09.00-12.20 Plenarno zasedanje (pred. 212)
Vodi: Jože Rugelj, prodekan PeF UL

09.00 - 09.10 Otvoritev posvetovanja
Cveta Razdevšek Pučko, dekanja PeF UL

09.10 - 09.20 Pavel Zgaga, Univerza v Ljubljani, Pedagoška Fakulteta
Uvod: aktualna vprašanja posodabljanja pedagoških študijskih programov

09.20 - 09.50 Hannele Niemi, Prorektorica Univerze v Helsinkih, Finska
Finska strategija izobraževanja učiteljev na drugi stopnji

09.50 - 10.20 Otmar Gassner, Pedagoška akademija Feldkirch, Avstrija, predstavnik ENTEP
ENTEP in izobraževanje učiteljev v evropski perspektivi

10.20 - 10.40 Razprava

10.40 - 11.00 Odmor

11.00 - 11.30 Per-Olof Erixon, Inger Erikson Arreman, Univerza Umea, Švedska
Predstavitev nacionalne doktorske šole na področju izobraževanja učiteljev

11.30 - 12.00 Robert Waagenar,Univerza Groningen, Nizozemska, vodja projekta Tuning
Projekt Tuning in doktorski študij

12.00 - 12.20 Razprava

12.20 - 13.20 Kosilo

13.20 - 15.20 Delovne skupine

Delovna skupina 1 (soba 026)
Renewal of teaching, learning and research at universities in Europe

(v angleškem jeziku)

Vodi: Pavel Zgaga

Panel:
Robert Waagenar / Inger Erikson Arreman / Per-Olof Erikson / Hannele Niemi / Otmar Gassner

- Razprava

Delovna skupina 2 (soba 012)
Prenova magistrskega študija na področju izobraževanja učiteljev
(v slovenskem jeziku)

Vodi: Cveta Razdevšek Pučko

Panel:
Predstavniki (slovenskih) fakultet, ki izobražujejo učitelje

- Razprava

Delovna skupina 3 (soba 112)
O prenovi dodiplomskega študija s partnerji fakultete

(v slovenskem jeziku)

Vodi: Tatjana Devjak

Panel:
Jože Rugelj, predstavniki šol, študenti

- Razprava

 

15.20 - 15.30 Odmor

15.30 - 16.30 Sklepno plenarno zasedanje (pred. 212)
Vodi: Jože Rugelj, prodekan PeF UL

15.30-15.50 Poročila iz delovnih skupin

Bojan Dekleva, delovna skupina 1

Simona Tancig, delovna skupina 2

Mojca Juriševič, delovna skupina 3

15.50-16.30 Splošna razprava in sklepi; zaključek posvetovanja

 

<natisni program v pdf datoteki>