Tutorstvo na PeF

Utemeljitev tutorstva

V strategiji Univerze v Ljubljani 2006-2009 se je Univerza v Ljubljani (v nadaljevanju UL) obvezala oblikovati usklajeni tutorski pristop za vse članice. 19. 2. 2007 je UL organizirala posvet Vloga tutorstva in kariernih centrov v slovenskem visokošolskem prostoru. Marca 2007 se je oblikovala univerzitetna delovna skupina za tutorstvo s ciljem oblikovati skupnih tutorskih okvirjev UL. Aprila 2007 je bil sprejet okvir Tutorskega sistema UL. 11. 9. 2007 je bil sprejet učni načrt za študentsko tutorstvo in koordinacijo študentskega tutorstva, ki ga je Senat UL obravnaval 25.9.2007. Pravilnik o sistemu tutorstva je 30. 9. 2008 potrdil Senat UL in na osnovi omenjenih dokumentov sklenil, da lahko študent Bolonjskih programov vpiše študentsko tutorstvo kot izbirni predmet ali obštudijsko dejavnost, za katero se mu priznajo 3 ECT točke. Pedagoška fakulteta UL (dr. Alenka Polak) je sodelovala pri oblikovanju učnega načrta za študentsko tutorstvo in pri izvajanju izobraževanja in usposabljanja koordinatorjev tutorjev študentov, ki je potekalo 24. in 25. 9. 2007 na sedežu UL. Vodstvo Pedagoške fakultete je za koordinatorico študentskega tutorstva na PeF UL imenovalo dr. Alenko Polak, ki je sodelovala tudi na izobraževanju in usposabljanju koordinatorjev tutorjev študentov s temo Študijske strategije in upravljanje s časom in bila  zadolžena za vzpostavitev tutorskega sistema na PeF.

 

 

Študentsko tutorstvo

Kdo smo tutorji?

Tutorji smo študenti, ki pomagamo mlajšim študentom pri premagovanju težav povezanih s študijem ali študentskim življenjem. Namen tutorstva je študentom nuditi ustrezno podporo pri študiju, in to tako v obliki pomoči pri usvajanju študijske snovi kot tudi pri ostalih težavah, ki se lahko pojavijo med študijem in s tem ogrozijo njihovo študijsko uspešnost.

Kaj so naloge tutorjev?

1. Predstavitev študentom, katerim ste tutor

Zelo je zaželeno, da se tutorji osebno predstavite svojim tutorandom (študentom, katerim ste tutorji). To se ponavadi stori 1. oktobra, če takrat ne morete, pa poskušajte to storiti čim prej. Poiščite študente pred predavanji in profesorja prosite, da vam odstopi tri minute, da poveste kdo ste in kako vas lahko študenti kontaktirajo. Če je poleg vas še kakšen tutor zadolžen za isti letnik, naredite to skupaj. Ponudite se, da bi bili člani Facebook skupine njihovega letnika in prosite za njihov skupni mail, kamor lahko potem še enkrat pošljete svoje kontakte in povabilo, da všečkajo Facebook stran Tutorjev PeF: https://www.facebook.com/tutorjipef 

2. Pomoč in komunikacija s študenti

Tutorji lahko s svojimi tutorandi komunicirate osebno, preko elektronske pošte, Facebooka ali kakšnega drugega socialnega omrežja. Študente seznanjate z različnimi viri informacij in spodbujate k samostojnemu iskanju. Študente spodbujate, jim svetujete, jih usmerjate in jim nudite pomoč pri reševanju težav, ki so nastale v okviru študija. Študente prav tako spodbujate k vključevanju v različne dejavnosti na fakulteti.  

3. Pisanje mesečnega poročila

Do 5. v naslednjem mesecu svojemu tutorju koordinatorju oddate poročilo o opravljenem delu. Poročilo oddate v obliki obrazca, kjer izpolnite, koliko stikov/vprašanj ste imeli, način kontaktiranja in zadevo, o kateri so se študenti zanimali. 

4. Refleksija na celoletno delo 

Približno v mesecu maju boste morali napisati refleksijo na celoletno delo. To oddate tudi v primeru, če čez leto ne boste imeli nobenega stika/vprašanja. Refleksija naj bo dolga eno tipkano A4 stran in naj zajema naslednje točke: 

 • Frekventnost tutorskega dela (približno koliko stikov ste imeli v celem študijskem letu in kdaj so se na vas študenti najbolj obračali).
 • Naravo problematike in vsebin s katerimi ste se ukvarjali.  
 • Strategije, ki ste jih uporabljali, da ste nudili pomoč.  
 • Odprta vprašanja in dileme glede tutorskega sistema.  
 • Priporočila za tutorsko delo za vnaprej.  

5. Udeležba na izobraževanjih in dogodkih.

Organizirali bomo izobraževanja, ki bodo tutorjem koristila pri delu. O vseh izobraževanjih boste sproti obveščeni. Udeležujete se tudi dogodkov, ki so organizirani v okviru tutorskega sistema, prav tako sodelujete pri informativnih dnevih in sprejemu brucev. 

Opravljanje vseh zgoraj naštetih nalog tutorjev je pogoj za pridobitev potrdila, da ste bili tutorji, ki ga bo na koncu študijskega leta izdala fakulteta.  

Naloge Tutorjev koordinatorjev:

 1. Velja enako kot za tutorje.
 2. Do 10. v naslednjem mesecu zberete mesečna poročila svojih tutorjev in jih pošljete predstavniku/ci v Komisiji za tutorstvo.
 3. Vabljeni ste na seje Komisije za tutorstvo PeF (udeležba ni obvezna, je pa zaželena).
 4. Obvezna udeležba na sestankih s predstavnikom/co študentov v Komisiji za tutorstvo.

 

 

Učiteljsko tutorstvo

Osnovni namen učiteljskega tutorstva je podpora in svetovanje študentom (še posebej začetnikom) za lažje premagovanja študijskih drugih težav pri vključevanju v univerzitetno življenje. Učitelj-tutor je lahko vsak visokošolski učitelj ali sodelavec.

Naloge učitelja tutorja:

 • v okviru tutorstva izvaja tutorske ure (srečanja s študenti, ki so lahko tematsko obarvana ali  v okviru rednih govorilnih ur),
 • komunicira s študenti prek telefona in/ali elektronske pošte,
 • vodi evidenco dela s študenti, na podlagi katere sestavi polletno in letno poročilo o svojem tutorskem delu,
 • se formalno ali neformalno (po potrebi) dodatno usposablja za tutorsko delo.

Učiteljsko tutorstvo smo v študijskem letu 2008/09 izvajali kot: 
 

 1. Splošno učiteljsko tutorstvo (namenjeno vsem študentom)
 2. Učiteljsko predmetno tutorstvo za področje prakse (oddelčni koordinatorji prakse)
 3. Učiteljsko tutorstvo za tuje študente (oddelčni koordinatorji za tuje študente)
 4. Učiteljsko tutorstvo za študente s posebnimi potrebami 

Na vrh

www.pef.uni-lj.si uporablja piškotke. Več informacij Zapri