BUTT, G. Making
COBISS.SI-ID 8651593

32.
        The DICE has been cast = Met kocke : rezultati raziskav in priporočila o gledališču in drami v izobraževanju : kratka verzija. - Belgrade [etc.] : DICE Consortium, 2010. - 50, 42 str. : ilustr. ; 24 cm

Besedilo tiskano v obratni smeri. - Na nasl. str. tudi: DICE-Drama improves Lisbon key competences in education/Drama izboljšuje ključne lizbonske kompetence na področju izobraževanja. - Vsebuje tudi: Making a world of difference=Ustvarimo drugačen svet: DICE izobraževalni priročnik za pedagoge izobraževalnega gledališča
a) b) c) d) e) f)

37.01
37.01 DICE
COBISS.SI-ID 8646985

33.
        DISLEKSIJA - vodnik za samostojno učenje študentov in dijakov / Marija Kavkler ... [et al.] ; [uredila Milena Košak Babuder]. - Ljubljana : Bravo, društvo za pomoč otrokom in mladostnikom s specifičnimi učnimi težavami, 2010. - 112 str. : ilustr. ; 30 cm

ISBN 978-961-91532-8-4
a) dyslexia b) learning strategy c) self-instruction d) disleksija e) strategija učenja f) samoizobraževanje

376-057.87:616.89-008.434.5
II 376.1 DISLEKSIJA - vodnik
COBISS.SI-ID 252383488

34.
GOJKOV, Grozdanka
        Kvalitativna istraživačka paradigma u pedagogiji : prilozi kvalitativnim istraživanjima u pedagogiji / Grozdanka Gojkov ; [prevodi rezimea Jelena Prtljaga - engleski jezik, Viorika Paser - romunski jezik, Aleksandra Gojkov-Rajić - nemački jezik]. - Vršac : Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača, 2007 (Vršac : Triton). - 203 str. ; 24 cm. - (Biblioteka Istraživačke studije ; 31)

300 izv. - Abstract ; Zusammenfassung ; Rezumat. - Kazali. - Bibliografija: str. 177-202
ISBN 978-86-7372-079-1
a) educational research b) qualitative research c) action research d) pedagoško raziskovanje e) kvalitativno raziskovanje f) akcijsko raziskovanje

37.01
37.01 GOJKOV G. Kvalitativna
COBISS.SI-ID 8648521

35.
IVANČIČ, Angela
        Formalno izobraževanje odraslih v Sloveniji : percepcije in izkušnje udeležencev / Angelca Ivančič, Vida A. Mohorčič Špolar, Marko Radovan. - Ljubljana : Andragoški center Slovenije, 2010 ([Log pri Brezovici] : Bograf). - 155 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm. - (Študije in raziskave / Andragoški center Slovenije ; 15)

200 izv. - Bibliografija: str. 133-143. - Povzetek pri nekaterih poglavjih. - Kazali
ISBN 978-961-6130-99-8
a) adult education - Slovenia b) lifelong learning c) access to education d) izobraževanje odraslih e) vseživljenjsko učenje f) dostopnost izobraževanja g) andragogika h) učenje odraslih i) formalno izobraževanje

374.7(497.4)
FRASCATI:
5-300
374 IVANČIČ , A. Formalno
COBISS.SI-ID 253732096

36.
        MEDPREDMETNE in kurikularne povezave : priročnik za učitelje / [strokovno uredili Zora Rutar Ilc, Katja Pavlič Škerjanc]. - 1. izd., 1. natis, 1. dotis. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2010 ([Ljubljana] : Present). - 471 str. : ilustr., tabele ; 30 cm

250 izv. - Bibliografija na koncu večine prispevkov
ISBN 978-961-234-847-2
a) interdisciplinary approach b) curriculum c) secondary school d) medpredmetni pristop e) kurikulum f) srednja šola g) medpredmetno povezovanje h) gimnazije

373.5
II 373.5 MEDPREDMETNE in kurikularne
COBISS.SI-ID 253344000

37.
MEVES, Christa
        Pogum za vzgojo : kako lahko poskrbimo za duševno zdravje naših otrok / Christa Meves ; [prevod Stanislav M. Maršič in Seta Oblak]. - 1. izd. - Celovec : Mohorjeva, 2010 (v Celovcu : Mohorjeva družba). - 143 str. ; 21 cm

Prevod dela: Mut zum Erziehen. - 1.200 izv. - O avtorici na zavihkih ov. - Bibliografija: str. 141-143
ISBN 978-3-7086-0541-8
a) family education b) mental health c) interpersonal relations d) družinska vzgoja e) duševno zdravje f) medosebni odnosi

37.018
37.018 MEVES, C. Pogum
COBISS.SI-ID 253210112

38.
MORTENSON, Greg
        Tri skodelice čaja : poslanstvo enega človeka za širjenje miru : --- ena šola naenkrat / Greg Mortenson in David Oliver Relin ; iz angleščine prevedla Urška Willewaldt. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2010 ([Ljubljana] : Vitez). - 412 str., [16] str. pril. : zvd. ; 24 cm. - (Zbirka Sanje. Dokumenta)

Prevod dela: Three cups of tea. - 1.500 izv.
ISBN 978-961-6767-79-8
a) Mortenson, Greg (1957-) b) girls' school - Pakistan c) socially handicapped d) dekliška šola - Pakistan e) socialno prizadeti f) humanitarna pomoč

37.01
37.01 MORTENSON, G. Tri
COBISS.SI-ID 250068992

39.
        OPISMENJEVANJE in razvoj vseh čutil / Magda Štupnikar ... [et al.] ; [fotografije Tatjana Murovec ; ilustracije Ksenija Konvalinka]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2010. - 96 str. : ilustr. ; 32 cm + 40 f. pril.

Publikacija s pril. v mapi
ISBN 978-961-234-927-1
a) language teaching - writing - reference book b) jezikovni pouk - pisava - priročnik c) Montessori pedagogika

37.091.33:003-028.31(035)
II 373.2.016:003 OPISMENJEVANJE in razvoj
COBISS.SI-ID 253784832

40.
RADULY-Zorgo, Eva
        Disleksija - vodnik za tutorje / pripravili Eva Raduly-Zorgo in Ian Smythe, Eva Gyarmathy ; priredile in uredile Milena Košak Babuder, Marija Kavkler, Lidija Magajna ; prevod Barbara Zemljak. - Ljubljana : Bravo, društvo za pomoč otrokom in mladostnikom s specifičnimi učnimi težavami, 2010. - 128 str. : ilustr. ; 24 cm

ISBN 978-961-92931-2-6
a) dyslexia b) student c) tutor d) disleksija e) študent f) tutor g) pomoč študentom

376-057.875
616.89-008.434.5
376.1 RADULY-Zorgo, E. Disleksija
COBISS.SI-ID 253835264

41.
STOJANOVIĆ, Aleksandar, 1970-
        Metodološki pristupi moralnom vaspitanju / Aleksandar Stojanović. - Vršac : Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača, 2008 (Vršac : Triton). - 339 str. ; 24 cm. - (Biblioteka Istraživačke studije ; 36)

Cir. - 300 izv. - Bibliografija: str. 324-338
ISBN 978-86-7372-086-9
a) moral education b) philosophy of education c) research method d) moralna vzgoja e) pedagoška filozofija f) raziskovalna metoda

37.01
37.01 STOJANOVIĆ, A. Metodološki
COBISS.SI-ID 8649545

42.
WINNICOTT, Donald Woods, 1896-1971
        Otrok, družina in svet zunaj / Donald W. Winnicott ; prevod in spremna beseda Branko Gradišnik. - 1. natis. - Ljubljana : Umco, 2010 ([Podolnica] : Franci Rožmanec, Potens). - 300 str. ; 22 cm. - (Zbirka Preobrazba)

