COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi


VSEBINAmarec0 SPLOŠNO.


1.
BURGESS, Hilary, 1954-
        Achieving your doctorate in education / Hilary Burgess, Sandy Sieminski and Lore Arthur. - London ; Thousand Oaks ; New Delhi : Open University : SAGE, cop. 2006. - VIII, 132 str. ; 25 cm. - (Sage study skills)

Bibliografija: str. 123-127. - Kazalo
ISBN 1-4129-1172-9 (hbk) ISBN 1-4129-1173-7 (pbk)
a) doctorate b) sciences of education c) methodology d) doktorat e) pedagoške vede f) metodologija

001
001 BURGESS, H. Achieving
COBISS.SI-ID 6536521

2.
MAXWELL, Joseph Alex, 1941-
        Qualitative research design : an interactive approach / Joseph A. Maxwell. - 2nd ed. - Thousand Oaks ; London ; New Delhi : Sage, cop. 2005. - XIV, 174 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Applied social research methods series ; vol. 41)

Dostopno tudi na: http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip0418/2004013 006.html. - Bibliografija: str. 159-166. - Kazalo
ISBN 0-7619-2607-0 (hbk) ISBN 0-7619-2608-9 (pbk)
a) qualitative research b) kvalitativno raziskovanje

001
COBISS.SI-ID 1065892


004 RAČUNALNIŠTVO.


3.
EINSPRUCH, Eric L.
        An introductory guide to SPSS for Windows / Eric L. Einspruch. - 2nd ed. - Thousand Oaks ; London ; New Delhi : Sage, cop. 2005. - IX, 145 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija: str. 141. - Kazalo
ISBN 1-4129-0415-3 (paper)
a) programska oprema - priročnik b) SPSS za Windows c) SPSS d) statistične analize

004.4(035)
004.4 EINSPRUCH, E. An introductory
COBISS.SI-ID 31494242

4.
NAHTIGAL, Franci
        Naučimo se uporabljati Access 2003 : priročnik za vodeno samoizobraževanje z vajami / Franci Nahtigal. - Cerknica : Nahtigal, 2005. - 82 str. : ilustr. ; 30 cm

Kazalo
ISBN 961-90782-4-1
a) software - reference book b) database c) programska oprema - priročnik d) podatkovna zbirka e) računalniški programi f) Access 2003

004.4(035)
II 004.4 NAHTIGAL, F. Naučimo
COBISS.SI-ID 222012672

5.
NAHTIGAL, Franci
        Naučimo se uporabljati Excel 2003 : priročnik za vodeno samoizobraževanje z vajami / Franci Nahtigal. - Cerknica : Nahtigal, 2005. - 83 str. : ilustr. ; 30 cm

Kazalo
ISBN 961-90782-3-3
a) software - reference book b) programska oprema - priročnik c) računalniški programi d) Excel 2003

004.4(035)
II 004.4 NAHTIGAL, F. Naučimo
COBISS.SI-ID 222012416

6.
NAHTIGAL, Franci
        Ukrotimo podatke : uporaba Worda, Excela, Accessa in Power Pointa v poslovnem svetu : priročnik za vodeno samoizobraževanje z vajami / Franci Nahtigal. - Cerknica : Nahtigal, 2005. - 253 str. : ilustr. ; 30 cm

Kazalo
ISBN 961-90782-5-X
a) software - reference book b) programska oprema - priročnik c) MS Office 2003 d) Word e) Excel f) Access g) PowerPoint

004.42(035)
II 004.4 NAHTIGAL, F. Ukrotimo
COBISS.SI-ID 222676992


159.9 PSIHOLOGIJA.


7.
ANGWIN, Fiona
        Managing anger : a story and activity based approach with Punch and the pawn : key stage 2/3 / Fiona Angwin & Jeff Foster ; illustrations Philippa Drakeford. - London : Lucky Duck : P. Chapman : SAGE ; Thousand Oaks ; New Delhi : SAGE, cop. 2001. - 95 str. : ilustr. ; 30 cm + 2 CD-ROMa

Podnasl. na ov.: stories and activities based on Punch and the pawn
ISBN 1-873-942-78-8
a) emotional adjustment b) emotion c) self-confidence d) čustvena prilagojenost e) emocija f) samozaupanje g) socialne igre

159.922.7
II 159.922.7 ANGWIN, F. Managing
COBISS.SI-ID 6532169

8.
BELLHOUSE, Bob
        Empathy : promoting resilience and emotional intelligence for young people aged 7 to II / Bob Bellhouse, Glenda Johnson and Andrew Fuller. - London : P. Chapman ; Thousand Oaks ; New Delhi : SAGE, cop. 2005. - V, 57 str. : ilustr. ; 24 cm + 1 CD-ROM

Bibliografija: str. 57
ISBN 1-4129-1159-1
a) empathy b) emotional adjustment c) pre-adolescence d) empatija e) čustvena prilagojenost f) predadolescenca g) čustvena inteligenca

159.922.7
159.922.7 BELLHOUSE, B. Empathy
COBISS.SI-ID 6533449

9.
BETTS, Anne
        I'm OK being me : activities to promote self-acceptance and self-esteem in young people aged 12 to 18 / Anne Betts. - London : P. Chapman ; Thousand Oaks ; New Delhi : SAGE, cop. 2005. - VI, 75 str. : ilustr. ; 24 cm + 1 CD-ROM

Bibliografija: str. 75
ISBN 1-4129-1077-3
a) self-esteem b) self-concept c) adolescent d) samospoštovanje e) pojmovanje samega sebe f) adolescent

159.922.7
159.922.7 BETTS, A. I'm OK
COBISS.SI-ID 6533193

10.
DROST, Joost
        The Bubblegum guy : how to deal with how you feel / Joost Drost ; illustrated by Simon Smith. - London : P. Chapman ; Thousand Oaks ; New Delhi : SAGE, cop. 2004. - III, 115 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 CD-ROM

ISBN 1-904-315-44-5
a) emotion b) emotional adjustment c) self-confidence d) emocija e) čustvena prilagojenost f) samozaupanje g) socialne igre

159.922.7
II 159.922.7 DROST , J. Bubblegum
COBISS.SI-ID 6531913

11.
        OUR children too : a history of the first 25 years of the black caucus of the society for research in child development, 1973-1997 : in celebration of the first 25 years / editors Diana T. Slaughter-Defoe, Aline M. Garrett, Algea O. Harrison-Hale ; with commentary by Harriette P. McAdoo [et al.]. - Boston ; Oxford : Blackwell, 2006. - XIII, 228 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Monographs of the society for research in child development, ISSN 0037-976X ; 2006, vol. 71, no. 1)

Bibliografija na koncu vsakega prispevka
a) national minority - USA b) child development c) nacionalna manjšina - ZDA d) razvoj otroka e) črnci f) Afro-Američani g) Black Causus h) raziskave

159.922.7
159.922.7 OUR children too
COBISS.SI-ID 6533961

12.
SCHÖBERL, Elisabeth, 1971-
        Moja starša se ločujeta : priročnik za mladostnike / Elisabeth Schöberl ; [prevedla Jana Ambrožič]. - Radovljica : Didakta, 2006. - 95 str. ; 22 cm. - (Zbirka Mladostniki)

Prevod dela: Meine Eltern trennen sich
ISBN 961-6530-68-2
a) divorce b) parent-child relation c) ločitev d) odnos med starši in otrokom e) razveza zakona f) psihološki nasveti

159.922.7
159.922.7 SCHÖBERL, E. Moja starša
COBISS.SI-ID 224361728

13.
        ŽIVLJENJSKE zgodbe : (zbornik pogovorov, ki so nastali pri vajah pri predmetu Teoretična pojmovanja težav v socialni integraciji, v prvem letniku socialne pedagogike ; 2005/2006) / z izbranimi osebami so se pogovarjale in pogovore zapisale študentke 1. letnika socialne pedagogike (2005/2006) Ajda Strnad ... [et al.] ; uredila Špela Razpotnik ; postavila Maja Zorman. - V Ljubljani : Pedagoška fakulteta, 2006. - 139 str. : ilustr. ; 30 cm

Interno študijsko gradivo
a) life story b) social integration c) življenjska pot d) socialna integracija e) socialna pedagogika f) pogovori

159.9
II 159.9 ŽIVLJENJSKE zgodbe
COBISS.SI-ID 6544713


303


14.
FLICK, Uwe, 1956-
        An introduction to qualitative research / Uwe Flick. - 3rd ed. - London ; Thousand Oaks ; New Delhi : Sage, 2006, cop. 1995. - XII, 443 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Bibliografija: str. 411-428. - Kazali
ISBN 1-4129-1146-X (pbk) ISBN 1-4129-1145-1
a) social research b) qualitative research c) socialno raziskovanje d) kvalitativno raziskovanje

303
3 FLICK, U. An introduction
COBISS.SI-ID 6530633

15.
        STRATEGIES of qualitative inquiry / editors Norman K. Denzin, Yvonna S. Lincoln. - 2nd ed. - Thousand Oaks ; London ; New Delhi : Sage, cop. 2003. - XI, 460 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Handbook of qualitative research)

Bibliografija na koncu poglavij. - Kazali
ISBN 0-7619-2691-7 (pbk)
a) social research b) qualitative research c) socialno raziskovanje d) kvalitativno raziskovanje

303
COBISS.SI-ID 23440221


311/314 STATISTIKA KOT ZNANOST.


16.
SCHACHT, Steven P.
        Social and behavioral statistics : a user-friendly approach / Steven P. Schacht and Jeffery E. Aspelmeier. - 2nd ed. - Cambridge : Westview, cop. 2005. - XII, 308 str. : ilustr. ; 23 cm

Kazalo
ISBN 0-8133-4167-1 (hbk) ISBN 0-8133-4168-X (pbk)
a) social sciences b) statistical method c) družbene vede d) statistična metoda

31
31 SCHACHT, S. Social
COBISS.SI-ID 6529353


316 SOCIOLOGIJA.


17.
CORSARO, William A.
        The sociology of childhood / William A. Corsaro. - 2nd. ed. - Thousand Oaks ; London ; New Delhi : Pine Forge Press, cop. 2005. - XVI, 359 str. : ilustr., graf. prikazi ; 23 cm. - (Sociology for a new century)

Bibliografija: str. 311-337. - Kazalo
ISBN 0-7619-8751-7
a) sociology of family b) childhood c) friendship d) peer group e) socialization f) sociologija družine g) otroštvo h) vrstniki i) prijateljstvo j) socializacija

316.346.3-053.2
316 CORSARO, W. Sociology
COBISS.SI-ID 6543689


32 POLITIKA.


18.
        TERORIZEM : filozofska vprašanja / urednik Igor Primorac ; [prevod Marko Šercer]. - 1. izd. - Ljubljana : Krtina, 2005 (Ljubljana : Biro M). - 270 str. ; 20 cm. - (Knjižna zbirka Krt ; 136)

Prevod dela: Terorism. - Bibliografija: str. 261-263. - Kazalo
ISBN 961-6174-82-7
a) politics b) politika c) terorizem

32(082)
32 TERORIZEM
COBISS.SI-ID 223861504


33 GOSPODARSTVO


19.
KARLITZ, Gail
        Growing money : a complete (and completely updated) investing guide for kids / written by Gail Karlitz ; created by Debbie Honig ; illustrated by Stephen Lewis. - New York : Price Stern Sloan, 2001, cop. 1999. - 122 str. : ilustr. ; 24 cm

Kazalo
ISBN 0-8431-7702-0
a) investment - children's book b) denar c) investicija - knjiga za otroke d) denar e) varčevanje

330
330 KARLITZ , G. Growing
COBISS.SI-ID 6542153

20.
PRYOR, Austin
        Sound mind investing : a step-by-step guide to financial stability & growth / Austin Pryor. - Rev. and updated. - La Habra : Lockman Foundation, 2000, cop. 1960. - 358 str. : ilustr. ; 26 cm

Kazalo
ISBN 0-9705956-0-3
a) investment b) financial resources c) Christian education d) investicija e) finančni viri f) krščanska vzgoja

330
330 PRYOR, A. Sound mind
COBISS.SI-ID 6526537


34 PRAVO.


21.
FORMENTI, Carlo
        Ne-ekonomija : digitalna ekonomija in paradoksi intelektualne lastnine / Carlo Formenti ; [prevod Neža Čebron Lipovec ; spremna beseda Lenart J. Kučić]. - 1. izd. - Ljubljana : Krtina, 2005 (Biro M). - 219 str. ; 20 cm. - (Knjižna zbirka Krt ; 135)

Prevod dela: Not economy. - Bibliografija na dnu strani
ISBN 961-6174-81-9
a) copyright b) avtorsko pravo c) digitalna ekonomija d) intelektualna lastnina

347
34 FORMENTI, C. Ne-ekonomija
COBISS.SI-ID 223757568

22.
        ZA 14. člen - od ideje do ustavnega zakona / [uredila Marjan Kroflič in Cveto Uršič]. - 1. izd. - Ljubljana : Nacionalni svet invalidskih organizacij - NSIOS : Zveza delovnih invalidov Slovenije : Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo, 2005 (Ljubljana : Bori). - 231 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Človekove pravice in invalidi)

1.000 izv. - Opombe z bibliografijo na dnu str.
ISBN 961-6060-62-7 (Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo)
a) invalid b) human rights c) international organization d) invalid e) človekove pravice f) mednarodna organizacija g) ustavni zakon h) Evropska unija i) dokumenti

342.7
342.7 ZA 14. ČLEN
COBISS.SI-ID 224031744


37 VZGOJA. ŠOLSTVO. IZOBRAŽEVANJE. POUK. PROSTI ČAS.


23.
APPLE, Michael W.
        Educating the "right" way : markets, standards, god, and inequality / Michael W. Apple. - 2nd ed. - New York ; London : Routledge, cop. 2006. - XXIII, 347 str. ; 24 cm

Dostopno tudi na: http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip0516/2005021 611.html. - Bibliografija: str. 263-328. - Kazalo
ISBN 0-415-95271-9 (hbk) ISBN 0-415-95272-7 (pbk)
a) educational policy - USA b) conservatism c) politika vzgoje in izobraževanja - ZDA d) konservatizem

37.01
37.01 APPLE, M. Educating
COBISS.SI-ID 6529865

24.
        BARVE strpnosti, besede drugačnosti, podobe tujosti : vzgoja za strpnost in sprejemanje drugačnosti preko mladinske književnosti / Neva Šlibar (ur.). - Ljubljana : Center za pedagoško izobraževanje, Filozofska fakulteta, 2006 (Ljubljana : Birografika Bori). - 244 str. : ilustr. ; 24 cm

Kazalo
ISBN 961-237-144-X ISBN 961-237-144-9 !
a) children's and youth literature b) tolerance c) mladinska književnost d) toleranca e) strpnost

37.03(082)
COBISS.SI-ID 224415744

25.
        EDUCATION at a glance : OECD indicators 2005 / [prepared by] Organisation for Economic Co-operation and Development. - Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD, 2005. - 435 str. : graf. prikazi ; 27 cm

Bibliografija: str. 429-430
ISBN 92-64-01190-0
a) education system - OECD b) access to education c) achievement gain d) labour market e) sistem vzgoje in izobraževanja - OECD f) dostopnost izobraževanja g) šolska uspešnost h) delovni trg

37
II 37 EDUCATION at a glance
COBISS.SI-ID 1121982

26.
        INNOVATION in the knowledge economy : implications for education and learning / Centre for Educational Research and Innovation. - Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD, 2004. - 96 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Knowledge management)

Bibliografija ob koncu posameznih poglavij
ISBN 92-64-10560-3
a) innovation b) knowledge c) information technology d) inovacija e) znanje f) informacijska tehnologija g) upravljanje znanja

37.01
37.01 INNOVATION
COBISS.SI-ID 574028

27.
KOGOJ, Marija Jasna
        Uršulinke in njihovo vzgojno poslanstvo : Uršulinski samostan v Ljubljani na prehodu iz avtonomije v Rimsko unijo, s posebnim poudarkom na šolstvu v letih 1868 in 1918 / Marija Jasna Kogoj ; [slikovno gradivo arhiv uršulinskega samostana v Ljubljani]. - Ljubljana : Družina, 2006 ([Ljubljana] : Schwarz). - 416 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Redovništvo na Slovenskem ; 5)

Kazalo
ISBN 961-222-601-6
a) history of education - 1868 - 1918 b) girls' school c) zgodovina pedagogike - 1868 - 1918 d) dekliška šola e) verski redovi f) redovnice g) samostani h) strokovne šole i) izobraževanje j) krščanska vzgoja k) uršulinke

37(091)
37(091) KOGOJ, M. Uršulinke
COBISS.SI-ID 224391424

28.
        NISMO v filmu : literarni nastop študentov predmeta Kreativno pisanje : Društvo slovenskih pisateljev, 20. 3. 2006 / mentorica Milena Mileva Blažić ; študentje Andreja Mesarič ... [et al.]. - Ljubljana : Društvo za pomoč in samopomoč brezdomcev, Kralji ulice, 2006. - 26 str. ; 15 cm

Ov. nasl. - Na vrhu ov.: Univerza pod zvezdami
a) composition - exercise b) kreativno pisanje - vaja

37.036
37.036 NISMO v filmu
COBISS.SI-ID 6547273

29.
        PARTICIPACIJA korisnika u procesu procjene potreba i planiranja intervencija : socijalnopedagoški pristup / urednice Nivex Koller-Trbović i Antonija Žižak. - Zagreb : Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, 2005. - 184 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Znanstveni niz ; knj. 16)

300 izv. - Bibliografija: str. 153-162. - Sažetak ; Povzetek ; Summary ; Zusammenfassung
ISBN 953-6418-26-6
a) social work b) intervention c) socialno delo d) intervencija e) socialna pedagogika f) socialnopedagoška diagnostika

37.01
37.01 PARTICIPACIJA korisnika
COBISS.SI-ID 6521673

30.
PEČJAK, Sonja
        Šolsko psihološko svetovanje / [avtorice Sonja Pečjak, Katja Košir, Vlasta Zabukovec] ; Sonja Pečjak (ur.). - Ljubljana : Filozofska fakulteta, Oddelek za psihologijo, 2005 ([Ljubljana : Bori]). - II, 229 str. : ilustr., tabele ; 24 cm

Avtorice navedene v kolofonu. - 200 izv. - Bibliografija pri vseh poglavjih. - Kazalo
ISBN 961-237-134-2
a) educational guidance b) psychological service c) supervision d) šolsko svetovanje e) psihološka služba f) supervizija

37.015
37.015 PEČJAK, S. Šolsko
COBISS.SI-ID 223163392

31.
RIMM, Sylvia B., 1935-
        Why bright kids get poor grades : and what you can do about it / Sylvia Rimm. - 1st ed. - New York : Crown, cop. 1995. - XXII, 425 str. : ilustr. ; 24 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.loc.gov/catdir/bios/random057/94041 143.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc.gov/catdir/description/random04 14/94041143.html. - Bibliografija: str. 412-416. - Kazalo
ISBN 0-517-70062-X
a) achievement gain b) school failure c) teacher role d) šolska uspešnost e) šolski neuspeh f) vloga učitelja

37.015.3
37.015.3 RIMM, S. Why bright
COBISS.SI-ID 6526793

32.
        The ROUTLEDGEFALMER reader in psychology of education [Elektronski vir] / edited by Harry Daniels and Anne Edwards. - Besedilni in slikovni podatki. - London ; New York : RoutledgeFalmer : NetLibrary [distributer], 2004. - (Readers in education)

Način dostopa (URL): http://www.netlibrary.com/urlapi.asp?action=su mmary&v=1&bookid=102998 (Dostopno članom knjižnic UL do konca leta) . - El. publikacija obsega IX, 348 str.
ISBN 0-203-46407-9
a) educational psychology b) learning c) pedagoška psihologija d) učenje

37.015
COBISS.SI-ID 6519625

33.
        The SAGE handbook for research in education : engaging ideas and enriching inquiry / Clifton F. Conrad & Ronald C. Serlin, editors. - Thousand Oaks ; London ; New Delhi : Sage, cop. 2006. - XXII, 598 str. : ilustr. ; 26 cm

Dostopno tudi na: http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip0515/2005018 862.html. - Bibliografija na koncu vsakega prispevka. - Kazali
ISBN 1-4129-0640-7 (cloth)
a) educational research - reference book b) pedagoško raziskovanje - priročnik

37.01
37.01 SAGE handbook
COBISS.SI-ID 6529097

34.
        The TRANSITION of educational concepts un the face of the European unification process / edited by Anna Kozłowska. - Częstochowa : Wydawnictwo Wyzszej Lingwistycznej, cop. 2005. - 154 str. : graf. prikazi ; 23 cm

Bibliografija na koncu vsakega prispevka
a) aims of education b) teacher role c) intercultural education - Europe d) vzgojni cilji e) vloga učitelja f) interkulturna vzgoja - Evropa

37.01
37.01 TRANSITION of educational
COBISS.SI-ID 6542921

35.
        UNIVERSITY education in Denmark. - Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD, cop. 2005. - 226 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Reviews of national policies for education)

Dostopno tudi na: http://new.sourceoecd.org/9264009736. - Bibliografija: str. 215-218
ISBN 92-64-00973-6
a) higher education - Denmark b) educational reform c) visokošolsko izobraževanje - Danska d) reforma vzgoje in izobraževanja

37.01
37.01 UNIVERSITY education
COBISS.SI-ID 6536777

36.
WOODS, Philip A., 1950-
        Democratic leadership in education / Philip A. Woods. - London : P. Chapman ; Thousand Oaks ; New Delhi : Sage, cop. 2005. - XXIV, 167 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Leading teachers, leading schools)

Bibliografija: str. 141-153. - Kazali
ISBN 1-4129-0290-8 (hbk) ISBN 1-4129-0291-6 (pbk)
a) education b) leadership c) democracy d) vzgoja in izobraževanje e) vodstvo f) demokracija

37.01
37.01 WOODS, P. Democratic
COBISS.SI-ID 6527305


371 ORGANIZACIJA VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA.


37.
        DVODNEVNI festival znanja za učitelje 4. in 5. razredov : Ljubljana, 17. in 18. marec 2006 : [povzetki]. - Ljubljana : Rokus, 2006. - [31] f. : ilustr. ; 30 cm

Ov. nasl. - Na vrhu ov.: Gregor in Anja - z igro do znanja
a) further education of teachers - seminar b) izpopolnjevanje učiteljev - seminar

371.13/.16
II 371.13/.16 DVODNEVNI festival
COBISS.SI-ID 6544969

38.
        MED opisom in številko : rezultati evalvacije zaključnih opisnih ocen (spričeval) prvega in drugega razreda devetletne osnovne šole : analiza mnenj učiteljev in staršev o ocenjevanju znanja / Janez Krek ... [et al.] ; [uredili Mojca Kovač Šebart, Janez Krek, Janez Vogrinc]. - 1. natis. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta : Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 2005. - 250 str. : ilustr., graf. prikazi, preglednice ; 24 cm. - (Obrazi edukacije)

500 izv. - Bibliografija: str. 243-244. - Kazali
ISBN 86-7735-073-X
a) marking b) motivation c) parental attitude d) ocenjevanje e) motivacija f) stališče staršev g) opisno ocenjevanje h) pravičnost ocenjevanja

371.26(082)
371.26 MED opisom in številko
COBISS.SI-ID 224046080

39.
        The ROUTLEDGEFALMER reader in teaching and learning [Elektronski vir] / edited by E. C. Wragg. - Besedilni in slikovni podatki. - London ; New York : RoutledgeFalmer : NetLibrary [distributer], 2004. - (Readers in education)

Način dostopa (URL): http://www.netlibrary.com/urlapi.asp?action=su mmary&v=1&bookid=103001 (Dostopno članom knjižnic UL do konca leta) . - El. publikacija obsega XIII, 272 str.
ISBN 0-203-46411-7
a) early learning b) teaching c) teacher education d) zgodnje učenje e) pouk f) izobraževanje učiteljev

371.3(082)
COBISS.SI-ID 6519369

40.
        TEACHERS for tomorrow's schools : analysis of the world education indicators. - Reprinted. - Paris : OECD : UNESCO, 2003, cop. 2001. - 225 str. : ilustr. ; 27 cm

ISBN 92-64-18699-9
a) teacher b) demand for teachers c) comparative analysis d) učitelj e) povpraševanje po učiteljih f) primerjalna analiza

371.13/.16
II 371.13/.16 TEACHERS for tomorrow's
COBISS.SI-ID 6537801

41.
        UČITELJI v prenovi - njihova strokovna avtonomija in odgovornost / Barica Marentič Požarnik ... [et al.]. - Ljubljana : Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 2005 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 103 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Razprave Filozofske fakultete)

500 izv. - Summary. - Uporabljena literatura: str. 95-96
ISBN 86-7207-168-9
a) teacher autonomy b) attitude c) avtonomija učiteljev d) stališče

371.13/.16
371.13/.16 UČITELJI v prenovi
COBISS.SI-ID 224376320


372 VSEBINA IN OBLIKE DEJAVN. V PREDŠOL. VZGOJI IN ZAČETNEM POUKU


42.
COWAN, Pamela, 1969-
        Teaching mathematics : a handbook for primary and secondary school teachers / Pamela Cowan. - London ; New York : Routledge, cop. 2006. - V, 262 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Teaching series)

Dostopno tudi na: http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip0513/2005014 335.html. - Bibliografija: str. 252-258. - Kazalo
ISBN 0-415-33517-5
a) mathematics b) teaching method c) teaching aid d) matematika e) didaktična metoda f) učni pripomočki

372.47
COBISS.SI-ID 6548297

43.
        DRUŽBA. Delovni zvezek : 4. razred devetletne osnovne šole / Elizabeta Hriberšek Balkovec ... [et al.] ; [ilustracije Mojca Lampe Kajtna]. - 1. izd., 2. natis. - Ljubljana : DZS, 2005 ([Ivančna Gorica] : Tiskarna Ljubljana). - 91 str., [1] pril. (mreža kocke) : ilustr. ; 29 cm. - (Vedež 4)

Nasl. v kolofonu: Družba 4. - Podrejeni nasl. v kolofonu: Delovni zvezek za 4. razred devetletke
ISBN 86-341-2944-6
a) society - exercise b) primary education c) družba - vaja d) osnovnošolski pouk e) spoznavanje družbe

372.48(076.1)
II 372.48 DRUŽBA 4 Delovni zv.
COBISS.SI-ID 218005248

44.
        ELEMENTARY classroom teachers as movement educators / Susan K. Kovar ... [et al.]. - Boston [etc.] : McGraw-Hill, 2004. - XIX, 579 str. : ilustr. ; 28 cm

Kazalo
ISBN 0-7674-2369-0
a) gesture education b) motor activity c) curriculum d) primary school e) gibalna vzgoja f) motorika g) kurikulum h) osnovna šola

372.879.6
II 372.879.6 ELEMENTARY classroom
COBISS.SI-ID 6538057

45.
GRGINIČ, Marija
        ABC 3 : govorimo, poslušamo, pišemo, beremo. Delovni zvezek za pouk slovenščine v 2. razredu osnovne šole in 3. razredu devetletne osnovne šole / Marija Grginič ; [umetnostna besedila [izbral] Igor Saksida ; ilustrirala Jelka Godec Schmidt, Matjaž Schmidt]. - Trzin : Izolit, 2001-<2003> (Ljubljana : Present). - 3 zv. : ilustr. ; 30 cm

Avtorica 3. zv. je poleg Marije Grginič Mateja Urbančič Jelovšek. - Dosedanja vsebina: Zv. 1: 2001. - 72 str. ; Zv. 2: 2001. - 68 str. ; Zv. 3: ABC 3: poslušamo, govorimo, pišemo, beremo / Marija Grginič, Mateja Urbančič Jelovšek. - 2003. - 43 str.
ISBN 961-6279-24-6 (zv. 1) ISBN 961-6279-25-4 (zv. 2) ISBN 961-6279-43-4 !
a) Slovenian language - exercise b) primary education c) slovenščina - vaja d) osnovnošolski pouk

372.41/.45
II 372.41/45 GRGINIČ, M. ABC 3 Delov.
COBISS.SI-ID 112025344

46.
        HEJ hoj, pojdi z menoj : delovni zvezek za pouk slovenščine : 3. razred osemletne in 4. razred devetletne osnovne šole / Damjana Šubic ... [et al.] ; [ilustrirala Tamara Trček Pečak]. - 1. izd., 2. natis. - Ljubljana : DZS, 2004 ([Maribor] : Ma-tisk). - 2 zv. (80 ; 80 str.) : barvne ilustr. ; 29 cm. - (Vedež 4)

Podnasl. v kolofonu: Delovni zvezek za pouk slovenščine v 3. razredu osemletne osnovne šole in 4. razredu devetletne osnovne šole
Vsebina:
Zv. 1. - 2004
Zv. 2. - 2004. - 80 str. + kuverta
-- Zgodbe o Tariju / napisala in narisala Helena H. - 4 str. ; 21 cm. - Ov. nasl.
-- Kdo bo postal snežni kralj, kraljica? : didaktična igra / sestavila Damjana Šubic. - 1 zgibanka ([6] str.), [2] str. pril. ; 28 cm
ISBN 86-341-3081-9 (zv. 1) ISBN 86-341-3082-7 (zv. 2)
a) Slovenian language - exercise b) primary education c) slovenščina - vaja d) osnovnošolski pouk

372.46(076)
II 372.46 HEJ hoj, pojdi z menoj
COBISS.SI-ID 128128512

47.
        LEARNING through theatre : new perspectives on theatre in education / edited by Tony Jackson. - 2nd ed., Reprinted. - London ; New York : Routledge, 2005, cop. 1993. - XI, 295 str. : ilustr. ; 22 cm

Bibliografija: str. 285-288 in na koncu vsakega prispevka. - Kazalo
ISBN 0-415-08609-4 (hbk) ISBN 0-415-08610-8 (pbk)
a) dramatization b) role playing c) school play d) dramatizacija e) igranje vlog f) šolsko gledališče

372.8
372.8 LEARNING through
COBISS.SI-ID 6542665

48.
O'DONOVAN, Celia
        Helping young children to learn through movement / Celia O'Donovan ; illustrated by Peter Scott. - West Midlands : Lawrence Educational, cop. 2004. - [39] f. : ilustr. ; 30 cm

ISBN 1-903670-34-9
a) motion b) pre-school child c) gibanje d) predšolski otrok e) gibalne aktivnosti

372.3
II 372.3 O'DONOVAN, C. Helping
COBISS.SI-ID 6542409

49.
SIVEC, Marija
        Hej hoj [Dva medija] : besedila, igre in vaje za poslušanje v drugem triletju devetletne osnovne šole : gradivo za učitelje / Marija Sivec, Damjana Šubic, Ljubica Kosmač ; [avtorica uvoda Leopoldina Plut Pregelj ; ilustratorka Tamara Trček Pregelj]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : DZS, 2003 ([Ljubljana] : Euroadria) 167 str. : ilustr. ; 29 cm 2 CD ; 12 cm (Vedež 4) (Vedež 5) (Vedež 6)

ISBN 86-341-2731-1 (priročnik)
a) Slovenian language - teachers' guide b) slovenščina - priročnik za učitelje c) poslušanje d) jezikovna vzgoja e) CD-ROM

372.46(076)
811.163.6:371.3(035)
II 372.46(075.2) SIVEC, M. Hej hoj cd 372.46(075.2) SIVEC, M. Hej hoj
COBISS.SI-ID 124381184

50.
THOMAS, Katherine T., 1948-
        Physical education methods for elementary teachers / Katherine T. Thomas, Amelia M. Lee, Jerry R. Thomas. - 2nd ed. - Champaign : Human Kinetics, cop. 2003. - XII, 435 str. : ilustr. ; 28 cm

Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
ISBN 0-7360-4106-0 (pbk)
a) physical education b) teaching method c) curriculum d) primary school e) športna vzgoja f) didaktična metoda g) kurikulum h) osnovna šola

372.879.6
II 372.879.6 THOMAS, K. Physical
COBISS.SI-ID 13372680

51.
TOYE, Nigel, 1949-
        Drama and traditional story for the early years / Nigel Toye and Francis Prendiville ; foreword by Jonothan Neelands. - London ; New York : Routledge, cop. 2000. - VIII, 257 str. ; 24 cm

Bibliografija: str . 250-254. - Kazalo
ISBN 0-415-19536-5 (pbk)
a) dramatization b) school play c) beginning learning d) dramatizacija e) šolsko gledališče f) začetno učenje

372.3
372.3 TOYE, N. Drama
COBISS.SI-ID 6537289

52.
VRAČUN Hercog, Dragica
        Govorno izražanje učencev ob slikovnem gradivu : magistrsko delo / Dragica Vračun Hercog. - Ljubljana : [D. Vračun Hercog], 2006. - 82 str., [5] f. pril. : graf. prikazi, preglednice ; 31 cm

Mentorica Sonja Pečjak, somentorica Martina Križaj Ortar. - Bibliografija: str. 77-81. - Povzetek ; Abstract. - Mag. delo, Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) oral expression b) speech c) picture d) ustno izražanje e) govor f) slika g) statična slika h) dinamična slika i) časovno zaporedje slik

372.46(043.2)
Č II 372.46 VRAČUN HERCOG, D. Govorno
COBISS.SI-ID 31543394


376 VZGOJA, IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


53.
BARKLEY, Russell A., 1949-
        Attention-deficit hyperactivity disorder : a clinical workbook / Russell A. Barkley and Kevin R. Murphy. - 3rd ed. - New York ; London : Guilford, cop. 2006. - X, 165 str. : ilustr. ; 28 cm

ISBN 1-59385-227-4
a) hyperactivity b) attention c) therapy d) hiperaktivnost e) pozornost f) terapija g) motnje pozornosti

376.5
II 376.5 BARKLEY, R. Attention
COBISS.SI-ID 6531657

54.
        The HANDBOOK of social, emotional and behavioural difficulties / edited by Morag Hunter-Carsch ... [et al.]. - London ; New York : Continuum, cop. 2006. - XII, 350 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 315-342. - Kazalo
ISBN 0-8264-8893-5 (hbk) ISBN 0-82648-894-3 (pbk)
a) behaviour disorder b) emotional disorder c) psychotherapy d) motnje vedenja e) čustvene motnje f) psihoterapija g) modifikacija vedenja h) umetnostna terapija

376
376 HANDBOOK of social
COBISS.SI-ID 6520393

55.
OPARA, Božidar
        Otroci s posebnimi potrebami v vrtcih in šolah : vloga in naloga vrtcev in šol pri vzgoji in izobraževanju otrok s posebnimi potrebami : uresničevanje vzgojno-izobraževalnih programov s prilagojenim izvajanjem in z dodatno strokovno pomočjo : priročnik / Božidar Opara. - Ljubljana : Centerkontura, 2005 ([Ivančna Gorica] : Tiskarna Ljubljana). - 144 str. ; 24 cm

Bibliografija: str. 140-141
ISBN 961-6252-10-0
a) backward child b) integration c) pre-school child d) legislation e) razvojno moten otrok f) integracija g) predšolski otrok h) zakonodaja

376(035)
376 OPARA, B. Otroci
COBISS.SI-ID 222830592

56.
REID, Gavin, 1950-
        Dyslexia and inclusion : classroom approaches for assessment, teaching and learning / Gavin Reid. - London : D. Fulton, cop. 2005. - VI, 105 str. : ilistr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 102-105
ISBN 1-84312-361-4
a) dyslexia b) teaching method c) assessment d) disleksija e) didaktična metoda f) vrednotenje g) inkluzija

376.3
II 376.3 REID, G. Dyslexia
COBISS.SI-ID 6522185

57.
RICHARDS, Anna
        ADHD : a challenging journey / Anna Richards. - Bristol : L. Duck, cop. 2003. - 162 str. ; 25 cm

Bibliografija: str. 157-158. - Kazalo
ISBN 1-87-3942-84-2
a) hyperactivity b) attention c) hiperaktivnost d) pozornost e) motnje pozornosti

376.5
376.5 RICHARDS, A. ADHD
COBISS.SI-ID 6530121


377 STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE.


58.
        KEY competencies for a successful life and a well-functioning society / edited by Dominique Simone Rychen, Laura Hersh Salganik. - Cambridge (Massachusetts) ; Göttingen : Hogrefe & Huber, cop. 2003. - XII, 206 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 191-203
ISBN 0-88937-272-1
a) aptitude b) ability c) skill d) sposobnost e) zmožnost f) spretnost g) veščine h) kompetence

377(082)
COBISS.SI-ID 1074278


378 VISOKO ŠOLSTVO.


59.
        DECLINING by degrees : higher education at risk / edited by Richard H. Hersh and John Merrow ; foreword by Tom Wolfe. - New York : Palgrave Macmillan, cop. 2005. - XI, 244 str. ; 24 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0624/ 2005043024-b.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0624/ 2005043024-d.html. - Kazalo
ISBN 1-4039-6921-3
a) higher education - USA b) university c) visokošolsko izobraževanje - ZDA d) univerza

378
378 DECLINING by degrees
COBISS.SI-ID 6537033

60.
        GUIDELINES for quality provision in cross-border high education = Lignes directrices pour des prestations de qualité dans l'enseignement supérieur transfrontalier. - Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD, cop. 2005. - 40 str. ; 23 cm

Način dostopa (URL): http://www.oecd.org/dataoecd/27/51/35779480.pd f
a) higher education b) international cooperation c) quality of education d) visokošolsko izobraževanje e) mednarodno sodelovanje f) kvaliteta izobraževanja g) obmejno sodelovanje h) kvaliteta študija i) management j) priporočila

378(4)
378 GUIDELINES for quality
COBISS.SI-ID 609612

61.
POSVETOVANJE Posodobitev pedagoških študijskih programov v mednarodnem kontekstu (2006 ; Ljubljana)
        Posodobitev pedagoških študijskih programov v mednarodnem kontekstu : program in predstavitve : Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Ljubljana, četrtek, 23. februarja 2006 : [posvetovanje z mednarodno udeležbo] = Seminar on modernization of study programmes in teachers' education in an international context : agenda and presentations : University of Ljubljana, Faculty of education, Ljubljana, Thursday, 23 February 2006. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2006. - 1 zv. (loč. pag.) ; 30 cm

Posvet je bil organiziran v sklopu projekta "Posodobitev študijskih programov na Pedagoški fakulteti UL" ---> na ov.
a) teacher education - seminar b) curriculum c) izobraževanje učiteljev - seminar d) kurikulum

378
II 378 POSVETOVANJE Posodobitev
COBISS.SI-ID 6523209


39 ETNOLOGIJA.


62.
        DEDIŠČINA v rokah stroke / uredila Jože Hudales in Nataša Visočnik. - Ljubljana : Filozofska fakulteta, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, 2005 ([Brežice] : Utrip). - 238 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Zbirka Županičeva knjižnica ; št. 14)

600 izv. - Bibliografija pri vseh prispevkih
ISBN 961-237-129-6
a) cultural heritage - Slovenia b) folk culture c) ethnology d) kulturna dediščina - Slovenija e) ljudska kultura f) etnologija

39(497.4)(082)
39 DEDIŠČINA v rokah
COBISS.SI-ID 222538496


502/504 PRIRODA. ZNANOST O OKOLJU. EKOLOGIJA.


63.
GLAŽAR, Saša A.
        Vpliv ocenjevanja znanja na kakovost znanja učencev in na njihov interes za naravoslovje : uvajanje novega učnega predmeta v 7. razredu in prizadevanja za kakovostno naravoslovno znanje učencev : evalvacijska študija / odgovorni nosilec Saša A. Glažar ; [sodelavke in sodelavci Leopoldina Plut Pregelj ... [et al.]. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2005. - 202 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 177-178
a) science education - evaluation b) curriculum c) primary school d) naravoslovna vzgoja in izobraževanje - evalvacija e) kurikulum f) osnovna šola

5
Č II 5 GLAŽAR, S. Vpliv
COBISS.SI-ID 6532937

64.
        NARAVOSLOVJE 7 : za 7. razred osnovne šole. Priročnik za učitelje / B. Bajd ... [et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2006. - 119 str. : ilustr. ; 29 cm

ISBN 961-241-081-X
a) science education - teachers' guide b) naravoslovna vzgoja in izobraževanje - priročnik za učitelje

50:371.3
Č II 5 NARAVOSLOVJE 7 Priročnik
COBISS.SI-ID 225101824

65.
        NARAVOSLOVJE v teoriji in šolski praksi : pogledi in izkušnje / [uredili Iztok Devetak, Jelka Strgar, Majda Naji]. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2006 (Ljubljana : Boex). - 210 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija pri večini prispevkov
ISBN 961-234-566-X
a) science education b) teaching method c) marking d) naravoslovna vzgoja in izobraževanje e) didaktična metoda f) ocenjevanje

5(082)
5 NARAVOSLOVJE v teoriji
COBISS.SI-ID 224985344

66.
        The ROUTLEDGEFALMER reader in science education [Elektronski vir] / edited by John Gilbert. - Besedilni in slikovni podatki. - London ; New York : RoutledgeFalmer : NetLibrary [distributer], 2004. - (Readers in education)

Način dostopa (URL): http://www.netlibrary.com/urlapi.asp?action=su mmary&v=1&bookid=102999 (Dostopno članom knjižnic UL do konca leta) . - El. publikacija obsega X, 278 str.
ISBN 0-203-46409-5
a) science education b) teaching model c) environmental education d) naravoslovna vzgoja in izobraževanje e) okoljska vzgoja f) didaktični model

502/504
COBISS.SI-ID 6519881


51 MATEMATIKA.


67.
BRILEJ, Roman, matematik
        Preveri svoje znanje. Matematika 1 : zbirka nalog za matematiko v 1. letniku gimnazijskega izobraževanja / Roman Brilej ; [risbe Martina Zavec]. - Ljubljana : Ataja, 2004 ([Celje] : Grafika Gracer). - 166 str. : ilustr. ; 24 cm

ISBN 961-6225-60-X
a) mathematics - exercise b) secondary education c) matematika - vaja d) srednješolski pouk

51(075.3)
51(075.3) BRILEJ, R. Preveri
COBISS.SI-ID 216395520

68.
        DEVELOPING thinking in geometry / edited by Sue Johnston-Wilder and John Mason. - Reprinted. - London ; Thousand Oaks ; New Delhi : SAGE, 2006, cop. 2005. - XII, 270 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. 258-260. - Kazalo
ISBN 1-4129-1168-0 (hbk) ISBN 1-4129-1169-9 (pbk)
a) geometry b) space perception c) measurement d) teaching method e) geometrija f) percepcija prostora g) merjenje h) didaktična metoda

514
514 DEVELOPING thinking
COBISS.SI-ID 6530377


53 FIZIKA.


69.
KLADNIK, Rudolf
        Fizika za srednješolce. 2, Energija / Rudolf Kladnik ; [ilustriral Božo Kos, tehnično ilustriral Rudolf Kladnik ; fotografije agancija Buenos Dias ... et al.]. - 1. izd., 10. natis. - Ljubljana : DZS, 2004 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 240 str. : ilustr. ; 23 cm

Vsebina na nasl. str.: Toplota ; Zvok ; Svetloba
ISBN 86-341-1420-1
a) physics - textbook b) secondary education c) fizika - učbenik d) srednješolski pouk

53(075.3)
53(075.3) KLADNIK, R. Fizika 2
COBISS.SI-ID 128495360


61 MEDICINA.


70.
        ABC of adolescence / edited by Russell Viner. - Malden [etc.] : Blackwell, cop. 2005. - V, 50 str. : barvne ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip0511/2005012 252.html. - Bibliografija na koncu prispevkov. - Kazalo
ISBN 0-7279-1574-6
a) adolescence b) puberty c) health d) adolescenca e) puberteta f) zdravje

61
II 61 ABC of adolescence
COBISS.SI-ID 6522441

71.
        DEVELOPMENT of movement co-ordination in children : applications in the field of ergonomics, health sciences and sport / edited by Geert Savelsbergh ... [et al.]. - London ; New York : Routledge, cop. 2003. - XIII, 274 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija pri vsakem prispevku. - Kazalo
ISBN 0-415-24736-5 (hbk) ISBN 0-415-24737-3 (pbk)
a) motor development b) motor disorder c) motion d) motorični razvoj e) motorične motnje f) gibanje g) lokomotorični razvoj h) ergonomika

61
61 DEVELOPMENT of movement
COBISS.SI-ID 6531145

72.
KRUHAR, Bojan, 1956-
        Tvegane oblike vedenja v slovenskih priporih : magistrsko delo / Bojan Kruhar. - Ljubljana : [B. Kruhar], 2006. - 180 str., 11 str. pril. : graf. prikazi, preglednice ; 30 cm

Bibliografija: str. 172-179. - Povzetek ; Abstract. - Mag. delo, Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) prison b) narcotic c) behaviour disorder d) zapor e) narkotik f) motnje vedenja g) pripor h) priporniki i) pravice j) viktimizacija

613.8(043.2)
Č II 613.8 KRUHAR, B. Tvegane
COBISS.SI-ID 6526025

73.
LANGLEY, Jenny
        Boys get anoxeria too : coping with male eating disorders in the family / Jenny Langley. - London : P. Chapman ; Thousand Oaks ; New Delhi : SAGE, cop. 2006. - XIII, 178 str. ; 25 cm

ISBN 1-4129-2021-3 (hbk) ISBN 1-4129-2022-1 (pbk)
a) metabolism disorder b) anorexia c) boy d) motnje metabolizma e) anoreksija f) deček g) motnje hranjenja

616.89
616.89 LANGLEY, J. Boys
COBISS.SI-ID 6531401

74.
NELSON-Jones, Richard
        Practical counselling and helping skills : text and activities for the lifeskills counselling model / Richard Nelson-Jones. - 5th ed. - London ; Thousand Oaks ; New Delhi : SAGE, cop. 2005. - XVII, 491 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. 471-482. - Kazali
ISBN 1-4129-0387-4 (hbk) ISBN 1-4129-0388-2 (pbk)
a) guidance b) skill c) svetovanje d) spretnost e) intervencije f) pomoč g) dejavnosti

615.851
615.851 NELSON-JONES, R. Practical
COBISS.SI-ID 6528841

75.
TOMC Šavora, Petra, 1968-
        Vpliv disfunkcij, anomalij in pararfunkcij orofacialne regije pri dislalijah - sigmatizmu s poudarkom na vlogi jezika : magistrsko delo / Petra Toms Šavora. - Ljubljana : [P. Tomc Šavora], 2006. - 122 str., 7 f. pril. : ilustr., graf. prikazi, preglednice ; 30 cm

Bibliografija: str. 113-122. - Povzetek ; Abstract. - Mag. delo, Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) speech defect b) language development c) pronunciation d) govorna motnja e) jezikovni razvoj f) izgovorjava g) orofacialni sistem h) sigmatizem i) motnje okluzije j) motorika artikulatorjev k) razvade

61(043.2)
Č II 61(043.2) TOMC ŠAVORA, P. Vpliv
COBISS.SI-ID 6526281


616.89 PSIHIATRIJA. DUŠEVNE MOTNJE.


76.
MILAČIĆ, Ivona
        Aspergerjev sindrom ali visoko-funkcionalni avtizem / Ivona Milačić ; [prevedel Matej Lozar]. - Ljubljana : Center Društvo za avtizem, 2006 (Notranje Gorice : Medit). - 168 str. : ilustr. ; 20 cm

Prevod dela: Aspergerov sindrom ili visokofunkcionalni autizam. - Bibliografija: str. 150-168
ISBN 961-238-594-7
a) avtizem b) socialization c) avtizem d) socializacija e) Aspergerjev sindrom

616.89
616.89 MILAČIĆ, I. Aspergerjev
COBISS.SI-ID 225054720


62 INŽENIRSKE VEDE. TEHNIKA NASPLOH.


77.
NANČOVSKA Šerbec, Irena
        Kratkoročno napovedovanje časovnih vrst na primeru enosmernih napetostnih virov : doktorska disertacija / Irena Nančovska Šerbec. - Ljubljana : [I. Nančovska Šerbec], 2006. - XXXII, 249 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. [231]-248. - Povzetek ; Abstract. - Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko
a) elektrotehnika b) elektrotehnika c) enosmerna napetost d) časovne vrste e) polprevodnost f) napovedovanje g) meroslovje

621.3(043.3)
Č II 62 NANČOVSKA, I. Kratkoročno
COBISS.SI-ID 5163860


64 GOSPODINJSTVO.


78.
PRATT, Steven
        Najhrana za najzdravje : štirinajst vrst hrane, ki bodo spremenile vaše življenje / Steven G. Pratt in Kathy Matthews ; recepte so pripravili Michel Stroot iz zdravilišča Golden Door in kuharsko osebje iz zdravilišča Rancho La Puerta ; [prevedla Špela Potočnik, Janislav Peter Tacol ; predgovore so napisali Hubert (Hugh) T. Greenway ... [et al.] ; fotografije Darja Kocjan-Ačko ... et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Debora, 2004 (Brezovica pri Ljubljani : Mond Grafika). - 384 str. : ilustr., preglednice ; 24 cm

Predgovor / Hubert (Hugh) T. Greenway: str. 13-15. - Najhrana za najzdravje / Darja Kocjan-Ačko: str. 17-25. - Predgovor / Marjan Simčič: str. 27-28. - Najhrana za najzdravje in Slovenci / Janislav Peter Tacol: str. 29-31. - Bibliografija: str. 335-367. - Kazalo
ISBN 961-6525-08-5
a) nutrition - reference book b) prehrana - priročnik c) varovalna prehrana d) živila e) hranilna vrednost f) jedilniki g) kuharski recepti

641(035)
641 PRATT, S. Najhrana
COBISS.SI-ID 216658688

79.
ROBINSON, Sally
        Healthy eating in primary schools / Sally Robinson. - London ; Thousand Oaks ; New Delhi, cop. 2006. - 202 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 CD-ROM

Bibliografija: str. 185-190
ISBN 1-4129-1161-3
a) home economics - textbook b) nutrition c) gospodinjstvo - učbenik d) prehrana e) zdrava prehrana

641
II 641 ROBINSON, S. Healthy
COBISS.SI-ID 6533705


7


80.
TACOL, Tonka
        Likovno snovanje I. Učbenik za izbirni predmet likovno snovanje I za 7. razred devetletne osnovne šole / Tonka Tacol, Črtomir Frelih, Jožef Muhovič ; [fotografije umetniških del Narodna galerija ... [et al.] ; skice je narisal Črtomir Frelih]. - 2. natis. - Ljubljana : Debora, 2004 (Ljubljana : Schwarz). - 39 str. : ilustr. ; 28 cm

Podrejeni nasl. na ov.: Učbenik za likovno snovanje za 7. razred devetletne osnovne šole
ISBN 961-6525-03-4
a) art education - textbook b) primary education c) likovna vzgoja - učbenik d) osnovnošolski pouk

7(075.2)
II 7 TACOL, T. Likovno I 7.r.
COBISS.SI-ID 213975296

81.
TACOL, Tonka
        Likovno snovanje II. Učbenik za izbirni predmet likovno snovanje II za 8. razred devetletne osnovne šole / Tonka Tacol, Črtomir Frelih, Jožef Muhovič ; [fotografije umetniških del Narodna galerija ... et al.]. - 2. natis. - Ljubljana : Debora, 2004 (Ljubljana : Schwarz). - 39 str. : ilustr. ; 28 cm

Podrejeni nasl. na ov.: Učbenik za likovno snovanje za 8. razred devetletne osnovne šole
ISBN 961-6525-04-2
a) art education - textbook b) primary education c) likovna vzgoja - učbenik d) osnovnošolski pouk

7(075.2)
II 7 TACOL, T. Likovno II 8.r.
COBISS.SI-ID 213975552


7.01 UMETNOST. TEORIJA UMETNOSTI.


82.
SOSIČ, Sarival
        Vizualni nagovori : postavitve likovnih razstav 20. stoletja v Sloveniji / Sarival Sosič ; [uvodna teksta Aleksander Bassin, Stane Bernik ; angleški prevod Nina Levick]. - Ljubljana : Mestna galerija, 2006. - 279 str. : ilustr. ; 25 cm

500 izv. - Bibliografija: str. 263-274. - Izbrane razstave na slikovnih prilogah: str. 255-262. - Kazalo. - Sklep ; Conclusion
ISBN 961-6587-01-3
a) exhibition - Slovenia - 20th cent. b) fine arts c) razstava - Slovenija - 20. stol. d) likovna umetnost e) razstavljanje f) postavitve

7
7 SOSIČ, S. Vizualni
COBISS.SI-ID 224471808

83.
        [ŠTUDIJSKO gradivo za predmet Osnove oblikotvornosti] / [zbral Sergej Kapus]. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2006. - 1 skripta [loč. pag.] : ilustr. ; 30 cm

Za interno uporabo
a) fine arts b) likovna umetnost

7
Č II 7 ŠTUDIJSKO gradivo
COBISS.SI-ID 6532681

84.
        [ŠTUDIJSKO gradivo za predmet Osnove oblikotvornosti] / [zbral Sergej Kapus]. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2006. - 1 skripta [loč. pag.] : ilustr. ; 21 x 30 cm

Za interno uporabo. - Bibliografija na koncu prispevkov
a) fine arts b) likovna umetnost

7
Č 7 ŠTUDIJSKO gradivo
COBISS.SI-ID 6532425


73/76 KIPARSTVO. SLIKARSTVO. GRAFIKA


85.
MEDVED, Andrej
        Rojstvo modernizma : prelomnica v slikarstvu 1975-1980 : Tomo Podgornik & Emerik Bernard / [spremni teksti] Andrej Medved, Ješa Denegri, Sergej Kapus ; prevodi Suzana Koncut ... [et al.] ; fotografije Moderna in Narodna galerija]. - Piran : Obalne galerije, 2005. - 142 str. : ilustr. ; 19 cm. - (Edicija Artes)

400 izv.
ISBN 961-6394-15-0
a) painting - 1975 - 1980 - Slovenia b) slikarstvo - Slovenija - 1975 - 1980

75.036(497.4)
75 MEDVED, A. Rojstvo
COBISS.SI-ID 222791424

86.
MODERNA galerija (Ljubljana)
        Izbrana dela slovenskih avtorjev iz zbirk Moderne galerije : 1950-2000 : stalna postavitev = Selected works of Slovene-artists from the Museum of Modern Art collections : 1950-2000 : permanent display / [urednica vodnika, katalog razstavljenih del Helena Pogačnik Grobelšek ; predgovor Zdenka Badovinac ; besedila Igor Zabel ... [et al.] ; prevodi Amidas ; fotografije fotoarhiv Moderne galerije ... et al.]. - Ljubljana : Moderna galerija, 2002 (Kranj : Gorenjski tisk). - 239 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Zbirke Moderne galerije)

Večinoma vzpor. slov. besedilo in angl. prevod. - 1.000 izv. - Bibliografija pri nekaterih prispevkih. - Pri prispevku, ki je samo v slov., povzetek v slov. in angl.
ISBN 961-206-032-0
a) Stupica, Gabrijel (1913-1990) b) Putrih, Karel (1910-1959) c) Tršar, Drago (1927-) d) Savinšek, Jakob (1922-1961) e) Smerdu, Frančišek (1908-1964) f) Pregelj, Marij (1913-1967) g) Šuštaršič, Marko (1927-1976) h) Kalin, Zdenko (1911-1990) i) Planinc, Štefan (1925-) j) Mihelič, France (1907-1998) k) Kos, Gojmir Anton (1896-1970) l) Kregar, Stane (1905-1973) m) Jemec, Andrej (1934-) n) Meško, Kiar (1936-) o) Boljka, Janez (1931-) p) Spacal, Lojze (1907-2000) q) Kotnik, Rudolf (1931-1996) r) Tihec, Slavko (1928-1993) s) Bernik, Janez (1933-) t) Rotar, France (1933-2001) u) Krašovec, Matka (1941-) v) Logar, Lojze (1944-) w) Jeraj, Zmago (1937-) x) Lapajne, Tone (1933-) y) Hrvacki, Drago (1936-) z) Tršar, Dušan (1937-) {) Čadež, Dragica (1940-) |) Dragan, Nuša (1943-) }) Dragan, Srečo (1944-) ~) Pogačnik, Marko (1944-) ) Počivavšek, Matjaž (1955-) !) Kapus, Sergej (1950-) ¤) Gnamuš, Gustav (1941-) c) Červek, Sandi (1960-) °) Valentinčič, Savo (1950-) Â) Šušnik, Tugo (1948-) Ă) Bernard, Emerik (1937-) A) Begić, Mirsad (1953-) Á) Huzjan, Zdenko (1948-) A) Gvardjančič, Herman (1943-) Ä) Slak, Jože (1951-) A) Sambolec, Duba (1949-) A) Marušič, Živko (1945-) ˇ) Vrezec, Žarko (1950-) Č) Vodopivec, Lujo (1951-) Ć) Bratuša, Mirko (1963-) Ç) Kovačič, Marko (1956-) Đ) Gorenec, Bojan (1956-) Ď) Kalaš, Bogoslav (1942-) D) Barši, Jože (1955-) E) Pogačar, Tadej (1960-) Ě) Gregorič, Tomaž (1969-) E) Stančič, Zora (1956-) É) Peljhan, Marko (1969-) Ë) Kariž, Žiga (1973-) Ę) Šušteršič, Apolonija (1965-) G) Potrč, Majetica (1953-) G) Ćosić, Vuk (1966-) Î) Brdar, Jakov (1949-) I) Debenjak, Riko (1908-1987) I) Dolinar, Lojze (1893-1970) Í) Gorše, France (1897-1986) I) Jakac, Božidar (1899-1989) K) Jakopič, Rihard (1869-1943) Ĺ) Kološa, Jože (1920-1998) Ł) Kralj, France (1895-1960) Ň) Kralj, Tone (1900-1975) Ń) Lakovič, Vladimir (1921-1997) N) Maleš, Miha (1903-1987) Ô) Marenčič, Janez (1914-) O) Pilon, Veno (1896-1970) Ó) Stojko, Tone (1947-) O) Šušnik, Tugo (1948-) Ö) Tisnikar, Jože (1928-1998) Ő) Tratnik, Fran (1881-1957) O) V.V.S.D. - umetniška skupina O) OHO - umetniška skupina Ř) IRWIN - umetniška skupina Š) NSK - umetniška skupina ¦) Moderna galerija (Ljubljana) - Umetnostne zbirke Ş) fine arts - 20th cent. - Slovenia «) likovna umetnost - 20. stol. - Slovenija Ţ) umetnostne galerije U) umetnostne zbirke U) vodniki

73/76
II 7 MODERNA galerija Izbrana
COBISS.SI-ID 120465152

87.
        PODOBA in snov : Moderna galerija Ljubljana, 14. 2. - 31. 3. 1991 / [uvodni tekst Sergej Kapus ; prevod Marjan Golobič ; fotografije Lado Mlekuž ... et al.]. - Ljubljana : Moderna galerija, 1991 ([Ljubljana] : Tiskarna Ljubljana). - 58 str. : barvne ilustr. ; 29 cm

800 izv. - Summary: Image and substance
a) painting - catalogue b) slikarstvo - katalog c) slovensko slikarstvo d) 20.st. e) razstavni katalogi f) skupinske razstave

75
II 7 PODOBA in snov
COBISS.SI-ID 23781120

88.
TRIENALE sodobne slovenske umetnosti (3 ; 2000 ; Ljubljana)
        Vulgata / 3. trienale sodobne slovenske umetnosti [tudi] U3, Moderna galerija Ljubljana, 14. december 2000 - 18. februar 2001 = 3rd Triennale of Contemporary Slovene Art [also] U3, Museum of Modern Art, 14 December 2000 - 18 February 2001 ; [urednik kataloga, catalogue editor Igor Španjol ; besedila, texts Zdenka Badovinac ... [et al.] ; prevodi, translations Elfriede Cagala, Suzana Stančič, Špela Virant ; biografski in bibliografski podatki, biographies and bibliographies Jana Intihar Ferjan ; fotografije, photographs Claus Bach ... et al.]. - Ljubljana : Moderna galerija = Museum of Modern Art, 2000 (Ljubljana : Studio Print). - 111 str. : ilustr. ; 17 x 24 cm

Vzpor. slov. besedilo in angl. prevod. - 1.000 izv.
ISBN 961-206-028-2
a) fine arts - 20th cent. - Slovenia - catalogue b) likovna umetnost - 20. stol. - Slovenija - katalog c) slovenska umetnost d) skupinske razstave

73/77(497.4)
7 TRIENALE Vulgata
COBISS.SI-ID 110255616

89.
TRIENALE sodobne slovenske umetnosti (4 ; 2003 ; Ljubljana)
        Tukaj in tam = Here and there / [U3 - 4. trienale sodobne slovenske umetnosti, Moderna galerija Ljubljana, 18. december 2003-31. marec 2004 = 4th Triennial of Contemporary Slovene Art, Museum of Modern Art, 18 December 2003-31 March 2004 ; [urednica kataloga Tamara M. Soban ; prevodi Rawley Grau, Suzana Koncut Verdellis, Tamara M. Soban]. - Ljubljana : Moderna galerija = Museum of Modern Art, 2003 (Postojna : Čukgraf). - 62 str. : ilustr. ; 21 cm

Slov. besedilo in angl. prevod. - 1.500 izv.
ISBN 961-206-039-8
a) art - 20th cent. - Slovenia b) umetnost - Slovenija - 20. stol.

73/77(497.4)(082)
73/74 TRIENALE Tukaj in tam
COBISS.SI-ID 127624192


78 GLASBA.


90.
ROTAR Pance, Branka
        Motivacija - ključ h glasbi / Branka Rotar Pance. - Nova Gorica : Educa, Melior, 2006 ([Brezovica pri Ljubljani] : Mond grafika). - 118 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. 107-113. - Kazalo
ISBN 961-6039-74-1
a) music education b) motivation - achievement motivation - motivation for studies c) glasbena vzgoja d) motivacija - motivacija za učenje - motivacija za uspešnost

78:159.9
78 ROTAR PANCE, B. Motivacija
COBISS.SI-ID 224286208

91.
VOGLAR, Mira
        Balalajci [Zvočni posnetek] : pesmi o živalih in glasbena pravljica / [avtorica glasbe, pesmi in aranžmajev] Mira Voglar ; [pojejo učenci Glasbene šole Logatec ; pod mentorstvom Lidije Janjić ; besedilo glasbene pravljice pripovedujejo člani dramske skupine Sezuti čeveljček, Osnovne šole 8 talcev, Logatec ; pod mentorstvom Simone Nagode in Simone Kavčič]. - Kranj : Panika Records, p 2005. - 1 CD (70 min, 57 sek) : [stereo] ; 12 cm

Besedila. - Sodelujeta: Klemen Golner in Primož Malavašič, klavir. - Vsebina: Teta Miška ; Mucina pesem ; Tri miši na dežju ; Nadaljevanka ; Gos in goske ; Pesem o lisici ; Ježek in medved ; Kaj delajo živali pozimi ; Živali jeseni ; Kaj vse žabica zna ; Polžek ; Kaj zna rak ; Krampata, campata ; Pesmica o čričku ; Potovanje v deželo Balalaj ; Potovanje v deželo, ki je še nihče ni videl (glasbena pravljica). - Za otroke od dveh let naprej
4304 SAZAS
a) music b) glasba c) otroške pesmi d) glasbene pravljice

78(086.76)
cdr 78 VOGLAR, M. Balalajci cdr 79 VOGLAR, M. Balalajci
COBISS.SI-ID 4940318

92.
VRBANČIČ, Ivan
        Glasba 7, 8, 9 : priročnik za učitelje v sedmem, osmem in devetem razredu osnovne šole / [avtorji Ivan Vrbančič, Mira Prel, Jelka Veit]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2006 (Ljubljana : Tiskarna Januš). - 1 mapa (loč. pag.) : ilustr., note ; 32 cm

Avtorji navedeni v kolofonu
- - Glasba 7, 8, 9 [Zvočni posnetek] : rešitve nalog v delovnih zvezkih Glasba 7, Glasba 8, Glasba 9 / Mira Prel, Jelka Veit, Ivan Vrbančič. - 1 CD ; 12 cm
ISBN 86-11-17327-9
a) music education - teachers' guide b) glasbena vzgoja - priročnik za učitelje

78:371.3
Č II 78 VRBANČIČ, I. Glasba 7, 8, 9
COBISS.SI-ID 224297728


79 ZABAVA. IGRE. ŠPORT


93.
BENJAMIN, Adam, 1958-
        Making an entrance : theory and practice for disabled and non-disabled dancers / Adam Benjamin. - London ; New York : Routledge, cop. 2002. - XXII, 255 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. 246-247. - Kazalo
ISBN 0-415-25143-5 (hbk) ISBN 0-415-25144-3 (pbk)
a) dance b) handicapped c) ples d) prizadeti

793
793 BENJAMIN, A. Making
COBISS.SI-ID 6537545


796 ŠPORT. ŠPORTNE IGRE


94.
        COACHING athletes with disabilities : Australia : an Australian resource. - Reprinted. - [S.l.] : Australian Sports Commission, 2005, cop. 1995. - V, 160 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 152
ISBN 1-74013-087-1
a) handicapped b) competitive sport c) prizadeti d) tekmovalni šport e) športno treniranje

796
II 796 COACHING athletes
COBISS.SI-ID 6527049

95.
ŠAJBER, Dorica
        Plavanje od rojstva do šole / [besedilo Dorica Šajber ; fotografije Igor Osojnik ... [et al.] ; uredila Jana Babšek]. - Radovljica : Didakta, 2006. - 101 str. : barvne ilustr. ; 21 cm

Avtorji navedeni v kolofonu. - Bibliografija: str. 100-101
ISBN 961-6530-69-0
a) swimming b) pre-school child c) plavanje d) predšolski otrok e) pripomočki f) vadba

797(035)
797 ŠAJBER, D. Plavanje
COBISS.SI-ID 224984576


811.163.6 SLOVENSKO JEZIKOSLOVJE.


96.
KRANJC, Simona, 1968-
        Moja slovenščina 5 [Zvočni posnetek] / Simona Kranjc, Tatjana Kokal. - Trzin : Izolit, 2003 ([S. l.] : Izolit). - 1 CD (61 min, 55 sek) ; 12 cm

Berejo Sašo Hribar, Maja Šumej, Aleksander Golja, Renato Horvat, Natalija Sinkovič, Maja Zupančič in otroci OŠ Maksa Pečarja iz Črnuč. - Vsebina: Tekmovanje v ročnih spretnostih ; Barbara, Špela in Maks ; Opis osebe ; Opis prostora ; Priprave na govorni nastop ; Špeline priprave na govorni nastop ; Učenci z drugih šol se predstavijo ; Govorni nastop Marka Flisarja iz Beltincev ; Govorni nastop Damjana iz Kranjske gore ; Rezultati govornih nastopov ; Tabor v Tamarju ; Pogovor ; V učiteljski pisarni ; Pogovor v družini 1 ; Pogovor v družini 2 ; Pogovor v družini 3 ; Pogovor v družini 4 ; Na Vršič ; Naravoslovni dan v Prekmurju ; Opis živali ; Telefonski pogovor ; Uradni in državni jezik ; Tekmovanje razrednih časopisov ; Kako slepi vidijo ; Uradno pismo ; Obisk v Ljubljani ; Srečanje na postaji ; Živalski vrt ; Pogovor pri Maksu doma ; Ljubljanski zmaj ; Raziskovalni tabor ; Večpomenke in enopomenke ; Ko bom velik ; Aleksandrinke ; Šavrinke
a) Slovenian language - CD b) slovenščina - CD c) devetletka

811.163.6(075.2)
cd 811.163.6 KRANJC, S Moja 5
COBISS.SI-ID 12964104


82-93 MLADINSKA KNJIŽEVNOST.


97.
FRANZ, Marie-Luise von, 1915-
        The interpretation of fairy tales / Marie-Louise von Franz. - Rev. ed. - Boston ; London : Shambhala, 1996, cop. 1970. - XI, 208 str. : ilustr. ; 22 cm

Bibliografija: str. 199-201. - Kazalo. - Vsebina: Theories of fairy tales ; Fairy tales, myths, and other archetypal stories ; A method of psychological interpretation ; A tale interpreted: "The three feathers" ; "The three feathers" continued ; "The three feathers" completed ; Shadow, anima, and animus in fairy tales
ISBN 0-87773-526-3
a) fairy tale b) psychoanalysis c) pravljica d) psihoanaliza

82-93
COBISS.SI-ID 6548041


821.111 ANGLEŠKA KNJIŽEVNOST.


98.
DAHL, Roald, 1916-1990
        Boy : tales of childhood / Roald Dahl. - Harmondsworth [etc.] : Penguin Books, 1986, cop. 1984. - 176 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Penguin books)

ISBN 0-14-008917-9

821.111
821.111 DAHL, R. Boy
COBISS.SI-ID 34108

99.
DAHL, Roald, 1916-1990
        Ten short stories / Roald Dahl ; edited by Ronald Carter. - Penguin Student Ed. - London [etc.] : Penguin, 2000. - XIII, 190 str. ; 20 cm. - (Penguin student editions)

Language notes and activities: str. 135-174. - Further activities and study questions: str. 175-179. - Text summaries: str. 180
Vsebina:
The umbrella man
Dip in the pool
the butler
The hitchhiker
Mr. Botibol
My lady love, my dove
The way up to heaven
Parson's pleasure
The sound machine
The wish
ISBN 0-14-081779-4

821.111-32
821.111 DAHL, R. Ten short stories
COBISS.SI-ID 8458290

100.
        PINOCCHIO [Zvočni posnetek] / read by Derek Griffiths. - London : Ladybird, 1995. - 1 zvočna kaseta (20 min.). - (The favourite tales collection)

a) Ostržek

821.111(086.74)
zk 821.111 PINOCCHIO
COBISS.SI-ID 6525769

101.
ROWLING, J. K.
        Harry Potter. Polkrvni princ / J. K. Rowling ; [prevedel Branko Gradišnik]. - Ljubljana : Epta, cop. 2006. - 535 str. ; 21 cm

Prevod dela: Harry Potter and the half-blood prince. - Pojasnjevalnik ; Gesla / Branko Gradišnik: str. 512-535. - Lastna imena iz predhodnih knjig prevedel Jakob J. Kenda
ISBN 961-6375-53-9

821.111-93-34
821.111 ROWLING, J. Polkrvni princ
COBISS.SI-ID 224459264

102.
        The THREE little pigs [Zvočni posnetek] / read by Derek Griffiths. - London : Ladybird, 1994. - 1 zvočna kaseta (25 min.). - (The favourite tales collection)

a) Trije prašički

821.111(086.74)
zk 821.111 THREE little pigs
COBISS.SI-ID 6522953

103.
        THUMBELINA [Zvočni posnetek] / read by Floella Benjamin. - London : Ladybird, 1994. - 1 zvočna kaseta (20 min.). - (The favourite tales collection)

a) Paličica

821.111(086.74)
zk 821.111 THUMBELINA
COBISS.SI-ID 6525513


821.133.1 FRANCOSKA KNJIŽEVNOST.


104.
BEIGBEDER, Frédéric
        Ljubezen traja tri leta / Frédéric Beigbeder ; [prevedel Marko Trobevšek ; spremno besedo napisal Kozma Ahačič]. - Ljubljana : Modrijan, 2006. - 122 str. ; 20 cm

Prevod dela: L'amour dure trois ans
ISBN 961-241-080-1

821.133.1-31
821.133.1 BEIGBEDER, F. Ljubezen
COBISS.SI-ID 224351744


821.163.6 SLOVENSKA KNJIŽEVNOST.


105.
        BIBA leze : izbor pesmi za najmlajše / [urednica Tadeja Rode ; ilustriral Jure Kralj ; spremna beseda Tanja Fajfar]. - V Ljubljani : Karantanija, 2005 ([Ljubljana] : Karantanija). - 77 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Metuljčki / Karantanija)

ISBN 961-226-726-X

821.163.6-93-32
821.163.6 BIBA leze
COBISS.SI-ID 222434560

106.
GREGORIČ Gorenc, Barbara
        Tri pike --- / Barbara Gregorič Gorenc ; [oprema Andreja Gregorič]. - Ljubljana : Viharnik, 2005 (Ljubljana : Littera picta). - 45 str. : ilustr. ; 18 cm

500 izv. - Zbirka pesmi Tri pike --- / Milena Mileva Blažić: str. 44. - O likovni podobi knjige / Marjanca Jemec Božič: str. 45
ISBN 961-6057-53-7

821.163.6-93-1
821.163.6 GREGORIČ, B. Tri pike ---
COBISS.SI-ID 223073792

107.
KOŠUTA, Miroslav
        Križada : izbrane pesmi za otroke / Miroslav Košuta ; ilustriral Marjan Manček ; [izbral in spremno besedo napisal Niko Grafenauer]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2006 ([Maribor] : Ma-tisk). - 126 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Zbirka Sončnica)

500 izv. - Kraški pomol v slovenskem pesništvu za otroke / Niko Grafenauer: str. 102-125. - Bibliografija pesniških del Miroslava Košute za otroke: str. 126
ISBN 86-11-17364-3

821.163.6-93-1
821.163.6 KOŠUTA, M. Križada
COBISS.SI-ID 223932416

108.
KOZAK, Primož
        Zbrano delo / Primož Kozak ; [uredil in opombe napisal Dušan Voglar]. - Maribor : Litera, 2005- (Maribor : Dravska tiskarna). - Zv. <1> ; 21 cm. - (Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev ; knj. 216)

Dosedanja vsebina :
Knj. 1 : Pesmi ; Pripovedni spisi ; Dodatek ; Osnutki . - 2005. - 966 str., z avtor. sl.
ISBN 961-6422-77-4 (knj. 1)

821.163.6-821
821.163.6 KOZAK, P. Zbrano delo
COBISS.SI-ID 55412993

109.
KVEDER, Zofka
        Zbrano delo / Zofka Kveder ; [uredila in opombe napisala Katja Mihurko Poniž]. - Maribor : Litera, 2005- ([Maribor] : Dravska tiskarna). - Zv. <1> ; 21 cm. - (Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev ; knj. 213)

Knj. 1 : Misterij žene ; Odsevi ; Iz naših krajev ; Iskre. - 2005. - 560 str.
ISBN 961-6422-74-X (knj. 1)

821.163.6-821
821.163.6 KVEDER, Z. Zbrano delo
COBISS.SI-ID 54781185

110.
VIDMAR, Janja, 1962-
        Bučko Superga / Janja Vidmar ; [ilustrirala Katra Štrukelj ; spremna beseda Ljubica Karim Rodošek]. - V Ljubljani : Karantanija, 2006 ([Ljubljana] : Schwarz). - 95 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Krtek : sodobni avtorji za sodobne otroke)

Spremna beseda / Ljubica Karim Rodošek: str. 94-95
ISBN 961-226-759-6

821.163.6-93-32
821.163.6 VIDMAR, J. Bučko Superga
COBISS.SI-ID 224369152

111.
        ZVERINICE iz Rezije / dramatizacija Blaž Lukan po priredbi Milka Matičetova ; ilustracije [in spremno besedilo] Breda Varl ; glasba Boris Roškar. - Maribor : Aristej, 2005. - 44 str. : ilustr., note ; 21 cm. - (Zbirka Lutkovni oder ; knj. 6)

500 izv.
ISBN 961-220-052-1
a) lutkovne igrice

821.163.6-93
821.163.6 ZVERINICE iz Rezije
COBISS.SI-ID 55812609

112.
ŽILEVSKI, Dimitrij
        Otok brez milosti / Dimitrij Žilevski ; [risbe Stane Jarm, Andrej Levstik]. - 1. ponatis. - Maribor : Rotis, 2005 (Ljubljana : Formatisk). - 257 str. : ilustr. ; 24 cm

ISBN 961-6127-34-9
a) komunizem b) politično nasilje c) informbiro d) politični zaporniki e) Jugoslavija

821.163.6-94
821.163.6 ŽILEVSKI, D. Otok
COBISS.SI-ID 54783745


821.163.6(043.2) SLOVENSKA KNJIŽEVNOST.


113.
PEČARIČ, Alenka, 1959-
        Vrednote v mladinski književnosti v prvi polovici 19. stoletja : diplomsko delo / Alenka Pečarič. - Ljubljana : [A. Pečarič], 2006. - 96 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 96-96. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) children's and youth literature b) value c) teaching d) mladinska književnost e) vrednota f) pouk

821.163.6.09-93
Č II 821.163.6(043.2) PEČARIČ, A. Vrednote
COBISS.SI-ID 6527561


929 BIOGRAFSKE IN SORODNE ŠTUDIJE


114.
PROSEN, Marijan
        Jurij Vega in astronomija : Keplerjeva enačba, središčna enačba, določitev mas sonca in planetov osončja : [delo Jurija Vege na področju astronomije] / Marijan Prosen ; [prevod iz nemščine (gotice) Stana Prosen, prevod povzetka v angleščino in nemščino Maja Prosen]. - Ljubljana : Jutro, 2005. - 47 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Svet naravoslovja)

Drugi podnasl. naveden na ov. - Vsaj že pet tisoč let / Edvard Kobal: str. 7. - O avtorju: str. 47. - Bibliografija: str. 46. - Povzetek ; Summary ; Zusammenfassung ; Rezjume
ISBN 961-6433-46-6
a) Vega, Jurij (1754-1802) b) astronomy c) astronomija d) Keplerjevi zakoni e) Keplerjeva enačba f) središčna enačba g) polarna enačba elipse h) Newtonov gravitacijski zakon

929 Vega J.
929 PROSEN, M. Jurij Vega
COBISS.SI-ID 218788864


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO