COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS

VSEBINA


novosti maj0 SPLOŠNO.


1.
BERGMANN, Linda S., 1950-
        Academic research and writing : inquiry and argument in college / Linda S. Bergmann. - Boston [etc.] : Longman, cop. 2010. - XXI, 344 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija: str. 335. - Kazalo
ISBN 978-0-321-09184-0 (ISBN 13) ISBN 0-321-09184-1 (ISBN 10)
a) argumentation b) written expression c) research d) argumentacija e) pisno izražanje f) raziskovanje g) akademsko raziskovanje h) oblikovanje i) viri j) citiranje

001
001 BERGMANN, L. Academic
COBISS.SI-ID 8301641

2.
STAKE, Robert E.
        Qualitative research : studying how things work / Robert E. Stake. - New York ; London : Guilford Press, cop. 2010. - IX, 244 str. : ilustr. ; 24 cm

About the author: str. 244. - Bibliografija: str. 223-232. - Kazali
ISBN 978-1-60623-545-4 (pbk) ISBN 978-1-60623-546-1 (cloth : alk. paper)
a) qualitative research b) kvalitativno raziskovanje

001
001 STAKE, R. Qualitative
COBISS.SI-ID 8289097

3.
WISKER, Gina, 1951-
        The postgraduate research handbook : succeed with your MA, MPhil, EdD and PhD / Gina Wisker. - 2nd ed. - Basingstoke [etc.] : Palgrave Macmillan, 2008, cop. 2001 (Printed in China). - XI, 428 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Palgrave study guides)

Bibliografija: str. 414-424. - Kazalo
ISBN 978-0-230-52130-8 (broš.) ISBN 0-230-52130-4
a) post-graduate study b) research c) doctorate d) podiplomski študij e) raziskovanje f) doktorat

001
001 WISKER, G. Postgraduate
COBISS.SI-ID 3576171


0(043.2) SPLOŠNO.


4.
GOSTIČ, Nina
        Učinki učenja bralnih startegij na veščino branja pri učencih različnih zmožnosti : diplomsko delo / Nina Gostič. - Ljubljana : [N. Gostič], 2010. - 66, [24] f. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: f. 64-65. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fakulteta, Oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko
a) reading b) backward child c) branje d) razvojno moten otrok e) bralne strategije f) bralno razumevanje

028.5(043.2)
Č II 02(043.2) GOSTIČ, N. Učinki
COBISS.SI-ID 8282697


004 RAČUNALNIŠTVO.


5.
BELHAR, Klemen
        Povej & pokaži : [črna knjiga o powerpointu] / Klemen Belhar. - Ljubljana : Šola retorike, 2010. - 127 str. : ilustr. ; 26 cm

ISBN 978-961-6697-03-3
a) software b) programska oprema c) PowerPoint

004.42(035)
II 004.4 BELHAR, K. Povej & pokaži
COBISS.SI-ID 250706432

6.
BERGER, Pam
        Choosing Web 2.0 tools for learning and teaching in a digital world / Pam Berger and Sally Trexler ; foreword by Joyce Valenza. - Santa Barbara : Libraries Unlimited, cop. 2010. - VIII, 221 str. : ilustr. ; 28 cm

Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
ISBN 978-1-59158-706-4
a) school library b) didactic use of computer c) šolska knjižnica d) didaktična uporaba računalnika e) internet f) Web 2.0 g) socialna omrežja h) omrežne skupnosti

004.4
II 004 BERGER, P. Choosing
COBISS.SI-ID 8293961


004(043.2) RAČUNALNIŠTVO.


7.
GROŠELJ, Nejc, 1986-
        Vpeljava centra za pomoč na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani : diplomsko delo / Nejc Grošelj. - Ljubljana : [N. Grošelj], 2010. - 95, 68 str. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 94-95. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in računalništvo
a) computer science b) računalništvo c) računalniške težave d) center za pomoč uporabnikom e) oddaljeni dostop

004.58:378.096(497.451.1)(043.2)
Č II 004(043.2) GROŠELJ, N. Vpeljava
COBISS.SI-ID 8313417

8.
ROŽNIK, Jakob
        Delovanje motorjev z notranjim izgorevanjem v multimedijski platformi Flash : diplomsko delo / Jakob Rožnik. - Ljubljana : [J. Rožnik], 2010. - 76 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Bibliografija: str. 73. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in tehnika
a) teaching aid b) educational software c) učni pripomočki d) didaktična programska oprema e) e-gradiva f) simulacija g) Abode Flash h) motorji

004:62(043.2)
62:004(043.2)
Č II 004(043.2) ROŽNIK, J. Delovanje
COBISS.SI-ID 8256585


084.11+087.5


9.
HANUŠ, Barbara
        O Jakobu in muci Mici. Rojstni dan = Il compleanno = A születésnap = Der Geburtstag / Barbara Hanuš ; narisala Ana Zavadlav : [prevod v italijanščino Sergio Tomše, prevod v madžarščino Magda Berden, prevod v nemščino Andrea Švab]. - 1. izd., 1. natis. - Dob pri Domžalah : Miš, 2009 ([Ljubljana] : Formatisk). - 23 str. : ilustr. ; 28 cm

Slov. besedilo in it., madž. in nem. prevod. - 500 izv.
ISBN 978-961-6630-97-9

821.163.6-93-32
087.5
II 821.163.6 HANUŠ, B. O Jakobu
COBISS.SI-ID 248186624

10.
LAVRIČ, Tomaž, 1964-
        Tomaž Lavrič : stripi = comics : Moderna galerija, Museum of Modern Art, Ljubljana, Galerija Miklova hiša, Ribnica / [besedilo Špela Štandeker ; biografija in bibliografija Bojana Rogina ; prevodi Tadej Reissner ...[et al.]. - Ljubljana : Moderna galerija ; Ribnica : Miklova hiša, 2010. - 167 str. : ilustr. ; 27 cm

Biografija in bibliografija: str. 156-166
ISBN 978-961-206-084-8 (Moderna galerija)
a) comics b) strip

084.11:76
II 76 LAVRIČ, T. Tomaž Lavrič
COBISS.SI-ID 249955840


1 FILOZOFIJA.


11.
SVETLIČ, Rok
        Filozofija človekovih pravic / Rok Svetlič. - Koper : Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Založba Annales : Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, 2009 ([Grosuplje] : Grafis trade). - 255 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Knjižnica Annales Majora)

500 izv. - O avtorju na sprednjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 239-247. - Summary. - Kazalo
ISBN 978-961-6732-17-8 (Zgodovinsko društvo za južno Primorsko)
a) human rights b) philosophy c) človekove pravice d) filozofija e) filozofija družbe f) filozofija politike

141.7:341.231.14
342.7 SVETLIČ, R. Filozofija
COBISS.SI-ID 249261056


159.9 PSIHOLOGIJA.


12.
DENNISON, Paul Ehrlich
        Brain gym : iskanje ravnotežja v vsakdanjem življenju : priročnik brain gym 101 / Paul E. Dennison & Gail E. Dennison ; prevod in priredba Končar Majda. - [Ljubljana : M. Končar, 2010]. - 107 str. : ilustr. ; 30 cm

Ov. nasl. - Za interno uporabo
a) brain b) motion c) learning d) možgani e) gibanje f) učenje g) brain gym

159.953
II 159.9 DENNISON, P. E. Brain
COBISS.SI-ID 8290377

13.
FULLER, Catherine
        A toolkit of motivational skills : encouraging and supporting change in individuals / Catherine Fuller and Phil Taylor. - 2nd ed. - Chichester : J. Wiley & Sons, cop. 2008. - X, 296 str. : ilustr. ; 28 cm

Bibliografija: str. 289-291. - Kazalo
ISBN 978-0-470-51658-4
a) motivation b) motivacija c) spodbude d) zaposlitvene motivacije

159.9
II 159.95 FULLER, C. A toolkit
COBISS.SI-ID 3092174

14.
GAMM, Rüdiger
        Izurite svoje možgane : skrivnosti uspeha spominskega genija / Rüdiger Gamm, Alexandra Ehlert ; [prevedel Janez Lavtižar]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2010. - 183 str. : ilustr. ; 24 cm

Na ovoju dodatek k naslovu: povečajte učinkovitost svojega učenja in pomnenja. - 500 izv. - Prevod dela: Train your brain
ISBN 978-961-00-0848-4
a) brain b) mental development c) mnemonics d) možgani e) mentalni razvoj f) mnemotehnika

159.953
159.953 GAMM, R. Izurite
COBISS.SI-ID 247970048

15.
KONČAR, Majda
        Brain gym v razredu : aktivnosti za učinkovitejše učenje, šport in življenje / Majda Končar. - [Ljubljana : M. Končar, 2010]. - 50 str. : ilustr. ; 30 cm

Ov. nasl. - Za interno uporabo
a) brain b) motion c) learning d) možgani e) gibanje f) učenje g) brain gym

159.953
II 159.9 KONČAR, M. Brain
COBISS.SI-ID 8260937

16.
LAMPE, Anton
        Karakterologija / Anton Lampe. - [S. l. : s. n., 1998]. - 2 zv. v enem kosu (368 str.) ; 21 cm

Kazalo na koncu 1. dela
Vsebina:
Del 1: Priročnik
Del 2: Duševne lastnosti in drugi duševni dejavniki
a) character b) personality c) značaj d) osebnost e) karakterologija

159.923
159.923 LAMPE, A. Karakterologija
COBISS.SI-ID 73733632

17.
MEADOWS, Sara
        The child as social person / Sara Meadows. - London ; New York : Routledge, 2010. - VIII, 394 str. ; 24 cm

Bibliografija: str. 293-376. - Kazali
ISBN 978-0-415-45199-4 (hbk) ISBN 978-0-415-45200-7 (pbk)
a) socialization b) child development c) social interaction d) socializacija e) razvoj otroka f) socialna interakcija

159.922.7
159.922.7 MEADOWS, S. Child
COBISS.SI-ID 8290889

18.
PINKER, Steven, 1954-
        Kako deluje um : [duhovit in prodoren vpogled v delovanje človeškega uma] / Steven Pinker ; [prevedla Urška Pajer]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2009 (natisnjeno v EU). - 616 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: How the mind works. - Dodatek k nasl. na ov. - 800 izv. - Bibliografija: str. 599-616
ISBN 978-961-00-0640-4
a) thinking b) intelligence c) affection d) mišljenje e) inteligentnost f) čustvo

159.92
159.92 PINKER, S. Kako deluje
COBISS.SI-ID 246557952

19.
ROBINSON, Wendy
        Effective teaching in gifted education : using a whole school approach / Wendy Robinson and Jim Campbell. - London ; New York : Routledge, 2010. - XIII, 168 str. ; 24 cm

Bibliografija: str. 161-164. - Kazalo
ISBN 978-0-415-49345-1 (hbk) ISBN 0-415-49345-5 (hbk) ISBN 978-0-415-49346-8 (pbk) ISBN 978-0-203-85506-5 (ebk) ISBN 0-203-85506-X (ebk) ISBN 0-415-49346-3 (pbk)
a) gifted - case study - England b) nadarjeni - študija primera - Anglija

159.928
159.928 ROBINSON, W. Effective
COBISS.SI-ID 8258889

20.
STARKO, Alane Jordan
        Creativity in the classroom : schools of curious delight / Alane Jordan Starko. - 4th ed. - New York ; London : Routledge, 2010. - XI, 356 str. : ilustr. ; 26 cm

Bibliografija: str. 329-344. - Kazali
ISBN 978-0-415-99706-5 (hbk) ISBN 978-0-415-99707-2 (pbk) ISBN 978-0-203-87149-2 (ebk)
a) creativity b) motivation c) curriculum d) ustvarjalnost e) motivacija f) kurikulum

159.954
159.954 STARKO, A. J. Creativity
COBISS.SI-ID 19006182

21.
TUNNICLIFFE, Clive
        Teaching able, gifted and talented children : strategies, activities and resources / Clive Tunnicliffe. - Los Angeles [etc.] : SAGE, 2010. - XI, 132 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Bibliografija: str. 125-128. - Kazalo
ISBN 978-1-4129-4766-4 (hbk) ISBN 978-1-4129-4767-1 (pbk)
a) gifted b) ability c) teaching d) nadarjeni e) zmožnost f) pouk

159.928
II 159.928 TUNNICLIFFE, C. Teaching
COBISS.SI-ID 8277065


159.9(043.2) PSIHOLOGIJA.


22.
MURN, Anja, 1985-
        Ločitev kot izkušnja otroka : diplomsko delo / Anja Murn. - Ljubljana : [A. Murn], 2010. - V, 119 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 85-87. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) divorce b) parent-child relation c) family d) ločitev e) odnos med starši in otrokom f) družina

159.9:316.363.5(043.2)
Č II 159.9(043.2) MURN, A. Ločitev
COBISS.SI-ID 8272969


316 SOCIOLOGIJA.


23.
        MAVRIČNA zveza - model medkulturnega preventivnega dela / Špela Razpotnik ... [et al.] ; [uredil Bojan Dekleva ; slikovno gradivo Damjan Majkić]. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2010. - 107 str. : ilustr. ; 21 cm

Bibliografija na koncu prispevkov. - Kazali
ISBN 978-961-253-046-4
a) intercultural education b) voluntary work c) project d) interkulturna vzgoja e) prostovoljno delo f) projekt g) medkulturno učenje

316.7
316.7 MAVRIČNA zveza
COBISS.SI-ID 250304000

24.
MILGRAM, Stanley
        Poslušnost avtoriteti : edinstveni eksperiment, ki je izzval človeško naravo / Stanley Milgram ; prevod Katarina Jerin ; spremna beseda Vlado Miheljak. - Ljubljana : Umco, 2009. - 276 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Preobrazba)

Prevod dela: Obedience to authority
ISBN 978-961-6803-04-5
a) authority b) obedience c) social behaviour d) avtoriteta e) ubogljivost f) socialno vedenje g) socialna psihologija h) kolektivna obnašanja i) poslušnost

316
316 MILGRAM, S. Poslušnost
COBISS.SI-ID 248903680

25.
SLOTERDIJK, Peter
        Srd in čas : politično-psihološki poskus / Peter Sloterdijk ; [prevedel Slavo Šerc ; spremna beseda Bojan Žalec]. - Ljubljana : Študentska založba, 2009 (Ljubljana : Demat). - 347 str. ; 21 cm. - (Knjižna zbirka Claritas ; 57)

Prevod dela: Zorn und Zeit. - 500 izv. - Gorečnost naših dni: na poti k svetovni kulturi in civiliziranosti / Bojan Žalec: str. 335-347. - Opombe z bibliografijo na dnu str.
ISBN 978-961-242-267-7
a) politics b) politika c) sociologija religije d) politična filozofija e) nasilje f) vojna g) maščevanje h) totalitarizem

316.7
316.7 SLOTERDIJK, P. Srd
COBISS.SI-ID 249518848


32 POLITIKA.


26.
TURNŠEK, Nada
        An inclusive Europe : new minorities in Europe / Nada Turnšek, Helle Hinge and Despina Karakatsani. - London : CiCe Thematic Network Project, 2009. - 20 str. : ilustr. ; 21 cm. - (CiCe guidelines, ISSN 1741-6353 ; 11)

Bibliografija: str. 20-21
ISBN 978-1-907675-00-3
a) national minority - Europe b) social integration c) nacionalna manjšina - Evropa d) socialna integracija

32
32 TURNŠEK, N. Inclusive
COBISS.SI-ID 8265545


33 GOSPODARSTVO


27.
BADALIČ, Vasja
        Za 100 evrov na mesec : proizvodni sistem globalnega kapitalizma / Vasja Badalič. - Ljubljana : Krtina, 2010 ([Ljubljana] : Formatisk). - 259 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zbirka Krt ; 154)

600 izv. - O avtorju na sprednjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 246-255
ISBN 978-961-260-028-0
a) capitalism b) economic conditions c) worker d) human rights e) kapitalizem f) gospodarski pogoji g) delavec h) človekove pravice

330
330 BADALIČ, V. Za 100
COBISS.SI-ID 249362176

28.
FULCHER, James
        Kapitalizem : zelo kratek uvod / James Fulcher ; [prevedla Alenka Ropret]. - V Ljubljani : Krtina, 2010 ([Ljubljana] : Formatisk). - 160 str. : ilustr. ; 18 cm. - (Knjižna zbirka Kratka ; 11)

Prevod dela: Capitalism. - Bibliografija: str. 150-153. - Kazalo
ISBN 978-961-260-029-7
a) capitalism b) kapitalizem c) globalizacija d) filozofski sistemi

330
330 FULCHER, J. Kapitalizem
COBISS.SI-ID 250658048

29.
SIRC, Ljubo
        Brezpotja socializma / Ljubo Sirc ; [prevedel Žandi Dežman]. - V Ljubljani : Slovenska matica, 2010 ([Ljubljana] : Interes City). - 365 str. ; 25 cm. - (Razprave in eseji, ISSN 1408-4511 / Slovenska matica ; 61)

Prevod dela: The Yugoslav economy under self-management. - 500 izv. - Ljubo Sirc, zgled slovenskega liberalizma / Bernard Brščič: str. 5-26. - Bibliografija ali opombe z bibliografijo pri posameznih prispevkih
ISBN 978-961-213-196-8
a) ideology - socialism b) economic conditions - Yugoslavia c) self-management d) ideologija - socializem e) gospodarski pogoji - Jugoslavija f) samoupravljanje

330
330 SIRC, L. Brezpotja
COBISS.SI-ID 250794752


34 PRAVO.


30.
CAPPELLE, Georges
        Emerging global dimensions in education / Georges Cappelle, Gary Crippin and Ulla Lundgren. - London : CiCe Thematic Network Project, 2009. - 27 str. ; 21 cm. - (CiCe guidelines, ISSN 1741-6353 ; 7)

Bibliografija: str. 27
ISBN 978-09562789-82 !
a) civics - Europe b) higher education c) državljanska vzgoja - Evropa d) visokošolsko izobraževanje

342.7
342.7 CAPPELLE, G. Emerging
COBISS.SI-ID 8268361

31.
LE Roy, Eveline
        Informal education and human rights / Eveline Le Roy and Pete Woodcock. - London : CiCe Thematic Network Project, 2010. - 19 str. ; 21 cm. - (CiCe guidelines, ISSN 1741-6353 ; 4)

Bibliografija: str. 18-19
ISBN 978-09562789-99 !
a) human rights b) informal education c) človekove pravice d) neformalno izobraževanje

342.7
342.7 LE ROY, E. Informal
COBISS.SI-ID 8268873


36 SKRBSTVO. SOCIALNO DELO. SOCIALNA POMOČ. ZAVAROVALSTVO


32.
        DEPRIVATION-specific psychological patterns : effects of institutional deprivation / Michael Rutter ... [et al.] ; with commentary by Megan R. Gunnar. - Boston ; Oxford : Wiley-Blackwell, 2010. - X, 252 str. : graf. prikazi ; 23 cm. - (Monographs of the Society for Research in Child Development, ISSN 0037-976X ; serial no. 295, vol. 75, no. 1, 2010)

Bibliografija na koncu posameznik prispevkov. - Abstract
a) child care b) deprived c) adoption d) otroško skrbstvo e) prikrajšani f) posvojitev

364.65
364.65 DEPRIVATION
COBISS.SI-ID 8300105


37 VZGOJA. ŠOLSTVO. IZOBRAŽEVANJE. POUK. PROSTI ČAS.


33.
ADAMS, Ken
        Prebudite genija v vašem otroku : zabavne dejavnosti za razgibavanje mladih možganov od rojstva do 11. leta / Ken Adams ; [prevedla Borut Petrović Jesenovec in Slavica Jesenovec Petrović]. - Tržič : Učila International, 2008. - 144 str. : ilustr. ; 24 cm

O avtorju: str. 144. - Kazalo
ISBN 978-961-00-0423-3
a) creativity b) educational game c) family education d) ustvarjalnost e) didaktična igra f) družinska vzgoja

37.018.1
37.015.3
159.928-053.2
159.955 ADAMS, K. Prebudite
COBISS.SI-ID 237939712

34.
BABAD, Elisha Y.
        The social psychology of the classroom / Elisha Babad. - New York ; London : Routledge, 2009. - XV, 263 str. ; 24 cm. - (Routledge research in education ; 28)

Bibliografija: str. 243-255. - Kazali
ISBN 978-0-415-99929-8 (hbk) ISBN 0-415-99929-4 (hbk)
a) class management b) teacher-pupil relation c) pupil behaviour d) vodenje razreda e) odnos med učiteljem in učencem f) vedenje učencev

37.015.3
37.015.3 BABAD, E. Social
COBISS.SI-ID 40706914

35.
BURKE, Kay
        What to do with the kid who --- : developing cooperation, self-discipline, and responsibility in the classroom / Kay Burke. - 3rd ed. - Thousand Oaks : Corwin Press, cop. 2008. - IX, 300 str. : ilustr. ; 28 cm

Bibliografija: str. 279-285. - Kazalo
ISBN 978-1-4129-3700-9 (cloth) ISBN 978-1-4129-3701-6 (pbk)
a) classroom climate b) class management c) educational psychology d) razredno vzdušje e) vodenje razreda f) pedagoška psihologija

37.015.3
II 37.015.3 BURKE, K. What to do
COBISS.SI-ID 8266569

36.
CLARKE, Alan, 1952-
        E-learning skills / Alan Clarke. - 2nd ed. - Basingstoke ; New York : Palgrave Macmillan, 2008. - XIV, 317 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Palgrave study guides)

Bibliografija: str. 312-313. - Kazalo
ISBN 0-230-57312-6 ISBN 978-0-230-57312-3
a) didactic use of computer b) learning c) self-instruction d) didaktična uporaba računalnika e) učenje f) samoizobraževanje g) internet h) e-učenje

37.01
37.01 CLARKE, A. E-learning
COBISS.SI-ID 27792477

37.
DURBIN, Yoon
        Uključenost roditelja u rad škola u jugoistočnoj Evropi : stavovi direktora : sažet prikaz / Yoon Durbin, Gordana Miljević, Daniel Pop = Parental involvement in South East European schools : principals' views : brief overview. - Ljubljana : Faculty of Education, Centre for Educational Policy Studies, CEPS, 2009 ([s. l.] : Svetlost). - 29, 28 str. : graf. prikazi ; 23 cm

V obratni smeri tiskano vzpor. besedilo v angl. - Na vrhu ov.: Fund for an Open Society-Serbia. - Sažetak ; Summary
a) parent-school relation - South East Europe b) parent participation c) head teacher d) odnos med starši in šolo - Jugovzhodna Evropa e) sodelovanje staršev f) ravnatelj šole

37.091.113
371 DURBIN, Y. Uključenost
COBISS.SI-ID 8303689

38.
        FOUCAULT and education : disciplines and knowledge / edited by Stephen J. Ball. - London ; New York : Routledge, 2010, cop. 1990. - VIII, 213 str. ; 24 cm. - (Routledge library edition: Michel Foucault ; vol. 1)

Bibliografija na koncu vsakega prispevka. - Kazalo
ISBN 0-415-04710-2 ISBN 0-415-05004-9 (pbk) ISBN 0-415-56195-7 (set) ISBN 0-415-56205-8 (volume 1) ISBN 0-203-09278-3 (ebook) ISBN 978-0-415-56195-2 (set) ISBN 978-0-415-56205-8 (volume 1) ISBN 978-0-203-09278-1 (ebook)
a) educational theory b) philosophy of education c) teorija vzgoje in izobraževanja d) pedagoška filozofija

37.01
37.01 FOUCAULT and education
COBISS.SI-ID 8294217

39.
GORARD, Stephen
        Equity in education : an international comparison of pupil perspectives / Stephen Gorard, Emma Smith ; with David Greger and Dennis Meuret. - Basingstoke, Hampshire ; New York : Palgrave Macmillan, 2010. - XI, 199 str. ; 23 cm

Bibliografija: str. 186-196. - Kazalo
ISBN 978-0-230-23025-5 (hbk)
a) socially handicapped b) equal opportunity c) cross-national research d) socialno prizadeti e) enakost možnosti f) transnacionalno raziskovanje

37.01
37.01 GORARD, S. Equity
COBISS.SI-ID 8291401

40.
        HANDBOOK of school-family partnerships / edited by Sandra L. Christenson and Amy L. Reschly. - New York ; London : Routledge, 2010. - XVII, 525 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija na koncu posameznih prispevkov. - Kazalo
ISBN 978-0-415-96375-6 (hbk) ISBN 0-415-96375-3 (hbk) ISBN 978-0-415-96376-3 (pbk) ISBN 0-415-96376-1 (pbk) ISBN 978-0-203-87604-6 (ebk) ISBN 0-203-87604-0 (ebk)
a) parent-school relation b) parent participation c) school-community relation d) odnos med starši in šolo e) sodelovanje staršev f) odnos med šolo in občinsko skupnostjo

37.018
37.018 HANDBOOK of school
COBISS.SI-ID 8291657

41.
HAYES, Denis, 1949-
        Encyclopedia of primary education / Denis Hayes. - London ; New York : Routledge, cop. 2010. - XVIII, 467 str. ; 25 cm. - (A David Fulton book)

Bibliografija na koncu posameznih gesel
ISBN 978-0-415-48518-0 (pbk) ISBN 0-415-48518-5 (pbk) ISBN 978-0-415-48517-3 (hbk) ISBN 0-415-48517-7 (hbk) ISBN 978-0-203-86460-9 (ebk) ISBN 0-203-86460-3 (ebk)
a) education - encyclopedia b) terminology c) vzgoja in izobraževanje - enciklopedija d) terminologija

37.01
37.01 HAYES, D. Encyclopedia
COBISS.SI-ID 8292425

42.
        LEARNING to teach in the primary school / edited by James Arthur and Teresa Cremin. - 2nd ed. - London ; New York : Routledge, 2010. - 517 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija na koncu posameznih poglavij. - Kazalo
ISBN 978-0-415-57492-1 (hbk) ISBN 0-415-57492-7 (hbk) ISBN 978-0-415-48790-0 (pbk) ISBN 0-415-48790-0 (pbk) ISBN 0-203-85462-4 (ebk) ISBN 978-0-203-85462-4 (ebk)
a) teacher education b) class management c) teaching practice d) career development e) teacher education f) vodenje razreda g) učna praksa h) poklicni razvoj

37.091.3
371.3 LEARNING
COBISS.SI-ID 8257097

43.
LEE, Chris, dr.
        Resolving behaviour problems in your school : a practical guide for teachers and support staff / Chris Lee. - London : Paul Chapman, 2007. - XVIII, 109 str. ; 30 cm

Bibliografija: str. 105-108. - Kazalo
ISBN 978-1-4129-2413-9 (hbk) ISBN 978-1-4129-2414-6 (pbk)
a) class management b) pupil behaviour c) punishment d) vodenje razreda e) vedenje učencev f) kaznovanje g) modifikacija vedenja

37.015.3
II 37.015.3 LEE, C. Resolving
COBISS.SI-ID 8260681

44.
MEDNARODNA konferenca Splet izobraževanja in raziskovanja z IKT (2010 ; Kranjska Gora)
        Zbornik vseh prispevkov [Elektronski vir] / Mednarodna konferenca Splet izobraževanja in raziskovanja z IKT - SIRIKT 2010 Kranjska Gora, 14.-17. april 2010 = International Conference Enabling Education and Research with ICT, 14th - 17th April 2010 ; uredile Anja Lenarčič, Maja Kosta, Katarina Blagus ; prevod in lektoriranje avtorji posameznih prispevkov. - Besedilni in slikovni podatki. - Ljubljana : Miška, 2010

- Način dostopa (URL): http://www.sirikt.si/fileadmin/sirikt/fotogalerija/2010/Zbornik/SIRIKT2010_Zbornik_WEB_v2.pdf. - Opis vira z dne 8. 4. 2010. - Nasl. z nasl. zaslona. - Publikacija v PDF formatu obsega 778 str. - Bibliografija in povzetki pri posameznih prispevkih. - Kazalo. - El. zbornik
ISBN 978-961-92837-0-7
a) information technology - conference b) educational technology c) informacijska tehnologija - konferenca d) izobraževalna tehnologija e) komunikacijska tehnologija f) informacijski sistemi

37:004
004:37
COBISS.SI-ID 250657024

45.
        NORDIC voices : teaching and researching comparative and international education in the nordic countries / [edited by] Halla B. Holmarsdottir, Mina O'Dowd. - Rotterdam ; Boston ; Taipei : Sense, cop. 2009. - VI, 317 str. ; 24 cm. - (Comparative and international education : a diversity of voices ; vol. 3)

Bibliografija na koncu prispevkov
ISBN 978-90-8790-971-0 (pbk) ISBN 978-90-8790-972-7 (hbk) ISBN 978-90-8790-973-4 (e-book)
a) educational research b) teacher role c) democratization d) pedagoško raziskovanje e) vloga učitelja f) demokratizacija

37.01
37.01 NORDIC
COBISS.SI-ID 8262729

46.
PRGIĆ, Jani
        Šolska in vrstniška mediacija : vse kar morate vedeti o mediaciji v šoli / Jani Prgić ; [ilustracije Mladen Melanšek]. - Griže : Svetovalno-izobraževalni center MI, 2010. - 152 str. : ilustr. ; 22 cm

1.000 izv. - Bibliografija: str. 147-152
ISBN 978-961-92707-2-1
a) interpersonal relations b) dispute settlement c) peer group d) medosebni odnosi e) reševanje sporov f) vrstniki g) mediacija

37.015.3
37.015.3 PRGIĆ, J. Šolska
COBISS.SI-ID 250568704

47.
PULKO, Simona
        Sporočanje v osnovni šoli / Simona Pulko. - Maribor : Slavistično društvo, 2007 (Maribor : Dravska tiskarna). - 237 str. : ilustr., tabele ; 23 cm. - (Zora ; 45)

300 izv. - O avtorici na sprednjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 230-234. - Kazalo
ISBN 978-961-6320-39-9
a) language teaching b) written expression c) primary school d) jezikovni pouk e) pisno izražanje f) osnovna šola g) sporazumevanje h) sporočanje i) tekstna lingvistika

373.3:808.1
808.1:373.3
373.2.016:81 PULKO, S. Sporočanje
COBISS.SI-ID 58712833

48.
ROGERS, Bill, 1947-
        Cracking the hard class : strategies for managing the harder than average class / Bill Rogers. - 2nd ed. - London : Paul Chapman ; Thousand Oaks ; New Delhi : Sage, cop. 2006. - X, 214 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 209-211. - Kazalo
ISBN 1-4129-2355-7 (hbk) ISBN 978-1-4129-2355-2 (hbk) ISBN 1-4129-2356-5 (pbk) ISBN 978-1-4129-2356-9 (pbk)
a) class management b) pupil behaviour c) teacher-pupil relation d) vodenje razreda e) vedenje učencev f) odnos med učiteljem in učencem g) modifikacija vedenja

37.015.3
37.015.3 ROGERS, B. Cracking
COBISS.SI-ID 8259145

49.
        The ROUTLEDGE international handbook of the sociology of education / edited by Michael W. Apple, Stephen J. Ball and Luis Armando Gandin. - London ; New York : Routledge, cop. 2010. - XVII, 423 str. ; 25 cm. - (Routledge international handbooks)

Bibliografija na koncu vsakega prispevka
ISBN 0-415-48663-7 (hbk) ISBN 0-203-86370-4 (ebk) ISBN 978-0-415-48663-7 (hbk) ISBN 978-0-203-86370-1 (ebk)
a) educational sociology b) social inequality c) democracy d) pedagoška sociologija e) socialna neenakost f) demokracija

37.01
Č 37.01 The ROUTLEDGE international
COBISS.SI-ID 8292937

50.
        The SAGE handbook of philosophy of education / edited by Robin Barrow ... [et al.]. - Los Angeles [etc.] : SAGE, cop. 2010. - XX, 550 str. ; 26 cm

Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
ISBN 978-184787-467-2
a) philosophy of education b) pedagoška filozofija

37.01
Č 37.01 SAGE Handbook
COBISS.SI-ID 8278857

51.
        SAMO za drzne : program Mladi v akciji in mladi z manj priložnostmi / [uredile Alenka Oblak, Sabina Rajgelj in Urška Slana ; fotografije Shutterstock Images]. - Ljubljana : Movit NA Mladina, 2009 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 53 str. : ilustr. ; 22 cm

Spiralna vezava. - 500 izv.
ISBN 978-961-92267-8-0
a) youth b) participation c) project d) mladina e) soodločanje f) projekt g) programi h) mednarodno sodelovanje i) Evropska unija

37(4)
37 SAMO za
COBISS.SI-ID 248992000

52.
        SCHOOL governance and social inclusion : involvement of parents : south east Europe countries experiences and accounts of principals' views / [edited by Gordana Miljevic]. - Ljubljana : Faculty of Education, Centre for Educational Policy Studies, CEPS, 2009 ([s. l.] : Svetlost). - 66 str. ; 30 cm

Na vrhu ov.: Fund for an Open Society-Serbia
a) parent-school relation b) parent participation c) school management - South East Europe d) odnos med starši in šolo e) sodelovanje staršev f) upravljanje šole - Jugovzhodna Evropa

37.091.113
II 371 SCHOOL
COBISS.SI-ID 8303433

53.
        SCHOOL governance and social inclusion : involvement of parents : south-east Europe cross-countries survey of principals' views / Daniel Pop & Steve Powell, Gordana Miljević, Johana Crighton. - Ljubljana : Faculty of Education, Centre for Educational Policy Studies, 2009 ([s. l.] : Svetlost). - 147 str. : ilustr., tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 122-128. - Summary
ISBN 978-961-253-048-8
a) school based management - South East Europe b) parent-school relation c) parent participation d) vodenje šole - Jugovzhodna Evropa e) odnos med starši in šolo f) sodelovanje staršev

37.091.113
II 371 SCHOOL
COBISS.SI-ID 250738688

54.
SCHRUMPF, Fred
        Peer mediation : conflict resolution in schools : program guide / Fred Schrumpf, Donna K. Crawford, Richard J. Bodine. - Revised ed. - Illinois : Research Press, cop. 1997. - XVII, 332 str. : ilustr. ; 28 cm

Bibliografija: str. 327-329
ISBN 0-87822-368-1
a) peer group b) dispute settlement c) vrstniki d) reševanje sporov e) mediacija f) programi

