DIDAKTIKA ŠPORTA - OTROCI S POSEBNIMI POTREBAMI - MOTNJE V DUŠEVNEM RAZVOJU

 

 

ČLANKI

  • Milan Kranjc - Otroci s posebnimi potrebami na osnovni šoli s prilogojenim programom so gibalno uspešni (pdf datoteka)
  • Tjaša Filipčič, Janko Strel, Aleš Rogelj - Antropometrične značilnosti in motorične sposobnosti učencev in učenk z lažjo motnjo v duševnem razvoju (pdf datoteka)
  • Tjaša Filipčič - Učenje plavanja pri osebah z motnjami v duševnem razvoju (pdf datoteka)

  • Tjaša Filipčič, Martina Ferlan - Motorične sposobnosti deklice z downovim sindromom (pdf datoteka)
  • Tjasa Filipčič, John van der Kamp, Geert Savelsbergh - A kinematic analysis of catching among children with down syndrome (pdf datoteka)
  • Filipčič Tjaša, Aleš Šolar - Vadba na trim stezah kot primeren športno rekreativen program za osebe z Downovim sindromom (pdf datoteka)
  • Tjaša Filipčič - Učenje plavanja pri otrocih z downovim sindromom (pdf datoteka)
  • Robert Kaštrun - Gibalni program za otroke z downovim sindromom (pdf datoteka)