Home
Products
Contact
Download
News
Dissemination
CZ: Počítačem podporovaná laboratoř pro vyučování přírodovědných a technických předmětů


Finální produkty

Laboratorní vybavení

   

ComLab-USB, rozšířený měřicí a řídící systém

CMC-S3, základní měřicí a řídící systém

e-Biol měřicí a řídící systém

H-můstek, digitální řídicí obvod pro řízení stejnosměrného proudu, krokové motory, atd.

Electra, souprava pro experimenty v elektřině


Software

   

eProLab, podporující systém získávání dat CMC-S3

eProSim, sada simulací pro přírodovědné a technické vzdělávání


Kurzy

   

Úvod do počítačem podporovaného měření a řízení

Přehled počítačem podporovaných experimentů a počítačem řízených modelů

Doškolovací kurz učitelů fyziky ve využívání počítačem podporované laboratoře

Počítačem podporovaná laboratoř pro vybraná přírodovědná a technická témata

   

Podrobný popis konečných produktů v anglickém jazyce

 Kurzy nabízené v českém jazyce