37.015.3
II 37.015.3 SCHRUMPF, F. Peer mediation
COBISS.SI-ID 8266825

55.
        A TAXONOMY for learning, teaching, and assessing : a revision of Bloom's taxonomy of educational objectives / editors Lorin W. Anderson...[et al.]. - Complete ed. - New York [etc.] : Longman, cop. 2001. - XXIX, 352 str. : graf. prikazi, tabele, preglednice ; 25 cm

Bibliografija: str. 323-331. - Kazalo
ISBN 0-321-08405-5 (hbk., Complete ed.)
a) Bloom, Benjamin Samuel (1913-1999) b) taxonomy c) teaching objective d) achievement measurement e) taksonomija f) učni cilj g) merjenje uspešnosti

37.01
37.01 TAXONOMY for learning
COBISS.SI-ID 8289865

56.
TEMPLAR, Richard, 1950-2006 [Sto]
        100 pravil za uspešno starševstvo : [priročnik, s katerim boste uspešno premagali vse vzgojne izzive] / Richard Templar ; [prevedla Petra Piber]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2010. - 233 str. ; 24 cm

Prevod dela: The rules of parenting. - 500 izv.
ISBN 978-961-00-1068-5
a) family education - reference book b) parent-child relation c) družinska vzgoja - priročnik d) odnos med starši in otrokom e) starševstvo f) nasveti

37.018
37.018 TEMPLAR, R. Sto pravil
COBISS.SI-ID 250318848

57.
        TOWARDS a critique of Foucault / edited by Mike Gane. - London ; New York : Routledge & Kegan Paul, 2010, cop. 1986. - VII, 179 str. ; 24 cm. - (Routledge library editions: Michel Foucault ; vol. 2)

Bibliografija na koncu vsakega prispevka
ISBN 0-7102-0764-6 ISBN 0-415-56195-7 (set) ISBN 0-415-56208-2 (volume 2) ISBN 0-203-09284-8 (ebook) ISBN 978-0-415-56195-2 (set) ISBN 978-0-415-56208-9 (volume 2) ISBN 978-0-203-09284-2 (ebook)
a) philosophy b) ethics c) ideology d) filozofija e) etika f) ideologija

37.01
37.01 TOWARDS a critique
COBISS.SI-ID 8293705

58.
WILSON, John
        Preface to the philosophy of education / John Wilson. - London ; Boston ; Henley : Routledge & Kegan Paul, 2010, cop. 1979. - X, 249 str. ; 22 cm. - (International library of the philosophy of education ; vol. 24)

Bibliografija: str. 244-246. - Kazalo
ISBN 0-7100-0283-1 ISBN 0-415-55946-4 (set) ISBN 0-2038-6097-7 (set) ISBN 0-415-56489-1 (volume 24) ISBN 0-203-86099-3 (volume 24) ISBN 978-0-415-55946-1 (set) ISBN 978-0-2038-6097-7 (set) ISBN 978-0-415-56489-2 (volume 24) ISBN 978-0-203-86099-1 (volume 24)
a) philosophy of education b) pedagoška filozofija

37.01
37.01 WILSON, J. Preface
COBISS.SI-ID 8291913

59.
ŽORŽ, Bogdan
        Vzgoja za svobodo - vzgoja za odrekanje / Bogdan Žorž. - Koper : Ognjišče, 2010 ([Ljubljana] : Schwartz [i. e.] Schwarz). - 359 str. ; 21 cm

1.500 izv.
ISBN 978-961-263-041-6
a) aims of education b) vzgojni cilji c) vzgojni nasveti

37.01
37.01 ŽORŽ, B. Vzgoja
COBISS.SI-ID 250310144


37(043.2) VZGOJA.IZOBRAŽEVANJE.POUK.PROSTI ČAS.


60.
ČOP, Anja, 1986-
        Sodelovanje staršev in učiteljev pri uresničevanju ciljev sodobnega šolanja : diplomsko delo / Anja Čop. - Ljubljana : [A. Čop], 2010. - 81, [5] str. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 80-81. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Oddelek za razredni pouk
a) parent-school relation b) aims of education c) homework d) learning habit e) odnos med starši in šolo f) vzgojni cilji g) domača naloga h) učne navade

37.064.1(043.2)
Č II 37(043.2) ČOP, A. Sodelovanje
COBISS.SI-ID 8256073

61.
KASTELIC, Anja, 1986-
        Stališča staršev in učiteljev do ciljev podaljšanega bivanja : diplomsko delo / Anja Kastelic. - Ljubljana : [A. Kastelic], 2010. - 108 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 104-107. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Oddelek za razredni pouk
a) parent-school relation b) aims of education c) homework d) odnos med starši in šolo e) vzgojni cilji f) domača naloga g) podaljšano bivanje

37.064.1(043.2)
Č II 37(043.2) KASTELIC, A. Stališča
COBISS.SI-ID 8273225

62.
LEBAR, Martina, 1985-
        Elektronsko preverjanje znanja : diplomsko delo / Martina Lebar. - Ljubljana : [M. Lebar], 2010. - 74 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 72-74. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in računalništvo
a) marking b) educational software c) ocenjevanje d) didaktična programska oprema e) e-ocenjevanje f) e-preverjanje znanja

37.091.26(043.2)
Č II 371.2(043.2) LEBAR, M. Elektronsko
COBISS.SI-ID 8305993

63.
LOKOŠEK, Tanja, 1985-
        Priprava na pouk pri učiteljicah na različnih ravneh profesionalnega razvoja : diplomsko delo / Tanja Lokošek. - Ljubljana : [T. Lokošek], 2010. - 89, [3] str. pril. : tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 88-89. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Oddelek za razredni pouk
a) lesson preparation b) teaching profession c) career development d) učne priprave e) učiteljski poklic f) poklicni razvoj g) priprave na pouk h) kompetence

37.091.321(043.2)
Č II 371.3(043.2) LOKOŠEK, T. Priprava
COBISS.SI-ID 8254281

64.
PAJK, Polona
        Učitelj, avtoriteta in transfer : diplomsko delo / Polona Pajk. - [Ljubljana : P. Pajk, 2010]. - 50 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 49-50. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) authority b) transfer c) rule d) avtoriteta e) transfer f) pravilo

37.01(043.2)
Č II 37(043.2) PAJK, P. Učitelj
COBISS.SI-ID 8256841

65.
TROJER, Saša
        Kakšna besedila pišejo osnovnošolski učitelji staršem svojih učencev? : diplomsko delo / Saša Trojer. - Ljubljana : [S. Trojer], 2010. - 120 str., [4] f. pril. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 119. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Oddelek za razredni pouk
a) Slovenian language b) written expression c) teacher d) slovenščina e) pisno izražanje f) učitelj g) sporazumevanje h) uradna besedila

37.064.1(043.2)
Č II 37(043.2) TROJER, S. Kakšna
COBISS.SI-ID 8255817


371 ORGANIZACIJA VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA.


66.
BOGNAR, Ladislav
        Didaktika / Ladislav Bognar, Milan Matijević. - 2. izmijenjeno izd. - Zagreb : Školska knjiga, 2002. - 421 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu = Manualia Universitatis studiorum Zagrabiensis)

Bibliografija ob koncu poglavij. - Kazali
ISBN 953-0-30231-2
a) sciences of education - didactics - textbook b) pedagoške vede - didaktika - učbenik

371.3
371.3 BOGNAR, L. Didaktika
COBISS.SI-ID 8282185

67.
HARVEY, Virginia Smith
        Fostering independent learning : practical strategies to promote student success / Virginia Smith Harvey, Louise A. Chickie-Wolfe. - New York ; London : Guilford Press, cop. 2007. - XVI, 256 str. : ilustr. ; 28 cm. - (The Guilford practical intervention in the schools series)

Bibliografija: str. 235-252. - Kazalo
ISBN 978-1-59385-451-5 (pbk) ISBN 1-59385-451-X (pbk)
a) learning psychology b) learning strategy c) achievement d) psihologija učenja e) strategija učenja f) uspešnost g) samostojno učenje

371.3
II 371.3 HARVEY, V.S. Fostering
COBISS.SI-ID 8260169

68.
INTERNATIONAL Congress of Educational Research (2 ; 2010 ; Antalya)
        Social entrepreneurship democratic participation and educational research : [abstracts] / The Second International Congress of Educational Research, 29 April - 2 May 2010, Antalya/Turkey ; organized by Educational Research Association (EAB) in collaboration with International Association of Educators, European Educational Research Association, World Education Research Association, International Association of Qualitative Inquiry, Çanakkale Onsekiz Mart University & Ministry of National Education. - Antalya : [s. n.], 2010. - XXXVI, 156 str. ; 27 cm

ISBN 978-605-60682-2-5
a) educational research - congress b) pedagoško raziskovanje - kongres

371.3
II 371.3 INTERNATIONAL Social
COBISS.SI-ID 8269385


373.2 VSEBINA IN OBLIKE DEJAVN. V PREDŠOL. VZGOJI IN ZAČETNEM POUKU


69.
        CICI zvezek 1 : [od 3. leta naprej] / [avtorice [izvirnega dela] Moj zvezek 1, 2, 3] Vida Medved udovič ... [et al.] ; priredba Majda Jurkovič ; ilustracije Damijan Stepančič]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2010 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 72 str. : ilustr. ; 30 cm

Dodatek k nasl. naveden na ov. - 2.500 izv.
ISBN 978-961-01-1325-6
a) pre-school education - exercise b) predšolska vzgoja - vaja

373.2.016:50
II 373.2.016:50 CICI zvezek 1
COBISS.SI-ID 250508800

70.
        CICI zvezek 2 : [od 4. leta naprej] / [avtorice [izvirnega dela] Moj zvezek 1, 2, 3] Vida Medved udovič ... [et al.] ; priredba Majda Jurkovič ; ilustracije Damijan Stepančič]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2010 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 88 str. : ilustr. ; 30 cm

Dodatek k nasl. naveden na ov. - 2.500 izv.
ISBN 978-961-01-1326-3
a) pre-school education - exercise b) predšolska vzgoja - vaja

373.2.016:50
II 373.2.016:50 CICI zvezek 2
COBISS.SI-ID 250509312

71.
CLARK, Alison
        Transforming children's spaces : children's and adults' participation in designing learning environments / Alison Clark. - London ; New York : Routledge, cop. 2010. - XIII, 221 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija: str. 204-213. - Kazalo
ISBN 0-415-45859-5 (hbk) ISBN 0-415-45860-9 (pbk) ISBN 0-203-85758-5 (ebk) ISBN 978-0-415-45859-7 (hbk) ISBN 978-0-415-45860-3 (pbk) ISBN 978-0-203-85758-8 (ebk)
a) space arrangement b) playground c) classroom d) prostorska ureditev e) igrišče f) učilnica

373.2
373.2 CLARK, A. Transforming
COBISS.SI-ID 8266313

72.
COOPER, Lesley
        Work integrated learning : a guide to effective practice / Lesley Cooper, Janice Orrell and Margaret Bowden. - 1st ed. - London ; New York : Routledge, 2010. - XIV, 221 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 198-210. - Kazalo
ISBN 978-0-415-55676-7 (hbk) ISBN 0-415-55676-7 (hbk) ISBN 978-0-415-55677-4 (pbk) ISBN 0-415-55677-5 (pbk) ISBN 978-0-203-85450-1 (ebk) ISBN 0-203-85450-0 (ebk)
a) in-service training b) higher education c) work experience d) supervision e) usposabljanje ob delu f) visokošolsko izobraževanje g) delovna izkušnja h) supervizija

371.2
371.2 COOPER, L. Work
COBISS.SI-ID 8259913

73.
GRAHAM, Carolyn
        Creating chants and songs / Carolyn Graham. - Oxford : Oxford University Press, 2011 (Printed in China). - 164 str. : ilustr., note ; 28 cm + 1 CD. - (Resource books for teachers)

Further reading: str. 161. - Kazalo
ISBN 978-0-19-442234-5 (book) ISBN 978-0-19-442236-9 (pack)
a) English language - teachers' guide b) angleščina - priročnik za učitelje c) otroške pesmi

373.2.016
II 373.2.016 GRAHAM, C. Creating Č II 373.2.016 GRAHAM, C. Creating Č cd II 373.2.016 GRAHAM, C. Creating
COBISS.SI-ID 8278601

74.
LEWIS, Gordon
        The internet and young learners / Gordon Lewis. - Oxford : Oxford University Press, 2009, cop. 2004. - 140 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Resource books for teachers)

ISBN 0-19-442182-1 ISBN 978-0-19-442182-9
a) English language b) didactic use of computer c) angleščina d) didaktična uporaba računalnika e) internet

373.2.016
Č II 373.2.016 LEWIS, G. Internet
COBISS.SI-ID 8277833

75.
OUSSOREN-Voors, Ragnhild
        Write dance : 4-8 years / Ragnhild A. Oussoren. - 2nd ed. - Los Angeles [etc.] : SAGE, 2010. - 145 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM). - (A lucky duck book)

ISBN 978-1-84860-690-6 (hbk) ISBN 978-1-84860-691-3 (pbk)
a) language teaching b) dance c) teaching method d) jezikovni pouk e) ples f) didaktična metoda

373.2.016
Č II 373.2.016 OUSSOREN, R. Write
COBISS.SI-ID 8277321

76.
SLATTERY, Mary
        Teaching with bear : using puppets in the language classroom with young learners / Mary Slattery. - Oxford : Oxford University Press, 2008. - 143 str. : ilustr. ; 28 cm + 1 optični disk (DVD-ROM)

Bibliografija: str. 138. - Kazalo
ISBN 978-0-19-443306-8 (pack without puppet) ISBN 978-0-19-443300-6 (pbk)
a) language teaching b) teaching method c) puppetry d) jezikovni pouk e) didaktična metoda f) lutke

373.2.016
Č II 373.2.016 SLATTERY, M. Teaching
COBISS.SI-ID 8278089


373.2(043.2) VSEBINA IN OBLIKE DEJAVN. V PREDŠOLS.VZGOJI IN ZAČET.POUKU.


77.
ARLIČ, Mojca
        Opazovanje razvoja žabjega mresta in ugotavljanje predsodkov do žabe v prdšolskem obdobju : diplomska naloga / Mojca Arlič. - Ljubljana : [M. Arlič], 2010. - 58 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 57-58. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) science education c) activity method d) predšolski otrok e) naravoslovna vzgoja in izobraževanje f) aktivna metoda g) konstruktivizem h) žabe i) predsodki

373.2.016:59(043.2)
Č II 373.2(043.2) ARLIČ, M. Opazovanje
COBISS.SI-ID 8261449

78.
BAK, Irena
        Spodbujanje razvoja otrokove samopodobe v vrtcu in prikriti kurikulum = Encouraging of the development of child's self-image in kindergarten and the hidden curriculum : diplomska naloga / Irena Bak. - Ljubljana : [I. Bak], 2010. - 193 str. ; 30 cm

Bibliografija: str. 81-83. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) self-concept c) hidden curriculum d) predšolski otrok e) pojmovanje samega sebe f) kurikulum z vzgojnimi vsebinami

373.2:159.922.7(043.2)
Č II 373.2(043.2) BAK, I. Spodbujanje
COBISS.SI-ID 8261705

79.
ČEKADA, Jasmina
        Avtoriteta vzgojitelja v vrtcu : diplomska naloga / Jasmina Čekada. - Ljubljana : [J. Čekada], 2010. - X, 61 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. VII-VIII. - Povzetek ; Abstarct. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school education b) authority c) trainer d) predšolska vzgoja e) avtoriteta f) vzgojitelj

373.2:37.01(043.2)
37.01:373.2(043.2)
Č II 373.2(043.2) ČEKADA, J. Avtoriteta
COBISS.SI-ID 8272201

80.
LAVTIŽAR, Tadeja, 1971-
        Gibalne zgodbe : diplomska naloga / Tadeja Lavtižar. - Ljubljana : [T. Lavtižar], 2010. - 132 str. : ilustr., tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 130-131. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
- - Pod mavričnim dežnikom ; Petelinček je šel po svetu [Elektronski vir] / Tadeja Lavtižar. - 1 optični disk (DVD) : barve, zvok ; 12 cm
a) creativity b) dance c) motion d) ustvarjalnost e) ples f) gibanje g) gibalne igre

373.2.016(043.2)
Č II 373.2(043.2) LAVTIŽAR, T. Gibalne
COBISS.SI-ID 8273993

81.
MARC, Irena, 1983-
        Organizirana likovna dejavnost otrok starih od 2 do 6 let : diplomsko delo / Irena Marc. - Ljubljana : [I. Marc], 2010. - 91 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 77-78. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) fine arts b) extra-curricular activities c) likovna vzgoja d) interesne dejavnosti

373.2:73/76(043.2)
73/76:373.2
Č II 75(043.2) MARC, I. Organizirana
COBISS.SI-ID 8301129

82.
MATJAŽ Likovič, Barbara
        Izdelava in uporaba priložnostnih igrač v vrtcu = Production and use of occasional toys in kindergarten : diplomska naloga / Barbara Matjaž Likovič. - Ljubljana : [B. Matjaž Likovič], 2010. - VII, 84 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Bibliografija: str. 83-84. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) toy c) creativity d) predšolski otrok e) igrača f) ustvarjalnost

373.2.016:62(043.2)
Č II 373.2(043.2) MATJAŽ L., B. Izdelava
COBISS.SI-ID 8271433

83.
MOŽINA, Karmen, 1975-
        Ustvarjanje in igra z naravnim materialom, ki ga ponuja gozd : diplomska naloga / Karmen Možina. - Ljubljana : [K. Možina], 2010. - 62 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 61-62. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) toy c) creativity d) predšolski otrok e) igrača f) ustvarjalnost g) naravni materiali

373.2.016(043.2)
Č II 373.2(043.2) MOŽINA, K. Ustvarjanje
COBISS.SI-ID 8274505

84.
ŠINKOVEC, Polona, 1979-
        Igra z magnetki v vrtcu : diplomska naloga / Polona Šinkovec. - Ljubljana : [P. Šinkovec], 2010. - IV, 46 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 45-46. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) play c) predšolski otrok d) igra e) magnet f) igrače

373.2.016:62(043.2)
Č II 373.2(043.2) ŠINKOVEC, P. Igra
COBISS.SI-ID 8304201

85.
ŠTEMBERGER, Andreja
        Ravnanje z odpadki v vrtcu : diplomska naloga / Andreja Štemberger. - Ljubljana : [A. Štemberger], 2010. - 92, [6] f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 91-92. - Povzetek ; Abstarct. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) environmental education b) environmental protection c) pre-school child d) okoljska vzgoja e) varstvo okolja f) predšolski otrok g) ravnanje z odpadki

373.2.016:62(043.2)
Č II 373.2(043.2) ŠTEMBERGER, A. Ravnanje
COBISS.SI-ID 8261193

86.
VERBOVŠEK Brečko, Manica
        Spoznavanje kože v vrtcu : diplomska naloga / Manica Verbovšek Brečko. - Ljubljana : [M. Verbovšek Brečko], 2010. - 81, 15 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 78-79. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) science education c) concept formation d) predšolski otrok e) naravoslovna vzgoja in izobraževanje f) oblikovanje pojma g) konstruktivizem h) otroške predstave i) koža

373.2.016:61(043.2)
Č 373.2(043.2) VERBOVŠEK B., M. Spoznavanje
COBISS.SI-ID 8303945


373.3 SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNE VRSTE ŠOL.


87.
BAMFORD, Anne
        The wow factor : global research compendium on the impact of the arts in education / Anne Bamford. - 2nd ed. - Münster [etc.] : Waxmann, 2009, cop. 2006. - 178 str. : ilustr. ; 21 cm

Bibliografija: str.151-153. - Kazalo
ISBN 978-3-8309-1617-8
a) music education b) art education c) teaching objective d) teaching method e) glasbena vzgoja f) likovna vzgoja g) učni cilj h) didaktična metoda

373.32.016
373.32.016 BAMFORD, A. Wow
COBISS.SI-ID 8283465

88.
COTIČ, Mara
        Svet matematičnih čudes 2. Samostojni delovni zvezek za matematiko v 2. razredu / Mara Cotič, Darjo Felda, Tatjana Hodnik Čadež ; [ilustrirali Ksenija Konvalinka, Simon Kajtna ; fotografije Klemen Oblak]. - 1. izd., 10. natis, ponatis. - Ljubljana : DZS, 2009 ([Ljubljana] : Schwarz). - 3 zv. : ilustr. ; 29 cm. - (Zakajček 2)

Podrejeni nasl. na ov.: Delovni zvezek za matematiko v 2. razredu devetletne osnovne šole
Vsebina:
Zv. 1. - 2009. - 39 str. + 1 f. pril. z nalepkami. - 9.500 izv.
Zv. 2. - 2009. - 39 str. - 9.400 izv.
Zv. 3. - 2009. - 39 str. + 1 merilni trak. - 9.300 izv.
ISBN 978-86-341-2805-5 (zv. 1) ISBN 978-86-341-2806-2 (zv. 2) ISBN 978-86-341-2807-9 (zv. 3)
a) mathematics - exercise b) primary education c) matematika - vaja d) osnovnošolski pouk

373.32.016:51
II 373.32.016:51 COTIČ, M. Svet 2
COBISS.SI-ID 244016384

89.
KOTNIK, Urška, 1976-
        Gimnastična abeceda v prvem in drugem triletju osnovne šole : avdio-vizualni pripomoček z metodičnimi postopki : diplomsko delo / Urška Kotnik. - Ljubljana : [U. Kotnik], 2010. - XI, 100 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (DVD-ROM)

Bibliografija: str. 95. - Izvleček ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) physical education b) gymnastics c) primary school d) športna vzgoja e) gimnastika f) osnovna šola

373.32.016:79(043.2)
Č II 373.3(043.2) KOTNIK, U. Gimnastična
COBISS.SI-ID 8271945

90.
KRAJCIK, Joseph S.
        Teaching science in elementary and middle school classrooms : a project-based approach / Joseph S. Krajcik, Charlene M. Czerniak, Carl F. Berger. - 2nd ed. - Boston [etc.] : McGraw-Hill, 2003, cop. 1999. - XXIII, 498 str. : ilustr. ; 23 cm

About the authors: str. VI-VII. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
ISBN 0-07-248674-0
a) science education b) teaching objective c) primary school d) naravoslovna vzgoja in izobraževanje e) učni cilj f) osnovna šola

373.32.016:50
373.32.016:50 KRAJCIK, J. Teaching
COBISS.SI-ID 8295241

91.
        PATTERNS and relationships in school science : a booklet for teachers / Robert Austin ... [etc.]. - [London ; SEAC, School Examinations & Assessment Council : EMU, Evaluationa and Monitoring Unit : APU, 1989]. - 44 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Assessment matters ; No.7)

Based on work by the Assessment of Performance Unit. (APU)
a) science education b) curriculum c) primary school d) naravoslovna vzgoja in izobraževanje e) kurikulum f) osnovna šola

373.32.016:50
II 373.32.016:50 PATTERNS and
COBISS.SI-ID 8295753

92.
        PROFILES and progression in science exploration : [a booklet for teachers] / Fred Archenhold ... [etc.]. - [London ; SEAC, School Examinations & Assessment Council : EMU, Evaluationa and Monitoring Unit : APU, 1989]. - 72 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Assessment matters ; No.5)

Based on work by the Assessment of Performance Unit. (APU)
a) science education b) teaching method c) assessment d) naravoslovna vzgoja in izobraževanje e) didaktična metoda f) vrednotenje

373.32.016:50
II 373.32.016:50 PROFILES and
COBISS.SI-ID 8296009

93.
STRANG, Juliet
        Planning and carrying out investigations : a booklet for teachers / Juliet Strang, Sandra Daniels, John Bell. - [London ; SEAC, School Examinations & Assessment Council : EMU, Evaluationa and Monitoring Unit : APU, 1989]. - 44 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Assessment matters ; No.6)

Based on work by the Assessment of Performance Unit. (APU). - Bibliografija: str. 42
a) science education b) curriculum c) primary school d) naravoslovna vzgoja in izobraževanje e) kurikulum f) osnovna šola

373.32.016:50
II 373.32.016:50 STRANG, J. Planning
COBISS.SI-ID 8296265

94.
        UNDERSTANDING art education : engaging reflexively with practice / Nicholas Addison ... [et al.]. - London ; New York : Routledge, cop. 2010. - IX, 171 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 148-164. - Kazalo
ISBN 978-0-415-36739-4 (hbk) ISBN 0-415-36739-5 (hbk) ISBN 978-0-415-36740-0 (pbk) ISBN 0-415-36740-9 (pbk) ISBN 978-0-203-01978-8 (ebk) ISBN 0-203-01978-4 (ebk)
a) art education b) creativity c) assessment d) likovna vzgoja e) ustvarjalnost f) vrednotenje

373.32.016:74
373.32.016:74 UNDERSTANDING
COBISS.SI-ID 8262217


373.3(043.2) SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNE VRSTE ŠOL.


95.
RAZPOTNIK, Teja, 1982-
        Medpredmetno povezovanje glasbene in likovne vzgoje v prvem triletju devetletne osnovne šole : diplomsko delo / Teja Razpotnik. - Ljubljana : [T. Razpotnik], 2010. - 70 str. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 67-70. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) music education b) art education c) interdisciplinary approach d) glasbena vzgoja e) likovna vzgoja f) interdisciplinarnost g) medpredmetno povezovanje

373.32.016(043.2)
Č II 373.3(043.2) RAZPOTNIK, T. Medpredmetno
COBISS.SI-ID 8253769


376 VZGOJA, IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


96.
DOWNING, June, 1950-
        Academic instruction for students with moderate and severe intellectual disabilities in inclusive classrooms / June E. Downing ; foreword by Diane Ryndak. - Thousand Oaks [etc.] : Corwin, cop. 2010. - XVII, 189 str. : ilustr. ; 28 cm

Bibliografija: str. 163-179. - Kazalo
ISBN 978-1-4129-7142-3 (pbk)
a) backward child b) integration c) mentally handicapped d) special education e) razvojno moten otrok f) integracija g) mentalno prizadeti h) pouk po prilagojenem programu i) inkluzija

376.1-056.34
II 376.1-056.34 DOWNING, J. Academic
COBISS.SI-ID 8290633

97.
MACINTYRE, Christine, 1938-
        Play for children with special needs : supporting children with learning differences, 3-9 / Christine Macintyre. - 2nd ed. - London ; New York : Routledge, 2010, cop. 2002. - XII, 136 str. : ilustr. ; 25 cm. - (A David Fulton book)

Bibliografija: str. 132-133. - Kazalo
ISBN 978-0-415-55884-6 (hbk) ISBN 0-415-55884-0 (hbk) ISBN 978-0-415-55883-9 (pbk) ISBN 0-415-55883-2 (pbk) ISBN 978-0-203-86364-0 (ebk) ISBN 0-203-86364-X (ebk)
a) backward child b) learning difficulty c) activity method d) play e) razvojno moten otrok f) učne težave g) aktivna metoda h) igra

376.1-056.47
376.1-056.47 MACINTYRE, C. Play
COBISS.SI-ID 8290121

98.
MARRIS, Brian
        Escape from exclusion : an emotionally literate approach to supporting excluded and disaffected students at Key Stage 2, 3 and 4 / Brian Marris and Tina Rae ; illustrated by Philippa Drakeford. - [S.l.] : Lucky Duck Publishing, cop. 2004. - 156 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

ISBN 1-904-315-34-8
a) social integration b) project c) socialna integracija d) projekt e) ESCAPE (projekt) f) izključenost g) socialne igre

376.1
II 376.1 MARRIS, B. Escape
COBISS.SI-ID 8260425

99.
PAVEY, Barbara
        Dyslexia-friendly further & higher education / Barbara Pavey, Margaret Meehan, Alan Waugh. - Los Angeles [etc.] : SAGE, 2010. - X, 124 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Bibliografija: str. 115-120. - Kazalo
ISBN 978-1-84787-585-3 (hbk) ISBN 978-1-84787-586-0 (pbk)
a) dyslexia b) higher education c) disleksija d) visokošolsko izobraževanje

376.1
376.1 PAVEY, B. Dyslexia
COBISS.SI-ID 8276809

100.
        PREVENTING problem behaviors : schoolwide programs and classroom practices / [edited by] Bob Algozzine, Ann P. Daunic, Stephen W. Smith. - 2nd ed. - Thousand Oaks [etc.] : Corwin, cop. 2010. - XVI, 231 str. : ilustr. ; 28 cm

Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
ISBN 978-1-4129-7048-8 (pbk)
a) class management b) behaviour disorder c) prevention d) vodenje razreda e) motnje vedenja f) prevencija g) modifikacija vedenja

376.1-056.47
II 376.1-056.47 PREVENTING
COBISS.SI-ID 8293449

101.
WABER, Deborah P.
        Rethinking learning disabilities : understanding children who struggle in school / Deborah P. Waber. - New York ; London : Guilford Press, cop. 2010. - XIV, 241 str. : ilustr., graf. prikazi ; 24 cm

O avtorici na zadnjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 221-234. - Kazalo
ISBN 978-1-60623-565-2 (hardcover)
a) learning difficulty b) backward child c) učne težave d) razvojno moten otrok

376.1-056.47
376.1-056.47 WABER, D. Rethinking
COBISS.SI-ID 8278345

102.
WEXLER, Alice
        Art and disability : the social and political struggles facing education / Alice J. Wexler ; foreword by Roger Cardinal. - 1st ed. - New York : Palgrave Macmillan, 2009. - XVI, 248 str. : ilustr. ; 22 cm

Bibliografija: str. 239-244. - Kazalo
ISBN 0-230-60629-6 ISBN 978-0-230-60629-6
a) backward child b) art c) play d) special education e) teaching objective f) razvojno moten otrok g) umetnost h) igra i) pouk po prilagojenem programu j) učni cilj

376.1
376.1 WEXLER, A. Art
COBISS.SI-ID 8291145


376(043.2) VZGOJA,IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


103.
BREZNIK, Helena, [1985-]
        Pomoč z glasbo, zvok gonga in otrok z motnjami avtističnega spektra : diplomsko delo / Helena Breznik. - Ljubljana : [H. Breznik], 2010. - 101 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 96-97. - Izvleček ; Abstract ; Zussamenfassung. - Univ.Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) autism b) music c) avtizem d) glasba e) glasbena terapija f) Aspergerjev sindrom g) zvočne kopeli

376.1:78(043.2)
Č II 376.1(043.2) BREZNIK, H. Pomoč
COBISS.SI-ID 8268617

104.
OMERS, Martina
        Psihosocialni položaj učencev z učnimi težavami v razredu : diplomsko delo / Martina Omers. - Ljubljana : [M. Omers], 2010. - 71 str., [6] f. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 67-70. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) backward child b) social interaction c) pupil behaviour d) razvojno moten otrok e) socialna interakcija f) vedenje učencev g) pomoč učencem

376.1(043.2)
Č II 376.1(043.2) OMERS, M. Psihosocialni
COBISS.SI-ID 8282953

105.
POČKAR, Alenka, 1983-
        Mnenja učiteljev razrednega pouka v Sloveniji in Španiji o integraciji : diplomsko delo / Alenka Počkar. - Ljubljana : [A. Počkar], 2010. - 84 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 72-76. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) backward child b) integration c) attitude d) razvojno moten otrok e) integracija f) stališče g) inkluzija

376(043.2)
Č II 376.1(043.2) POČKAR, A. Mnenja
COBISS.SI-ID 8272713

106.
ŠIRCA, Alenka, 1985-
        Orientalski ples kot interesna/gibalna dejavnost za osebe z motnjo v duševnem razvoju : diplomsko delo / Alenka Širca. - Ljubljana : [A. Širca], 2010. - IV, 122 str. ; 30 cm + 1 optični disk (DVD)

Bibliografija: str. 86-88. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Oddelek za SRP
a) mentally handicapped b) dance c) mentalno prizadeti d) ples e) orientalski plesi

376.1-056.34:793(043.2)
Č II 376.1-056.34(043.2) ŠIRCA, A. Orientalski
COBISS.SI-ID 8275017

107.
URBANIJA, Vanda, 1959-
        Vključevanje učenke s cerebralno paralizo v osnovni šoli : diplomsko delo / Vanda Urbanija. - Ljubljana : [V. Urbanija], 2010. - 85, [14] str. pril. ; 30 cm

Bibliografija: str. 83-85. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) cerebral palsy b) integration c) self-concept d) cerebralna paraliza e) integracija f) pojmovanje samega sebe g) inkluzija

376:616.831-009.11(043.2)
Č II 376.1(043.2) URBANIJA, V. Vključevanje
COBISS.SI-ID 8262985


378 VISOKO ŠOLSTVO.


108.
        EMBEDDING quality culture in higher education : a selection of papers from the 1st European Forum for Quality Assurance, 23 - 25 november 2006, hosted by the Technische Universität München, Germany / edited by Lucien Bollaert ... [et al.]. - Brussels : EUA, European University Association, 2007. - 96 str. ; 30 cm. - (EUA case studies)

Bibliografija: str. 85-93
ISBN 978-90-8106-987-8
a) higher education - conference b) quality of education c) visokošolsko izobraževanje - konferenca d) kvaliteta izobraževanja

378
II 378 EMBEDDING quality
COBISS.SI-ID 8283977

109.
INTERNATIONAL Conference on Information Technology Based Higher Education and Training (9 ; 2010 ; Cappadocia)
        ITHET 2010 [Elektronski vir] / 9th International Conference on Information Technology Based Higher Education and Training (ITHET), 29th April - 1st May 2010, Cappadocia, Turkey. - [S. l.] : IEEE, cop. 2010. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm + 1 knjižica (31 str ; 17 cm)

ISBN 978-1-4244-4811-1
a) information technology - conference b) higher education c) informacijska tehnologija - konferenca d) visokošolsko izobraževanje

378
cdr 378 INTERNATIONAL ITHET
COBISS.SI-ID 8267849

110.
INTERNATIONAL DEP Colloquium (2010 ; Ankaran)
        The future of (European) higher education : a selection of papers from the international seminar / International DEP Colloquium, 6. - 9. May 2010, Ankaran. - Ljubljana : Faculty of Education : Centre for Educational Policy Studies, CEPS, 2010. - 82 str. : ilustr. ; 30 cm

a) higher education - Europe - seminar b) visokošolsko izobraževanje - Evropa - seminar

378
II 378 INTERNATIONAL Future
COBISS.SI-ID 8284233


39 ETNOLOGIJA.


111.
        ANTON Dremelj-Resnik / [pripovedi zapisal in posnel ter zbirko zasnoval] Milko Matičetov in [knjigo zasnovala in pripravila, besedila transkribirala in spremno študijo napisala] Anja Štefan ; [prevod povzetka Nives Sulič Dular ; ilustracije Zvonko Čoh]. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2010 (Ljubljana : Birografika). - 323 str. : ilustr. ; 24 cm + 1 CD-ROM ; 8 cm. - (Zbirka Slovenski pravljičarji ; 1)

O avtorjih na zadnji str. ov. - Beseda ob splovitvi nove knjižne zbirke / Milko Matičetv: str. 11-29. - Opombe / Anja Štefan, Monika Kropej: str. 291-307. - Bibliografija: str. 318-321. - Povzetek v angl.
ISBN 978-961-254-183-5
a) Dremelj, Anton (1910-1960) b) pravljičarji

398.2(497.434)
929Dremelj A.-Resnik
398 ANTON Dremelj Resnik
COBISS.SI-ID 250315008

112.
OVSEC, Damjan J.
        Praznovanje pomladi in velike noči na Slovenskem in po svetu / Damjan J. Ovsec. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2010 (Ljubljana : Korotan). - 416 str. : ilustr. ; 31 cm + 6 razglednic

2.500 izv. - Bibliografija: str. 398-403. - Kazalo
ISBN 978-961-241-408-5
a) folk culture b) ljudska kultura c) koledarski prazniki d) velika noč e) šege

398.332.12
Č II 398 OVSEC, D. J. Praznovanje
COBISS.SI-ID 249643520


5 NARAVOSLOVNE VEDE


113.
DRAKSLER, Jana
        Matematika 6+ : priprava na nacionalno preverjanje znanja / Jana Draksler in Marjana Robič. - 1. izd. - Ljubljana : Rokus Klett, 2010. - 55 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Zbirka Znam za več)

ISBN 978-961-271-037-8
a) mathematics - exercise b) primary school c) matematika - vaja d) osnovna šola e) nacionalno preverjanje znanja

51(075.2)(076.2)
II 51(075.2) DRAKSLER, J. Matematika 6+
COBISS.SI-ID 250639104

114.
MCKAY, Kim
        Postani ekofaca! : 100 stvari, ki jih lahko narediš, da rešiš planet / Kim McKay in Jenny Bonnin ; [ilustracije in izbor fotografij Marian Kyte ; prevod Primož Trobevšek ; slovenska priredba Robert Špendl]. - Ljubljana : Rokus Klett, 2010 ([Kranj] : Gorenjski tisk). - 143 str. : ilustr. ; 20 x 21 cm

Prevod dela: True green kids. - 6.000 izv. - Predgovor / David de Rothschild: str. 6. - Knjigi na slovensko pot / Samuel Žbogar: str. 7. - O avtoricah: str. 143
ISBN 978-961-209-899-5
a) environmental protection - children's book b) varstvo okolja - knjiga za otroke

502/504
502/504 MCKAY, K. Postani
COBISS.SI-ID 250375680

115.
        NARAVOSLOVJE in tehnika 5. Delovni zvezek za naravoslovje in tehniko v petem razredu osnovne šole / Andreja Kolman ... [et al.] ; [ilustracije Kristina Krhin ; fotografije arhiv založb Rokus Klett ... et al.]. - 2. izd. - Ljubljana : Rokus Klett, 2010 ([Ljubljana] : Schwarz). - 2 zv. (81; 96 str.) : ilustr. ; 30 cm

Podrejeni nasl. v kolofonu: Delovni zvezek za 5. razred osnovne šole. - 2.000 izv.
ISBN 978-961-271-008-8
a) science education - exercise b) primary education c) naravoslovna vzgoja in izobraževanje - vaja d) osnovnošolski pouk e) naravoslovje in tehnika

5(075.2)(076.5)
II 5(075.2) NARAVOSLOVJE 5 Delovni
COBISS.SI-ID 250780928

116.
        NARAVOSLOVJE in tehnika 5. Učbenik za naravoslovje in tehniko v petem razredu osnovne šole / Andreja Kolman ... [et al.] ; [ilustracije Kristina Krhlin ; fotografije Dušan Vrščaj ... et al.]. - 2. izd. - Ljubljana : Rokus Klett, 2010 ([Ljubljana] : Schwarz). - 144 str. : ilustr. ; 30 cm

2.000 izv.
ISBN 978-961-271-007-1
a) science education - textbook b) primary education c) naravoslovna vzgoja in izobraževanje - učbenik d) osnovnošolski pouk

5(075.2)
II 5(075.2) NARAVOSLOVJE 5
COBISS.SI-ID 250602752


502/504(043.2) PRIRODA.ZNANOST O OKOLJU.EKOLOGIJA.


117.
AŽNIK, Tjaša
        Poznavanje problema svetlobnega onesnaževanja pri nas : diplomsko delo / Tjaša Ažnik. - Ljubljana : [T. Ažnik], 2010. - 49 f. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: f. 46-47. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Fak. za matematiko in fiziko, Matematika in fizika
a) environmental education b) environmental protection c) okoljska vzgoja d) varstvo okolja e) svetlobno onesnaževanje f) osvetlitev g) luči

502/504(043.2)
Č II 5(075.2) AŽNIK, T. Poznavanje
COBISS.SI-ID 8255049

118.
JUKIĆ, Iva
        Varčevanje z energijo v stanovanjski hiši : diplomsko delo / Iva Jukić. - Ljubljana : [I. Jukić], 2010. - IV, 82, VI f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 80-82. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Biotehniška fak., Biologija in gospodinjstvo
a) environmental protection b) varstvo okolja c) energija d) varčevanje e) obnovljivi viri f) termoizolacija

502:728:(043.2)
728:502(043.2)
Č II 5(043.2) JUKIĆ I. Varčevanje
COBISS.SI-ID 8299337


51 MATEMATIKA.


119.
LEŠNIK, Vesna, 1982-
        Matematika 9 : zahtevnejše naloge za vse, ki želijo še več / Vesna Lešnik, Ema Maver, Magdalena Mustar Pečjak. - 1. izd. - Ljubljana : Rokus Klett, 2010. - 95 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Zbirka Zlati Znam za več)

5.000 izv.
ISBN 978-961-271-040-8
a) mathematics - exercise b) primary education c) matematika - vaja d) osnovnošolski pouk

51(075.2)
II 51(075.2) LEŠNIK, V. Matematika 9
COBISS.SI-ID 250695936

120.
        LOW dimensional topology / Tomasz S. Mrowka, Peter S. Ozsváth, editors. - Providence, R.I. : American Mathematical Society ; [Princeton, N.J.] : Institute for Advanced Study, 2009. - XII, 315 str. : ilustr. ; 26 cm. - (IAS/Park City mathematics series, ISSN 1079-5634 ; volume 15)

Bibliografija: str. 313-315
ISBN 978-0-8218-4766-4
a) mathematics b) matematika c) topologija

515.1
515.1 LOW dimensional
COBISS.SI-ID 8282441


51(043.2) MATEMATIKA.


121.
KONČINA, Katja
        Cantorjev izrek o presekih : diplomsko delo / Katja Končina. - Ljubljana : [K. Končina], 2010. - 39 str. ; 30 cm

Bibliografija: str. 39. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in računalništvo
a) mathematics b) matematika c) Cantorjev izrek d) metrika e) metrični prostor f) polnost

515.124(043.2)
Č II 51(043.2) KONČINA, K. Cantorjev
COBISS.SI-ID 8286281


53 FIZIKA.


122.
        ZAKAJ se dogaja?. Gibanje in elektrika 9 : učbenik za fiziko v devetem razredu osnovne šole / Ambrož Demšar ... [et al.] ; [ilustracije Matej DeCecco ; fotografije Shutterstock ... et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Rokus Klett, 2010 ([Brezovica pri Ljubljani] : Mond grafika). - 103 str. : ilustr. ; 30 cm

3.000 izv.
- - Vesolje / Ambrož Demšar ... [et al.]. - 15 str. : ilustr. ; 30 cm
ISBN 978-961-271-001-9
a) physics - textbook b) primary education c) fizika - učbenik d) osnovnošolski pouk

53(075.2)
II 53(075.2) ZAKAJ
COBISS.SI-ID 250740992


53(043.2) FIZIKA.


123.
ŠKULJ, Barbara, 1984-
        Analiza prožnih odskokov : diplomsko delo / Barbara Škulj. - Ljubljana : [B. Škulj], 2010. - 41 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 40. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Fak. za matematiko in fiziko, Matematika in fizika
a) physics b) fizika c) gibanje d) nihanje e) energija

53(043.2)
Č II 53(043.2) ŠKULJ, B. Analiza
COBISS.SI-ID 8257865


54 KEMIJA.


124.
GODEC, Andrej, 1958-
        Kemijske reakcije : učbenik za kemijo v gimnaziji / Andrej Godec, Ivan Leban ; [tehnične risbe Darko Simeršek ; fotografije Tomaž Lunder ... et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2010. - 175 str. : ilustr. ; 26 cm

2.000 izv. - Kazalo
ISBN 978-961-241-422-1
a) chemistry - textbook b) secondary education c) kemija - učbenik d) srednješolski pouk

54(075.3)
54(075.3) GODEC, A. Kemijske
COBISS.SI-ID 250443520


54(043.2) KEMIJA.


125.
JERMAN, Vesna, 1984-
        Vpliv eksperimentalnega dela na znanje kemije : diplomsko delo / Vesna Jerman. - Ljubljana : [V. Jerman], 2010. - 60 f. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: f. 48-50. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Biotehniška fak., Fak. za kemijo in kemijsko tehnologijo, Naravoslovnotehniška fak., Kemija in biologija
a) chemistry b) experiment c) teaching method d) kemija e) eksperiment f) didaktična metoda g) reaktivnost ogljikovodikov

54:37.091.3(043.2)
ZZ II 54(043.2) JERMAN, V. Vpliv
COBISS.SI-ID 8275273


57/59 BIOLOGIJA. BOTANIKA. ZOOLOGIJA.


126.
HECKER, Frank
        Živali in rastline v Alpah / Frank in Katrin Hecker ; [fotografije Frank Hecker ; prevedla Majda Nosan]. - 1. izd. - Kranj : Narava, 2010 (Tiskano v Italiji). - 93 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Vodnik po naravi / Narava)

1.500 izv. - Prevod dela: Tiere und Pflanzen der Alpen. - Kazalo
ISBN 978-961-6582-64-3
a) botany - reference book b) zoology - reference book c) botanika - priročnik d) zoologija - priročnik e) alpske rastline f) alpske živali

581.9(234.3)
591.9(234.3)
58 HECKER, F. Živali
COBISS.SI-ID 249838080

127.
TAUTZ, Jürgen
        Čudežni svet čebel : biologija superorganizma / Jürgen Tautz ; s fotografijami Helge R. Heilmann ; prevod Jasna Kralj, Andrej Čokl, Špela Schrader. - 1. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2010 (Ljubljana : Schwarz). - 278 str. : ilustr. ; 25 cm

Prevod dela: Phänomen Honigbiene. - Bibliografija: str. 271-272. - Kazalo
ISBN 978-961-251-111-1
a) zoology b) zoologija c) čebele d) anatomija e) presnova f) razmnoževanje g) matični mleček h) satje i) med

595.799
59 TAUTZ, J. Čudežni
COBISS.SI-ID 250088960


61 MEDICINA.


128.
FAŠMON, Rasta
        Skupinske oblike pomoči z umetnostjo v dijaškem domu : specialistično delo / Rasta Fašmon. - Ljubljana : [R. Fašmon], 2010. - 222 str. : ilustr., graf. prikazi, preglednice ; 30 cm + 2 optična diska (CD-ROM)

Bibliografija: str. 217-221. - Povzetek ; Summary. - Specialistično delo, Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Pomoč z umetnostjo
a) fine arts b) group psychotherapy c) dormitory d) likovna umetnost e) skupinska psihoterapija f) dijaški dom g) pomoč z umetnostjo h) likovna terapija

615.851(043.2)
II 61(043.2) FAŠMON, R. Skupinske Č II 61(043.2) FAŠMON, R. Skupinske
COBISS.SI-ID 8259657

129.
JUUL, Jesper, 1948-
        Družine s kronično bolnimi otroki / Jesper Juul ; [prevod Ivana Gradišnik ; spremna beseda Dušan Rutar]. - 1. natis. - Ljubljana : Inštitut za sodobno družino Manami, 2010. - 79 str. ; 24 cm

Prevod dela: Familier med kronisk syge born. - 2.000 izv. - Uvod / Dušan Kidrič: str. 5-6. - Pomen ljubezni do bližnjega v svetu simulacij / Dušan Rutar: str. 69-73. - O avtorju na sprednjem zavihku ov.
a) disease b) family c) bolezen d) družina e) bolni otroci f) kronične bolezni

616
616 JUUL, J. Družine
COBISS.SI-ID 250782720

130.
SCOTT, Michael J., 1948-
        Developing cognitive-behavioural counselling / Michael J. Scott, Stephen G. Stradling and Windy Dryden. - London [etc.] : Sage, 1995. - XV, 141 str. ; 25 cm. - (Developing counselling)

Bibliografija: str. [123]-126. - Bibliografija: str.Kazalo
ISBN 0-8039-7893-6 ISBN 0-8039-7894-4 (pbk)
a) psychotherapy b) guidance c) psihoterapija d) svetovanje e) kognitivna terapija f) vedenjska terapija

615.851
615.851 SCOTT, M. Developing
COBISS.SI-ID 8283209


61(043.2) MEDICINA.


131.
BAJD, Alenka
        Poškodbe učencev in njihova skrb za lastno zdravje : diplomsko delo = Pupil's injuries and their care for their own health : graduation thesis / Alenka Bajd. - Ljubljana : [A. Bajd], 2010. - 75, [24] str. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 70-72. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) science education b) health education c) primary school d) naravoslovna vzgoja in izobraževanje e) zdravstvena vzgoja f) osnovna šola g) prva pomoč h) poškodbe

614.88:5(043.2)
5:614.88(043.2)
Č II 61(043.2) BAJD, A. Poškodbe
COBISS.SI-ID 8296521

132.
VALENTIČ, Pika
        Družbena konstrukcija problematike drog : diplomsko delo / Pika Valentič. - Ljubljana : [P. Valentič], 2010. - IV, 95 str. ; 30 cm

Bibliografija: str. 91-95. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) drug addiction - narcotic b) zasvojenost z drogami - narkotik c) politika drog d) družbena konstrukcija

613.83(043.2)
Č II 61(043.2) VALENTIČ, P. Družbena
COBISS.SI-ID 8271689

133.
ZUPANC, Nina, 20.5.1984-
        Otroške nalezljive bolezni v vrtcu in vloga vzgojitelja pri njihovem preprečevanju : diplomska naloga / Nina Zupanc. - Ljubljana : [N. Zupanc], 2010. - IV, 92 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 78-82. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) disease c) predšolski otrok d) bolezen e) nalezljive bolezni f) Vogralikova veriga

61:373.2(043.2)
373.2:61(043.2)
Č II 61(043.2) ZUPANC, N. Otroške
COBISS.SI-ID 8267337


63 KMETIJSTVO. GOZDARSTVO.


134.
JOHNSON, Owen
        Drevesa : [najpopolnejši vodnik za prepoznavanje naravnih in gojenih dreves v Evropi] / Owen Johnson ; ilustracije David More ; [prevedel Milan Lovka]. - 1. izd. - Olševek : Narava, 2010. - 464 str. : ilustr. ; 20 cm

Prevod dela: Tree guide. - Dodatek k nasl. na ov. - 2.000 izv. - O avtorju in ilustratorju na zadnjem zavihku ov. - Kazalo
ISBN 978-961-6582-63-6
a) botany b) botanika c) dendrologija d) drevesa

630(035)
63 JOHNSON, O. Drevesa
COBISS.SI-ID 249423104

135.
PEDERSEN, Helena
        Animals in schools : processes and strategies in human-animal education / Helena Pedersen. - West Lafayette, Ind. : Purdue University Press, cop. 2010. - VIII, 146 str. : ilustr. ; 23 cm. - (New directions in the human-animal bond)

Bibliografija: str. 125-138. - Kazalo
ISBN 978-1-55753-523-8 ISBN 1-55753-523-X
a) animal b) teaching objective c) attitude d) žival e) učni cilj f) stališče g) odnos med človekom in živaljo

636/639
636/639 PEDERSEN, H. Animals
COBISS.SI-ID 8259401


64 GOSPODINJSTVO.


136.
TORKAR, Gregor
        Gospodinjstvo 5. Delovni zvezek za gospodinjstvo v petem razredu osnovne šole / Gregor Torkar in Polonca Bratož Opaškar ; [ilustracije Polonca Bratož Opaškar, Janja Kunaver, Matjaž Schmidt ; fotografije Vojko Opaškar ... et al.]. - 2. izd. - Ljubljana : Rokus Klett, 2010 ([Ljubljana] : Schwarz). - 71, [8] str. : ilustr. ; 30 cm + [3] f. pril. (2 barvna lista, 1 list z nalepkami) + [1] zganj. f. pril. (igralna predloga)

3.000 izv.
ISBN 978-961-271-006-4
a) home economics - exercise b) primary education c) gospodinjstvo - vaja d) osnovnošolski pouk

64(075.2)
II 64(075.2) TORKAR, G. Gospodinjstvo 5
COBISS.SI-ID 250861568

137.
TORKAR, Gregor
        Gospodinjstvo 5. Učbenik za gospodinjstvo v petem razredu osnovne šole / Gregor Torkar in Polonca Bratož Opaškar ; [ilustracije Polonca Bratož Opaškar, Janja Kunaver, Matjaž Schmidt ; fotografije Vojko Opaškar ... et al.]. - 2. izd. - Ljubljana : Rokus Klett, 2010 ([Brezovica pri Ljubljani] : Mond grafika). - 83 str. : ilustr. ; 30 cm

Podrejeni nasl. v kolofonu: Učbenik za peti razred osnovne šole. - 4.000 izv.
ISBN 978-961-271-005-7
a) home economics - textbook b) primary education c) gospodinjstvo - učbenik d) osnovnošolski pouk

64(075.2)
II 64(075.2) TORKAR, G. Gospodinjstvo 5
COBISS.SI-ID 250078464


64(043.2) GOSPODINJSTVO.


138.
PERČIČ, Tadeja
        Vloga denarja pri otrocih : diplomsko delo / Tadeja Perčič. - Ljubljana : [T. Perčič], 2010. - 93, [7] str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 91-92. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Biotehniška fak., Biologija in gospodinjstvo
a) money b) consumption c) consumer education d) denar e) potrošnja f) vzgoja uporabnikov g) žepnina

64.01:37.018(043.2)
37.018:64.01(043.2)
Č II 64(043.2) PERČIČ, T. Vloga
COBISS.SI-ID 8286025


7.01 UMETNOST. TEORIJA UMETNOSTI.


139.
        DO roba in naprej : slovenska umetnost 1975-1985 / [teksti Germana Benegalija ... [et al.] ; urednika Igor Španjol, Igor Zabel ; fotografije arhiv Moderne galerije ... et al.]. - Ljubljana : Moderna galerija, 2003 (Ljubljana : Pleško). - 445 str. : ilustr. ; 23 cm

1.000 izv. - Kazalo
ISBN 961-206-033-9
a) art - Slovenia - 1975 - 1985 b) umetnost - Slovenija - 1975 - 1985 c) teorija umetnosti d) sodobna umetnost

7
7 DO roba
COBISS.SI-ID 122669312

140.
OHO
        OHO : [retrospektiva = eine Retrospektive = a retrospective : 1. februar - 13. marec 1994, Moderna galerija = 1 February - 13 March 1994, Museum of Modern Art, Ljubljana] / [besedilo Igor Zabel ; uvodni besedili Zdenka Badovinac, Marko Pogačnik ; bibliografija Bojana Rogina ; prevod v slovenščino Borut Cajnko, prevoda uvodnih besedil v angleščino Borut Cajnko, Tamara Soban ; fotografije arhiv Moderne galerije, arhiv Marka Pogačnika, Bojan Brecelj]. - 2., dopolnjena izd. = 2nd, expanded ed. - Ljubljana : Moderna galerija ; Frankfurt am Main : Revolver, 2007 (Ljubljana : Schwarz). - 167 str. : ilustr. ; 28 cm

Podnasl. navedeni v kolofonu. - Besedilo v slov. in angl., večinoma tudi v nem. - 1.000 izv. - Izbrana bibliografija: str. 156-167
ISBN 978-961-206-062-6 (Moderna galerija) ISBN 978-3-86588-421-3 (Revolver)
a) art - Slovenia - 20th cent. - exhibition b) umetnost - Slovenija - 20. stol. - razstava c) slovenska umetnost d) 20.st. e) skupinske razstave f) OHO

7
II 7 OHO
COBISS.SI-ID 233475072

141.
SEDEM
        7 grehov : Ljubljana - Moskva : Arteast razstava : [Moderna galerija, 20. december 2004-13. marec 2005] = 7 sins : Ljubljana - Moscow : Arteast exhibition : [Museum of Modern Art, Ljubljana, 20 December 2004-13 March 2005] / [besedila umetniki ... [et al.] ; urednica kataloga Tamara Soban ; uvodna besedila Zdenka Badovinac ... [et al.] ; prevodi Drago Bajt ... et al.]. - Ljubljana : Moderna galerija = Museum of Modern Art, 2008 ([Ljubljana] : Studio print). - 225 str. : ilustr. ; 27 cm

Tretji podnasl. naveden v kolofonu. - Besedilo v slov. in angl. - 1.200 izv. - Biografije in bibliografije: str. 194-224. - Kazalo
ISBN 978-961-206-066-4
a) art - Central and eastern Europe - 21st cent. - exhibition b) umetnost - Srednja in vzhodna Evropa - 21. stol. - razstava c) skupinske razstave d) Moderna galerija e) Ljubljana f) moderna umetnost

7.03
II 7.03 SEDEM grehov
COBISS.SI-ID 239503104

142.
STREHOVEC, Janez
        Umetnost interneta : umetniško delo in besedilo v času medmrežja / Janez Strehovec. - Ljubljana : Študentska založba, 2003 ([Ljubljana] : Aries). - 350 str. ; 20 cm. - (Knjižna zbirka Koda)

Bibliografija: str. 344-350
ISBN 961-6446-35-5
a) art b) aesthetics c) internet d) medmrežje e) elektronski mediji f) računalniške igre

7:004.738.5
7 STREHOVEC, J. Umetnost
COBISS.SI-ID 125342720


7.01(043.2) UMETNOST.TEORIJA UMETNOSTI.


143.
KOVAČ, Vesna, 1970-
        Likovno teoretična opredelitev barvne ploskve in njeno mesto v umetnosti : diplomsko delo / Vesna Kovač. - Ljubljana : [V. Kovač], 2010. - 71 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 70-71. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) fine arts b) likovna umetnost c) barvna ploskev d) barve e) impresionizem f) postimpresionizem

7.017.4(043.2)
Č II 7(043.2) KOVAČ, V. Likovno
COBISS.SI-ID 8301385

144.
LEVIČAR, Andrej, 1981-
        Sublimno in čista forma : diplomsko delo / Andrej Levičar. - Ljubljana : [A. Levičar], 2010. - 74 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 73-74. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) fine arts b) aesthetics c) likovna umetnost d) estetika e) sublimno

7.035(043.2)
Č II 7(043.2) LEVIČAR, A. Sublimno
COBISS.SI-ID 8287561

145.
PRIMC, Petra
        Intervencija in portret : diplomsko delo / Petra Primc. - Ljubljana : [P. Primc], 2010. - 51 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 50-51. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) fine arts b) likovna vzgoja c) portret d) postmodernizem

7.041(043.2)
Č II 7(043.2) PRIMC, P. Intervencija
COBISS.SI-ID 8299593

146.
ŠVARA Kafol, Urška
        Geometrija risbe : diplomsko delo / Urška Švara Kafol. - Ljubljana : [U. Švara Kafol], 2010. - 102 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 101-102. - Povzetek ; Abstarct. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) art b) umetnost c) kompozicija d) kubizem e) abstraktna umetnost

7.021.22(043.2)
Č II 7(043.2) ŠVARA KAFOL, U. Geometrija
COBISS.SI-ID 8257609


71/72(043.2) URBANIZEM.ARHITEKTURA.


147.
URŠIČ, Jelena
        Pomen prostorskega oblikovanja za ohranjanje arhitekturne dediščine Krasa : diplomsko delo / Jelena Uršič. - Ljubljana : [J. Uršič], 2010. - V, 100 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 94-95. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) architecture b) arhitektura c) prostorsko oblikovanje d) arhitekturna dediščina e) Kras

72.01(043.2)
Č II 7(043.2) URŠIČ, J. Pomen
COBISS.SI-ID 8256329


73/76 KIPARSTVO. SLIKARSTVO. GRAFIKA


148.
HUZJAN, Ištvan
        Vaterland / Ištvan Išt Huzjan. Pillow of earth and heaven / Zdenko Huzjan ; [texts [for both parts] by Dane Zajc and Ištvan Išt Huzjan ; translated by Tamara Soban and Ištvan Išt Huzjan ; photographs by Zenko Huzjan ... et al.]. - Ljubljana : Muzej in galerije mesta Ljubljane, Mestna galerija, 2010. - 31 str. : ilustr. ; 23 cm

ISBN 978-961-6587-64-8
a) Huzjan, Ištvan (1981-) - Razstavni katalogi b) Huzjan, Zdenko (1948-) - Razstavni katalogi c) skupinske razstave

75Huzjan I.
75 HUZJAN, I. Vaterland
COBISS.SI-ID 250448896

149.
        LIKOVNI kritiki izbirajo / [urednik Borut Gorupič]. - Ljubljana : Slovensko društvo likovnih umetnikov : Cankarjev dom, 2010 ([Slovenj Gradec] : Cerdonis). - 87 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Eseji / Slovensko društvo likovnih kritikov)

700 izv. - O avtorjih: str. 66-87
ISBN 978-961-92208-5-6 (SDLK)
a) fine arts b) likovna umetnost c) likovni kritiki d) slovenska umetnost e) eseji

73/76
73/74 LIKOVNI
COBISS.SI-ID 249829632

150.
VIŠKI likovni salon (25 ; 2010 ; Ljubljana) [Petindvajseti]
        25. Viški likovni salon : 5. maj - 19. maj 2010 / [gradivo zbrala in uredila Sarah Dolinšek in Matjaž Lipovšek]. - Ljubljana : Osnovna šola Vič, 2010 ([Ljubljana] : Somaru). - [44] str. : barvne ilustr. ; 21 cm

Ov. nasl. - Sodelovalo je 49 umetnikov
a) painting - exhibition b) slikarstvo - razstava

73/76
73/74 VIŠKI 25. Viški
COBISS.SI-ID 8270921


73/76(043.2) KIPARSTVO.SLIKARSTVO.GRAFIKA.


151.
GODEC, Maja, 10.5.1985-
        Tipografija in točka : diplomsko delo / Maja Godec. - Ljubljana : [M. Godec], 2010. - 107, [11] f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 105-106. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) writing b) pisava c) tipografija d) kaligrafija

744.43(43.2)
Č II 73/74(043.2) GODEC, M. Tipografija
COBISS.SI-ID 8257353

152.
JURAK, Urška, 1981-
        Likovno oblikovanje ovitkov nosilcev zvoka : diplomsko delo / Urška Jurak. - Ljubljana : [U. Jurak], 2010. - 110 f. : ilustr. ; 21 x 30 cm

Bibliografija: f. 107. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) graphic arts b) grafika c) grafično oblikovanje d) ovitki e) glasbene plošče

766(043.2)
Č 75(043.2) JURAK, U. Likovno
COBISS.SI-ID 8300617

153.
PRAZNIK, Matic
        Barva v kiparstvu : diplomsko delo / Matic Praznik. - Ljubljana : [M. Praznik], 2010. - 58 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 58. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) sculpture b) colour c) kiparstvo d) barva

73(043.2)
Č II 73/74(043.2) PRAZNIK, M. Barva
COBISS.SI-ID 8258121

154.
TRČEK, Nina
        Celostna grafična podoba Avtošole Praktikum : diplomsko delo / Nina Trček. - Ljubljana : [N. Trček], 2010. - 84 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 83. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) graphic arts b) grafika c) celostna grafična podoba d) logotip e) vizualne komunikacije

766(043.2)
Č II 75(043.2) TRČEK, N. Celostna
COBISS.SI-ID 8300873


73/76+77


155.
        FORM-specific : arteast exhibition : Moderna galerija Ljubljana, novi muzejski prostori - v nastajanju na Metelkovi, [31. maj-31. julij 2003] = Museum of Modern Art, new museum premises at Metelkova - site under construction, [May 31-July 31, 2003] / [urednica kataloga Tamara Soban ; prevodi Borut Cajnko ... [et al.] ; fotografije razstave Dejan Habicht, Matija Pavlovec]. - Ljubljana : Moderna galerija ; Frankfurt am Main : Revolver - Archiv für aktuelle Kunst, 2003 (Postojna : Čukgraf). - 203 str. : ilustr. ; 27 cm

Vzpor. slov. in angl. besedilo. - 1.500 izv. - Biografije in bibliografije: str. 194-203
ISBN 961-206-035-5 (Moderna galerija) ISBN 3-936919-46-1 (Revolver)
a) fine arts - exhibition b) likovna umetnost - razstava c) moderna umetnost d) slovenska umetnost e) 21.st.

7(4)"20"(082)
II 7 FORM-specific
COBISS.SI-ID 125069056


73/77


156.
MUŠIČ, Zoran, 1909-2005
        Zoran Mušič in public and private collections in Slovenia : Moderna galerija, Museum of Modern Art, Ljubljana, [24 November 2009-28 February 2010] / [catalogue editors Breda Ilich Klančnik, Tamara Soban ; texts Tomaž Brejc ... [et al.] ; biography Gojko Zupan ; bibliography Jana Intihar Ferjan ; translations DEKS, Alenka Klemenc, Tamara Soban ; photographs of reproductions Moderna galerija photo archive ... et al.]. - Ljubljana : Moderna galerija = Museum of Modern Art, 2010. - 242 str. : ilustr. ; 30 cm

ISBN 978-961-206-081-7
a) Mušič, Zoran (1909-2005) b) painting c) slikarstvo

75(497.4):929Mušič Z.
II 75 MUŠIČ, Z. Zoran Mušič
COBISS.SI-ID 249912832


78 GLASBA.


157.
HOYER, Andrea
        Na koncertu / ilustracije in besedilo Andrea Hoyer ; [prevedla Hana Jurič]. - 1. izd. - Ptujska gora : In obs medicus, 2010 (Ljubljana : Schwarz). - [24] str. : ilustr. ; 28 cm

Prevod dela: Im Konzert. - Ilustr. na notr. str. ov. - 1.000 izv.
ISBN 978-961-6513-40-1
a) music - children's book b) glasba - knjiga za otroke

78.091(02.053.2)
II 821.112.2 HOYER, A. Na koncertu
COBISS.SI-ID 64057601

158.
HOYER, Andrea
        Piščal, violina in žirafast klavir : v muzeju glasbenih inštrumentov / ilustracije in besedilo Andrea Hoyer ; [prevedla Hana Jurič]. - 1. izd. - Ptujska gora : In obs medicus, 2010 (Ljubljana : Schwarz). - [25] str. : ilustr. ; 28 cm

Izv. nasl.: Flöte, Geige & Giraffe : im Musikinstrumentenmuseum. - ilustr. na notr. str. ov.
ISBN 978-961-6513-41-8
a) musical instrument - children's book b) glasbilo - knjiga za otroke

780.6(02.053.2)
II 821.112.2 HOYER, A. Piščal
COBISS.SI-ID 64057345

159.
HOYER, Andrea
        V operi / ilustracije in besedilo Andrea Hoyer ; [prevedla Hana Jurič]. - 1. izd. - Ptujska gora : In obs medicus, 2010 (Ljubljana : Schwarz). - [25] str. : ilustr. ; 28 cm

Prevod dela: In der Oper. - Ilustr. na notr. str. ov. - 1.000 izv.
ISBN 978-961-6513-42-5
a) music - children's book b) glasba - knjiga za otroke

782(02.053.2)
II 821.112.2 HOYER, A. V operi
COBISS.SI-ID 64055553


79 ZABAVA. IGRE. ŠPORT


160.
BATAGELJ, Borut, 10.7.1976-
        Izum smučarske tradicije : kulturna zgodovina smučanja na Slovenskem do leta 1941 / Borut Batagelj ; [urednik Bojan Balkovec]. - Ljubljana : Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2009. - 512 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Zgodovinskega časopisa ; 38)

Viri in literatura: str. 483-503. - Opombe tekoče pod besedilom. - Summary. - Kazalo
ISBN 978-961-6777-04-9
a) winter sport b) competitive sport c) zimski šport d) tekmovalni šport e) smučanje f) zgodovinski pregledi g) Slovenija

796.92:930.85(497.4)
796.9 BATAGELJ, B. Izum smučarske
COBISS.SI-ID 250194944


792.97(043.2) LUTKOVNO IN MARIONETNO GLEDALIŠČE.


161.
SATLER, Anija, 1988-
        S požrešno kanto ločujemo odpadke : diplomska naloga / Anija Satler. - Ljubljana : [A. Satler], 2010. - 85 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 83-84. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) puppetry b) environmental education c) pre-school child d) lutke e) okoljska vzgoja f) predšolski otrok

792.97:373.2.016:50(043.2)
Č II 79(043.2) SATLER, A. S požrešno
COBISS.SI-ID 8262473


796/799


162.
GUČEK, Vili
        Prvi koraki v svet vertikale : vaje in nasveti za uspešno plezanje / Vili Guček ; fotografije Melita Rozina ... et al.]. - Ljubljana : Sidarta, 2010 ([Ljubljana] : Hren). - 83 str. : ilustr. ; 21 cm

O avtorju na zadnjem zavihku ov.
ISBN 978-961-6027-60-1
a) climbing - reference book b) alpinizem - priročnik c) plezanje d) tehnike e) treningi

796.526(035)
796.5 GUČEK, V. Prvi koraki
COBISS.SI-ID 251028224


796(043.2) ŠPORT.ŠPORTNE IGRE.


163.
GORIČAN, Daša
        Pot slovenskih paraolimpijcev iz Barcelone v obdobju 1992-2009 : diplomsko delo / Daša Goričan. - Ljubljana : [D. Goričan], 2010. - 150 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 110-114. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko
a) invalid b) sport c) invalid d) šport e) paraolimpijske igre f) Barcelona 1992

796.032(043.2)
Č II 79(043.2) GORIČAN, D. Pot
COBISS.SI-ID 8286793

164.
SETNIKAR, Ana
        Športna aktivnost otrok glede na stopnjo izobrazbe njihovih staršev in števila otrok v družini : diplomsko delo / Ana Setnikar. - Ljubljana : [A. Setnikar], 2010. - 99 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 82-85. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) recreation b) parent role c) leisure d) rekreacija e) vloga staršev f) prosti čas g) športna aktivnost

796(043.2)
Č II 79(043.2) SETNIKAR, A. Športna
COBISS.SI-ID 8286537


8


165.
        JEZIKOVNA predanost : akademiku prof. dr. Jožetu Toporišiču ob 80-letnici / uredila Marko Jesenšek, Zinka Zorko ; [prevodi Vida Jesenšek, Heather Pirjevec, Nada Šabec]. - Maribor : Slavistično društvo ; v Ljubljani : SAZU, 2006 (Maribor : Dravska tiskarna). - 597 str. : portret Jožeta Toporišiča ; 23 cm. - (Zora, ISSN 1408-7464 ; 44)

Prispevki v slov., nem., polj., mak., angl., srb. hrv. in rus. - Lat. in cir. - 500 izv. - Bibliografija ali opombe z bibliografijo in povzetek v slov., angl., polj. ali nem. pri vseh prispevkih
ISBN 961-6320-38-6
a) Toporišič, Jože (1926-) b) Slovenian language c) Slavic languages d) linguistics e) slovenščina f) slovanski jeziki g) lingvistika

811.16(082)
811.163.6(082)
811.16 JEZIKOVNA
COBISS.SI-ID 57428481


80/81


166.
BREZIGAR, Barbara, 1972-
        Angleščina 6+ : priprava na nacionalno preverjanje znanja / Barbara Brezigar ; [ilustracije Marta Bartolj ; fotografije Istock, Dreamstime]. - 1. izd. - Ljubljana : Rokus Klett, 2010 (Celje : Zlatečan). - 71 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Zbirka Znam za več)

5.000 izv.
ISBN 978-961-271-038-5
a) English language - exercise b) primary school c) angleščina - vaja d) osnovna šola e) nacionalno preverjanje znanja

811.111(075.2)(076.2)
II 811.111 BREZIGAR, B. Angleščina 6+
COBISS.SI-ID 250693632

167.
DERNOVŠEK, Anita
        Slovenščina 9 : zahtevnejše naloge za vse, ki želijo še več / Anita Dernovšek in Doroteja Šporn ; [ilustracije Marta Bartolj ; fotografije Istock ... et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Rokus Klett, 2010. - 103 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Zbirka Zlati Znam za več)

ISBN 978-961-271-039-2
a) Slovenian language - exercise b) primary education c) slovenščina - vaja d) osnovnošolski pouk

811.163.6(075.2)(076)
II 811.163.6(075.2) DERNOVŠEK, A. Slovenščina9
COBISS.SI-ID 250738944

168.
        GRADIM slovenski jezik 5. Učbenik za slovenščino v 5. razredu osnovne šole / Nana Cajhen ... [et al.] ; [ilustracije Suzana Bricelj ; fotografije Istockphoto ... et al.]. - 3. izd., posodobljena izd. - Ljubljana : Rokus Klett, 2010 ([Ljubljana] : Schwarz). - 167 str. : ilustr. ; 30 cm

2.000 izv.
ISBN 978-961-271-012-5
a) Slovenian language - textbook b) primary education c) slovenščina - učbenik d) osnovnošolski pouk

811.163.6(075.2)
II 811.163.6(075.2) GRADIM slovenski 5
COBISS.SI-ID 250870272

169.
IGNATOV Žlebnik, Tatjana
        Angleščina 9 : zahtevnejše naloge za vse, ki želijo še več / Tatjana Ignatov Žlebnik in Kristina Poljanšek ; [ilustracije Marta Bartolj ; fotografije Dreamstime ... et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Rokus Klett, 2010 (Celje : Grafika Zlatečan). - 103 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Zbirka Zlati Znam za več)

5.000 izv.
ISBN 978-961-271-041-5
a) English language - exercise b) primary education c) angleščina - vaja d) osnovnošolski pouk

811.111(075.2)(076)
II 811.111 IGNATOV ŽLEBNIK Angleščina 9
COBISS.SI-ID 250695168

170.
        SLOVAR tujk : [priročen in sodoben slovar s poudarkom na sodobnih izrazih tujega izvora] / [prevedel in priredil Igor Antič]. - Tržič : Učila International, 2006 (Ljubljana : Formatisk). - XII, 633 str. ; 20 cm

Prevod dela: Fremdowörterbuch. - Podnasl. naveden na ov.
ISBN 961-233-864-7
a) tujke b) slovarji

811.163.6'373.45
811.163.6'374 SLOVAR tujk
COBISS.SI-ID 228419072

171.
        SLOVENŠČINA za vsak dan 8. Učbenik za slovenščino v 8. razredu osnovne šole / Nana Cajhen ... [et al.] ; [ilustracije Suzana Bricelj ; fotografije Istockphoto, Dreamstime, fotodokumentacija Dela]. - 4. izd. - Ljubljana : Rokus Klett, 2010 ([Ljubljana] : Schwarz). - 111 str. : ilustr. ; 30 cm

4.000 izv.
ISBN 978-961-271-016-3
a) Slovenian language - textbook b) primary education c) slovenščina - učbenik d) osnovnošolski pouk

811.163.6(075.2)
II 811.163.6(075.2) SLOVENŠČINA 8
COBISS.SI-ID 249980416


81 JEZIKOSLOVJE


172.
        IZOBRAŽEVANJE za dvojezičnost v kontekstu evropskih integracijskih procesov : učinkovitost dvojezičnih modelov izobraževanja v etnično mešanih okoljih Slovenije / zbrala in uredila Lucija Čok. - Koper : Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Založba Annales : Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, 2009 ([Grosuplje] : Grafis trade). - 232 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm. - (Knjižnica Annales Majora)

500 izv. - Bibliografija: str. 221-229. - Kazalo
ISBN 978-961-6732-16-1 (Zgodovinsko društvo za južno Primorsko)
a) bilingualism b) teaching objective c) language skill d) socialization e) bilingvizem f) učni cilj g) jezikovna veščina h) socializacija

81'246.2:37(497.4)(082)
81 IZOBRAŽEVANJE
COBISS.SI-ID 249063680


811.111 ANGLEŠČINA.


173.
MOL, Hans
        Magic adventure : učbenik za zgodnje učenje angleškega jezika / Hans Mol ; [ilustracije Franfou ; fotografije Iztok Bončina, Shutterstock, Istockphoto]. - 1. izd. - Ljubljana : Rokus Klett, 2010. - 63 str. : ilustr. ; 28 cm

ISBN 978-961-209-954-1
a) English language - textbook b) primary education c) angleščina - učbenik d) osnovnošolski pouk

811.111(075.2)
II 811.111 MOL, H. Magic
COBISS.SI-ID 250757632

174.
READ, Carol [Five hundred]
        500 activities for the primary classroom : immediate ideas and solutions / Carol Read. - Oxford : Macmillan Education, 2007. - 320 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Macmillan books for teachers)

Ov. nasl. - Bibliografija: str. 320. - Kazalo
ISBN 978-1-4050-9907-3
a) English language b) educational game c) primary school d) angleščina e) didaktična igra f) osnovna šola

811.111
Č 811.111 READ, C. Five
COBISS.SI-ID 8289609


811.163.6 SLOVENSKO JEZIKOSLOVJE.


175.
KAVČNIK Kolar, Vanja
        Slovenščina 6+ : priprava na nacionalno preverjanje znanja / Vanja Kavčnik Kolar ; [ilustracije Marta Bartolj]. - 1. izd. - Ljubljana : Rokus Klett, 2010. - 63 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Zbirka Znam za več)

5.000 izv.
- - Slovenščina 6+ : Besedila. - 31 str. ; 27 cm
ISBN 978-961-271-036-1
a) Slovenian language - exercise b) primary school c) slovenščina - vaja d) osnovna šola e) nacionalno preverjanje znanja

811.163.6(075.2)
II 811.163.6(075.2) KAVČNIK KOLAR, V. Slov. 6+ II 811.163.6(075.2) KAVČNIK KOLAR, V. Slovenščina 6+
COBISS.SI-ID 250694400

176.
        NA pragu besedila 3. Učbenik za slovenski jezik v 3. letniku gimnazij in srednjih strokovnih šol / Martina Križaj Ortar ... [et al.] ; [ilustracije Kostja Gatnik ; fotografije fotodokumentacija Dela, Istockphoto, Dreamstime]. - 2. izd., posodobljena izd. - Ljubljana : Rokus Klett, 2010 ([Kranj] : Gorenjski tisk). - 105 str. : ilustr. ; 30 cm

13.000 izv. - Bibliografija: str. [106]
ISBN 978-961-271-019-4
a) Slovenian language - textbook b) secondary education c) slovenščina - učbenik d) srednješolski pouk

811.163.6(075.3)
II 811.163.6(075.3) NA pragu 3 Učbenik
COBISS.SI-ID 250454016

177.
VOGEL, Jerica
        Slovenščina 2 : z besedo do besede : zbirka nalog za slovenščino - jezik v 2. letniku gimnazij in srednjih strokovnih šol / Jerca Vogel, Silva Kastelic, Marjana Hodak ; [slikovno gradivo arhiv MKZ]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2008-2009 (Ljubljana : Euroadria). - 2 zv. : ilustr. ; 30 cm

Dosedanja vsebina: Del 1. - 2008. - 159 str. -2.000 izv. ; Del 2. - 2009. - 154 str. -2.000 izv.
ISBN 978-961-01-0584-8 (zv. 1) ISBN 978-961-01-0737-8 (zv. 2)
a) Slovenian language - exercise b) secondary education c) slovenščina - vaja d) srednješolski pouk

811.163.6(075.3)
II 811.163.6(075.3) VOGEL, J. Slovenščina 2
COBISS.SI-ID 240408320


82 KNJIŽEVNOST NASPLOH.


178.
KENDA, Jakob J.
        Fantazijska književnost : očrt teorije žanra in njegovega sodobnega modela / Jakob K. Kenda. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2009. - 395 str. ; 21 cm. - (Zbirka Kultura)

Delo na osnovi doktorske disertacije. - Besedilo na zavihku ov.: Vanesa Matajc. - Bibliografija: str. 384-395. - Kazalo
ISBN 978-961-01-1211-2
a) fiction b) literary genre c) fikcija d) literarna zvrst e) literarni žanri f) fantazijska književnost g) fantazija h) fantastika i) mladinska književnost j) angleški roman k) Tolkien, J.R.R.: Gospodar prstanov l) Le Guin, Ursula: Zemljemorje m) Pullman, Philip: Njegova temna tvar n) Rowling, Jane: Harry Potter

82
82 KENDA, J. J. Fantazijska
COBISS.SI-ID 249076224

179.
OVIDIUS Naso, Publius
        Rimski koledar / Publij Ovidij Nazon ; prevod in spremna besedila Nada Grošelj. - Ljubljana : Institutum Studiorum Humanitatis, Fakulteta za podiplomski humanistični študij, 2009 (Ljubljana : Littera picta). - 410 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Dialog z antiko, ISSN 1855-5373 ; 10)

Prevod dela: Fasti. - 500 izv. - Bibliografija: str. 407-410. - Kazalo
ISBN 978-961-6192-45-3
a) Ovidius Naso, Publius (43 pr.n.št.-18 n.št.) b) italska ljudstva c) ljudski prazniki d) koledarski prazniki e) ljudski običaji f) rimske pripovedke g) antični Rim

821.124
821.124 OVIDIUS N., P. Rimski
COBISS.SI-ID 248959744


82(043.2) KNJIŽEVNOST NASPLOH.


180.
GOLOB Mrak, Tinjana, 1986-
        Motiv gastronomske utopije v slovenski mladinski književnosti : diplomsko delo / Tinjana Golob Mrak. - Ljubljana : [T. Golob Mrak], 2010. - IV f., 66 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 64-66. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) children's and youth literature b) food c) mladinska književnost d) hrana e) utopija f) gastronomska utopija g) indija Koromandija h) pomen hrane

82-93(043.2)
Č II 82(043.2) GOLOB Mrak, T. Motiv
COBISS.SI-ID 8269129

181.
VOVKO, Rahela, 1985-
        Primerjalna analiza med pravljicami Jacoba in Wilhelma Grimma ter Svetlane Makarovič : diplomsko delo / Rahela Vovko. - Ljubljana : [R. Vovko], 2010. - 89, [40] str. pril. ; 30 cm

Bibliografija: str. 87-88. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) fairy tale b) pravljica c) literarni liki d) medbesedilnost e) enodimenzionalnost

82-343(043.2)
Č II 82(043.2) VOVKO, R. Primerjalna
COBISS.SI-ID 8263753


82-93 MLADINSKA KNJIŽEVNOST.


182.
BECKETT, Sandra L., 1953-
        Crossover fiction : global and historical perspectives / Sandra L. Beckett. - New York ; London : Routledge, cop. 2009. - XIII, 346 str. ; 24 cm. - (Children's literature and culture)

Bibliografija: str. 298-323
ISBN 978-0-415-98033-3 (hbk) ISBN 0-415-98033-X (hbk) ISBN 0-415-87936-1 (pbk) ISBN 978-0-415-87936-1 (pbk) ISBN 0-203-89313-1 (ebk) ISBN 978-0-203-89313-5 (ebk)
a) children's and youth literature b) fiction c) mladinska književnost d) fikcija

82-93
82-93 BECKETT, S. Crossover
COBISS.SI-ID 8283721

183.
        CRITICAL approaches to food in children's literature / edited by Kara K. Keeling and Scott T. Pollard. - London ; New York : Routledge, cop. 2009. - XIII, 276 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Children's literature and culture ; 59)

Bibliografija na koncu prispevkov. - Kazalo
ISBN 978-0-415-96366-4 (hbk) ISBN 0-415-96366-4 (hbk) ISBN 0-203-88891-X (ebk) ISBN 978-0-203-88891-9 (ebk)
a) children's and youth literature b) food c) mladinska književnost d) hrana

82-93
82-93 CRITICAL
COBISS.SI-ID 8264009

184.
EWERS, Hans-Heino
        Fundamental concepts of children's literature research : literary and sociological approaches / Heins-Heino Ewers ; translated from German by William J. McCann. - London ; New York : Routledge, cop. 2009. - IX, 187 str. ; 24 cm. - (Children's literature and culture ; 62)

Bibliografija na koncu vsakega prispevka. - Kazali
ISBN 0-415-80019-6 (hbk) ISBN 0-203-87752-7 (ebk) ISBN 978-0-415-80019-8 (hbk) ISBN 978-0-203-87752-4 (ebk)
a) children's and youth literature b) research c) mladinska književnost d) raziskovanje

82-93
82-93 EWERS, H.-H. Fundamental
COBISS.SI-ID 8267593

185.
FALCONER, Rachel
        The crossover novel : contemporary children's fiction and its adult readership / Rachel Falconer. - New York ; London : Routledge, cop. 2009. - XV, 263 str. ; 24 cm. - (Children's literature and culture ; 57)

Selected bibliography: str. 237-253. - Kazalo
ISBN 978-0-415-97888-0 (hbk) ISBN 0-415-97888-2 (hbk) ISBN 978-0-415-87937-8 (pbk) ISBN 0-415-87937-X (pbk) ISBN 0-203-89217-8 (ebk) ISBN 978-0-203-89217-6 (ebk)
a) children's and youth literature b) fiction c) mladinska književnost d) fikcija

82-93
82-93 FALCONER, R. Crossover
COBISS.SI-ID 8263497

186.
JAMES, Kathryn, 1960-
        Death, gender and sexuality in contemporary adolescent literature / Kathryn James. - London ; New York : Routledge, cop. 2009. - XII, 208 str. ; 24 cm. - (Children's literature and culture ; 61)

Bibliografija: str. 187-198. - Kazalo
ISBN 0-415-96493-8 (hbk) ISBN 0-203-88515-5 (ebk) ISBN 978-0-415-96493-7 (hbk) ISBN 978-0-203-88515-4 (ebk)
a) children's and youth literature b) death c) mladinska književnost d) smrt e) literarni motivi f) fantastična pripoved

82-93
82-93 JAMES, K. Death
COBISS.SI-ID 8265801


821


187.
        NOVI svet iz besed 7 : berilo za 7. razred osnovne šole / [sestavili] Milena Mileva Blažić ... [et al.] ; [ilustracije Zoran Smiljanić ; fotografije arhiv založbe Rokus Klett ... et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Rokus Klett, 2010 ([Ljubljana] : Schwarz). - 191 str. : ilustr. ; 30 cm

Časovni trak na zadnji notr. str. ov. - 4.000 izv. - Bibliografija: str. 190-191
ISBN 978-961-271-015-6
a) literature - textbook b) primary education c) literatura - učbenik d) osnovnošolski pouk

821-82(075.2)
II 821.163.6(075.2) NOVI svet iz besed 7
COBISS.SI-ID 250761728

188.
        ZDAJ pa: Ljubljana : tuji avtorji o naši prestolnici / zbral in uredil Aleš Šteger. - Ljubljana : Študentska založba, 2010 (Ljubljana : Aries). - 247 str. ; 21 cm. - (Knjižna zbirka Žepna Beletrina)

