Home
Products
Contact
Download
News
Dissemination
 


      Languages:      BG      CZ     EN     ES     LT     PT     SI     SK

    Kompiuterizuota laboratorija gamtos mokslų ir technologijų mokymui

 

       

Kompiuterizuota laboratorija gamtos mokslų ir technologijų mokymui "ComLab-SciTech"

N° SI 143008

 

Raktažodžiai

Kompiuterizuota laboratorija, gamtos mokslų mokymas, s¹sajos, duomenų rinkimas, duomenų registravimas, kompiuterių valdomų įtaisų modeliai, multimedija, kompiuterinis modeliavimas, interaktyvusis internetinis mokymas.


Santrauka

Gamtos mokslų mokymas tampa vis svarbesne profesinio rengimo dalimi daugelyje šakų, pavyzdžiui, maisto pramonėje, žemės ūkyje, technologijose ir kt.… Informacinė ir komunikacinė technologijos (IKT) pasirodė esanti galingas įrankis dėstant gamtos mokslus. Mokymo klasėse ir auditorijose IKT naudojamos dvejopai:

Multimedijos galimybės leidžia sukurti „virtuali¹sias mokyklų laboratorijas". Kompiuteriai naudojami imituoti įvairius gamtos reiškinius ir sudėtingus, brangius ir/ar tiesiog neprieinamus prietaisus. Daugialypź medžiag¹ galima jungti su interaktyviais html dokumentais internetiniame mokyme.

Kompiuterizuota laboratorija (KL) yra „tikroji laboratorija". Praktinių eksperimentų ir laboratorinių darbų svarba IKT laikais nesumažėjo. KL yra idealus būdas susieti tikr¹sias ir virtuali¹sias laboratorijas. KL matavimo įranga (patys įvairiausi jutikliai) suderinama su realaus laiko duomenų rinkimo ir valdymo sistemomis. Kompiuteriai naudojami matuojant, stebinti ir/ar valdant fizinius parametrus - temperatūr¹, elektrinź įtamp¹, slėgius ir pan.

Siekiant didesnio mokymo veiksmingumo reikia integruoti įvairius IKT įrankius ir galimybes, o mokymo metodai turi atitikti specifinius mokymo tikslus.

Dabar tikrosios ir virtualiosios laboratorijos nėra tinkamai susietos. Tikrosios laboratorijos paprastai naudoja skirting¹ įrang¹, todėl skirtingoms organizacijoms būna sunku bendradarbiauti. Ši kliūtis įveikiama, kai partneriai keičiasi sav¹ja patirtimi. Pavyzdiniai gamtos mokslų ir technologijų kursai, integruojantys IKT metodus, turėtų pagerinti profesinio rengimo kokybź ir skatinti jame naujoves. KL naudojimo įvairiose srityse patirtis nulėmė kai kurias bendras technines produktų ir įrangos kūrimo prielaidas, kurios lengvina bendradarbiavim¹.

Vartotojų grupės

Projektas skirtas šioms vartotojų grupėms:

  • rengiami gamtos ir tiksliųjų mokslų bei technologijų mokytojai ir dėstytojai,

  • įvairios priklausomybės mokyklos, kurių programose yra gamtos ir tikslieji mokslai,

  • mokyklos, orientuotos į technologijų mokym¹ (elektros inžinerija, mechaninė inžinerija, mechatronika ir kt.),

  • (jauni) žmonės, norintys savarankiškai mokytis gamtos ir tiksliųjų mokslų bei technologijų naudojant kompiuterines technologijas, ir siekiantys įgyti daugiau praktinės patirties (paliesti ir pamatyti).

Projekte sukurti kursai bus pavyzdžiai, taikytini visuose sektoriuose, kur tikrosiose laboratorijose gaunama praktinė patirtis yra derinama su virtuali¹ja tikrove.

Galutiniai produktai

Pagrindiniai galutiniai produktai bus kompiuterizuota laboratorinė įranga ir kursai gamtos mokslų bei technologijų mokymui. Kursai bus realizuoti kaip html dokumentai, integruojantys kompiuterizuot¹ laboratorij¹, modeliavim¹, animacij¹, video intarpus ir interaktyvius vadovus. Medžiaga bus pateikta kompaktinėse plokštelėse su spausdintomis santraukomis, dalis medžiagos bus pateikta internete. Kur įmanoma, kursų medžiaga bus universali, tinkama ne tik tai aparatūrinei įrangai, kuri¹ dabar naudoja projekto partneriai.

Žiūrėkite detalų galutinių produktų aprašym¹ (anglų kalba).