COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS

VSEBINA


november 08


1.
HOJAN, Tatjana
        Slovenski mladinski tisk : (ob 50 letnici Mladinske matice) / [strokovno obdelavo gradiva je pripravila Tatjana Hojan]. - Ljubljana : Slovenski šolski muzej, 1977 (Ljubljana : Učne delavnice). - 40 str. : ilustr. ; 22 cm

Avtorica navedena v kolofonu
a) Mladinska matica - Bibliografije b) periodical c) periodika d) slovenski tisk za mladino e) 1870/1941

821.163.6(091)
821.163.6(091) HOJAN, T. Slovenski
COBISS.SI-ID 29432833

2.
        KRANJSKA knjiga / izbral in uredil France Pibernik ; [slikovno gradivo odbral Damir Globočnik]. - Ljubljana : Društvo Slovenska matica, 2008. - 466 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. 459
ISBN 978-961-213-177-7
a) local studies b) domoznanstvo c) Kranj d) krajepisi e) leposlovje

821.163.6-32(082)
908(497.4) KRANJSKA
COBISS.SI-ID 241380352


0 SPLOŠNO.


3.
DAVIES, Martin Brett, 1936-
        Doing a successful research project : using qualitative or quantitative methods / Martin Brett Davies. - New York : Palgrave Macmillan, cop. 2007. - XIV, 274 str. : ilustr. ; 22 cm

Bibliografija: str. 267-269. - Kazalo
ISBN 978-1-4039-9379-3 (ISBN-13) ISBN 1-4039-9379-3 (ISBN-10)
a) research project b) qualitative research c) questioning d) raziskovalni projekt e) kvalitativno raziskovanje f) vpraševalna tehnika

001.891
001 DAVIES, M. Doing
COBISS.SI-ID 11827514

4.
RUGG, Gordon, 1932-
        A gentle guide to research methods / Gordon Rugg and Marian Petre. - Maidenhead : Open University Press, cop. 2007. - XII, 238 str. : ilustr. ; 23 cm

Kazalo
ISBN 0-335-21927-6 (pbk) ISBN 978-0-335-21927-8 (pbk) ISBN 0-335-21928-4 (hbk) ISBN 978-0-335-21928-4 (hbk)
a) research method b) data collection c) data processing d) raziskovalna metoda e) zbirka podatkov f) obdelava podatkov

001.891
001 RUGG, G. Gentle guide
COBISS.SI-ID 9052823

5.
SKUPNO posvetovanje specialnih in visokošolskih knjižnic (3 ; 2008 ; Ljubljana)
        Kakovost v visokošolskih in specialnih knjižnicah : zbornik prispevkov / 3. skupno posvetovanje specialnih in visokošolskih knjižnic, Ljubljana, 23. oktober 2008 = Quality in academic and special libraries : proceedings / 3rd Joint Conference of Special and Academic Libraries, Ljubljana, October 23th, 2008 ; [urednica Maja Božič]. - Ljubljana : Zveza bibliotekarskih društev Slovenije, 2008 ([Radovljica] : Tiskarna Radovljica). - 151 str. : graf. prikazi ; 24 cm

300 izv. - Bibliografija in povzetek v slov. in angl. pri vseh prispevkih
ISBN 978-961-6683-04-3
a) university library - conference b) univerzna knjižnica - konferenca c) visokošolske knjižnice d) kakovost

027.7:005.336.3(063)(082)
026:005.336.3(063)(082)
02 SKUPNO Kakovost
COBISS.SI-ID 241170432


159.9 PSIHOLOGIJA.


6.
BURKITT, Ian
        Social selves : theories of self and society / Ian Burkitt. - 2nd ed. - London [etc.] : Sage, 2008, cop. 1991. - IX, 203 str. ; 24 cm

Bibliografija na koncu vsakega prispevka. - Kazalo
ISBN 978-1-4129-1271-6 ISBN 978-1-4129-1272-3 (pbk)
a) social psychology b) socialization c) self d) socialna psihologija e) socializacija f) ego

159.9:316
159.9 BURKITT, I. Social selves
COBISS.SI-ID 7602761

7.
COLLINS, Margaret, 1934-
        Young buddies : teaching peer support skills to children aged 6 to 11 / Margaret Collins ; illustrated by Philippa Drakeford. - London : P. Chapman ; Thousand Oaks ; New Delhi : Sage, cop. 2005. - 108 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. 108
ISBN 1-4129-1156-7 ISBN 978-1-41291-156-6 ISBN 1-41291-989-4 (hbk) ISBN 978-1-41291-989-0 (hbk)
a) peer group b) interpersonal relations c) guidance d) vrstniki e) medosebni odnosi f) svetovanje

159.922.7
159.922.7 COLLINS, M. Young
COBISS.SI-ID 7600457

8.
HARRIS, Judith Rich
        Otroka oblikujejo vrstniki : [sporočilo za starše, ki precenjujejo svoj vpliv] / Judith Rich Harris ; [prevedel Tomaž Gerdina ; spremna beseda k slovenski izdaji Ludvik Horvat]. - 1. izd. - Ljubljana : Orbis, 2007. - 365 str. ; 23 cm

Prevod dela: The nurture assumption. - 1.000 izv. - Bibliografija: str. 321-353. - Kazalo
ISBN 978-961-6372-57-2
a) peer group b) interpersonal relations c) parent-child relation d) vrstniki e) medosebni odnosi f) odnos med starši in otrokom g) vzorniki

159.922.7/.8
159.922.7 HARRIS, J. Otroka
COBISS.SI-ID 236893952

9.
KEONG, Yew Kam
        Vsi smo ustvarjalni : naj vaša ustvarjalnost zacveti! / Yew Kam Keong ; [ilustracije Goh Cheng Oon ; prevod Karin Pečnikar]. - 1 izd. - Varaždin : Katarina Zrinski, 2008. - 213 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: You are creative: Let your creativity bloom. - Dodatek k nasl. na ov.: Dopustite svoji ustvarjalnosti, da zacveti. - O avtorju: str. 213. - 1.000 izv.
ISBN 978-953-236-152-0
a) creativity b) intelligence c) ustvarjalnost d) inteligentnost e) tehnike ustvarjalnosti f) brainstorming

159.954
159.954 KEONG, Y. Vsi smo
COBISS.SI-ID 9930145

10.
KOBAL Grum, Darja
        Samopodoba in učna uspešnost : primerjalna študija med vzorcema slovenskih in francoskih mladostnikov : magistrska naloga / Darja Kobal-Palčič. - Ljubljana : [D. Kobal-Palčič], 1995. - X, 271 f., [66]str. pril. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: f. 262-271. - Povzetek ; Abstract. - Univerza v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo
a) self-concept b) achievement gain c) adolescent d) pojmovanje samega sebe e) šolska uspešnost f) adolescent g) samopodoba h) učna uspešnost i) medkulturne razlike j) Slovenija k) Francija l) mladostniki

159.922.7/.8(043.2)
II 159.92 KOBAL GRUM, D. Samopodoba
COBISS.SI-ID 1332322

11.
MILLER, Scott A., 1944-
        Developmental research methods / Scott A. Miller. - 3rd ed. - Thousand Oaks [etc.] : Sage, cop. 2007. - 352 str., [52] str. pril. : ilustr. ; 26 cm

Bibliografija: R1 - R27. - Kazali
ISBN 1-4129-5029-5 (pbk) ISBN 978-1-4129-5029-9 (pbk)
a) developmental psychology b) research method c) razvojna psihologija d) raziskovalna metoda

159.9
159.9 MILLER, S. Developmental
COBISS.SI-ID 7611721

12.
PERGAR-Kuščer, Marjanca
        Izbrane teme iz razvojne psihologije : študijsko gradivo. Zv. 1 / Marjanca Pergar Kuščer. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2008. - 49 str. : ilustr. ; 30 cm

Študijski program Razredni pouk. - Bibliografija: str. 49
a) developmental psychology b) razvojna psihologija c) študijsko gradivo

159.92(075.8)
II 159.92 PERGAR, M. Izbrane teme 1 Č II 159.92 PERGAR, M. Izbrane teme 1
COBISS.SI-ID 7641673

13.
POLOVINA, Nada
        Osećajno vezivanje : teorija, istraživanja, praksa / Nada Polovina. - Beograd : Institut za pedagoška istraživanja, 2007. - 228 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Biblioteka Pedagoška teorija i praksa ; 21)

500 izv. - Bibliografija: str. 219-228
ISBN 978-86-7447-074-9
a) research method b) razvojna psihologija c) research method

159.92
159.92 POLOVINA, N. Osećajno
COBISS.SI-ID 7599177

14.
REDDY, Vasudevi
        How infants know minds / Vasudevi Reddy. - Cambridge ; London : Harvard University Press, cop. 2008. - 273 str. ; 24 cm

Bibliografija: str. 239-265. - Kazalo
ISBN 978-0-674-02666-7 (alk. paper) ISBN 0-674-02666-7 (alk. paper)
a) child psychology b) mental development c) cognition d) socialization e) psihologija otroka f) mentalni razvoj g) kognicija h) socializacija

159.922.6
159.922.6 REDDY, V. How infants
COBISS.SI-ID 7621193

15.
REPIČ, Tanja, 1979-
        Nemi kriki spolne zlorabe in novo upanje / Tanja Repič. - Celje : Društvo Mohorjeva družba : Celjska Mohorjeva družba, 2008 (Maribor : Dravska tiskarna). - 326 str. : tabele, graf. prikazi ; 24 cm

O avtorici na zavihku ov. - Bibliografija: str. 309-322. - Kazalo. - Povzetek ; Abstract
ISBN 978-961-218-774-3
a) sexual offence b) sexual behaviour c) therapy d) spolni prestopek e) spolno vedenje f) terapija g) spolne zlorabe h) samopodoba i) travma j) relacijska družinska terapija k) spolna nedotakljivost l) kazniva dejanja

159.96
159.96 REPIČ, T. Nemi
COBISS.SI-ID 241233152

16.
SMRTNIK Vitulić, Helena
        Izbrane teme pri vajah iz razvojne psihologije : študijsko gradivo. Zv. 2 / Helena Smrtnik-Vitulić. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2008. - 23 str. ; 30 cm

Študijski program Razredni pouk. - Bibliografija: str. 18-19
a) developmental psychology b) razvojna psihologija c) študijsko gradivo

159.92(075.8)
II 159.92 SMRTNIK, H. Izbrane teme 2 Č II 159.92 SMRTNIK, H. Izbrane teme 2
COBISS.SI-ID 7641929

17.
        UNDERSTANDING peer influence in children and adolescents / edited by Mitchell J. Prinstein, Kenneth A. Dodge. - New York ; London : Guilford, cop. 2008. - XIV, 255 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Duke series in child development and public policy)

Bibliografija na koncu vsakega prispevka. - Kazalo
ISBN 978-1-59385-397-6 (hbk)
a) peer group b) interpersonal relations c) adolescence d) vrstniki e) medosebni odnosi f) adolescenca

159.922.6/.7(082)
159.922.6 UNDERSTANDING peer
COBISS.SI-ID 1736023


159.9(043.2) PSIHOLOGIJA.