8.000 izv.
ISBN 978-961-242-282-0
a) Ljubljana b) leposlovje

821-82
821 ZDAJ
COBISS.SI-ID 250538240


821.1/.9


189.
GROSSMAN, David, 1954-
        Glej geslo: ljubezen / David Grossman ; prevedel Klemen Jelinčič Boeta. - Ljubljana : Študentska založba, 2010 (Ljubljana : Aries). - 508 str. ; 21 cm. - (Knjižna zbirka Žepna Beletrina)

8.000 izv.
ISBN 978-961-242-279-0

821.411
821.411 GROSSMAN, D. Glej
COBISS.SI-ID 250539008


821.11


190.
LARSSON, Stieg, 1954-2004
        Milenium. Dekle, ki se je igralo z ognjem / Stieg Larsson ; [prevod Danni Stražar]. - 1. izd. - Ljubljana : Prešernova družba, 2010. - (Zbirka Visoka napetost)

Prevod dela: Flickan som lekte med elden
ISBN 978-961-6512-99-2

821.113.6-312.4
821.113 LARSSON, S. Milenium; Dekle
COBISS.SI-ID 250133504


821.111 ANGLEŠKA KNJIŽEVNOST.


191.
FLANAGAN, Richard
        Plosk ene dlani / Richard Flanagan ; prevedla Irena Duša Draž. - Ljubljana : Študentska založba, 2010. - 294 str. ; 21 cm. - (Knjižna zbirka Žepna Beletrina)

8.000 izv.
ISBN 978-961-242-277-6

821.111
821.111 FLANAGAN, R. Plosk
COBISS.SI-ID 250537472


821.112.2 NEMŠKA KNJIŽEVNOST.


192.
HOYER, Andrea
        V glasbeni šoli / ilustracije in besedilo Andrea Hoyer ; [prevedla Hana Jurič]. - 1. izd. - Ptujska gora : In obs medicus, 2010 (Ljubljana : Schwarz). - [26] str. : ilustr. ; 28 cm

Prevod dela: In der Musikschule. - 1.000 izv.
ISBN 978-961-6513-39-5
a) music education - children's book b) glasbena vzgoja - knjiga za otroke

821.112.2-93-34
II 821.112.2 HOYER, A. V glasbeni
COBISS.SI-ID 64056321

193.
MÜLLER, Herta
        Zaziban dih : roman / Herta Müller ; prevedla Mojca Kranjc. - Ljubljana : Študentska založba, 2010 (Ljubljana : Aries). - 209 str. ; 21 cm. - (Knjižna zbirka Žepna Beletrina)

8.000 izv.
ISBN 978-961-242-275-2

821.112.2-311.2
821.112.2 MÜLLER, H. Zaziban
COBISS.SI-ID 250537216

194.
STEINHÖFEL, Andreas
        Riko, Oskar in senčne prikazni / Andreas Steinhöfel ; [prevedla Neža Božič ; ilustriral Peter Schössow]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2010 (Ljubljana : Korotan). - 195 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Knjižnica Sinjega galeba ; 324)

Prevod dela: Rico, Oskar und die Tieferschatten. - Ilustr. na spojnih listih. - 900 izv. - O avtorju: str. [196]
ISBN 978-961-01-1283-9 ISBN 978-961-01-1282-2 !

821.112.2
821.112.2 STEINHÖFEL, A. Riko
COBISS.SI-ID 249691648


821.162.3/.4


195.
VIEWEGH, Michal, 1962-
        Učna ura ustvarjalnega pisanja / Michal Viewegh ; prevedla Anjuša Belehar in Jernej Juren. - Ljubljana : Študentska založba, 2010 (Ljubljana : Aries). - 83 str. ; 21 cm. - (Knjižna zbirka Žepna Beletrina)

8.000 izv.
ISBN 978-961-242-280-6

821.162.3
821.162.3 VIEWEGH, M. Učna
COBISS.SI-ID 250504960


821.163.6 SLOVENSKA KNJIŽEVNOST.


196.
AKERMAN, Beata
        Izabela : pravljica o princeski, ki je jecljala / Beata Akerman ; [avtorica spremnega besedila Darja Zaviršek ; ilustratorka Tereza Merlini]. - Ljubljana : Fakulteta za socialno delo, 2009 ([Brezovica pri Ljubljani] : Mond grafika). - [28 str.] : ilustr. ; 20x24 cm. - (Zbirka socialno vključevanje in pravičnost)

1.000 izv. - Knjigi na pot/Darja Zaviršek: str. [27-28]
ISBN 978-961-6569-30-9
a) stammer - children's bookEET b) jecljanje - knjiga za otroke

821.163.6-93-32
821.163.6 AKERMAN, B. Izabela
COBISS.SI-ID 250132736

197.
BOBEN-Bardutzky, Darja
        Kurja šola, mačja šola / Darja Boben Bardutzky. - 2. natis. - Šmarje-Sap : Buča, 2008 (Ljubljana : Korotan). - 133 str. ; 18 cm

ISBN 978-961-6704-06-9

821.163.6-32
821.163.6 BOBEN-Bardutzky Kurja šola
COBISS.SI-ID 241466880

198.
CAF, Bojana
        Škrat črkovil / [napisala] Bojana Caf ; [ilustrirala] Barbara Kariž ; [spremna beseda Milena Košak Babuder]. - Ljubljana : Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše, 2010. - [32] str. : ilustr. ; 16 x 22 cm

Ov. nasl.
ISBN 978-961-91056-7-2
a) disleksija

821.163.6
821.163.6 CAF, B. Škrat
COBISS.SI-ID 250251776

199.
KERMAUNER, Aksinja
        Žiga špaget gre v širni svet / Aksinja Kermauner ; ilustriral Zvonko Čoh. - 1. izd., 1. natis. - Dob pri Domžalah : Miš, 2010 ([Ljubljana] : Formatisk). - 21 str. : ilustr. ; 22 x 31 cm. - (Zbirka Tipanka)

Besedilo tudi v Braillovi pisavi
ISBN 978-961-6630-98-6
a) knjige za slepe b) tipne slikanice

821.163.6
821.163.6 KERMAUNER, A. Žiga
COBISS.SI-ID 248324608

200.
LAINŠČEK, Feri
        Sprehajališča za vračanje : roman v verzih / Feri Lainšček ; [ilustrirala Zora Stančič ; spremno besedo napisal Ivo Svetina]. - 1. natis. - Ljubljana : Nova revija, 2010 (Ljubljana : Formatisk). - 197 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Samorog)

1.000 izv. - Na poti od romana / Ivo Svetina: str. 166-195
ISBN 978-961-6580-70-0
a) Lainšček, Feri (1959-)

821.163.6
821.163.6 LAINŠČEK, F. Sprehajališča
COBISS.SI-ID 250541056

201.
        LJ kot ljubezen : pesmi o Ljubljani / [uredil Aleš Šteger ; fotografije Mojca Pišek]. - Ljubljana : Študentska založba, 2010 (Ljubljana : Aries). - 121 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Knjižna zbirka Žepna Beletrina)

8.000 izv. - O avtorjih: str. 113-121
ISBN 978-961-242-283-7
a) Ljubljana b) leposlovje

821.163.6-1
821.163.6 LJ kot
COBISS.SI-ID 250525696

202.
MAKAROVIČ, Svetlana
        Kokokoška Emilija / Svetlana Makarovič ; ilustrirala Suzi Bricelj. - 1. izd., 1. natis. - Dob pri Domžalah : Miš, 2009 ([Ljubljana] : Formatisk). - 30 str. : ilustr. ; 28 cm

2.000 izv.
ISBN 978-961-6630-75-7

821.163.6-93-32
II 821.163.6 MAKAROVIČ, S. Kokokoška
COBISS.SI-ID 243183872

203.
        O čem govorijo, kadar ne pišejo : pogovori s slovenskimi pesniki in pisatelji / uredila Jana Bauer. - Ljubljana : Vodnikova založba (DSKG) : Sodobnost International, 2010 (Ivančna Gorica : Impress). - 246 str. : ilustr. ; 22 cm

500 izv.
ISBN 978-961-6067-56-0 (Vodnikova založba (DSKG))
a) pisatelji b) pesniki c) pogovori d) intervjuji

821.163.6.09
821.163.6.09 O ČEM govorijo
COBISS.SI-ID 248942592

204.
ŠALAMUN, Tomaž
        Mrzle pravljice / Tomaž Šalamun ; [spremno besedo napisal Gregor Podlogar]. - 1. natis. - Ljubljana : Nova revija, 2009 (Ljubljana : Formatisk). - 99 str. ; 24 cm. - (Zbirka Samorog)

600 izv. - Pet zgodb za Tomaža Šalamuna - poezija je vse, kar se primeri / Gregor Podlogar: str. 88-96
ISBN 978-961-6580-66-3
a) Šalamun, Tomaž (1941-)

821.163.6
821.163.6 ŠALAMUN, T. Mrzle
COBISS.SI-ID 249257472

205.
VANDOT, Josip
        Kekec in Bedanec / Josip Vandot ; za slikanico priredil Andrej Rozman Roza ; ilustriral Zvonko Čoh ; [Kekčevo pesem napisal Frane Milčinski]. - 2. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2006 (Maribor : Ma-tisk). - [31] str. : ilustr. ; 27 cm. - (Zbirka Velike slikanice)

ISBN 86-11-15514-9

821.163.6
II 821.163.6 VANDOT, J. Kekec
COBISS.SI-ID 226025216

206.
VIDMAR, Janja, 1962-
        Pleme / Janja Vidmar. - 1. izd., 1. natis. - Dob pri Domžalah : Miš, 2009 ([Ljubljana] : Formatisk). - 222 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Bisernice)

700 izv.
ISBN 978-961-272-002-5

821.163.6
821.163.6 VIDMAR, J. Pleme
COBISS.SI-ID 249009920


908+91 DOMOZNANSTVO. GEOGRAFIJA.


207.
BAJINI, Irina
        Kuba / [Irina Bajini ; drugi avtorji Alejandro Alonso ... [et al.] ; prevod Sašo Avsec in Maja Prevolnik ; fotografije Heidi Grassley, Lucio Rossi ; zemljevidi Laura Belletti, Oriana Bianchetti, Roberto Capra ; ilustracije Marta Fincato, Modi Artistici]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2010 (natisnjeno na Kitajskem). - 336 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Svetovni popotnik)

Prevod dela: Cuba. - Avtorica navedena v kolofonu. - 2.500 izv. - Kazalo
ISBN 978-961-01-1041-5
a) Kuba b) turistični vodniki

913(4/9)
914/919 BAJINI, I. Kuba
COBISS.SI-ID 247174656

208.
        GEOGRAFIJA Afrike in Novega sveta : učbenik za 8. razred osnovne šole / Karmen Kolenc-Kolnik ... [et al.] ; [zemljevid Mateja Rihtaršič ; risbe Gregor Markelj ; fotografije Bojan Brecelj ... et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2010. - 115 str. : ilustr. ; 29 cm

Kazalo
ISBN 978-961-241-425-2
a) geography - textbook b) primary education c) geografija - učbenik d) osnovnošolski pouk

91(075.2)
II 91(075.2) GEOGRAFIJA učbenik 8
COBISS.SI-ID 250482688

209.
MIRJANIĆ, Anita
        Družba smo mi 5. Učbenik za družbo v petem razredu osnovne šole / Anita Mirjanić ; [ilustracije Nina Lovišček, Marko Kočevar ; fotografije arhiv založbe Rokus Klett ... [et al.] ; zemljevidi Monde Neuf, Janez Kotar]. - 1. izd. - Ljubljana : Rokus Klett, 2010 ([Brezovica pri Ljubljani] : Mond grafika). - 72 str. : ilustr. ; 30 cm

2.000 izv.
ISBN 978-961-209-967-1
a) society - textbook b) primary education c) družba - učbenik d) osnovnošolski pouk e) spoznavanje družbe

908(075.2)
II 908(075.2) MIRJANIĆ, A. Družba smo mi 5
COBISS.SI-ID 250151936

210.
SCHWINKE, Theodore
        Praga : [nasveti za ogled naj 10 znamenitosti] / Theodore Schwinke ; [prevedel Simon Demšar]. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2009. - 160 str. : ilustr. ; 19 cm. - (Zbirka turističnih vodnikov Naj 10)

Prevod dela: Prague. - Dodatek k nasl. naveden na ov. - Zvd. na notr. str. ov. - 2.500 izv. - Kazalo
ISBN 978-961-01-1026-2
a) Praga b) turistični vodniki

913(437.311)(036)
914/919 SCHWINKE, T. Praga
COBISS.SI-ID 247241472

211.
SENEGAČNIK, Jurij, 1957-
        Geografija Evrope in Azije : delovni zvezek za 7. razred osnovne šole / Jurij Senegačnik, Borut Drobnjak ; [zemljevidi Mateja Rihtaršič ; risbe Gregor Markelj ; fotografije Andreja Senegačnik, Jurij Senegačnik, fotodokumentacija Volva]. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2009 ([Ljubljana] : Hren). - 42 str., [7] f. pril. : ilustr. ; 29 cm

Ov. nasl. - Potiskana zadnja notr. str. ov. - 3.000 izv.
ISBN 978-961-241-332-3
a) geography - exercise b) primary education c) geografija - vaja d) osnovnošolski pouk

91(075.2)
II 91(075.2) SENEGAČNIK, J. Geografija
COBISS.SI-ID 245303552

212.
SENEGAČNIK, Jurij, 1957-
        Geografija Evrope in Azije : učbenik za 7. razred osnovne šole / Jurij Senegačnik ; [zemljevidi Mateja Rihtaršič ; risbe Gregor Markelj ; fotografije Bojan Brecelj ... et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2009 ([Ljubljana] : Hren). - 130 str. : ilustr. ; 29 cm

3.000 izv. - Spletni naslovi za geografijo Evrope in Azije: str. [135-136]. - Kazali
ISBN 978-961-241-318-7
a) geography - textbook b) primary education c) geografija - učbenik d) osnovnošolski pouk

91(075.2)
II 91(075.2) SENEGAČNIK, J. Geografija
COBISS.SI-ID 244579072

213.
TRIGIANI, Elaine
        Sicilija : [nasveti za ogled naj 10 znamenitosti] / Elaine Trigiani ; [prevedla Petra Piber]. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2009. - 160 str. : ilustr. ; 19 cm. - (Zbirka turističnih vodnikov Naj 10)

Prevod dela: Sicily. - Dodatek k nasl. naveden na ov. - Zvd. na notr. str. ov. - 2.500 izv. - Kazalo
ISBN 978-961-01-1025-5
a) Sicilija b) turistični vodniki

914/919
914/919 TRIGIANI, E. Sicilija
COBISS.SI-ID 247175424

214.
VERDEV, Helena
        Raziskujem Novi svet 8. Delovni zvezek za geografijo v osmem razredu osnovne šole / Helena Verdev ; [zemljevidi Monde Neuf in Studio Rokus Klett ; fotografije Shutterstock ... et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Rokus Klett, 2010 ([Ljubljana] : Schwarz). - 63 str. : ilustr. ; 30 cm

6.000 izv.
ISBN 978-961-209-999-2
a) geography - exercise b) primary education c) geografija - vaja d) osnovnošolski pouk

91(075.2)
II 91(075.2) VERDEV, H. Raziskujem 8
COBISS.SI-ID 250638848

215.
VERDEV, Helena
        Raziskujem Novi svet 8. Učbenik za geografijo v osmem razredu osnovne šole / Helena Verdev ; [zemljevidi Monde Neuf in Studio Rokus Klett (Boštjan Brecelj) ; ilustracije Igor Šinkovec ; tehnične risbe Gregor Štrukelj ; fotografije Istockphoto ... et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Rokus Klett, 2010 ([Ljubljana] : Razvedrilo). - 87 str. : ilustr. ; 30 cm

7.000 izv.
ISBN 978-961-209-998-5
a) geography - textbook b) primary education c) geografija - učbenik d) osnovnošolski pouk

91(075.2)
II 91(075.2) VERDEV, H. Raziskujem 8
COBISS.SI-ID 249898752


929 BIOGRAFSKE IN SORODNE ŠTUDIJE


216.
KUŠAR, Meta
        Intervju / Meta Kušar ; [avtorji fotografij Goran Stoisavljević ... [et al.]]. - V Ljubljani : Slovenska matica, 2009. - 214 str. : portr. ; 28 cm

400 izv.
ISBN 978-961-213-193-7 ISBN 978-961-213-191-3 !
a) znani Slovenci b) intervjuji

929
II 929 KUŠAR, M. Intervju
COBISS.SI-ID 250046208


94 ZGODOVINA SREDNJEGA IN NOVEGA VEKA


217.
        RAZISKUJEM preteklost 8. Učbenik za zgodovino v osmem razredu osnovne šole / Anita Mirjanić ... [et al.] ; [zemljevidi Monde neuf ; slikovno gradivo Bridgeman Art ... et al.]. - 2. izd. - Ljubljana : Rokus Klett, 2010 ([Ljubljana] : Razvedrilo). - 152 str. : ilustr. ; 30 cm

Podrejeni nasl. v kolofonu: Učbenik za zgodovino za 8. razred osnovne šole. - 4.000 izv.
ISBN 978-961-271-009-5
a) history - textbook b) primary education c) zgodovina - učbenik d) osnovnošolski pouk

94(075.2)
II 94(075.2) RAZISKUJEM preteklost 8
COBISS.SI-ID 250152192


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO