Drugi mednarodni projekti

Eye-tracking for teaching and learning in the wild: developing solutions for educational research together

Obdobje: 1.7.2020 – 31.8.2022

Koordinator: University of Helsinki, Finska

Koordinator na PEF UL: dr. Gregor Torkar

 https://youtu.be/O4qqpHLYAKQ

Več >>

 

Pretekli drugi mednarodni projekti:

The Culture of Educational Institution as a Factor in Co-Construction of Knowledge

Koordinator projekta: University of Rijeka
Nosilka na PEF: prof. Milena Valenčič-Zuljan 
Obdobje: 2013-2017
Več >>

 

Celostni inovativni model za zagotavljanje zdravega življenjskega sloga, s poudarkom na prehranjevanju, gibanju, preprečevanju in obravnavi debelosti pri otrocih, mladostnikih ter odraslih in zmanjševanju neenakosti v zdravju

Program: EEA Grants, Norway Grants
Nosilec: Zavod Republike Slovenije za šolstvo
Koordinator na PEF: dr. Stojan Kostanjevec
Akronim: Uživajmo v zdravju
Obdobje: 2015-2016
www.uzivajmovzdravju.si

 

Muzejska interpretacija na Hrvaškem in v Sloveniji: primer stalnih postavitev v umetnostnih muzejih

Nosilec: dr. Metoda Kemperl, UL PEF

Projekt št. BI-HR/14-15-037

Obdobje: 05/2014 - 12/2015

Program: ARRS, Znanstvenoraziskovalno sodelovanje med Rep. Slovenijo in Rep. Hrvaško

 

Support to National Dietary surveys in Compliance with the EU menu Methodology

Nosilec: National Institute of Public Heatlh (NUZ), Slovenia
Nosilec na PEF: dr. Stojan Kostanjevec
ACRONYM: EU MENU
Reference: OC/EFSA/DATA/2014/02
Naročnik: European Food Safety Authority

Obdobje: 2014-2015

 

ALICT ‐ Active Learning with Information and Communication Technology

Program: Norveški finančni mehanizem 2009-2014; Inter-institutional Cooperation Projects in Higher Education (Intensive Programmes ‐IP)

Šifra projekta: NFM‐NFM‐18/14

Obdobje projekta: 2014

Prijavitelj projekta: Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani

Nosilec: dr. Jože Rugelj

Partnerji: South-­West University "Neofit Rilski", University of Agder

 

Assessment of young learner literacy linked to the Common European Framework of Reference for Languages

Koordinatorica projekta na PEF: dr. Karmen Pižorn
Naročnik projekta: Svet Evrope, Evropski center za moderne jezike v Gradcu
Trajanje: oktober  2008-2011

Learnining by discovery and research in the taeching of natural sciences

Projektna skupina: Ivan Jurišić (vodja), Ivan de Zan, Željka Šiljković, Daniela Bertić, Zdenka Čukelj, Ljiljana Kalinger, Vedran Šarac (vsi Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet), Ana G Blagotinšek (PEF UL)
Naročnik projekta: MZOŠ (Hr)
Trajanje: 2006 - 2011

Advancing Educational Inclusion and Quality in SEE countries

Projektna skupina: Igor Repac (UL, PEF)
Naročnik projekta: Open Society Institute, Budimpešta
Trajanje: september 2007 - april 2010
Spletna stran projekta

Izobraževanje učencev s posebnim interesom za matematiko

Vodja projekta: dr. Margita Pavleković (Pedagoška fakulteta v Osijeku)
Koordinatorica projekta na PEF: dr. Tatjana Hodnik Čadež
Naročnik projekta: Ministrstvo za znanost, šolstvo in šport, Republika Hrvaška
Trajanje: marec 2008-2010

World Encyclopaedia of Puppetry Arts (WEPA)

Vodja projekta: dr.Henryk Jurkowski,Warszawa
Koordinator projekta na PEF: dr. Edvard Majaron
Naročnik projekta: UNIMA, Charleville-Mézieres
Trajanje projekta: od 2000 do predvidoma 2010

Spletni sistemi za učenje in testiranje in sistemi za upravljanje z učenjem

Koordinator projekta na PEF: izr. prof. dr. Jože Rugelj
Projektna skupina: člani katedre za računalništvo in didaktiko računalništva
Naročnik projekta: Republika Makedonija, MVŠZ RS
Trajanje projekta: 2008 - 2009

Pretekli projekti:

Puppets & Music

Vodja projekta: Fernando Marchiori,
Koordinator projekta na PEF: dr. Edvard Majaron
Naročnik projekta: Centro Teatro di Animazione e di Figura, Gorizia, UNIMA, Charleville-Mézieres
Trajanje projekta: od decembra 2007 do jeseni 2009

Matching interventions with the needs and potentials of children and the young at risk of having behavioural disorders: making a model

Projektna skupina: dr. Alenka Kobolt, dr. Jana Rapuš Pavel, (UL, PEF)
Naročnik projekta: Edukacijsko rehabilitacijska fakulteta, Univerza v Zagrebu
Trajanje: oktober  2006 - oktober 2008

Network of Education Policy Centers (NEPC) Summer School

Projektna skupina: Igor Repac (UL, PEF)
Naročnik projekta: Network of Education Policy Centers
Trajanje: marec 2008 - junij 2008
Spletna stran projekta

New Developments in Education for Primary School Teachers

Vodja projekta: dr.Franz Feiner in Ingeborg Schrettle
Koordinator projekta na PEF: dr. Edvard Majaron
Naročnik projekta: »Focus on Europe 2009«, KPH Graz
Trajanje projekta: od februarja 2008 do maja 2009

International Self Report Study on violent behaviour, attidues and victimisation among youth

Projektna skupina: dr. Bojan Dekleva (UL, PEF)
Naročnik projekta: EU, Daphne II
Trajanje projekta: februar 2006 – januar 2008

Beckett & Puppet

Vodja projekta: Fernando Marchiori, Benetke
Koordinator na PEF: dr. Edvard Majaron
Naročnik projekta: Institutto per i beni marionettistici, Čedad in Centro Teatro di Animazione,Gorizia
Trajanje projekta: oktober 2006 do novembra 2007

Social inclusion and life strategies of unemployed youth in Slovenia and Croatia in the European context

Projektna skupina: dr. Bojan Dekleva, dr. Alenka Kobolt, dr. Jana Rapuš Pavel, dr. Špela Razpotnik, (UL, PEF) in skupina hrvaških raziskovalcev iz Edukacijsko rehabilitacijske fakultete Univerze v Zagrebu
Naročnik projekta: ARRS in ustrezno hrvaško ministrstvo
Trajanje: 2006 - 2007

www.pef.uni-lj.si uporablja piškotke. Več informacij Zapri