18.
ŠVIGELJ, Veronika, 1982-
        Barve in njihov vpliv na človeka : diplomsko delo / Veronika Švigelj. - Ljubljana : [V. Švigelj], 2008. - 114, [18] str. pril. : ilustr., tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 114. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Biotehniška fak., Biologija in gospodinjstvo
a) psychology b) colour c) symbol d) psihologija e) barva f) simbol

159.937.515(043.2)
Č II 159.9(043.2) ŠVIGELJ, V. Barve
COBISS.SI-ID 7595593

19.
TENČIĆ, Irene, 1964-
        Strah pri otrocih : diplomska naloga / Irene Tenčić. - Ljubljana : [I. Tenčić], 1993. - 34 f. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: f. 34. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) fear b) pre-school child c) strah d) predšolski otrok

159.942(043.2)
Č II 159.9(043.2) TENČIĆ, I. Strah
COBISS.SI-ID 7615561


17 ETIKA.


20.
        FAMILY relationships : an evolutionary perspective / edited by Catherine A. Salmon and Todd K. Shackelford. - Oxford ; New York : Oxford University Press, 2008, cop. 2007. - X, 366 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija na koncu posameznih poglavij. - Kazalo
ISBN 978-0-19-532051-0
a) family b) parent-child relation c) družina d) odnos med starši in otrokom

173
173 FAMILY relationships
COBISS.SI-ID 7620937


303 METODE DRUŽBENIH VED


21.
CRESWELL, John W.
        Qualitative inquiry & research design : choosing among five approaches / John W. Creswell. - 2nd ed. - Thousand Oaks ; London ; New Delhi : Sage, cop. 2007. - XVII, 395 str. : graf. prikazi ; 23 cm

Bibliografija: str. 355-369. - Kazali
ISBN 1-4129-1606-2 (cloth) ISBN 978-1-4129-1606-6 (cloth) ISBN 1-4129-1607-0 (pbk) ISBN 978-1-4129-1607-3 (pbk)
a) social research b) data collection c) qualitative analysis d) socialno raziskovanje e) zbirka podatkov f) kvalitativna analiza

303
303 CRESWELL, J. Qualitative
COBISS.SI-ID 16946406


311/314 STATISTIKA KOT ZNANOST.


22.
BRYMAN, Alan
        Quantitative data analysis with SPSS 14, 15 and 16 : a guide for social scientists / Alan Bryman and Duncan Cramer. - London ; New York : Routledge, cop. 2009. - XXV, 381 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. 369-372. - Kazalo
ISBN 978-0-415-44088-2 (hbk) ISBN 0-415-44088-2 ISBN 978-0-415-44089-9 (pbk) ISBN 0-415-44089-0
a) social sciences b) data processing c) software d) družbene vede e) obdelava podatkov f) programska oprema g) SPSS

311(035)
31 BRYMAN, A. Quantitative
COBISS.SI-ID 7603273


316 SOCIOLOGIJA.


23.
SHARIFF, Shaheen
        Cyber-bullying : issues and solutions for the school, the classroom and the home / Shaheen Shariff. - London ; New York : Routledge, cop. 2008. - XIX, 299 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 265-286. - Kazalo
ISBN 978-0-415-42490-5 (hbk) ISBN 0-415-42490-9 (hbk) ISBN 978-0-415-42491-2 (pbk) ISBN 0-415-42491-7 (pbk) ISBN 978-0-203-92883-7 (ebk) ISBN 0-203-92883-0 (ebk)
a) bullying b) strahovanje c) internet d) mladostniki e) cenzura

316.6
316.6 SHARIFF, S. Cyber-bullying
COBISS.SI-ID 7621449


34 PRAVO.


24.
        EUROPEAN childhoods : cultures, politics and childhoods in Europe / edited by Allison James and Adrian L. James. - Basingstoke [England] ; New York : Palgrave Macmillan, 2008. - X, 250 str. ; 23 cm

Kazalo. - Bibliografija na koncu posameznih prispevkov
ISBN 1-4039-9750-0 (pbk) ISBN 978-1-4039-9750-0 (hbk)
a) childhood b) child care - Europe c) child at risk d) otroštvo e) otroško skrbstvo - Evropa f) ogrožen otrok

342.7
342.7 EUROPEAN childhoods
COBISS.SI-ID 6375475

25.
KAUČIČ, Igor
        Ustavna ureditev Slovenije / Igor Kaučič, Franc Grad. - 5., spremenjena in dopolnjena izd., 1. natis. - Ljubljana : GV založba, 2008 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 535 str. ; 25 cm

600 izv. - Bibliografija: str. 441-443. - Kazalo
ISBN 978-961-247-072-2
a) constitution - Slovenia - textbook b) ustava - Slovenija - učbenik c) ustavna ureditev d) ustavno pravo e) človekove pravice f) državna ureditev g) lokalna samouprava h) javne finance

342(497.4)(075.8)
34 KAUČIČ, I. Ustavna
COBISS.SI-ID 241180672

26.
        PROBLEMI inkluzivne obravnave vedenjsko izstopajočih, socialno in kulturno depriviligiranih učencev in dijakov : zaključno poročilo v okviru ciljnega raziskovalnega programa Konkurenčnost Slovenije 2006-2013 / [projektna skupina Alenka Kobolt (nosilka) ... [et al.] ; sodelavke iz osnovnih, srednjih šol, svetovalnega centra, zdravsta in študentke Irena Brenčič ... [et al.]. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2008. - 253 str. : ilustr. ; 30 cm

Na vrhu nasl. str.: Družba znanja: izobraževanje, vzgoja, raziskave in razvoja ; Izboljšanje kakovosti izobraževanje ; Zagotavljanje enakih možnosti in povečanje dostopnosti izobraževanja. - Bibliografija: str. 243-253
a) behaviour disorder b) socialno prizadeti c) social integration d) motnje vedenja e) socially handicapped f) socialna integracija g) inkluzija

343.9:316.6(082)
Č II 343.915 PROBLEMI inkluzivne
COBISS.SI-ID 7619657

27.
        VSI se rodimo svobodni : slikanica o Splošni deklaraciji o človekovih pravicah / [prevedla Katja Markelj]. - Radovljica : Didakta, 2008. - [65] str. : ilustr. ; 29 cm

Prevod dela: We're all born free
ISBN 978-961-261-029-6
a) freedom - children's book b) human rights c) svoboda - knjiga za otroke d) človekove pravice

342.7(02.053.2)
II 342.7 VSI se rodimo
COBISS.SI-ID 239370496


34(043.2) PRAVO.


28.
GORJUP, Zala, 1983-
        Obravnava spolne zlorabe otrok : primerjava med Slovenijo in Grčijo : diplomsko delo / Zala Gorjup. - Ljubljana : [Z. Gorjup], 2008. - 88 f. ; 30 cm

Bibliografija: f. 65-67. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) battered child b) sexual offence c) rights of the child d) mučen otrok e) spolni prestopek f) pravice otroka g) spolne zlorabe h) pravno varstvo

343.541-053.2(043.2)
Č II 34(043.2) GORJUP, Z. Obravnava
COBISS.SI-ID 7597385


36 SKRBSTVO. SOCIALNO DELO. SOCIALNA POMOČ. ZAVAROVALSTVO


29.
        FAMILIES raising disabled children : enabling care and social justice / Janice McLaughlin ... [et al.]. - Basingstoke ; New York : Palgrave Macmillan, cop. 2008. - XIII, 228 str. ; 23 cm

Bibliografija: str. 199-225. - Kazalo
ISBN 0-230-55145-9 (hbk) ISBN 978-0-230-55145-9 (hbk)
a) backward child b) child care c) parent-child relation d) razvojno moten otrok e) otroško skrbstvo f) odnos med starši in otrokom

364.65(082)
364.65 FAMILIES raising
COBISS.SI-ID 7603017


36(043.2) SKRBSTVO.SOCIALNO DELO.SOCIALNA POMOČ.


30.
GLAVAN, Urša, 1983-
        Brezdomstvo in socialne mreže : diplomsko delo / Urša Glavan. - Ljubljana : [U. Glavan], 2008. - 103 str. ; 30 cm

Bibliografija: str. 93-96. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) socially handicapped b) social service c) socialno prizadeti d) socialna služba e) brezdomci f) socialne mreže g) socialna pedagogika

364.682.42(043.2)
Č II 36(043.2) GLAVAN, U. Brezdomstvo
COBISS.SI-ID 7604809

31.
ŽUŽEK, Mojca, 1983-
        Medosebni konflikti, nasilje in njihova preventiva v osnovnih šolah : diplomsko delo / Mojca Žužek. - Ljubljana : [M. Žužek], 2008. - 79 f. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: f. 73-75. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) interpersonal relations b) dispute settlement c) primary school d) medosebni odnosi e) reševanje sporov f) osnovna šola g) medvrstniško nasilje h) restitucija

364.632(043.2)
Č II 36(043.2) ŽUŽEK, M. Medosebni
COBISS.SI-ID 7609417


37 VZGOJA. ŠOLSTVO. IZOBRAŽEVANJE. POUK. PROSTI ČAS.


32.
CENCIČ, Majda
        Pedagoško raziskovanje : kvantitativna empirična neeksperimentalna raziskava / Majda Cencič. - 1. izd. - Koper = Capodistria : Pedagoška fakulteta = Facolta di studi educativi = Faculty of Education, 2008. - 163 str. : ilustr., tabele ; 30 cm. - (Zbirka Študijska gradiva / Pedagoška fakulteta Koper ; zv. 37)

Bibliografija: str. 157-160
ISBN 978-961-6528-79-5
a) educational research - textbook b) pedagoško raziskovanje - učbenik

37.012(075.8)
311.1:37.01(075.8)
Č II 37.01 CENCIČ, M. Pedagoško
COBISS.SI-ID 237598720

33.
DEVJAK, Tatjana
        Zgodovina nastanka pedagoške misli in otroštva : študijsko gradivo za predmet Teorija vzgoje / Tatjana Devjak. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, Oddelek za predšolsko vzgojo, 2008. - 50 f. ; 30 cm

Interno gradivo. - Bibliografija: f. 49-50
a) educational theory b) history of education c) teorija vzgoje in izobraževanja d) zgodovina pedagogike

37(091)(075.8)
Č II 37(091) DEVJAK, T. Zgodovina
COBISS.SI-ID 7610697

34.
GREDLER, Margaret E.
        Vygotsky's legacy : a foundation for research and practice / Margaret E. Gredler, Carolyn Claytor Shields. - New York ; London : Guilford Press, cop. 2008. - XI, 242 str. ; 24 cm

Kazalo. - Bibliografija na koncu posameznih poglavij
ISBN 978-1-59385-491-1 (hbk) ISBN 1-59385-491-9 (pbk)
a) Vygotskij, Lev Semenovič (1896-1934) b) educational psychology c) learning psychology d) pedagoška psihologija e) psihologija učenja

37.015.3
37.015.3 GREDLER, M.E. Vygotsky's
COBISS.SI-ID 7618633

35.
        INVENTING the modern self and John Dewey : modernities and the traveling of pragmatism in education / edited by Thomas S. Popkewitz. - New York : Palgrave Macmillan, 2008, cop. 2005. - XVII, 302 str. : ilustr. ; 22 cm

Bibliografija na koncu vsakega prispevka. - Kazalo
ISBN 978-0-23060-514-5 (pbk) ISBN 0-23060-514-1 (pbk)
a) Dewey, John (1859-1952) b) philosophy of education c) pedagogical theory d) pedagoška filozofija e) pedagoška teorija

37.01:1(082)
37.01 INVENTING the modern
COBISS.SI-ID 7600201

36.
KALIN, Jana
        Evalvacija učne individualizacije v srednjem poklicnem in strokovnem izobraževanju : projekt Podpora kakovosti in prepoznavnosti poklicnega in strokovnega izobraževanja / Jana Kalin, Milena Valenčič Zuljan, Janez Vogrinc. - Ljubljana : Center RS za poklicno izobraževanje : Evropski socialni sklad, 2008. - 92 f. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

a) vocational education - research report b) individualized teaching c) differentiated teaching d) poklicno izobraževanje - raziskovalno poročilo e) individualiziran pouk f) diferenciran pouk

37.01
Č II 37.01 KALIN, J. Evalvacija
COBISS.SI-ID 7620169

37.
KINCHELOE, Joe L.
        Critical pedagogy : primer / Joe L. Kincheloe. - 2nd ed. - New York [etc.] : Peter Lang, cop. 2008. - XI, 202 str. ; 23 cm

Bibliografija: str. [183]-202. - Kazalo
ISBN 08204-7262-1 ((first edition)) ISBN 1-4331-0182-3 ((second edition))
a) pedagogical theory b) pedagoška teorija c) kritična pedagogika

37.01
37.01 KINCHELOE, J. Critical
COBISS.SI-ID 7646793

38.
        LEVELS of autonomy and responsibilities of teachers in Europa / [published] Eurydice ; [contributions of national units Leonhard Schifflers ... et al.]. - Brussels : Eurydice, cop. 2008. - 86 str. : ilustr., zvd. ; 27 cm

Prispevki 31 nacionalnih enot, navedenih 39 avtorjev
ISBN 978-92-79-08898-8 ISBN 92-7908-898-X
a) teacher autonomy - Europe b) school autonomy c) avtonomija učiteljev - Evropa d) šolska avtonomija e) odgovornost učiteljev

37.014
II 371 LEVELS of autonomy
COBISS.SI-ID 7634505

39.
        RAVNI avtonomije in odgovornosti učiteljev v Evropi / [uredila Tatjana Plevnik ; prevajanje Polonca Podgoršek ; prispevki nacionalnih enot Leonhard Schifflers ... et. al.]. - Ljubljana : Ministrstvo za šolstvo in šport ; Bruselj : Eurydice, 2008. - 86 str. : tabele, zemljevidi ; 26 cm

Prispevki 31 nacionalnih enot, imenovanih 39 strokovnjakov
ISBN 978-961-6101-44-8
a) teacher autonomy - Europe b) school autonomy c) avtonomija učiteljev - Evropa d) šolska avtonomija e) odgovornost učiteljev

37.011.3-051(4)
II 371 RAVNI avtonomije
COBISS.SI-ID 241490176

40.
        RAZREDNIK@STARŠI.OŠ / [uredniški odbor Majda Pšunder ... et al.]. - Ljubljana : Supra, 2006 ([Bistrica ob Dravi] : Babič). - 219 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Iz prakse za prakso)

Dodatek k nasl. na ov.: iz prakse za prakso. - Bibliografija za posameznimi prispevki
ISBN 961-91347-5-3
a) parent-teacher relation b) teacher-pupil relation c) parent-school relation d) odnos med starši in učiteljem e) odnos med učiteljem in učencem f) odnos med starši in šolo g) razredniki h) roditeljski sestanki i) podaljšano bivanje

37.064.1(063)(082)
371.2 RAZREDNIK
COBISS.SI-ID 226606848

41.
SCIENTIFIC Research Symposium Pedagogy and the Knowledge Society (2 ; 2008 ; Zadar)
        Pedagogy and the knowledge society : collected papers of 2nd Scientific Research Symposium Pedagogy and the Knowledge Society, Zadar, Croatia, November 13 and 14, 2008 [within] 2nd International Conference on Advanced and Systematic Research, November 13-15, 2008 / edited by, uredili Mijo Cindrić, Vlatka Domović, Milan Matijević. - Zagreb : Učiteljski fakultet, 2008. - 2 zv. (430; 399 str.) : ilustr. ; 24 cm

Na ov. vzpor. nasl. v hrv.: Pedagogija i društvo znanja. - Prispevki v hrv. ali angl. - Bibliografija in povzetek v hrv. ali angl. pri vseh prispevkih
ISBN 978-953-7210-12-0 (zv. 1) ISBN 978-953-7210-13-7 (zv. 2)
a) pedagogical theory b) knowledge c) aims of education d) pedagoška teorija e) znanje f) vzgojni cilji

37.01(082)
37 SCIENTIFIC Pedagogy
COBISS.SI-ID 512968567

42.
        ŠOLSKA avtonomija v Evropi : politike in ukrepi / [prevajanje Metka Čuk ; uredila Tatjana Plevnik]. - Ljubljana : Ministrstvo za šolstvo in šport, 2008 (Postojna : ČukGraf). - 62 str. : ilustr. ; 27 cm

Dostopno tudi na: http://www.mszs.si/eurydice/pub/eurydice/slovensko/eurydice_solska_avton.pdf. - 1.000 izv. - Podnasl. na ov.: politika in ukrepi
ISBN 978-961-6101-39-4
a) school autonomy - Europe b) educational policy c) šolska avtonomija - Evropa d) politika vzgoje in izobraževanja

37.014
II 37.01 ŠOLSKA avtonomija
COBISS.SI-ID 239136256

43.
        UČENJE na odru življenja : projektno delo z ranljivimi skupinami mladih / uredila Alenka Kobolt. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2008 (Ljubljana : Littera picta). - 239 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Socialno pedagoške teme)

Bibliografija na koncu prispevkov. - Kazalo. - Povzetki
ISBN 978-961-253-013-6
a) youth b) social integration c) non-formal education d) project method e) mladina f) socialna integracija g) neformalno izobraževanje h) projektna metoda i) socialna pedagogika

37.013.42(082)
37.01 UČENJE na odru Č 37.01 UČENJE na odru
COBISS.SI-ID 240697344


37(043.2) VZGOJA.IZOBRAŽEVANJE.POUK.PROSTI ČAS.


44.
PUGELJ, Petra, 1984-
        Matematična samopodoba učencev in konstruktivističen pristop pri pouku matematike : diplomsko delo / Petra Pugelj. - Ljubljana : [P. Pugelj], 2008. - 127, [3] str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 121-127. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) self-concept b) mathematics c) teaching method d) pojmovanje samega sebe e) matematika f) didaktična metoda g) konstruktivizem

37.015.3(043.2)
Č II 37(043.2) PUGELJ, P. Matematična
COBISS.SI-ID 7609161


371 ORGANIZACIJA VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA.


45.
        DOMAČA naloga - izziv ali obveza / [uredniški odbor Janja Bukovec ... et al.]. - Ljubljana : Supra, [2007] ([Bistrica ob Dravi] : Babič). - 111 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Iz prakse za prakso)

Leto izida v CIP-u. - Bibliografija pri večini prispevkov
ISBN 978-961-91347-8-8
a) homework b) parent role c) domača naloga d) vloga staršev

371.322.1(082)
371.3 DOMAČA naloga
COBISS.SI-ID 236340224

46.
        ZAGOTAVLJANJE kakovosti v izobraževanju učiteljev v Evropi / [priprava] Eurydice ; [prevajanje Vesna Marn Borec, Jezikovna šola Babylon ; uredila Tatjana Plevnik]. - Ljubljana : Ministrstvo za šolstvo in šport, 2008 (Ljubljana : ABO Grafika). - 92 str. : preglednice, zvd. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://www.mszs.si/eurydice/pub/eurydice/slo/QualityAssuranceTE_SLO.pdf. - 500 izv.
ISBN 978-961-6101-38-7 (broš.)
a) teacher education - Europe - evaluation b) izobraževanje učiteljev - Evropa - evalvacija

371.13/.16(4)
II 371.13/.16 ZAGOTAVLJANJE kakovosti
COBISS.SI-ID 236872960


373.2 VSEBINA IN OBLIKE DEJAVN. V PREDŠOL. VZGOJI IN ZAČETNEM POUKU


47.
CHALMERS, Debbie, 1966-
        Drama 3-5 : a practical guide to teaching drama to children in the foundation stage / Debbie Chalmers. - London ; New York : Routledge, cop. 2007. - V, 122 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Essential guides for early years practitioners)

Kazalo
ISBN 0-415-42168-3 (hbk) ISBN 978-0-415-42168-3 (hbk) ISBN 0-415-42169-1 (hbk) ISBN 978-0-415-42169-0 (pbk) ISBN 0-203-96216-8 (ebk) ISBN 978-0-203-96216-9 (ebk)
a) dramatization b) dance c) motion d) dramatizacija e) ples f) gibanje

373.2.016:82
373.2.016:82 CHALMERS, D. Drama 3-5
COBISS.SI-ID 7622217

48.
        The HEALTH promoting playground : ideas for marking your school playground. - Cardiff : Health Promotion Wales, 1994. - 48 str., [1] f pril. : ilustr. ; 21 x 30 cm

Ov. nasl. - Bibliografija: str. 48
ISBN 1-85687-102-9 ISBN 978-1-85687-102-0
a) playground b) open air activities c) igrišče d) dejavnosti na prostem e) socialne igre

373.2.016
373.2.016 HEALTH promoting
COBISS.SI-ID 7621961

49.
JOYCE, Mary
        First steps in teaching creative dance to children / Mary Joyce ; photographs by Patty Haley. - 3rd ed. - Mountain View [etc.] : Mayfield, 1994, cop. 1973. - XI, 218 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 212-213. - Kazalo
ISBN 1-559-34162-9 ISBN 978-1-559-34162-2
a) dance b) creativity c) ples d) ustvarjalnost

373.2.016:79
373.2.016:79 JOYCE, M. First steps
COBISS.SI-ID 7622473

50.
WHITE, Jan, 1956-
        Playing and learning outdoors : making provision for high-quality experiences in the outdoor environment / Jan White. - London ; New York : Routledge, cop. 2008. - VII, 137 str. : ilustr. ; 23 cm. - (The nursery world/Routledge essential guides for early years practitioners)

Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
ISBN 0-415-41210-2 (hbk) ISBN 978-0-41541-210-0 (hbk) ISBN 0-41541-211-0 (pbk) ISBN 978-0-41541-211-7 (pbk) ISBN 0-20393-428-8 (ebk) ISBN 978-0-20393-428-9 (ebk)
a) play b) open air activities c) pre-school child d) igra e) dejavnosti na prostem f) predšolski otrok

373.2.016
373.2.016 WHITE, J. Playing
COBISS.SI-ID 7601225


373.2(043.2) VSEBINA IN OBLIKE DEJAVN. V PREDŠOLS.VZGOJI IN ZAČET.POUKU.


51.
DOBERŠEK, Blanka, 1983-
        Analiza stanja predšolskega govora v vrtcih z in brez logopeda : diplomsko delo / Doberšek Blanka. - Ljubljana : [Doberšek B.], 2008. - V, 91 str. : ilustr., graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 80-82. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko, smer SURDO-LOGO
a) pre-school child b) speech defect c) speech therapy d) predšolski otrok e) govorna motnja f) ortofonija g) logopedska obravnava

373.2.016:81(043.2)
Č II 373.2.016(043.2) DOBERŠEK, B. Analiza
COBISS.SI-ID 7645513

52.
HORVAT, Martina, 15.10.1984
        Vpliv vrtca na govorno izražanje romskih otrok : diplomska naloga / Martina Horvat. - Ljubljana : [M. Horvat], 2008. - 98 f. : ilustr., tabele ; 30 cm

Bibliografija: f. 67-70. - Povzetek ; Zusammenfassung. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) speech c) bilingualism d) predšolski otrok e) govor f) bilingvizem g) Romi

373.22.016-053.4(=214.58)(043.2)
Č II 373.2(043.2) HORVAT, M. Vpliv
COBISS.SI-ID 7614793

53.
KAMIN, Barbara, 1984-
        Izdelava in uporaba različnih vrst štampiljk v vrtcu : diplomska naloga / Barbara Kamin. - Ljubljana : [B. Kamin], 2008. - 54 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 51-52. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) graphic arts b) pre-school child c) grafika d) predšolski otrok e) štampiljke

373.2.016:62(043.2)
Č II 373.2.016(043.2) KAMIN, B. Izdelava
COBISS.SI-ID 7596617

54.
MAHNE, Romana, 1983-
        Pevski zbor v vrtcu kot oblika dodatne dejavnosti : diplomska naloga / Romana Mahne. - Ljubljana : [R. Mahne], 2008. - 76 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 DVD

Bibliografija: str. 90-91. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) music education b) pre-school child c) glasbena vzgoja d) predšolski otrok e) otroške pesmi f) pevski zbor

373.2.016:78.087.681(043.2)
Č II 373.2.016(043.2) MAHNE, R. Pevski
COBISS.SI-ID 7596873

55.
MANDELJC, Boža, 1965-
        Konflikti med otroki : diplomska naloga / Boža Mandeljc. - Ljubljana : [B. Mandeljc], 1996. - 38 f. ; 30 cm

Bibliografija: f. 38. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) peer group c) conflict d) predšolski otrok e) vrstniki f) konflikt

373.2(043.2)
Č II 373.2(043.2) MANDELJC, B. Konflikti
COBISS.SI-ID 7617097

56.
SIMONIČ, Martina
        Otrokove pravice v vrtcu : diplomska naloga / Martina Simonič. - Koper : [M. Simonič], 2007. - [6], 71 f. : tabele ; 30 cm

Bibliografija: f. 65-66. - Povzetek ; Summary. - Univ. na Primorskem, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) rights of the child b) curriculum c) pre-school education d) pravice otroka e) kurikulum f) predšolska vzgoja

373.2.016(043.2)
II 373.2(043.2) SIMONIČ, M. Otrokove
COBISS.SI-ID 2152919

57.
ŠINIGOJ, Urška
        Kraška ohcet in kraška narodna noša : projekt raziskovanja zaprtega tipa : diplomska naloga / Urška Šinigoj. - Koper : [U. Šinigoj], 2007. - 89 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 88-89. - Povzetek ; Summary. - Univ. na Primorskem, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) activity method c) project method d) predšolski otrok e) aktivna metoda f) projektna metoda g) kraška ohcet

373.2.016:39(043.2)
II 373.2(043.2) ŠINIGOJ, U. Kraška
COBISS.SI-ID 7615305

58.
URBAS, Tjaša, 1984-
        Otroci sveta : diplomska naloga / Tjaša Urbas. - Ljubljana : [T. Urbas], 2008. - 71 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 69. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) activity method c) intercultural education d) predšolski otrok e) aktivna metoda f) interkulturna vzgoja g) multikulturalizem

373.2.016(043.2)
Č II 373.2(043.2) URBAS, T. Otroci
COBISS.SI-ID 7615049

59.
VLAHOVIČ, Teja, 1985-
        Znanje in vzpodbujanje slovenskega jezika pri romskih otrocih v vrtcu : diplomska naloga / Teja Vlahovič. - Ljubljana : [T. Vlahovič], 2008. - 49 str. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 44-45. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) gypsy c) language teaching d) predšolski otrok e) cigan f) jezikovni pouk g) Romi h) romščina

373.2.016:808.5(214.58)(043.2)
Č II 373.2(043.2) VLAHOVIČ, T. Znanje
COBISS.SI-ID 7617353


373.3 SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNE VRSTE ŠOL.


60.
CLARK, Ron, 1971-
        The essential 55 workbook / Ron Clark. - 1st ed. - New York : Hyperion, cop. 2004. - VII, 230 str. : ilustr. ; 24 cm

ISBN 1-401-30770-1 (pbk) ISBN 978-1-401-30770-7 (pbk)
a) teaching - reference book b) teacher-pupil relation c) pouk - priročnik d) odnos med učiteljem in učencem e) pedagoški nasveti

373.32.016
373.32.016 CLARK, R. Essential 55
COBISS.SI-ID 7622729

61.
DIENSTMANN, Ronald, 1962-
        Games for motor learning : [111 fun activities for growing brains] / Ronald Dienstmann. - Champaign [etc.] : Human Kinetics, cop. 2008. - XIV, 193 str. : ilustr. ; 23 cm

Podnasl. naveden na ov. - Kazalo
ISBN 0-7360-7417-1 (soft cover) ISBN 978-0-73607-417-9 (soft cover)
a) physical education b) play c) športna vzgoja d) igra e) gibalne igre

373.32.016:79
373.32.016:79 DIENSTMANN, R. Games
COBISS.SI-ID 7607625

62.
PICA, Rae, 1953-
        Physical education for young children : movement ABCs for the little ones / Rae Pica. - Champaign : Human Kinetics, cop. 2008. - XI, 131 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija: str. 119-121. - Kazalo
ISBN 978-0-7360-7149-9 (soft cover) ISBN 0-7360-7149-0 (soft cover)
a) physical education b) pre-school child c) športna vzgoja d) predšolski otrok e) gibalna vzgoja

373.32.016:79
373.32.016:79 PICA, R. Physical
COBISS.SI-ID 7608905


373.3(043.2) SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNE VRSTE ŠOL.


63.
BAHORIĆ, Mirjana, 1970-
        Medpredmetno povezovanje glasbene vzgoje in družboslovja : diplomsko delo / Mirjana Bahorić. - Ljubljana : [M. Bahorić], 2008. - 76, [7] f. : note ; 30 cm

Bibliografija: f. 73-76. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) music education b) interdisciplinary approach c) primary school d) glasbena vzgoja e) interdisciplinarnost f) osnovna šola g) medpredmetno povezovanje

373.32.016:78(043.2)
Č II 373.3(043.2) BAHORIĆ, M. Medpredmetno
COBISS.SI-ID 7610953

64.
BARAGA, Lilijana, 1963-
        Preoblikovanje plastenk v oddelku podaljšanega bivanja : diplomska naloga / Lilijana Baraga. - Ljubljana : [L. Baraga], 2008. - 43 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 43. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak.
a) leisure b) creativity c) prosti čas d) ustvarjalnost e) plastenke f) izdelki

373.32.016:62(043.2)
Č II 373.3(043.2) BARAGA, L. Preoblikovanje
COBISS.SI-ID 7617865

65.
JELOVČAN, Jana, 1984-
        Pomoč otrokom z učnimi težavami v nižjih razredih osnovne šole : diplomsko delo / Jana Jelovčan. - Ljubljana : [J. Jelovčan], 2008. - 80, [3] f. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: f. 77-80. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) learning difficulty b) parent role c) teacher role d) učne težave e) vloga staršev f) vloga učitelja g) pomoč otrokom

373.3:376(043.2)
Č II 373.3(043.2) JELOVČAN, J. Pomoč
COBISS.SI-ID 7618121

66.
KEBE, Anja, 1981-
        Vpliv Orffove glasbeno-gibalne vzgoje na čustveno-socialni razvoj otrok v prvem razredu osnovne šole : diplomsko delo / Anja Kebe. - Ljubljana : [A. Kebe], 2008. - 149 f. ; 30 cm + 2 DVD-R

Bibliografija: f. 63-66. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) music b) affective development c) primary school d) glasba e) čustveni razvoj f) osnovna šola g) Orffov koncept h) glasbeno-gibalna vzgoja

373.32.016:78(043.2)
Č II 373.3(043.2) KEBE, A. Vpliv
COBISS.SI-ID 7611209

67.
SIRAK, Maja, 1982-
        Učna obravnava tehnik vstavljanja v prvi triadi osnovne šole : diplomsko delo / Maja Sirak. - Ljubljana : [M. Sirak], 2008. - IV, 76, XXXII str. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 75-76. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) project method b) engineering c) primary school d) projektna metoda e) tehnika f) osnovna šola g) tehnike vstavljanja h) mozaik i) intarzija

373.32.016:62(043.2)
Č II 373.32.016(043.2) SIRAK, M. Učna
COBISS.SI-ID 7601737

68.
ŠKRBEC, Maja
        Vsebine iz verjetnosti v prvem triletju osnovne šole : magistrsko delo / Maja Škrbec. - Ljubljana : [M. Škrbec], 2008. - 128 str., [28] str. pril. : ilustr., tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 124-127. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) mathematics b) curriculum c) primary school d) matematika e) kurikulum f) osnovna šola g) verjetnost h) prvo triletje

373.32.016:51(043.2)
II 373.32.016:51(043.2) ŠKRBEC, M. Vsebine Č II 373.32.016:51(043.2) ŠKRBEC, M. Vsebine
COBISS.SI-ID 7647305

69.
ŽALEC, Darja, 1982-
        Igra, ki uči : od ideje do izdelka : diplomsko delo / Darja Žalec. - Ljubljana : [D. Žalec], 2008. - IV, 72, XXIX str. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 71-72. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) project method b) engineering c) primary school d) projektna metoda e) tehnika f) osnovna šola g) les h) igrače i) izdelki

373.32.016:62(043.2)
Č II 373.32.016(043.2) ŽALEC, D. Igra
COBISS.SI-ID 7601993


374 IZOBRAŽEVANJE IN VZGOJA ZUNAJ ŠOLE


70.
        MENTORSTVO v zrelem obdobju življenja / uredili Jana Rapuš Pavel, Alenka Kobolt, Jacek Pyżalski ; [prevodi Maja Vodopivec, Maja Selan]. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2008 (Ljubljana : Pleško). - 150 str. : ilustr. ; 24 cm

300 izv. - Kazali. - Bibliografija na koncu posameznih prispevkov. - Povzetki
ISBN 978-961-253-030-3
a) adult education b) lifelong learning c) non-formal education d) izobraževanje odraslih e) vseživljenjsko učenje f) neformalno izobraževanje g) mentorstvo

374.7
374 MENTORSTVO
COBISS.SI-ID 241217536


376 VZGOJA, IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


71.
HALDER, Cora
        Osebe z Downovim sindromom se starajo : zdravstvene značilnosti / Cora Halder ; [prevod skupina za nemški jezik pri Univerzi za tretje življenjsko obdobje v Ljubljani]. - Ljubljana : Zveza Sožitje - zveza društev za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju Slovenije, 2008. - 40 str. ; 23 cm

Prevod dela: Menschen mit Down-Syndrom werden älter. - Bibliografija: str. 35
ISBN 978-961-91437-7-3
a) Down's syndrome b) elderly person c) Downov sindrom

376.1-056.34
376.1-056.34 HALDER, C. Osebe
COBISS.SI-ID 240181248

72.
OCKELFORD, Adam
        Music for children and young people with complex needs / Adam Ockelford. - Oxford, England : Oxford University Press, cop. 2008. - XIX, 299 str. : graf. prikazi, note ; 24 cm. - (Oxford music education series)

Bibliografija: str. [285]-293. - Kazalo
ISBN 978-0-19-322301-1
a) music education b) special education c) backward child d) glasbena vzgoja e) pouk po prilagojenem programu f) razvojno moten otrok

376.1
376.1 OCKELFORD, A. Music for
COBISS.SI-ID 7621705

73.
        RAZVOJ inkluzivne vzgoje in izobraževanja - izbrana poglavja v pomoč šolskim timom / Marija Kavkler ... [et al.] ; [prevod Aleksandra Hribar Košir]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2008 ([Kočevje] : Kočevski tisk). - 212 str. : ilustr. ; 24 cm

500 izv. - Bibliografija na koncu vsakega prispevka. - Povzetki v slov. na začetku vsakega prispevka
ISBN 978-961-234-671-3
a) backward child b) integration c) razvojno moten otrok d) integracija e) inkluzija

376(082)
376.1 RAZVOJ inkluzivne
COBISS.SI-ID 241299712


376(043.2) VZGOJA,IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


74.
KORES, Nataša
        Sodelovanje med specialnimi pedagogi in učitelji na osnovni šoli : diplomsko delo / Nataša Kores. - Ljubljana : [N. Kores], 2008. - 130, [11] str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 127-129. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko
a) backward child b) interpersonal relations c) primary school d) razvojno moten otrok e) medosebni odnosi f) osnovna šola g) timsko delo h) specialni pedagogi

376(043.2)
Č II 376.1(043.2) KORES, N. Sodelovanje
COBISS.SI-ID 7597897

75.
SLAK, Aleksandra
        Socialno vključevanje učencev z učnimi težavami v šoli : diplomsko delo / Aleksandra Slak. - Ljubljana : [A. Slak], 2008. - 73 str. ; 30 cm

Bibliografija: str. 71-72. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko
a) learning difficulty b) integration - social integration c) učne težave d) integracija - socialna integracija e) inkluzija

376(043.2)
Č II 376.1(043.2) SLAK, A. Socialno
COBISS.SI-ID 7598153


378 VISOKO ŠOLSTVO.


76.
TROWLER, Paul
        Cultures and change in higher education : theories and practices / Paul Trowler. - Hampshire ; New York : Palgrave Macmillan, cop. 2008. - XII, 190 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Universities into the 21st century)

Bibliografija: str. 173-187. - Kazalo
ISBN 978-1-4039-4853-3 (ISBN-13) ISBN 1-4039-4853-4 (ISBN-10)
a) higher education b) teaching c) learning d) visokošolsko izobraževanje e) pouk f) učenje

378
378 TROWLER, P. Cultures
COBISS.SI-ID 7600969


39 ETNOLOGIJA.


77.
        BOTER petelin : [slovenska ljudska pravljica] / priredila Marjeta Zorec ; ilustrirala Marjana Šegula-Miš. - Radovljica : Didakta, 2008. - [24] str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zbirka Marjetice)

ISBN 978-961-261-037-1
a) pravljice

398.2(497.4)
398 BOTER petelin
COBISS.SI-ID 240347136


5


78.
GAŠPERŠIČ, Marko, 1966-
        Primeri korenov / [Marko Gašperšič]. - Ljubljana : samozal., 2008. - 23 str. ; 30 cm

Ov. nasl. - 6 izv.
ISBN 978-961-92523-0-7
a) mathematics b) matematika c) koreni

511.14
II 51 GAŠPERŠIČ, M. Primeri
COBISS.SI-ID 241669120

79.
MEDNARODNI posvet Biološka znanost in družba (2008 ; Ljubljana)
        Ekosistemi - povezanost živih sistemov : zbornik prispevkov = Ecosystems - interdependence of living systems : proceedings / Mednarodni posvet Biološka znanost in družba, Ljubljana, 2.-3. oktober 2008 = Conference on Bioscience and Society, October 2-3, 2008, Ljubljana, Slovenia ; [organizatorji Zavod RS za šolstvo ... [et al.] ; avtorji prispevkov Eva Jablonka ... [et al.] ; uvodniki Danilo Türk ... [et al.] ; prevodi Jasna Dolenc Koce ... [et al.] ; urejanje Simona Strgulc Krajšek, Minka Vičar, Tanja Popit]. - 1. natis = 1st ed. - Ljubljana : Zavod RS za šolstvo, 2008. - 193 str. ; 30 cm : graf. prikazi

ISBN 978-961-234-725-3
a) ecology - conference b) environmental protection c) ekologija - konferenca d) varstvo okolja e) ekosistemi f) živi sistemi g) okoljske spremembe

574(063)
II 57 MEDNARODNI Ekosistemi
COBISS.SI-ID 241021440


51 MATEMATIKA.


80.
DIECK, Tammo tom
        Algebraic topology / Tammo tom Dieck. - Zürich : European Mathematical Society, cop. 2008. - XI, 567 str. ; 24 cm. - (EMS Textbooks in Mathematics)

Bibliografija: str. [541]-550). - Kazalo
ISBN 978-3-03719-048-7
a) mathematics b) matematika c) topologija

512
512 DIECK, T. Algebraic
COBISS.SI-ID 7647049

81.
KAVKLER, Iztok
        Matematika : leksikon / Iztok Kavkler, Primož Potočnik, Alojzij Vadnal. - 4. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2008 (Maribor : Ma-tisk). - X, 215 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zbirka Mali leksikoni Cankarjeve založbe)

ISBN 978-961-231-684-6
a) mathematics - lexicon b) matematika - leksikon

51(031)
51 KAVKLER, I. Matematika
COBISS.SI-ID 241887488

82.
MITROVIĆ, Zoran
        Diferencijalne i integralne jednačine / Zoran Mitrović. - Banja Luka : Naučno društvo matematičara, 2008 (Banja Luka : Grafid). - 75 str. : ilustr. ; 27 cm. - (Mat-Kol, ISSN 0354-6969 : matematički kolokvijum : posebna izdanja ; 2008, 10)

Bibliografija: str. 74-75. - Vsebina na nasl. str.: Egzistencija i jedinstvenost rješenja ; Zavisnost rješenja od početnih uslova
a) mathematics b) matematika c) diferencialne enačbe d) integrali

51(075.3)
51(075.8) MITROVIĆ, Z. Diferencijalne
COBISS.SI-ID 7624265

83.
PAPADOPOULOS, Athanase, 1957-
        Metric spaces, convexity and nonpositive curvature / Athanase Padoupoulos. - Zürich : European Mathematical Society, cop. 2005. - XI, 287 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (IRMA lectures in mathematics and theoretical physics ; 6)

Bibliografija: str. 275-282. - Kazalo
ISBN 3-03719-010-8 (pbk)
a) mathematics b) matematika c) metrični prostori d) topologija e) ukrivljenost f) prostori geodetk g) preslikave h) razdalje i) konveksne domene j) izometrije

515.1
515.1 PAPADOPOULOS, A. Metric
COBISS.SI-ID 26820869

84.
STILLWELL, John
        The four pillars of geometry / John Stillwell. - New York : Springer, cop. 2005. - XI, 227 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Undergraduate texts in mathematics)

Bibliografija: str. 213-214. - Kazalo
ISBN 0-387-25530-3 (10) ISBN 978-0387-25530-9 (13)
a) geometry b) geometrija c) evklidska geometrija d) neevklidska geometrija

514
514 STILLWELL, J. Four
COBISS.SI-ID 13741913

85.
STRNAD, Milena
        Stičišče 5 v slikah : pomoč pri učenju matematike / Milena Strnad, Milena Štuklek ; [ilustriral Matjaž Schmidt ; tehnične risbe narisali Martin Zemljič, Matjaž Željko, Milena Štuklek]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Debora, 2008. - 137 f. : ilustr. ; 29 cm

ISBN 978-961-6525-46-6
a) mathematics - exercise b) primary education c) matematika - vaja d) osnovnošolski pouk

51(075.2)(076)
II 51(075.2) STRNAD, M. Stičišče 5
COBISS.SI-ID 240332544


53(043.2) FIZIKA.


86.
KOVAČIČ, Veronika
        Glasbeni intervali in spektri glasbil : diplomsko delo / Veronika Kovačič. - Ljubljana : [V. Kovačič], 2008. - 70 str. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 70. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Program matematika in fizika. Fak. za matematiko in fiziko
a) physics b) sound c) fizika d) zvok e) nihanje f) valovanje g) intervali

534.3:781.1(043.2)
781.1:534.3(043.2)
Č II 53(043.2) KOVAČIČ, V. Glasbeni
COBISS.SI-ID 7593033


57/59(043.2) BIOLOGIJA.BOTANIKA.ZOOLOGIJA.


