Tutorstvo na UL PEF

Organigram tutorstva na UL PEF

Vrste in področja tutorstva

Utemeljitev tutorstva

V strategiji Univerze v Ljubljani 2006-2009 se je Univerza v Ljubljani (v nadaljevanju UL) obvezala oblikovati usklajeni tutorski pristop za vse članice. 19. 2. 2007 je UL organizirala posvet Vloga tutorstva in kariernih centrov v slovenskem visokošolskem prostoru. Marca 2007 se je oblikovala univerzitetna delovna skupina za tutorstvo s ciljem oblikovati skupnih tutorskih okvirjev UL. Aprila 2007 je bil sprejet okvir Tutorskega sistema UL. 11. 9. 2007 je bil sprejet učni načrt za študentsko tutorstvo in koordinacijo študentskega tutorstva, ki ga je Senat UL obravnaval 25.9.2007. Pravilnik o sistemu tutorstva je 30. 9. 2008 potrdil Senat UL in na osnovi omenjenih dokumentov sklenil, da lahko študent Bolonjskih programov vpiše študentsko tutorstvo kot izbirni predmet ali obštudijsko dejavnost, za katero se mu priznajo 3 ECT točke. Pedagoška fakulteta UL (dr. Alenka Polak) je sodelovala pri oblikovanju učnega načrta za študentsko tutorstvo in pri izvajanju izobraževanja in usposabljanja koordinatorjev tutorjev študentov, ki je potekalo 24. in 25. 9. 2007 na sedežu UL. Vodstvo Pedagoške fakultete je za koordinatorico študentskega tutorstva na PEF UL imenovalo dr. Alenko Polak.

 

 

Študentsko tutorstvo

Kdo smo tutorke in tutorji?

Tutorji smo študenti, ki pomagamo študentom in študentkam nižjih letnikov pri premagovanju težav povezanih s študijem ali študentskim življenjem. Namen tutorstva je študentom nuditi ustrezno podporo pri študiju, in to tako v obliki pomoči pri usvajanju študijske snovi kot tudi pri ostalih težavah, ki se lahko pojavijo med študijem in s tem ogrozijo njihovo študijsko uspešnost.

 

Kaj so naloge tutorjev?

1. Predstavitev

Zelo je zaželeno, da se tutorke in tutorji osebno predstavite svojim tutorandom (študentom, katerim ste tutorji). To se ponavadi stori na Bruc dnevu, če takrat ne morete, pa poskušajte to storiti čim prej. Poiščite študente pred predavanji in profesorja prosite, da vam odstopi tri minute, da poveste kdo ste in kako vas lahko študentke in študenti kontaktirajo. Če je poleg vas še kakšen tutor zadolžen za isti letnik, naredite to skupaj. Ponudite se, da bi bili člani Facebook skupine njihovega letnika in prosite za njihov skupni mail, kamor lahko potem še enkrat pošljete svoje kontakte.

 

2. Pomoč in komunikacija

Tutorke in tutorji lahko s svojimi tutorandi komunicirate osebno, preko elektronske pošte ali drugih socialnih omrežij. Študente seznanjate z različnimi viri informacij in spodbujate k samostojnemu iskanju. Študente spodbujajte, jim svetujte, jih usmerjajte in nudite pomoč pri reševanju težav, ki so nastale v okviru študija. Študente prav tako spodbujajte k vključevanju v različne dejavnosti na fakulteti. 

 

3. Pisanje mesečnega poročila

Do 5. v naslednjem mesecu svojemu tutorju koordinatorju oddate poročilo o opravljenem delu po vnaprej pripravljenem obrazcu.

 

4. Refleksija na celoletno delo

V mesecu maju boste morali napisati refleksijo na celoletno delo. To oddate tudi v primeru, če čez leto ne boste imeli nobenega stika/vprašanja. Podrobna navodila vam bo poslal koordinator ali koordinatorka v mesecu aprilu.

 

5. Udeležba na delovnem vikendu, izobraževanjih in dogodkih

Organizirali bomo izobraževanja, ki bodo tutorjem koristila pri delu. O vseh izobraževanjih boste sproti obveščeni. Udeležujete se tudi dogodkov, ki so organizirani v okviru tutorskega sistema, prav tako sodelujete pri informativnih dnevih in sprejemu brucev.
Opravljanje vseh zgoraj naštetih nalog tutorjev je pogoj za pridobitev potrdila, da ste bili tutorji, ki ga bo na koncu študijskega leta izdala fakulteta. 

 

KRITERIJI ZA PREJEM POTRDILA O OPRAVLJENEM TUTORSKEM DELU

  • oddanih mora biti 90% poročil za tekoče študijsko leto,
  • oddana refleksija na tutorsko delo ob koncu študijskega leta (maj/junij)
  • udeležba na izobraževanju in/ali ostalih dogodkih, na katerih prisostvuje Tutorstvo PEF (delovni vikend, Bruc dan, Tutorska čajanka, Izobraževanje za nove tutorke in tutorje, Informativa, Informativni dnevi, Dan tutorstva idr. – dogodki so del letnega načrta in se lahko spremenijo).

 

 

Učiteljsko tutorstvo

Osnovni namen učiteljskega tutorstva je podpora in svetovanje študentom za lažje premagovanja študijskih drugih težav pri vključevanju v univerzitetno življenje.

 

Naloge učitelja tutorja:

  • svetovanje tutorandu pri študijskih in drugih težavah pri vključevanju v univerzitetno življenje,
  • svetovanje o študiju v tujini,
  • vodenje evidence o delu s tutorandi z beleženjem najpogostejših vprašanj in oddaj letnega poročila in
  • usposabljanje za tutorsko delo.

Na vrh

www.pef.uni-lj.si uporablja piškotke. Več informacij Zapri