Prevod dela: The child, the family and the outside world. - 400 izv.
ISBN 978-961-6803-11-3
a) family education b) mother-child relation c) child rearing d) družinska vzgoja e) odnos med materjo in otrokom f) nega otroka g) socialna psihiatrija

37.018.1
37.018 WINNICOTT, D. W. Otrok
COBISS.SI-ID 251632896

43.
WINTERHOFF, Michael
        Otroci kot osebnosti in ne tirani : kako vaš mladostnik postane odgovorna in samostojna oseba / Michael Winterhoff, Isabel Thielen ; v sodelovanju s Carstenom Tergastom ; [prevedla Barbara Vitez]. - 1. natis. - Tržič : Učila International, 2011

Prevod dela: Persönlichkeiten statt Tyrannen. - 500 izv.
ISBN 978-961-00-1250-4
a) young adult b) socialization c) interpersonal relations d) mlajši odrasli e) socializacija f) medosebni odnosi

37.018
37.018 WINTERHOFF, M. Otroci
COBISS.SI-ID 253371392


37(043.2) VZGOJA.IZOBRAŽEVANJE.POUK.PROSTI ČAS.


44.
LONČARIČ, Tjaša
        Učiteljeva avtoriteta in vpliv staršev : diplomsko delo / Tjaša Lončarič. - Ljubljana : [T. Lončarič], 2010. - VI, 69 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 57-59. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) authority b) educational theory c) transfer d) avtoriteta e) teorija vzgoje in izobraževanja f) transfer g) vzgojni stili h) vzgojna zasnova šole

37.01(043.2)
Č II 37(043.2) LONČARIČ, T. Učiteljeva
COBISS.SI-ID 8648009


371 ORGANIZACIJA VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA.


45.
PONCHAUD, Bob
        Science enquiry games : (pupils aged 11-14) : active ways to learn and develop science enquiry skills / by Bob Ponchaud and Anne Goldsworthy. - Sandbach : Millgate House, 2010. - 166 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

ISBN 9780-95562607-4
a) science education b) educational game c) teaching method d) naravoslovna vzgoja in izobraževanje e) didaktična igra f) didaktična metoda

371.3
II 371.3 PONCHAUD, B. Science
COBISS.SI-ID 8646217


373.2 VSEBINA IN OBLIKE DEJAVN. V PREDŠOL. VZGOJI IN ZAČETNEM POUKU


46.
RAJOVIĆ, Ranko
        NTC sistem učenja : metodički priručnik za vaspitače / Ranko Rajović. - Vršac : Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača "Mihailo Palov" : Nikola Tesla Centar =Nikola Tesla Centre, 2010 (Vršac : Triton). - 92 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Biblioteka Udžbenici i priručnici ; 29)

Ov. nasl. - 500 izv. - Bibliografija: str. 91
ISBN 978-86-7372-115-6
a) pre-school child b) intellectual development c) predšolski otrok d) intelektualni razvoj e) nevropsihologija f) vaje za razvoj

373.2.016
373.2.016 RAJOVIĆ, R. NTC sistem
COBISS.SI-ID 252910343


373.2(043.2) VSEBINA IN OBLIKE DEJAVN. V PREDŠOLS.VZGOJI IN ZAČET.POUKU.


47.
BEŠTER, Špela, 1988-
        Rastlinski aranžmaji v vrtcu : diplomska naloga / Špela Bešter. - Ljubljana : [Š. Bešter], 2010. - 82 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 81-82. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) science education c) activity method d) predšolski otrok e) naravoslovna vzgoja in izobraževanje f) aktivna metoda g) rastlinski aranžnaji h) aktivno učenje

373.2.016:50(043.2)
Č II 373.2(043.2) BEŠTER, Š. Rastlinski
COBISS.SI-ID 8631625

48.
BEVEC, Jožica
        Vloga lutke pri učenju slovenskega jezika v romskem oddelku : diplomska naloga / Jožica Bevec. - Ljubljana : [J. Bevec], 2011. - II, 76 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 75-76. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) puppetry b) communication c) pre-school child d) lutke e) komunikacija f) predšolski otrok g) Romi

373.2.016:792.97(043.2)
792.97:373.2.016(043.2)
Č II 373.2(043.2) BEVEC, J. Vloga
COBISS.SI-ID 8661065


373.3(043.2) SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNE VRSTE ŠOL.


49.
BAJDA, Mojca
        Zgodnje poučevanje tujega jezika skozi igro : diplomsko delo / Mojca Bajda. - Ljubljana : [M. Bajda], 2010. - VIII, 57, III str. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 53-57. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) English language b) teaching method c) early learning d) angleščina e) didaktična metoda f) zgodnje učenje

373.32.016:81(043.2)
81:373.32.016(043.2)
Č II 373.3(043.2) BAJDA, M. Zgodnje
COBISS.SI-ID 8655177


373.5 SREDNJE ŠOLE. DRUGA ŠOLSKA STOPNJA


50.
GOVEKAR-Okoliš, Monika
        Srednje šole na Slovenskem pri oblikovanju nacionalne identitete Slovencev v drugi polovici 19. stoletja / Monika Govekar-Okoliš ; [prevod izvlečka Katarina Kobilica]. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2010 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 207 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Razprave FF)

300 izv. - O avtorici na prednjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 181-189. - Povzetek ; Summary. - Kazali
ISBN 978-961-237-397-9
a) secondary school - Slovenia - 1848-1914 b) nationality c) srednja šola - Slovenija - 1848-1914 d) nacionalnost e) šolstvo f) narodna gibanja g) narodna zavest h) zgodovinski pregledi

373.5
373.5 GOVEKAR-OKOLIŠ Srednje
COBISS.SI-ID 253989888


376 VZGOJA, IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


51.
EMERSON, Jane
        The dyscalculia assessment / Jane Emerson and Patricia Babtie ; foreword by Brian Butterworth. - New York ; London : Continuum, cop. 2010. - XI, 199 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 188-189. - Kazalo
ISBN 978-1-4411-4085-2
a) acalculia b) diagnosis c) special education d) diskalkulija e) diagnoza f) pouk po prilagojenem programu g) računske strategije h) pomoč učencem

376.1
II 376.1 EMERSON, J. Dyscalculia
COBISS.SI-ID 8639049

52.
        GHID pentru studenţii dislexici / iSheds ; [elaborat de către grupal sloven din proiectul iSheds Marija Kavkler... [et al.] ; adapterea pentru limba română Maria Anica ... [et al.]]. - [Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană, 2010]. - 102 str. : graf. prikazi ; 29 cm

ISBN 978-973-595-214-3
a) learning difficulty b) dyslexia c) student d) učne težave e) disleksija f) študent

376.1
II 376.1 GHID pentru
COBISS.SI-ID 8658249

53.
INTERNATIONAL Academy for Research in Learning Disabilities. Annual Conference (35 ; 2011 ; Taipei)
        International Academy for Research in Learning Disabilities, 35th Annual IARLD Conference, Taipei, Taiwan, January 13-15, 2011. - Taipei : International Academy for Research in Learning Disabilities, IARLD, 2011. - 77 str. : ilustr. ; 30 cm

Ov. nasl.
a) learning difficulty - conference b) učne težave - konferenca

376(063)
376.1 INTERNATIONAL Academy
COBISS.SI-ID 8656969

54.
        KAKO lahko pomagam : usposabljanje strokovnih delavcev za uspešno vključevanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v vzgojo in izobraževanje v letih 2008-2011 / [urednik Erna Žgur]. - Vipava : Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje, 2011. - 95 str. : ilustr. ; 30 cm

Ov. nasl. - 100 izv. - Bibliografija na koncu posameznih prispevkov
ISBN 978-961-93014-0-1
a) backward child b) cerebral palsy c) motor activity d) therapy e) speech therapy f) otrok s posebnimi potrebami g) cerebralna paraliza h) motorika i) terapija j) logopedija

376.1
II 376.1 KAKO lahko
COBISS.SI-ID 254469888

55.
        PRIJAZEN študij za študente invalide : priporočila za prilagoditev študijskega procesa / [avtorji Alenka Bera ... [et al.] ; urednica Nataša Mauko ; ilustracije Mija Pungeršič]. - Ljubljana : Društvo študentov invalidov Slovenije, 2010 ([Maribor] : Aliansa 54). - 72 str. : ilustr. ; 28 cm

200 izv. - Bibliografija: str. 69
ISBN 978-961-92911-0-8
a) university studies b) access for the disabled c) univerzitetni študij d) dostopnost invalidom e) invalidi f) študenti

376.1
II 376.1 PRIJAZEN
COBISS.SI-ID 252015616

56.
VUTE, Rajko
        Antropološka kineziologija : Tematski sklop: Športna vzgoja in otroci s posebnimi potrebami : študijsko gradivo : izročki/teze / Rajko Vute. - Koper : Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta, Oddelek za razredni pouk, 2011. - 25 f. ; 30 cm

Ov. nasl. - Samo za interno uprabo
a) physical education b) backward child c) športna vzgoja d) otrok s posebnimi potrebami e) kineziologija

376.1-056.26
Č II 376.1-056.26 VUTE, R. Antropološka
COBISS.SI-ID 8645961

57.
VUTE, Rajko
        Gibalne igre za otroke s posebnimi potrebami : študijsko gradivo : izročki - teze / Rajko Vute. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, Oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko, 2011. - 26 f. ; 30 cm

Ov. nasl. - Samo za interno uprabo
a) physical education b) backward child c) športna vzgoja d) otrok s posebnimi potrebami e) gibalne igre

376.1-056.26
II 376.1-056.26 VUTE, R. Gibalne Č II 376.1-056.26 VUTE, R. Gibalne
COBISS.SI-ID 8642377

58.
VUTE, Rajko
        Prilagojena športna dejavnost = Adapted physical activity : študijsko gradivo : izročki/teze / Rajko Vute. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, Oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko, 2011. - 37 str. ; 30 cm

Ov. nasl. - Samo za interno uprabo. - Bibliografija: str. 37
a) physical education b) university studies c) športna vzgoja d) univerzitetni študij

376.1-056.26
II 376.1-056.26 VUTE, R. Prilagojena Č II 376.1-056.26 VUTE, R. Prilagojena
COBISS.SI-ID 8642121

59.
VUTE, Rajko
        Učenje in poučevanje oseb s posebnimi potrebami - Športna vzgoja : študijsko gradivo : izročki/teze / Rajko Vute. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, Oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko, 2011. - 36 f. ; 30 cm

Ov. nasl. - Samo za interno uprabo. - Bibliografija: f. 36
a) physical education b) backward child c) športna vzgoja d) otrok s posebnimi potrebami

376.1
II 376.1 VUTE, R. Učenje Č II 376.1 VUTE, R. Učenje
COBISS.SI-ID 8651849


378 VISOKO ŠOLSTVO.


60.
BARNETT, Ronald, 1947-
        Being a university / Ronald Barnett. - London ; New York : Routledge, 2011. - XI, 188 str. ; 24 cm. - (Foundations and futures of education)

Bibliografija: str. 169-180. - Kazali
ISBN 978-0-415-59266-6 (hbk) ISBN 978-0-415-59268-0 (pbk) ISBN 978-0-203-84248-5 (ebk)
a) higher education b) philosophy of education c) visokošolsko izobraževanje d) pedagoška filozofija e) postmodernizem f) cilji izobraževanja

378
378 BARNETT, R. Being
COBISS.SI-ID 8648265

61.
        DEVELOPMENTS in higher education / Mary Lee Albertson editor. - New York : Nova Science Publishers, cop. 2010. - XIV, 225 str. : ilustr. ; 26 cm. - (Education in a competitive and globalizing world series)

Bibliografija na koncu posameznih prispevkov. - Kazalo
ISBN 978-1-60876-113-5 (hbk) ISBN 1-60876-113-4 (hbk)
a) higher education b) teacher education c) distance study d) visokošolsko izobraževanje e) izobraževanje učiteljev f) izobraževanje na daljavo g) e-izobraževanje

378
378 DEVELOPMENTS in higher
COBISS.SI-ID 8656457

62.
EQUNET/CEPS Sympósion (2010 ; Ljubljana)
        Proceedings / EQUNET/CEPS sympósion, Ljubljana, 23-24 Nov 2010. - Ljubljana : CEPS, 2010. - 61 str. : ilustr. ; 30 cm

Ov. nasl. - Povzetki na začetku vsakega prispevka
a) higher education b) educational policy c) visokošolsko izobraževanje d) politika vzgoje in izobraževanja

378
Č II 378 EQUNET/CEPS Proceedings
COBISS.SI-ID 8633417

63.
        EUROPEAN integration and the governance of higher education and research / edited by Alberto Amaral ... [et al.]. - Dordrecht ; New York : Springer, cop. 2009. - XI, 309 str. ; 24 cm. - (Higher education dynamics ; vol. 26)

Bibliografija na koncu posameznega prispevka. - Kazalo
ISBN 978-1-4020-9504-7 (hbk) ISBN 978-1-4020-9505-4 (ebk)
a) higher education - EET b) educational policy c) student mobility d) visokošolsko izobraževanje - Evropa e) politika vzgoje in izobraževanja f) študentska mobilnost g) bolonjski proces h) Erasmus program

378
378 EUROPEAN integration
COBISS.SI-ID 8656713

64.
        EVOLVING diversity : an overview of equitable access to HE in Europe / Andreas Bohonnek ... [et al.] ; editors Anthony F. Camilleri, Kai Mühleck. - [S. l.] : European Commision, cop. 2010. - VI, 129 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 113-119
ISBN 978-2-930429-21-2
a) higher education b) equal opportunity c) educational policy d) visokošolsko izobraževanje e) enakost možnosti f) politika vzgoje in izobraževanja g) bolonjski proces h) EQUNET

378
II 378 EVOLVING diversity
COBISS.SI-ID 8661833

65.
        HIGHER education : handbook of theory and research / John C. Smart, editor. - Dordrecht ; New York : Springer, cop. 2010. - X, 569 str. ; 24 cm. - (Higher education : handbook of theory and research, ISSN 0882-4126 ; vol. 25 ; vol. XXV)

Bibliografija na koncu posameznih prispevkov. - Kazali
ISBN 978-90-481-8597-9 (hbk) ISBN 978-90-481-8599-3 (pbk) ISBN 978-90-481-8598-6 (ebk)
a) higher education b) educational research c) visokošolsko izobraževanje d) pedagoško raziskovanje

378
378 HIGHER education
COBISS.SI-ID 8656201

66.
        A HISTORY of the university in Europe. Vol. 4, Universities since 1945 / editor Walter Rüegg. - Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, cop. 2011. - XXIV, 635 str. ; 24 cm

Bibliografija na koncu vsakega poglavja. - Kazali
ISBN 978-0-521-36108-8
a) higher education - university studies - Europe - 1945- - historiography b) visokošolsko izobraževanje - univerzitetni študij - Evropa - 1945- - zgodovinski pregled

378(082)
378 A HISTORY of the university Č 378 A HISTORY of the university
COBISS.SI-ID 8638793

67.
RITZEN, Jo
        A chance for European Universities or: avoiding the looming University crisis in Europe / Jo Ritzen. - [Amsterdam] : Amsterdam University Press, cop. 2010. - 224 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 201-214. - Kazali
ISBN 978-90-8964-229-5 ISBN 978-90-4851-238-6 (e-ISBN)
a) university - Europe b) educational policy c) univerza - Evropa d) politika vzgoje in izobraževanja e) globalizacija f) bolonjski proces

378
378 RITZEN, J. Chance
COBISS.SI-ID 8644681

68.
SUMMER School (2010 ; Corfu)
        The European higher education and research area - Implications, challenges and initiatives for universities in SE Europe and neighbouring countries : A selection of papers from the international seminar / Corfu Summer School 2010. - Corfu : Ionian University : Magna Charta Observatory, 2010. - 74 f. : ilustr. ; 30 cm

a) higher education b) university c) visokošolsko izobraževanje d) univerza

378
II 378 SUMMER European
COBISS.SI-ID 8652105

69.
        UNDERSTANDING inequalities in, through and by higher education / edited by Gaële Goastellec. - Rotterdam ; Boston ; Taipei : Sense, 2010. - XVI, 140 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Global perspectives on higher education : GPHE ; vol. 21)

Bibliografija na koncu posameznih prispevkov
ISBN 978-94-6091-307-5 (hbk) ISBN 978-94-6091-306-8 (pbk) ISBN 978-94-6091-308-2 (ebk)
a) access to education b) achievement c) social inequality d) higher education e) dostopnost izobraževanja f) uspešnost g) socialna neenakost h) visokošolsko izobraževanje

378
378 UNDERSTANDING inequalities
COBISS.SI-ID 8646473


39 ETNOLOGIJA.


70.
        USTVARJANJE prostorov / [avtorji Katja Hrobat ... [et al.] ; uredila Mirjam Mencej, Dan Podjed ; prevajalec povzetkov Dean DeVos]. - 1. natis. - V Ljubljani : Znanstvena založba Filozofske fakultete ; V Praze : Filozofická fakulta Univerzita Karlova ; Bratislava : Filozofická fakulta Univerzita Komenského ; W Krakowie : Wydział Filologiczny Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010 (Ljubljana : Birografika Bori). - 276 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Pontes academici)

500 izv. - Bibliografija na koncu vsakega prispevka. - Povzetki ; Abstracts. - Kazalo
ISBN 978-961-237-387-0
a) ethnology b) folk culture c) advertising d) tourism e) etnologija f) ljudska kultura g) oglaševanje h) turizem i) folkloristika j) antropologija k) urbane legende l) internet

39
39 USTVARJANJE prostorov
COBISS.SI-ID 253067008

71.
        ZA devetimi gorami : slovenske ljudske pravljice / [zbrala] Anja Štefan ; ilustrirala Ančka Gošnik Godec [in] Zvonko Čoh. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2010 (Kranj : Gorenjski tisk). - 238 str. : ilustr. ; 27 cm. - (Zbirka Zlata ptica)

5.000 izv.
ISBN 978-961-01-1512-0
a) fairy tale b) pravljica c) slovenske ljudske pravljice

398.2
II 398 ZA DEVETIMI
COBISS.SI-ID 253234176


5 NARAVOSLOVNE VEDE


72.
MAJARON, Boris, 1963-
        Kolokvijske naloge iz fizike I / Boris Majaron, Marko Mikuž, Anton Ramšak ; [izdelava slik Boris Majaron]. - 4. popravljena izd. - Ljubljana : DMFA - založništvo, 2010. - 74 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka izbranih poglavij iz fizike, ISSN 1408-0451 ; 32)

ISBN 978-961-212-226-3
a) physics - exercise b) fizika - vaja c) izpitne naloge za visoke šole

53(075.8)(079.1)
53 MAJARON, B. Kolokvijske
COBISS.SI-ID 253007616

73.
        OD mravlje do Sonca 2 : naravoslovje in tehnika za 5. razred osnovne šole / D. Krnel ... [et al.] ; [ilustracije Davor Grgičević, Maja Šubic ; fotografije arhiv založbe Modrijan ... et al.]. - 5. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2009 ([Ivančna Gorica] : Impress). - 86 str. : ilustr. ; 29 cm

3.500 izv.
ISBN 978-961-6465-26-7
a) science education - textbook b) primary education c) naravoslovna vzgoja in izobraževanje - učbenik d) osnovnošolski pouk e) naravoslovje in tehnika

5(075.2)
II 5(075.2) OD mravlje 2
COBISS.SI-ID 243224320

74.
ŠIRCA, Simon
        Računske metode za fizike / Simon Širca [in] Martin Horvat. - 1. natis. - Ljubljana : DMFA - založništvo, 2010 ([Trzin] : NTD). - XIV, 700 str. : graf. prikazi ; 25 cm. - (Matematika - fizika : zbirka univerzitetnih učbenikov in monografij / DMFA - založništvo, ISSN 1408-1571 ; 46)

200 izv. - Bibliografija na koncu vsakega poglavja. - Kazalo
ISBN 978-961-212-227-0
a) physics - textbook b) university studies c) fizika - učbenik d) univerzitetni študij e) matematična fizika

51-7:53(075.8)
53(075.8) ŠIRCA, S. Računske
COBISS.SI-ID 253114368


502/504 PRIRODA. ZNANOST O OKOLJU. EKOLOGIJA.


75.
PEČJAK, Vid
        Človek in ekološka kriza : kaj lahko prispevam k izboljšanju / Vid Pečjak ; [slikovno gradivo iz avtorjevega arhiva]. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2010 (Maribor : Dravska tiskarna). - 163 str., [8] str. pril. : ilustr. ; 24 cm

500 izv. - Povzetek v slov. in angl. - Kazalo
ISBN 978-961-218-927-3
a) ecology b) environmental protection c) ekologija d) varstvo okolja e) ekološka kriza f) onesnaževanje

502/504
502/504 PEČJAK, V. Človek
COBISS.SI-ID 253258240


502/504(043.2) PRIRODA.ZNANOST O OKOLJU.EKOLOGIJA.


76.
VADLJA, Ivana, 1984-
        Obnovljivi viri energije : diplomsko delo / Ivana Vadlja. - Ljubljana : [I. Vadlja], 2010. - III, 93 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 88-90. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak. ; Biotehniška fak. ; Fak. za kemijo in kemijsko tehnologijo ; Naravoslovnotehniška fak., Kemija in biologija
a) environmental education b) ecology c) okoljska vzgoja d) ekologija e) energija f) obnovljivi viri g) fosilna goriva h) biomasa i) energetska politika

502.174.3(043.2)
Č II 5(043.2) VADLJA, I. Obnovljivi
COBISS.SI-ID 8631369


53 FIZIKA.


77.
        NALOGE iz fizike / Mladen Gros ... [et al.]. - 12. natis. - Ljubljana : DMFA - založništvo, 2010 (Ljubljana : NTD). - 74 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Zbirka izbranih poglavij iz fizike, ISSN 1408-0451 ; 9)

ISBN 978-961-212-013-9
a) physics - exercise b) university studies c) fizika - vaja d) univerzitetni študij

53(075.8)
53(075.8) NALOGE
COBISS.SI-ID 252861184


54 KEMIJA.


78.
EUROPEAN Conference on Research in Chemical Education (8 ; 2006 ; Budapest)
        Abstract book / 8th European Conference on Research in Chemical Education, 31 August - 1 September 2006, Budapest, Hungary ; organised by Hungarian Chemical Society, Eötvös University Budapest ; [edited by Miklós Riedel and Zoltán Tóth]. - Budapest : Eötvös University, 2006. - XVI, 192 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Eötvös Workshop Series )

ISBN 963-9319-57-0
a) chemistry - conference b) kemija - konferenca c) kemijsko izobraževanje

54
54 EUROPEAN Abstract
COBISS.SI-ID 28072965

79.
INTERNATIONAL Conference Research in Didactics of the Sciences (4 ; 2010 ; Kraków)
        Book of abstracts / The 4th International Conference Research in Didactics of the Sciences [and 10th European Conference on Research in Chemistry Education], Kraków, 2010 July 07-09 ; [editor Małgorzata Nodzyńska]. - Kraków : Pedagogical University, 2010. - 141 str. ; 21 cm

Podatek o drugi korporaciji naveden na ov. - Povzetki v angleškem, en v ukrajinskem
a) science education - conference b) chemistry c) naravoslovna vzgoja in izobraževanje - konferenca d) kemija e) naravoslovna pismenost f) naravoslovne kompetence

54
54 INTERNATIONAL Book
COBISS.SI-ID 17782792

80.
MARINČ, Mojca, 1986-
        Analiza trenutno veljavnih slovenskih učbenikov za kemijo v osnovni in srednji šoli : diplomsko delo = The analysis of the current Slovenian chemistry textbooks for primary and secondary schools : graduation thesis / Mojca Marinč. - Ljubljana : [M. Marinč], 2010. - III, 102 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 97-102. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak. ; Fak. za matematiko in fiziko ; Fak. za kemijo in kemijsko tehnologijo ; Naravoslovnotehniška fak., Kemija in fizika
a) chemistry b) textbook c) primary school d) kemija e) učbenik f) osnovna šola

54(075)(043.2)
Č II 54(043.2) MARINČ, M. Analiza
COBISS.SI-ID 8650825

81.
SLOVENSKI kemijski dnevi (2008 ; Maribor)
        Slovenski kemijski dnevi 2008, Maribor, 25. in 26. september 2008 [Elektronski vir] : [zbornik referatov] / [organizatorji] Slovensko kemijsko društvo ... [et al.] ; uredila Peter Glavič in Darinka Brodnjak-Vončina]. - Maribor : Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2008. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm

Spletni brkljalnik Adobe Acrobat. - Prispevki v slov. ali angl.
ISBN 978-961-248-118-6
a) chemistry - conference b) kemija - konferenca

54
cdr 54 SLOVENSKI Slovenski
COBISS.SI-ID 4013082

82.
SLOVENSKI kemijski dnevi (2008 ; Maribor)
        Zbornik povzetkov referatov s posvetovanja / Slovenski kemijski dnevi 2008, Maribor, 25. in 26. september 2008 ; [organizatorji] Slovensko kemijsko društvo ... [et al.] ; [uredila Peter Glavič in Darinka Brodnjak-Vončina]. - Maribor : FKKT, 2008. - 211 str. ; 22 cm

Kazalo
ISBN 978-961-248-117-9
a) chemistry - conference b) kemija - konferenca

54(082)
54 SLOVENSKI Zbornik
COBISS.SI-ID 61505793

83.
SLOVENSKI kemijski dnevi (2009 ; Maribor)
        Zbornik povzetkov referatov s posvetovanja / Slovenski kemijski dnevi 2009, Maribor, 24. in 25. september 2009 ; [organizatorji] Slovensko kemijsko društvo ... [et al.] ; [uredila Peter Glavič in Darinka Brodnjak-Vončina]. - Maribor : FKKT, 2009. - V, 209 str. : ilustr. ; 23 cm

Prispevki v slov. ali angl. - 250 izv. - Bibliografija pri nekaterih prispevkih. - Kazalo
ISBN 978-961-248-174-2
a) chemistry - conference b) kemija - konferenca

54(082)(048)
54 SLOVENSKI Zbornik
COBISS.SI-ID 63463425


57/59 BIOLOGIJA. BOTANIKA. ZOOLOGIJA.


84.
BOYER, Rodney F.
        Temelji biokemije / Rodney Boyer ; [prevajalci Veronika Abram ... et al.]. - Ljubljana : Študentska založba, 2005 ([Ljubljana] : Pleško). - XXVI, 634 str. : ilustr. ; 31 cm. - (Knjižna zbirka Scripta / Študentska založba)

Prevod dela: Concepts in biochemistry. - Potiskani spojni listi. - Bibliografija pri vseh poglavjih. - Kazalo
ISBN 961-242-041-6
a) biochemistry - textbook b) biokemija - učbenik

57
II 57 BOYER, R. Temelji
COBISS.SI-ID 222977536


61 MEDICINA.


85.
BUSH, Janet
        The handbook of school art therapy : introducing art therapy into a school system / by Janet Bush ; with a foreword by Myra F. Levick. - Springfield : Charles C. Thomas, cop. 1997. - XXII, 183 str. : ilustr. ; 26 cm

Bibliografija: str. 175-177. - Kazalo
ISBN 0-398-06740-6 (cloth) ISBN 0-398-06741-4 (pbk)
a) psychotherapy b) art c) psihoterapija d) umetnost e) šolska psihologija f) pomoč z umetnostjo g) umetnostna terapija

615.851
615.851 BUSH, J. Handbook
COBISS.SI-ID 8659017

86.
        DANCE/MOVEMENT therapists in action : a working guide to research options / by Robyn Flaum Cruz and Cynthia F. Berrol ; with a foreword by Joan Chodorow. - Springfield : Charles C. Thomas, cop. 2004. - XVI, 233 str. : ilustr. ; 26 cm

Bibliografija na koncu prispevkov. - Kazali
ISBN 0-398-07504-2 (hbk) ISBN 0-398-07505-0 (pbk)
a) dance b) psychotherapy c) research d) ples e) psihoterapija f) raziskovanje g) plesna terapija

615.851
615.851 DANCE/movement
COBISS.SI-ID 8659529

87.
PARADIS, Michel
        The assessment of bilingual aphasia / Michel Paradis ; with the collaboration of Gary Libben. - New York ; London : Psychology press, 2009, cop. 1987. - XV, 241 str. : ilustr. ; 23 cm

"Transferred to digital printing 2009" --> kolofon. - Bibliografija: str. 233-238. - Kazalo
ISBN 0-89859-650-5 (hbk) ISBN 978-0-89-859650-2 (hbk)
a) aphasia b) diagnosis c) bilingualism d) afazija e) diagnoza f) dvojezičnost

61
61 PARADIS, M. Assessment
COBISS.SI-ID 8658761


61(043.2) MEDICINA.


88.
BRODARIČ, Mateja, 1987-
        Povezanost med ploskostjo stopala in nagnjenostjo Ahilove tetive : diplomsko delo / Mateja Brodarič. - Ljubljana : [M. Brodarič], 2011. - VI f., 50 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 47-50. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) physical characteristics b) pupil c) telesne značilnosti d) učenec e) ploskost stopal f) Čižinova metoda g) Ahilova tetiva

611.718:37(043.2)
Č II 61(043.2) BRODARIČ, M. Povezanost
COBISS.SI-ID 8660553


616.89 PSIHIATRIJA. DUŠEVNE MOTNJE.


89.
KARKOU, Vassiliki
        Arts therapies : a research-based map of the field / Vassiliki (Vicky) Karkou, Patricia Sanderson. - Edinburgh [etc.] : Elsevier Churchill Livingstone, 2006. - VIII, 307 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija na koncu posameznih poglavij. - Kazalo
ISBN 0-443-07256-6 ISBN 978-0-44307-256-7
a) psychotherapy b) art c) therapist d) psihoterapija e) umetnost f) terapevt g) pomoč z umetnostjo h) glasbena terapija i) plesna terapija j) likovna terapija k) dramska terpija

615.851
615.851 KARKOU, V. Arts therapies
COBISS.SI-ID 8640329


64(043.2) GOSPODINJSTVO.


90.
KASTELIC, Barbara, 1985-
        Vloga pohvale pri pouku gospodinjstva : diplomsko delo / Barbara Kastelic. - Ljubljana : [B. kastelic], 2010. - 104, 22 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 102-104. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak. [in] Biotehniška fak., Biologija in gospodinjstvo
a) home economics b) motivation c) praise d) gospodinjstvo e) motivacija f) pohvala

64:373.3
Č II 64(043.2) KASTELIC, B. Vloga
COBISS.SI-ID 8651337


7


91.
TOMŠIČ-Čerkez, Beatriz
        Likovne kuharije : uporabne likovne tehnike / Beatriz Tomšič Čerkez, Barbara Tacar ; [slikovni material arhiv MK, Shutterstock in drugi viri]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2010 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 199 str. : ilustr. ; 26 cm

2.300 izv. - Bibliografija: str. 198
ISBN 978-961-01-1337-9
a) fine arts - reference book b) likovna umetnost - priročnik c) likovni motivi d) likovne tehnike e) materiali

7.02(035)
7 TOMŠIČ Čerkez B. Likovne kuharije Č 7 TOMŠIČ Čerkez B. Likovne kuharije
COBISS.SI-ID 253372160


7.01 UMETNOST. TEORIJA UMETNOSTI.


92.
        ART school : (propositions for the 21st century) / edited and with an introduction by Steven Henry Madoff. - Cambridge (Mass.) ; London : MIT Press, cop. 2009. - XI, 373 str. : ilustr. ; 23 cm

Kazalo
ISBN 978-0-262-13493-4
a) art - 21st cent. b) art education c) project d) umetnost - 21. stol e) likovna vzgoja f) projekt

7
7 ART school
COBISS.SI-ID 66230529

93.
        ART since 1900 : modernism, antimodernism, postmodernism / Hal Foster ... [et al.]. - Repr. with corrections. - London : Thames & Hudson, 2007, cop. 2004. - 704 str. : ilustr. ; 29 cm

Bibliografija: str. 690-694. - Kazalo
ISBN 978-0-500-23818-9
a) art - 20th cent. b) umetnost - 20. stol. c) moderna umetnost d) modernizem e) antimodernizem f) postmodernizem

7.03
II 7.03 ART since 1900 Č II 7.03 ART since 1900
COBISS.SI-ID 512496000

94.
        GRADIVO za terenske vaje pri predmetu Zgodovina likovne umetnosti s teorijo umetnosti : 1. letnik : 2010/2011 / pripravila Metoda Kemperl. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2011. - 1 zv. (loč. pag.) ; 30 cm : Ilustr.

Ov. nasl.
a) history of art b) fine arts c) umetnostna zgodovina d) likovna umetnost e) študijsko gradivo f) terenske vaje

7
Č II 7 GRADIVO za terenske
COBISS.SI-ID 8657737

95.
        RESEARCHING visual arts education in museums and galleries : an international reader / Edited by Maria Xanthoudaki, Les Tickle and Veronica Sekules. - Dordrecht [etc.] : Kluwer Academic, cop. 2003. - IX, 242 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Landscapes : the arts, aesthetics and education ; vol. 2)

Bibliografija in abstract pri vsakem poglavju. - Kazalo
ISBN 1-4020-16360 (hb) ISBN 1-4020-1637-9 (pb)
a) fine arts b) museum c) art education d) likovna umetnost e) muzej f) likovna vzgoja g) vizaulna umetnost h) galerije i) muzejska pedagogika

7
7 RESEARCHING
COBISS.SI-ID 17857544


7.01(043.2) UMETNOST.TEORIJA UMETNOSTI.


96.
DUŠA, Simona
        Ready-made v osnovni šoli : diplomsko delo / Simona Duša. - Ljubljana : [S. Duša], 2010. - 89 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 84-86. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) fine arts b) artistic creation c) likovna umetnost d) umetniška stvaritev e) dadaizem f) ready-made g) naravni materiali

7.03(043.2)
Č II 7(043.2) DUŠA, S. Ready-made
COBISS.SI-ID 8647753


77 FOTOGRAFIJA.


97.
KOS, Gojmir Anton
        Slikar v dialogu s fotografijo = A painter in dialogue with photography : Moderna galerija, Museum of Modern Art, Ljubljana, [5. oktober - 5. december 2010] / Gojmir Anton Kos ; [uvod Zdenka Badovinac ; besedili Lara Štrumej, Stojan Kerbler ; življenjepis in bibliografija, katalog del Lara Štrumej ; angleški prevod Tamara Soban ; fotografije slik Fotoarhiv Moderne galerije ... et al.]. - Ljubljana : Moderna galerija, 2010 ([Ljubljana] : R-tisk). - 94 str. : ilustr. ; 27 cm

Tretji del dodatka k nasl. naveden v kolofonu. - 700 izv. - Bibliografija: str. 86
ISBN 978-961-206-088-6
a) Kos, Gojmir Anton (1896-1970) b) fine arts c) likovna umetnost d) slovensko slikarstvo e) slovenska fotografija

77
Č II 77 KOS, G. A. Slikar
COBISS.SI-ID 252505856


78 GLASBA.


98.
        BEST baroque 50 [Zvočni posnetek]. - [S.l.] : EMI Records, p 2010, cop. 2010. - 3 CD : stereo ; 12 cm

Vsebina: CD 1:England and the baroque ; CD 2: Treasures of Mediterranean baroque ; CD 3: Bach and his time
a) music - 17th - 18th cent. b) glasba - 17. - 18. stol. c) baročna glasba d) koncerti e) sonate f) kantate

78
cd 78 BEST BAROQUE
COBISS.SI-ID 8646729

99.
        DA Vinci Vox. The hidden message [Zvočni posnetek] / produced by S. Mazeres ; speaks Helen Banks ; arranged and conducted by Bernard H. Levitte, Bernie Torelli. - France : Emi Music : Mic Mac Music, 2006. - 1 CD ; 12 cm

a) music b) glasba

78
cd 78 DA VINCI Hidden
COBISS.SI-ID 8657993

100.
        The DAVINCI collection [Zvočni posnetek] : music of the renaissance. - [Great Britain] : EMI Records, p 1973-2000, cop. 2006. - 1 CD (79 min, 48 sek) : stereo, ADD, DDD ; 12 cm. - (EMI Classics)

Ov. podnasl. - Vsebina: Kyrie (Missa L'Homme arme') / Guillaume Dufay ; Hilliard Ensemble ; Ce moys de may / Guillaume Dufay ; Early Music Consort of London ; Ma bouche rit / Johannes Ockeghem ; Early Music Consort of London ; Agnus Dei I (Missa Prolationum) / Johannes Ockeghem ; Hilliard Ensemble ; Déploration sur la mort de Ockeghem / Josquin Desprez ; Hilliard Ensemble ; Scaramella va alla guerra / Josquin Desprez ; Early Music Consort of London ; El grillo / Josquin Desprez ; Early Music Consort of London ; La plus des plus / Josquin Desprez ; Ensemble Gilles Binchois ; Sanctus / Heinrich Isaac ; Hilliard Ensemble ; Es wolt ein meydlein grasen gan / Heinrich Isaac ; Hilliard Ensemble ; Offertorium (Requiem) / Pedro de Escobar ; Inter vestibulum / Francisco de Penalosa ; Ensemble Gilles Binchois ; Triste Espana / Juan del Encina ; Early Music Consort of London ; En vray amoure / King Henry VIII ; Ricercare Ensemble für Alte Musik, Yürich ; Pastime with good company / King Henry VIII ; Ricercare Ensemble für Alte Musik, Zürich ; Fantasia XI / Luis de Milán ; James Tyler Vihuela de mano ; O bone Jesu / Robert Carver ; Taverner Choir ; Andrew Parrott, conductor ; Spagna / Francesco da Milano ; Hopkinson Smith, Paul O'Dette, lutes ; Spem in alium / Thomas Tallis ; Taverner Choir ; Andrew Parrott, conductor
0946 3 61524 2 4
a) music b) glasba c) nabožna glasba d) cerkvena glasba e) vokalna glasba f) zborovska glasba g) lutnja h) renesansa i) šansoni j) maše

78
cd 78 DA VINCI collection
COBISS.SI-ID 15436347

101.
PESEK, Albinca
        Glasba 5. Učbenik za glasbo v petem razredu osnovne šole / Albinca Pesek ; [ilustrator Matjaž Schmidt ; slikovno gradivo arhiv MKZ in drugi viri]. - 1. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2009 (Nova Gorica : Grfika Soča). - 80 str. : ilustr., note ; 30 cm + 1 CD. - (Lahki učbeniki)

1.000 izv.
ISBN 978-961-01-0004-1
a) music education - textbook b) primary education c) glasbena vzgoja - učbenik d) osnovnošolski pouk

78(075.2)
II 78 PESEK, A. Glasba 5 cd 78 PESEK, A. Glasba 5
COBISS.SI-ID 246437120

102.
TAN, Siu-Lan
        Psychology of music : from sound to significance / Siu-Lan Tan, Peter Pfordresher and Rom Harré. - Hove ; New York : Psychology Press, 2010. - XI, 349 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 301-331. - Kazali
Vsebina:
1. The scope of psychology in music
PT. 1: FOUNDATIONS: 2. The acoustics of music; 3. Sound and the neurophysiology of hearing; 4. Neuroscience and music
PT. 2: THE PERCEPTION AND COGNITION OF MUSIC: 5. Perception of musical pitch and melody; 6. Perception of musical time; 7. Analysis and cognition of musical structure
PT. 3: DEVELOPMENT, LEARNING, AND PERFORMANCE: 8. Emergence of sound and music perception; 9. Early musical development and education; 10. Practice and musical expertise; 11. The psychology of music performance
PT. 4: THE MEANING AND SIGNIFICANCE OF MUSIC: 12. The social psychology of music; 13. The question of meaning in music; 14. The emotional power of music; 15. Culture and music
ISBN 978-1-84169-868-7
a) music b) perception c) cognition d) glasba e) zaznavanje f) kognicija g) psihologija glasbe

78
78 TAN, S.-L. Psychology
COBISS.SI-ID 44506210


796(043.2) ŠPORT.ŠPORTNE IGRE.


103.
BEDÖK, Doroteja, 1970-
        Povezanost motorike s komunikacijo pri otrocih z govorno-jezikovno motnjo : diplomsko delo / Doroteja Bedök. - Ljubljana : [D. Bedök], 2010. - IV, 92 str. : ilustr., tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 70-74. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) speech defect b) motor activity c) test d) govorna motnja e) motorika f) test g) Bruiniks-Oseretsky test h) športno-vzgojni karton

796.012.1:376.1-056.264(043.2)
Č II 79(043.2) BEDÖK, D. Povezanost
COBISS.SI-ID 8649801

104.
ISLAMČEVIĆ Lešnik, Tjaša, 1988-
        Pogoste poškodbe igralk in igralcev sedeče odbojke : diplomsko delo / Tjaša Islamčević Lešnik. - Ljubljana : [T. Islamčević Lešnik], 2011. - XIII, 85 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 73-75. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Oddelek specialne in rehabilitacijske pedagogike
a) ball game b) handicapped c) igra z žogo d) prizadeti e) sedeča odbojka f) poškodbe g) rehabilitacija

796.325:376(043.2)
Č II 79(043.2) ISLAMČEVIĆ Lešnik Pogoste
COBISS.SI-ID 8660809


80/81


105.
        ZNAM več. Angleščina 4 in 5 : vaje za besedni zaklad po učnem načrtu za 4. in 5. razred / [prevod Angela Žugič ; ilustracije po izvirniku]. - 1. izd., 3. ponatis. - Ljubljana : Rokus Klett, 2010 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 63 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Zbirka Znam več)

Prevod in priredba del: Training Englisch. Schuljahr 3 ; Training Englisch. Schuljahr 4. - 4.000 izv.
ISBN 978-961-209-809-4
a) English language - exercise b) primary school c) angleščina - vaja d) osnovna šola

811.111(075.2)(076)
II 811.111 ZNAM VEČ Angleščina 4 in 5
COBISS.SI-ID 249766400


80+81


106.
MARINKO, Irena, 1953-
        English for librarians / Irena Marinko. - Ljubljana : Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, 2003 ([Ljubljana] : Littera picta). - 78 str. ; 23 cm. - (BiblioThecaria ; 12)

Nasl. na ov.: English for librarians I. - 300 izv.
ISBN 961-237-037-0
a) English language - textbook b) angleščina - učbenik c) bibliotekarstvo

811.111
811.111 MARINKO, I. English Č 811.111 MARINKO, I. English
COBISS.SI-ID 121984512


81 JEZIKOSLOVJE


107.
MARKIČ, Jasmina
        Konferenčna terminologija / Jasmina Markič, Nevenka Ljeskovac. - 1. natis. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2011 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 119 str. ; 24 cm

300 izv. - Uvod in navodila v slov., konferenčni termini v slov., franc., špan., angl. in nem. - O avtoricah na zadnjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 115-118
ISBN 978-961-237-396-2
a) terminology b) conference c) terminologija d) konferenca e) konferenčna terminologija f) konferenčni termini g) priročniki h) slovenščina i) francoščina j) španščina k) angleščina l) nemščina

81
81 MARKIČ, J. Konferenčna
COBISS.SI-ID 253978624


811.163.6 SLOVENSKO JEZIKOSLOVJE.


108.
KOCJAN-Barle, Marta
        Znanka ali uganka 5 : slovenščina za 5. razred osnovne šole. Priročnik za učitelje / Marta Kocjan-Barle, Katja Briški, Mateja Miklavčič. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2007 ([Ivančna Gorica] : Impress). - 103 str. : ilustr. ; 29 cm + 1 optični disk (CD)

400 izv.
ISBN 978-961-241-187-9
a) Slovenian language - teachers' guide b) slovenščina - priročnik za učitelje

811.163.6
II 811.163.6 KOCJAN-BARLE, M. Znanka 5 cd 811.163.6 KOCJAN-BARLE, M. Znanka 5
COBISS.SI-ID 235781632

109.
        NA pragu besedila 1. Učbenik za slovenski jezik v 1. letniku gimnazij in srednjih strokovnih šol / Martina Križaj Ortar ... [et al.] ; [ilustracije Kostja Gatnik ; fotografije Janez Pukšič, fotodokumentacija Dela]. - 2. izd., 2. ponatis. - Ljubljana : Rokus Klett, 2010 ([Český Těšín] : Finidr). - 119 str. : ilustr. ; 30 cm

4.500 izv. - Bibliografija: str. [120]
ISBN 978-961-209-786-8
a) Slovenian language - textbook b) secondary education c) slovenščina - učbenik d) srednješolski pouk

811.163.6(075.3)
II 811.163.6(075.3) NA PRAGU besedila 1
COBISS.SI-ID 248952576

110.
        NA pragu besedila 4. Učbenik za slovenski jezik v 4. letniku gimnazij, strokovnih in tehniških šol / Martina Križaj Ortar ... [et al.] ; [ilustracije Kostja Gatnik]. - 1. izd., 7. ponatis. - Ljubljana : Rokus Klett, 2009 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 99 str. : ilustr. ; 30 cm

4.000 izv. - Bibliografija: str. [100-101]
ISBN 978-961-209-281-8
a) Slovenian language - textbook b) secondary education c) slovenščina - učbenik d) srednješolski pouk

811.163.6(075.3)
II 811.163.6(075.3) NA PRAGU besedila 4
COBISS.SI-ID 243542528


82 KNJIŽEVNOST NASPLOH.


111.
COELHO, Paulo
        Ljubezen : izbrani citati / Paulo Coelho ; [prevedla Blažka Müller Pograjc ; izbor besedila Marcia Botelho ; fotografije Paul Macleod]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2010 (Natisnjeno v EU). - 128 str. : ilustr. ; 20 cm

Prevod dela: Amor. - 3.000 izv.
ISBN 978-961-00-1254-2
a) ljubezen b) aforizmi

821.134.2
821.134.2 COELHO, P. Ljubezen
COBISS.SI-ID 253239296


821.112.2 NEMŠKA KNJIŽEVNOST.


112.
JUNG, C. G.
        Spomini, sanje, misli / Carl Gustav Jung ; [prevedel Božidar Kante]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2011 (Ivančna Gorica : Impress). - 370 str. ; 23 cm. - (Zbirka Esenca)

Prevod dela: Erinnerungen, Träume, Gedanken. - Fotogr. na notr. str. ov. - 2.300 izv. - Uvod / Aniela Jaffé: str. 7-15. - Sanje niso fasada : (prevajalec o izdaji Jungovih Spominov, sanj, misli) / Božidar Kante: str. 363-370. - O avtorju na sprednjem zavihku ov. - Opombe z bibliografijo: str. 356-362
ISBN 978-961-01-1518-2
a) Jung, Carl Gustav (1875-1961)

821.112.2
821.112.2 JUNG, C. Spomini
COBISS.SI-ID 253255680


821.131.1 ITALIJANSKA KNJIŽEVNOST.


113.
PIRANDELLO, Luigi
        Henrik IV. / Luigi Pirandello ; prevedel Srečko Fišer ; uvodno razlago napisala Bogomila Kravos. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : DZS, 2010 (Ljubljana : Hren). - 131 str. : fotogr. ; 21 cm. - (Zbirka Klasje)

Prevod dela: Enrico IV. - 1.000 izv. - Bibliografija: str. 29
ISBN 978-961-02-0175-5 ISBN 978-86-341-0623-7 (zbirka)
a) Pirandello, Luigi (1867-1936) b) italijanska dramatika c) literarni komentarji

821.131.1
821.131.1 PIRANDELLO, L. Henrik IV.
COBISS.SI-ID 253264384


821.163


114.
GLAVAŠEVIĆ, Siniša
        Zgodbe iz Vukovarja / Siniša Glavašević ; [fotografije Drago Havranek ... [et al.] ; prevedel Vasja Bratina]. - Ljubljana : Slovenska matica, 2010. - 157 str. : fotogr. ; 22 cm

Prevod dela: Priče iz Vukovara. - Beseda za slovenske bralce / Drago Jančar: str. 7-9. - Zapis o zgodbah iz Vukovarja / Mladen Kušec: str. 151-152. - Rojstvo legende / Pavao Pavličić: str. 153-156. - O avtorju: str. 157
ISBN 978-961-213-204-0
a) Glavašević, Siniša (1960-1991) b) hrvaška književnost c) vojna d) spomini e) Hrvaška f) Vukovar g) vojna poročila

821.163.42
821.163 GLAVAŠEVIĆ, S. Zgodbe
COBISS.SI-ID 253047296


821.163.6 SLOVENSKA KNJIŽEVNOST.


115.
LAINŠČEK, Feri
        Ločil bom peno od valov : roman v treh novelah / Feri Lainšček. - Ljubljana : Študentska založba : Mladinska knjiga, 2010 (Ljubljana : Aries). - 321 str. ; 21 cm. - (Knjižna zbirka Beletrina)

Človek bom, ki se rodi iz lepe misli, in ima usta samo zato, da lahko spregovori o tej silni lepoti / Darka Tancer Kajnih: str. 313-321
ISBN 978-961-242-285-1 (Študentska založba)
a) Lainšček, Feri (1959-)

821.163.6
821.163.6 LAINŠČEK, F. Ločil
COBISS.SI-ID 250526464

116.
PEČJAK, Vid
        Kataklizma : Selenino maščevanje / Vid Pečjak ; [spremno besedilo Lenart J. Kučić]. - 1. izd. - Ljubljana : Karantanija, 2010. - 184 str. ; 20 cm. - (Knjižna zbirka Gener@cije)

ISBN 978-961-275-014-5

821.163.6-312.9
821.163.6 PEČJAK, V. Kataklizma
COBISS.SI-ID 252473344

117.
ŠALAMUN, Tomaž
        Letni čas / Tomaž Šalamun. - Ljubljana : LUD Literatura, 2010. - 79 str. ; 20 cm. - (Zbirka Prišleki)

ISBN 978-961-6717-44-1

821.163.6-1
821.163.6 ŠALAMUN, T. Letni
COBISS.SI-ID 252736768


902/904+93/94


118.
MLACOVIĆ, Dušan
        Zgodovina 2 : učbenik za drugi letnik gimnazije / Dušan Mlacović, Nataša Urankar. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : DZS, 2010. - 304 str. : ilustr. ; 27 cm

ISBN 978-961-02-0067-3
a) history - textbook b) secondary education c) zgodovina - učbenik d) srednješolski pouk

94(075.3)
II 94(075.3) MLACOVIĆ, D. Zgodovina 2
COBISS.SI-ID 252172800


908+91 DOMOZNANSTVO. GEOGRAFIJA.


119.
LEEB, Gerhard
        Karavanke brez meja : zgodovina in zgodbe, favna, flora, najlepše ture in izleti med Dravo in Savo ter Trbižem in Velenjem / [Gerhard Leeb ; iz nemščine prevedla Seta Oblak]. - 1. izd. - Celovec : Mohorjeva, 2010. - 336 str. : ilustr. ; 21 cm

Kazalo
ISBN 978-3-7086-0496-1
a) local studies b) domoznanstvo c) Karavanke

908(234.323.61)
796.52(234.323.61)
796.5 LEEB, G. Karavanke
COBISS.SI-ID 253371648

120.
PLUT, Dušan
        Geografija sonaravnega razvoja / Dušan Plut ; [kartografa Tanja Koželj, Miha Marolt]. - 1. natis. - V Ljubljani : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2010 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 255 str. : ilustr., zvd. ; 30 cm

300 izv. - O avtorju na zadnjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 244-255
ISBN 978-961-237-385-6
a) geography b) environmental protection c) geografija d) varstvo okolja e) sonaravni razvoj f) trajnostni razvoj g) visokošolski učbeniki

91
II 91 PLUT, D. Geografija
COBISS.SI-ID 253053184


929 BIOGRAFSKE IN SORODNE ŠTUDIJE


121.
FEYNMAN, Richard Phillips, 1918-1988
        "Kaj ti mar, kaj mislijo drugi?" : nadaljnje dogodivščine zvedavega čudaka, kakor jih je ta pripovedoval Ralphu Leightonu / Richard P. Feynman ; [prevedel Samo Kuščer]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2011 (Ivančna Gorica : Impress). - 230 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Zbirka Esenca)

Prevod dela: What do you care what other people think?. - 1.800 izv. - Predgovor / Ralph Leighton: str. 7-8. - Spremna beseda / Samo Kuščer: str. 227-230. - O avtorju na sprednjem zavihku ov.
ISBN 978-961-01-1501-4
a) Feynman, Richard P. (1918-1988) b) anekdote c) ameriški fiziki

929Feynman R.
53(73):929Feynman R.
821.111(73)-36
929 FEYNMAN, R. P. Kaj ti mar
COBISS.SI-ID 253281024


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO