Center za nadaljnje izobraževanje in usposabljanje (CNIU)

 

E naslov: permanentno@pef.uni-lj.si

Uradne ure: po telefonu

   7.30 - 9.00: pon, sre.

   12.30 - 15.30: tor., čet.

   12.30 - 15.00: pet.Soba 041

Telefon: 01 5892-229, 01 5892-348

Fax: 01 5347-997, 01 5892-233

 

 

Kontaktni osebi:

     Samostojna strokovna delavka: Vesna Mitrović, univ. dipl. org.

     Samostojna strokovna delavka: Tanja Kodra, univ. dipl. polit.

 

 

Ustanovitev

Oddelek za stalno strokovno spopolnjevanje  je bil uradno ustanovljen ob sprejemanju Pravil o organizaciji in delovanju Pedagoške fakultete 8. marca 2001.

Že od leta 1991 je delovala pisarna v okviru  Referata za študentske zadeve  in opravljala delo s področja nadaljnjega usposabljanja in izobraževanja, pozneje je bil ustanovljen poseben oddelek za stalno strokovno spopolnjevanje.

Kasneje, v letu 2005 smo na Pedagoški fakulteti v Ljubljani ustanovili Center za nadaljnje izobraževanje in usposabljanje.

 

Programi, ki jih izvajamo:

V okviru Centra za nadaljnje izobraževanje in usposabljanje po Pravilniku o nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju (Uradni list RS 64/2004)  izvajamo:

 • PROGRAME ZA IZPOPOLNJEVANJE IZOBRAZBE (IZP)
  To so študijski programi, ki nadgrajujejo, poglabljajo in razširjajo znanja  iz programov za pridobitev izobrazbe in dajejo novo kvalifikacijo.
  Strokovni delavec, ki opravi tak program, ima ustrezno izobrazbo za poučevanje določenega predmeta oz. za opravljanje določenega vzgojno-izobraževalnega dela. 

 • PROGRAME PROFESIONALNEGA USPOSABLJANJA
  To so programi, ki omogočajo kontinuiran profesionalni razvoj strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju, usposabljanje za izvajanje novih javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja in doseganje ciljev novih učnih načrtov oziroma katalogov znanja in izpitnih katalogov, nenehno posodabljanje disciplinarnega, strokovnega in profesionalnega znanja, seznanjanje z učinkovitimi vzgojno-izobraževalnimi praksami in uspešnimi pristopi za profesionalno obvladovanje vzgojno-izobraževalnega procesa ter povečanje njegove učinkovitosti.

  • Predpisani programi (PRP)
   To so progami usposabljanja strokovnih delavcev za izvajanje javno veljavnih programov, za doseganje ciljev novih učnih načrtov oz. katalogov znanja v novih izobraževalnih programih. Predpisane programe v celoti financira Ministrstvo za šolstvo in šport. Predpisani programi so 8- do 24-urni.

  • Posodobitveni programi (PSD)
   To so programi, ki omogočajo strokovnim delavcem nenehno posodabljanje disciplinarnega in strokovnega znanja za predmete, ki jih poučujejo oziroma za posodabljanje drugega strokovnega dela, ki ga opravljajo ter za izvajanje sistemskih in kurikularnih novosti. Posodobitveni programi so 8- do 24-urni.