87.
KELVIŠAR, Tina, 1980-
        Predstave in prepoznavanje izbranih bioloških materialov pri slepih in slabovidnih učencih : diplomsko delo / Tina Kelvišar. - Ljubljana : [T. Kelvišar], 2008. - 68, [11] str. pril. : ilustr., graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 65-67. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Biotehniška fak., Biologija in gospodinjstvo
a) visually handicapped b) science education c) teaching method d) vidno prizadeti e) naravoslovna vzgoja in izobraževanje f) didaktična metoda

57-056.262(043.2)
Č II 57(043.2) KELVIŠAR, T. Predstave
COBISS.SI-ID 7601481

88.
LEBAR, Nadja, 1980-
        Širša okoljska ocena in makrofiti vodotokov Bele, Rečice, Struge in Žabnice : diplomsko delo / Nadja Lebar. - Ljubljana : [N. Lebar], 2008. - X, 87 f. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: f. 74-77. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Biologija in gospodinjstvo. Biotehniška fak.
a) botany b) botanika c) makrofiti d) vodne rastline e) vodotoki

581.5(043.2)
Č II 58(043.2) LEBAR, N. Širša
COBISS.SI-ID 7609673


61 MEDICINA.


89.
KNIGHT, India, 1965-
        Dobil sem sestrico, ampak jaz bi imel raje hrčka / India Knight ; ilustracije Jessica Meserve ; [prevedla Dušanka Zabukovec]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : DZS, 2008. - [29] str. : ilustr. ; 25 cm

Prevod dela: The baby (but I'd have liked a hamster)
ISBN 978-961-02-0023-9
a) sibling - children's book b) bratje in sestre - knjiga za otroke

613.88
613.88 KNIGHT, I. Dobil
COBISS.SI-ID 239390464

90.
        LETNO poročilo 2008 : stanje na področju problematike drog v Evropi / [pripravil] Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami. - Luxembourg : Urad za uradne publikacije Evropskih skupnosti, cop. 2008. - 97 str. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://www.emcdda.europa.eu/html.cfm/index64151EN.html. - Bibliografija: str. 95-97 str. - Vsebina: Politika in zakoni ; Odzivi na problematiko drog v Evropei - pregled ; Konoplja ; Anfetamini, ekstazi in LSD ; Kokain in crack kokain ; Uživanje opoidov in vbrizgavanje drog ; Z drogami povezane nelezljive bolezni in smrtni problemi ; Nove droge in nastajajoči trendi
ISBN 978-92-9168-339-0
a) drug addiction - narcotic - Europe b) zasvojenost z drogami - narkotik - Evropa c) trgovanje z mamili d) Evropska unija

613.8:061.1EU
II 613.8 LETNO poročilo 2008
COBISS.SI-ID 691011

91.
MORRIS, Desmond
        Otrok : osupljiva zgodba prvih dveh let življenja / Desmond Morris ; [prevedla Eva Cirić, Matevž Harlander]. - 1. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2008 (natisnjeno na Kitajskem). - 192 str. : ilustr. ; 27 cm

Prevod dela: Baby. - Ilustr. na spojnih listih. - 2.000 izv. - Kazalo
ISBN 978-961-251-092-3
a) child development - reference book b) razvoj otroka - priročnik

613.953(035)
II 61 MORRIS, D. Otrok
COBISS.SI-ID 239227392

92.
        PLANET health : an interdisciplinary curriculum for teaching middle school nutrition and physical activity / Jill Carter ... [et al.]. - 2nd ed. - Champaign [etc.] : Human Kinetics, cop. 2007. - XII, 580 str. : ilustr. ; 28 cm + 1 CD-ROM

Bibliografija na koncu prispevkov
ISBN 0-7360-6918-6 (pbk) ISBN 978-0-7360-6918-2 (pbk)
a) nutrition b) physical education c) interdisciplinary approach d) prehrana e) športna vzgoja f) interdisciplinarnost

613.2(082)
II 613.2 PLANET health
COBISS.SI-ID 7603529


61(043.2) MEDICINA.


93.
FRANTAR, Urška, 1981-
        Vpliv trimesečne športne vadbe na očesni protisk za osebo z glavkomom : diplomsko delo / Urška Frantar. - Ljubljana : [U. Frantar], 2008. - VI, 62 str. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 52-54. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Oddelek za defektologijo
a) physically handicapped b) sport c) telesno prizadeti d) šport e) človeško oko f) glavkom g) aerobna vadba

617.7-007.681:796(043.2)
Č II 61(043.2) FRANTAR, U. Vpliv
COBISS.SI-ID 7595849

94.
MAJHEN, Mateja
        Medpanožnost promocije gibalne/športne aktivnosti za zdravje : magistrsko delo / Mateja Majhen ; [prevod povzetka v angleški jezik Saša Požek]. - Ljubljana : [M. Majhen], 2008. - IX, 209 str. : ilustr., tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 174-189. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) health b) sport c) interdisciplinary approach d) zdravje e) šport f) interdisciplinarnost g) gibalne dejavnosti h) timsko delo

61(043.2)
II 61 MAJHEN, M. Medpanožnost Č II 61 MAJHEN, M. Medpanožnost
COBISS.SI-ID 7620681


616.89 PSIHIATRIJA. DUŠEVNE MOTNJE.


95.
        CHILDREN'S anxiety : a contextual approach / edited by Peter Appleton. - London ; New York : Routledge, cop. 2008. - XIV, 179 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija ob koncu vsakega prispevka. - Kazalo
ISBN 978-0-415-41248-3 (hbk) ISBN 978-0-415-45944-0 (pbk)
a) anxiety b) fear c) mental stress d) anksioznost e) strah f) duševni stres

616.89
616.89 CHILDREN' S
COBISS.SI-ID 7618889

96.
COBAIN, Bev
        Ko nič več ni važno : priročnik za mladostnike z depresijo / Bev Cobain ; [prevajalec Klemen Perko]. - Radovljica : Didakta, 2008. - 180 str. : ilustr. ; 22 cm

Prevod dela: When nothing matters any more
ISBN 978-961-261-036-4
a) adolescent b) depression c) adolescent d) depresija

616.89
616.89 COBAIN, B. Ko nič
COBISS.SI-ID 240341504


62(043.2) INŽENIRSKE VEDE.TEHNIKA NASPLOH.


97.
OSOLNIK, Marko, 1966-
        Programska orodja za tehnično risanje v okviru tehnike in tehnologije v 9-letni osnovni šoli : diplomsko delo / Marko Osolnik. - Ljubljana : [M. Osolnik], 2008. - V, 92, LXVII str. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm + 1 CD-R

Bibliografija: str. 89-90. - Kazalo. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika-tehnika
a) engineering b) technical design c) software d) tehnika e) tehnični načrt f) programska oprema g) tehnično risanje h) CAD i) 2D risanje j) 3D modeliranje

62:004.4(043.2)
004.4:62(043.2)
Č II 62(043.2) OSOLNIK, M. Programska
COBISS.SI-ID 7637065


63 KMETIJSTVO. GOZDARSTVO.


98.
OREŠNIK, Irena
        Obožujem sir : vse o siru in sirih za vsakogar / Irena Orešnik, Mojca Polak, Matevž Visočnik ; [fotografije Alen Belšak ... et al.]. - Ljubljana : Kmečki glas, 2008. - 160 str. : ilustr. ; 27 cm

ISBN 978-961-203-336-1
a) nutrition b) prehrana c) sirarstvo d) siri

637.3
II 636/639 OREŠNIK, I. Obožujem sir
COBISS.SI-ID 241223680


64 GOSPODINJSTVO.


99.
        KUHARSTVO : osnove v gostinstvu, tehnologija pripravljanja jedi, recepti : programi: gastronomske in hotelske storitve, gastronomija in turizem, gastronomija / Jože Zalar ... [et al.] ; [fotografije Jože Zalar, Jure Vrandečič, Alenka Hrovatin]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : DZS, 2008. - 262 str. : ilustr. ; 27 cm

3.000 izv. - Bibliografija: str. 252-253. - Kazalo
ISBN 978-86-341-4198-6
a) home economics - textbook b) secondary education c) gospodinjstvo - učbenik d) srednješolski pouk e) kuharstvo

641(075.3)
641 KUHARSTVO
COBISS.SI-ID 240382720


7.01 UMETNOST. TEORIJA UMETNOSTI.


100.
        POETIKA = Poetics : [Koroška galerija likovnih umetnosti, 13. junij-6. september 2008] / [besedilo Tatjana Pregl Kobe ; prevod Urška Zupanec ; fotografije Marjan Smerke ... et al.]. - Slovenj Gradec : Koroška galerija likovnih umetnosti, 2008 (Žirovnica : Medium). - 123 str. : ilustr. ; 32 cm

500 izv. - Vzpor. besedilo v angl. - Bibliografija: str. 90-91
ISBN 978-961-91463-3-0
a) fine arts - 21st cent. - exhibition b) likovna umetnost - 21. stol. - razstava

7(497.4)"20"(083.824)
II 7 POETIKA
COBISS.SI-ID 239254016

101.
ZABEL, Igor
        Eseji II : o moderni in sodobni umetnosti / Igor Zabel ; [uredila Zoja Skušek]. - Ljubljana : Založba /*cf., 2008 (Darima). - 536 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Oranžna zbirka)

O človeških in strokovnih dosežkih Igorja Zabela / Ješa Denegri: str. 521-532. - Bibliografija: str. 465-520
ISBN 978-961-257-011-8
a) art - Slovenia b) umetnost - Slovenija c) intervjuji d) kolumne e) slovensko slikarstvo f) slovensko kiparstvo g) umetnostna kritika h) likovna umetnost i) eseji o likovni umetnosti j) bibliografije

7.01(497.4)(081)
7.01 ZABEL, I. Eseji II
COBISS.SI-ID 240784896


71/72(043.2) URBANIZEM.ARHITEKTURA.


102.
MIKLAVČIČ, Mojca, 1982-
        Razvoj in ureditev vhoda v stanovanjski objekt : diplomsko delo / Mojca Miklavčič. - Ljubljana : [M.Miklavčič], 2008. - 110 str : barvne ilustr., zemljevid ; 30 cm

Bibliografija: str. 106-110. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Biotehniška fak., Biologija in gospodinjstvo
a) architecture b) arhitektura c) bivalno okolje d) kultura bivanja e) vhodna vrata

72.052(043.2)
Č II 7(043.2) MIKLAVČIČ, M. Razvoj
COBISS.SI-ID 7612233


73/76 KIPARSTVO. SLIKARSTVO. GRAFIKA


103.
        SLIKA = Painting : [Galerija Kresija, 10. november - 30. november 2008] / Todorče Atamasov ... [et al.] ; [besedilo Jožef Muhovič ; prevod U.T.A. prevajanje ; fotografija Brane Pilih]. - Ljubljana : Društvo likovnih umetnikov, 2008. - [36] str. : ilustr. ; 26 cm

350 izv. - Vzpor. besedilo v angl.
ISBN 978-961-92049-6-2
a) painting - 21st cent. - Slovenia - exhibition b) slikarstvo - 21. stol. - Slovenija - razstava c) slovenski slikarji d) skupinske razstave

75(497.4)"20"(083.824)
75 SLIKA
COBISS.SI-ID 241907968


73/77


104.
BERNIK, Janez, 1933-
        Bernik : slikarjeva hiša / [besedila Breda Ilich Klančnik ... [et al.] ; fotografije Fotoarhiv Moderne galerije ... et al.]. - Slovenj Gradec : Cerdonis ; Ljubljana : Moderna galerija, 2008 (Kranj : Gorenjski tisk). - 140 str. : ilustr. ; 30 cm

600 izv.
ISBN 978-961-6244-32-9 (Cerdonis) ISBN 978-961-206-067-1 (Moderna galerija)
a) Bernik, Janez (1933-) b) painting c) slikarstvo d) slovenski slikarji

75(497.4):929Bernik J.(082)
II 75 BERNIK, J. Bernik
COBISS.SI-ID 240342528


77(043.2) FOTOGRAFIJA.


105.
NOVAK, Luka, 1980-
        Digitalna fotografija : kako do optimalne slike : diplomsko delo / Luka Novak. - Ljubljana : [L. Novak], 2008. - VII, 114 str. XIII : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm + 1 CD

Bibliografija: str. 110-114. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Fak. za matematiko in fiziko, Fizika in tehnika
a) photography b) fotografija c) digitalna fotografija d) fotoaparati

77(043.2)
Č II 75(043.2) NOVAK, L. Digitalna
COBISS.SI-ID 7605577


78 GLASBA.


106.
        TAM-tam-tidl-dam [Zvočni posnetek]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2008. - 1 CD (21 min) : stereo ; 12 cm

Priloga revij Ciciban in Cicido. - Vsebina: Rog ; Polžek se je ženit šel ; Mali Bumbajs ; Prišla je miška iz mišnice ; Raglja ; Tamdidlidaja ; Stara viža (plesna s harmoniko) ; Jaz sem muzikant ; Kraljica (valček) ; Črni Peter ; Špicpolka (ljudski ples) ; Tovarna Zlatorog ; Valček ; Naredimo darila za svoje prijatelje (pesmica Mi se imamo radi; Kako se poigramo s pesmico) ; En medvedek, dva medveda, petdeset medvedov / besedila Anja Štefan ; glasba Biserkuhna
SAZAS MKZ CD 018
a) music b) glasba c) otroške pesmi d) ljudske pesmi

784.67(086.76)
cd 78 TAM-TAM-TIDL-DAM
COBISS.SI-ID 13088566


796(043.2) ŠPORT.ŠPORTNE IGRE.


107.
ČERNIC Gantar, Andreja, 1958-
        Korak za korakom. Pohodništvo otrok in mladostnikov z več motnjami v razvoju : diplomsko delo / Andreja Černic Gantar. - Ljubljana : [A. Černic Gantar], 2008. - V, 98 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 89-90. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko
a) backward child b) open air activities c) razvojno moten otrok d) dejavnosti na prostem e) pohodništvo f) celostna metoda

796.5-056.36(043.2)
Č II 79(043.2) ČERNIC GANTAR, A. Korak
COBISS.SI-ID 7610441


81 JEZIKOSLOVJE


108.
        UNDERSTANDING the language classroom / edited by Simon Gieve and Inés K. Miller ; with a foreword by Kathleen M. Bailey. - Basingstoke ; New York : Palgrave Macmillan, 2008, cop. 2006. - XXII, 275 str. : ilustr. ; 22 cm

Bibliografija na koncu vsakega prispevka. - Kazali
ISBN 978-0-230-20695-3 (pbk) ISBN 0-230-20695-6 (pbk)
a) applied linguistics b) language teaching c) teacher education d) uporabno jezikoslovje e) jezikovni pouk f) izobraževanje učiteljev

81(082)
81 UNDERSTANDING the language
COBISS.SI-ID 7602505


821.1/.9


109.
HILLESUM, Etty, 1914-1943
        Pretrgano življenje : dnevnik Etty Hillesum 1941-1943 : pisma iz Westerborka ; izbor in uvodna beseda J. G. Gaarlandt / prevod in spremna beseda Martina Soldo. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2008 (Ljubljana : MKT-print). - 277 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Poteze / Modrijan)

Prevod dela: Het verstoorde leven. - 1.000 izv. - Etty Hillesum / J. G. Gaarlandt: str. 5-11. - Sled v pesku / Martina Soldo: str. 269-277
ISBN 978-961-241-283-8
a) Hillesum, Etty (1914-1943) b) židje c) holokavst d) taborišča e) Westerbork

811.112.5-94
821.11 HILLESUM, E. Pretrgano
COBISS.SI-ID 240611840


821.11


110.
LARSSON, Stieg
        Milenium. Moški, ki sovražijo ženske / Stieg Larsson ; [prevod Danni Stražar]. - 1. izd. - Ljubljana : Prešernova družba, 2008 (Radovljica : Tiskarna knjigoveznica). - 579 str. ; 21 cm. - (Zbirka Visoka napetost)

Prevod dela: Män som hatar kvinnor. - 2.000 izv.
ISBN 978-961-6512-83-1

821.113.6-312.4
821.113 LARSSON, S. Milenium
COBISS.SI-ID 237234176


821.111 ANGLEŠKA KNJIŽEVNOST.


111.
BARRIE, J. M., 1860-1937
        Peter Pan / James M. Barrie ; ilustrirala Marlenka Stupica ; [prevedel Janko Moder]. - 3., prenovljeni natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2008 (Maribor : Ma-tisk). - 285 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Zbirka Pisanice)

Prevod del: Peter Pan in Kensington gardens ; Peter Pan and Wendy. - 2.500 izv. - O avtorju in delu / Janko Moder: str. 282-285. - Vsebina: Knj. 1: Peter Pan v Kensingtonskem parku ; Knj. 2: Peter Pan in Vendi
ISBN 978-961-01-0662-3

821.111-93-34
821.111 BARRIE J. M. Peter Pan
COBISS.SI-ID 241004032

112.
GROGAN, John, 1957-
        Marley & jaz : živeti z nemogočim psom --- in ga imeti rad / John Grogan ; [prevedla Helena Grandovec]. - 1. izd. - Ljubljana : Tuma, 2008. - 335 str. : ilustr. ; 22 cm

Prevod dela: Marley & me
ISBN 978-961-6682-12-1

821.111-311.2
821.111 GROGAN, J. Marley & jaz
COBISS.SI-ID 238726400

113.
PEARL, Matthew
        Dantejev klub / Matthew Pearl ; prevod Ingrid Kovač Brus. - 1. izd. - Ljubljana : Prešernova družba, 2007 ([Ivančna Gorica] : Tiskarna Ljubljana). - 437 str. ; 21 cm. - (Zbirka Visoka napetost)

Prevod dela: The Dante club. - 2.000 izv. - Bralcu v opozorilo / C. Lewis Watkins: str. 7-10. - Bibliografija: str. 437
ISBN 978-961-6512-64-0

821.111(73)-312.4
821.111(73) PEARL, M. Dantejev
COBISS.SI-ID 230977024

114.
PENNEY, Stef
        Nežnost volkov / Stef Penney ; prevedla Alenka Moder Saje. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2008 ([Maribor] : Ma-tisk). - 434 str. ; 21 cm. - (Zbirka Krimi / Mladinska knjiga)

Prevod dela: The tenderness of wolves. - 1.800 izv.
ISBN 978-961-01-0487-2

821.111-312.4
821.111 PENNEY, S. Nežnost
COBISS.SI-ID 239867136

115.
ROTH, Philip, 1933-
        Portnoyeva tožba / Philip Roth ; prevedel Boris Jukić ; [spremno besedo napisal Matej Bogataj]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2008 (Ljubljana : Grafika Soča). - 223 str. ; 23 cm. - (Zbirka Veliki večni romani)

Prevod dela: Portnoy's complaint. - 1.200 izv. - Pripis prevajalca / Boris Jukić: str. 199-207. - Obsojeni na poželenje / Matej Bogataj: str. 209-223
ISBN 978-961-01-0485-8

821.111(73)-31
821.111(73) ROTH, P. Portnoyeva
COBISS.SI-ID 240636672

116.
SMITH, Ali, 1962-
        Naključnost / Ali Smith ; prevedel Jure Potokar, [pesmi prevedel Matej Krajnc] ; spremno besedo napisal Matej Bogataj. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2008 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 344 str. ; 21 cm

Prevod dela: The accidental. - Ilustr. na spojnih listih. - 800 izv. - Koraki k osvoboditvi / Matej Bogataj: str. 338-344
ISBN 978-961-241-249-4

821.111-311.2
821.111 SMITH, A. Naključnost
COBISS.SI-ID 239045120


821.111(043.2) ANGLEŠKA KNJIŽEVNOST.


117.
LESKOVEC, Ana, 1985-
        Elementi fantastičnega v Zgodbah iz Narnije avtorja C. S. Lewisa : Primerjava med filmom in knjigo : diplomsko delo / Ana Leskovec. - Ljubljana : [A. Leskovec], 2008. - 77 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 72-77. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) literature b) literatura c) fantastična pripoved d) Zgodbe iz Narnije e) film

821.111.09(043.2)
Č II 82(043.2) LESKOVEC, A. Elementi
COBISS.SI-ID 7611465


821.112.2 NEMŠKA KNJIŽEVNOST.


118.
ZWEIG, Stefan, 1881-1942
        Včerajšnji svet / Stefan Zweig ; prevedla Angela Vode ; [spremno besedo napisala Amalija Maček]. - 2., pregledana izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2008 (Maribor : Ma-tisk). - 493 str. ; 19 cm. - (Knjižnica Kondor : izbrana dela iz domače in svetovne književnosti ; zv. 326)

Prevod dela: Der Welt von Gestern. - 1.000 izv. - Mož brez jeze / Amalija Maček: str. 463-478. - Stefan Zweig : pregled življenja in dela (izbor): str. 479-481. - V polmraku prevajalskega kluba / Alenka Puhar: str. 483-493
ISBN 978-961-01-0481-0
a) Zweig, Stefan (1881-1942) b) avtobiografije

821.112.2
821.112.2 ZWEIG, S. Včerajšnji
COBISS.SI-ID 240434176


821.163.6 SLOVENSKA KNJIŽEVNOST.


119.
BERNIK, Janez, 1933-
        Nikogar ni k večerji / Janez Bernik ; [spremna beseda Niko Grafenauer]. - Ljubljana : Nova revija, 2008 ([Kranj] : Gorenjski tisk). - 139 str. ; 16 str.

Nasl. str. raztegnjena čez dve str. - 750 izv. - Povabilo k večerji / Niko Grafenauer: str. 113-136
ISBN 978-961-6580-29-8
a) Bernik, Janez (1933-)

821.163.6-1
821.163.6 BERNIK, J. Nikogar
COBISS.SI-ID 235875328

120.
BOHANEC, Franček
        Biografsko berilo / Franček Bohanec. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1974 (Ljubljana : Mladinska knjiga). - 270 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Naša beseda)

a) literature b) literatura c) literarna zgodovina d) biografije

821.163.6(091):929
821.163.6(091) BOHANEC, F. Biografsko
COBISS.SI-ID 15413511

121.
DROLC, Franc
        Povojna slovenska drama / Franc Drolc. - Ljubljana, 1968 : Prosvetni servis. - 22 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Umetnost in kultura ; 71)

Biblografija: str. [23]
a) literary genre - drama b) literarna zvrst - drama c) slovenska dramatika d) pregled

821.163.6(091)
821.163.6(091) DROLC, F. Povojna
COBISS.SI-ID 4493312

122.
FRANČIČ, Franjo
        Kam se skrijejo metulji pred dežjem : izbrane kratke proze / Franjo Frančič ; [izbral in spremno besedo napisal Josip Osti ; bibliografijo sestavil Matjaž Hočevar]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2008 (Maribor : Ma-tisk). - 372 str. ; 19 cm. - (Knjižnica Kondor : izbrana dela iz domače in svetovne književnosti ; zv. 327)

400 izv. - Frančičeva mozaična pripovedna žaloigra z neštetimi variacijami njegovih obsesivnih ekstencialnih tem / Josip Osti: str. 303-338. - Bibliografija Franja Frančiča / pripravil Matjaž Hočevar: str. 339-370
ISBN 978-961-01-0480-3
a) Frančič, Franjo (1958-)

821.163.6-32
821.163.6 FRANČIČ, F. Kam se skrijejo
COBISS.SI-ID 240432640

123.
KOVAČIČ, Lojze, 1928-2004
        Fragmenti o prišleku : spominska knjiga Lojzeta Kovačiča / uvode napisala ter literarno, spominsko in slikovno gradivo izbrala Mateja Komel Snoj. - Ljubljana : Študentska založba, 2008. - 472 str. : ilustr. ; 23 cm

ISBN 978-961-242-195-3
a) Kovačič, Lojze (1928-2004)

821.163.6.09Kovačič L.
929Kovačič L.
821.163.6.09 KOVAČIČ, L. Fragmenti
COBISS.SI-ID 241693952

124.
MAKAROVIČ, Svetlana
        Svetlanine pravljice = Svetlana's fairytales / Svetlana Makarovič ; ilustracije, illustrations Alenka Sottler ; [prevod Allan McConnell-Duff, Martin Cregeen ; uredile Irena Miš Svoljšak, Maja Novak, Tamara Bosnič]. - Dob pri Domžalah : Miš, 2008. - 843 str. : ilustr. ; 26 cm. - (Antologija pravljic Svetlane Makarovič)

Bibliografija knjižnih izdaj za otroke in mladino Svetlane Makarovič: str. 392-406
ISBN 978-961-6630-71-9
a) fairy tale - anthology b) pravljica - antologija

821.163.6-93-34
Č 821.163.6-194 MAKAROVIČ, S. Svetlanine
COBISS.SI-ID 241976064

125.
PAVČEK, Tone
        Čas duše, čas telesa : četrti del / Tone Pavček. - V Ljubljani : Slovenska matica, 2008 (Ljubljana : Interes City). - 204 str. ; 21 cm

ISBN 978-961-213-172-2

821.163.6-4
821.163.6 PAVČEK, T. Čas duše
COBISS.SI-ID 239771648

126.
ROZMAN, Andrej, 1955-
        Uganke : 100 + 1 / Andrej Rozman Roza ; ilustriral Svjetlan Junaković. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2008 (Maribor : Ma-tisk). - [39] str. : ilustr. ; 27 cm. - (Zbirka Velike slikanice)

2.500 izv.
ISBN 978-961-01-0673-9
a) uganke

821.163.6-93
II 821.163.6 ROZMAN, A. Uganke
COBISS.SI-ID 240651520

127.
SMOLEJ, Pavel
        Skupaj z drugačnimi / [avtor Pavel Smolej ; avtorica risb Marija Smolej, avtorica slik Marija Pirc]. - Kresnice : samozal. P. Smolej, 2008 (Žirovnica : Medium). - 90 str. : ilustr. ; 17 cm

Avtor naveden v kolofonu. - Kaj je humanizem? / Andreja Štuhec: str. 86. - Moja izkušnja / Roman Kralj: str. 90-91
ISBN 978-961-245-557-6
a) prizadeti b) anekdote

821.163.6-36
364-22-056.2/.3(089.3)
821.163.6 SMOLEJ, P. Skupaj
COBISS.SI-ID 240534272

128.
        V tebi se razraščam : antologija slovenske erotične poezije / [izbrala in spremno besedo napisala Alojzija Zupan Sosič]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2008 (Maribor : Ma-tisk). - 188 str. ; 19 cm. - (Knjižnica Kondor : izbrana dela iz domače in svetovne književnosti ; zv. 325)

700 izv. - Zadrge odpetih poezij / Alojzija Zupan Sosič: str. 135-171. - Bibliografija: str. 173-175
ISBN 978-961-01-0038-6
a) erotična poezija b) antologije

821.163.6-194
821.163.6-194 V TEBI
COBISS.SI-ID 240587008

129.
ZAJC, Dane
        V belo : zbrane pesmi / Dane Zajc ; [uredil [in] spremna beseda Aleš Šteger]. - Ljubljana : Študentska založba, 2008 ([Ljubljana] : Formatisk). - 713 str., [18] str. ; 22 cm + CD. - (Knjižna zbirka Beletrina)

Vrata v belo/Aleš Šteger: str. 648-688
Vsebuje tudi:
Ogenj v ustih [Zvočni posnetek] / Dane Zajc, Janez Škof. - 1 CD
ISBN 978-961-242-193-9
a) Zajc, Dane (1929-2005) b) antologije

821.163.6-1
821.163.6 ZAJC, D. V belo cd 821.163.6 ZAJC, D. Ogenj
COBISS.SI-ID 241460992

130.
ZAJC, Dane
        Za vse boš plačal / Dane Zajc ; [zbrala, uredila in spremno besedo napisala Neža Zajc]. - 1. natis. - Ljubljana : Nova revija, 2008 ([Ljubljana] : Delo). - 270 str. ; 25 cm. - (Zbirka Paradigme)

600 izv. - Padec v čas, ko ni več časa / Niko Grafenauer: str. 9-14. - Zagovor razpoke / Neža Zajc: str. 263-270
ISBN 978-961-6580-42-7
a) Zajc, Dane (1929-2005) b) Zajc, Dane (1929-2005) - Literarne študije c) intervjuji

821.163.6.09Zajc D.
821.163.6.09 ZAJC, D. Za vse boš plačal
COBISS.SI-ID 238818048


821.163.6(043.2) SLOVENSKA KNJIŽEVNOST.


131.
SKUBER, Katarina, 1985-
        Mladinska književnost na avstrijskem Koroškem : diplomska naloga / Katarina Skuber. - Ljubljana : [K. Skuber], 2008. - 66, 14 str. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 66. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) children's and youth literature b) periodical c) mladinska književnost d) periodika e) Mladi rod

821.163.6.09-93
Č II 821.163.6(043.2) SKUBER, K. Mladinska
COBISS.SI-ID 7617609

132.
VIDRIH, Emelina, 1984-
        Podoba otroka in družine v slovenski mladinski književnosti : diplomsko delo / Emelina Vidrih. - Ljubljana : [E. Vidrih], 2008. - VII, 87 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 83-85. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) children's and youth literature b) family c) mladinska književnost d) družina

821.163.6-93
Č II 821.163.6(043.2) VIDRIH, E. Podoba
COBISS.SI-ID 7610185


902/904+93/94


133.
REISP, Branko
        Zgodbe in podobe iz naše preteklosti / Branko Reisp. - Ljubljana : Društvo Slovenska matica, 2008 (Kočevje : Kočevski tisk). - 198 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija na koncu vsakega poglavja
ISBN 978-961-213-174-6
a) history - Slovenia - 15th - 19th cent. b) zgodovina - Slovenija - 15. - 19. stol.

94(497.4)"14/18"
94(497.4) REISP, B. Zgodbe
COBISS.SI-ID 239903232


908+91 DOMOZNANSTVO. GEOGRAFIJA.


134.
ŽIBERNA, Marjan
        Po Dolenjski : turistični vodnik / Marjan Žiberna ; [fotografije Boštjan Pucelj ; kartografija GURS ; izbor gostiln, prenočišč Marjeta Kocjan]. - 1. izd., 1. natis. - Novo mesto : Goga, 2008. - 191 str., [1] zganj. zvd. : ilustr. ; 21 cm

3.000 izv. - Kazalo
ISBN 978-961-6421-64-5
a) Dolensjka b) turistični vodniki

913(497.4-12)(036)
913(497.4) ŽIBERNA, M. Po Dolenjski
COBISS.SI-ID 238311424


908+91(043.2) DOMOZNANSTVO. GEOGRAFIJA.


135.
JAMNIK, Mateja, 1981-
        Realizacija učnih standardov pri pouku družbe v 4. razredu : diplomsko delo / Mateja Jamnik. - Ljubljana : [M. Jamnik], 2008. - 56 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 49. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) society b) teaching objective c) knowledge level d) družba e) učni cilj f) stopnja znanja g) standardi znanja

908:37.091.3(043.2)
37.091.3:908(043.2)
Č II 908(043.2) JAMNIK, M. Realizacija
COBISS.SI-ID 7592777

136.
ZBIČAJNIK, Tea, 1984-
        Velenje : zgodovinske vsebine pri pouku družbe v 5. razredu devetletne osnovne šole : diplomsko delo / Tea Zbičajnik. - Ljubljana : [T. Zbičajnik], 2008. - 73, [3] str. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 69-71. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) local studies b) primary school c) domoznanstvo d) osnovna šola e) Velenje

908(497.4)(043.2)
Č II 908(043.2) ZBIČAJNIK, T. Velenje
COBISS.SI-ID 7611977


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO