Člani komisij in drugih organov fakultete

Člani senata PEF

1. dr. Stanislav Avsec, Oddelek za fiziko in tehniko

2. dr. Mojca Čepič, Inštitut za znanstveno, raziskovalno in umetniško delo

3. dr. Vesna Ferk Savec, Oddelek za biologijo, kemijo in gospodinjstvo

4. dr. Tjaša Filipčič, Oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko

5. dr. Janez Jerman, prodekan

6. dr. Janez Krek, Oddelek za temeljni pedagoški študij

7. dr. Aleksander Malnič, Oddelek za matematiko in računalništvo

8. dr. Karmen Pižorn, prodekanica

9. dr. Jurij Selan, prodekan

10. dr. Barbara Sicherl-Kafol, Oddelek za razredni pouk

11. dr. Darija Skubic, Oddelek za predšolsko vzgojo

12. dr. Vesna Štemberger, prodekanica

13. dr. Beatriz Tomšič Čerkez, Oddelek za likovno pedagogiko

14. dr. Tomaž Vec, Oddelek za socialno pedagogiko

15. dr. Janez Vogrinc, dekan

16. Nika Bedek, študentka

17. Vesna Hribar, študentka

18. Živa Jakšić Ivačič, študentka

19. Maja Tušar, študentka

Mandat: od 5. 4. 2017 do 4. 4. 2021

 

Člani UO PEF

1. mag. Črtomir Frelih, oddelek za likovno pedagogiko

2. dr. Gregor Torkar, oddelek za biologijo, kemijo in gospodinjstvo

3. dr. Slavko Kocijančič, oddelek za fiziko in tehniko

4. dr. Mojca Lipec Stopar, oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko

5. dr. Darija Skubic, oddelek za predšolsko vzgojo

6. dr. Igor Saksida, oddelek za razredni pouk

7. mag. Teja Savenc, predstavnica strokovnih delavcev

8. Nika Bedek, predsednica ŠS

Mandat: od 18. 11. 2017 do 17. 11. 2021

 

 

Predstojniki

1. dr. Iztok Devetak, oddelek za biologijo-kemijo-gospodinjstvo

2. dr. Mojca Čepič, oddelek za fiziko in tehniko

3. mag. Črtomir Frelih, oddelek za likovno pedagogiko

4. dr. Marko Slapar, oddelek za matematiko in računalništvo

5. dr. Darija Skubic, oddelek za predšolsko vzgojo

6. dr. Igor Saksida, oddelek za razredni pouk

7. dr. Darja Zorc-Maver, oddelek za socialno pedagogiko

8. dr. Mojca Lipec Stopar, oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko

9. dr. Tatjana Devjak, oddelek za temeljni pedagoški študij

Mandat: od 1. 10. 2016 do 30. 9. 2018

 

Komisija za dodiplomski študij

 1. Dr. Karmen Pižorn (prodekanica - predsednica po funkciji)

 2. Dr. Jurij Bajc

 3. Dr. Marja Bešter Turk

 4. Dr. Mitja Cencelj

 5. Dr. Mojca Lipec Stopar

 6. Dr. Vesna Ferk Savec

 7. Dr. Tomaž Petek

 8. Mag. Andrej Brumen Čop

 9. Dr. Alenka Polak

 10. Dr. Matej Sande

 11. Nika Bedek, študentka

Mandat: 1. 12. 2017 - 30. 11. 2021


Komisija za podiplomski študij 2. stopnje

 1. Dr. Janez Jerman (prodekan - predsednik po funkciji)

 2. Dr. Janez Jamšek

 3. Dr. Francka Lovšin Kozina

 4. Dr. Jana Pavel Rapuš

 5. Dr. Barbara Sicherl Kafol

 6. Dr. Boštjan Kuzman

 7. Dr. Marcela Batistič Zorec

 8. Dr. Gabriela Beatriz Tomšič Čerkez

 9. Dr. Milena Valenčič Zuljan

 10. Dr. Erna Žgur

 11. Maja Tušar, študentka

Mandat: 1. 12. 2017 - 30. 11. 2021

 

Komisija za podiplomski študij 3. Stopnje

 1. Dr. Janez Jerman (prodekan - predsednik po funkciji)

 2. Dr. Jurij Selan (prodekan)

 3. Dr. Iztok Devetak

 4. Dr. Tatjana Devjak

 5. Dr. Tjaša Filipčič

 6. Dr. Mojca Peček Čuk

 7. Dr. Mojca Juriševič

 8. Dr. Janez Krek

 9. Dr. Marjan Šimenc

 10. Dr. Špela Razpotnik

 11. Dr. Igor Saksida

 12. Dr. Barbara Sicherl Kafol

 13.  

Mandat: 1. 12. 2017 - 30. 11. 2021

 

Komisija za znanstveno raziskovalno in umetniško dejavnost

 1. Dr. Jurij Selan (prodekan in član po funkciji)

 2. Dr. Mojca Čepič

 3. Dr. Metoda Kemperl

 4. Dr. Slavko Kocijančič

 5. Dr. Primož Šparl

 6. Dr. Pavel Zgaga

 7. Dr. Darja Zorc Maver

Mandat: 18. 10. 2015 - 30. 11. 2017

 

Komisija za kadrovske zadeve in habilitacije

 1. Dr. Tatjana Hodnik Čadež - predsednica

 2. Dr. Iztok Devetak

 3. Dr. Darja Zorc Maver

 4. Dr. Metoda Kemperl

 5. Dr. Maja Umek

Mandat: 1. 12. 2017 - 30. 11. 2021

 

Komisija za kakovost

 1. Dr. Jurij Selan (prodekan in predsednik po funkciji)

 2. Dr. Mojca Čepič

 3. Dr. Tatjana Devjak

 4. Dr. Vesna Ferk Savec

 5. Dr. Slavko Gaber

 6. Dr. Tatjana Hodnik Čadež

 7. Dr. Metoda Kemperl

 8. Dr. Primož Šparl

 9. Dr. Nada Turnšek

 10. Dr. Darja Zorc Maver

 11. Maja Hercog, študentka

 12. Ana Obal, študentka

 13. Liljana Kunc, pomočnica tajnika

Mandat: 18. 10. 2015 - 30. 11. 2017


Komisija za mednarodno sodelovanje

 1. Dr. Stanislav Avsec

 2. Dr. Mateja Dagarin Fojkar

 3. Dr. Urban Kordeš

 4. Dr. Karmen Pižorn (prodekanica)

 5. Dr. Jože Rugelj

 6. Dr. Gregor Torkar
 7. Tjaša Bračič, študentka

Mandat: 18. 10. 2015 - 30. 11. 2017

 

Komisija za priznavanje neformalnega izobraževanja

 1. Dr. Jurij Bajc

 2. Dr. Marcela Batistič Zorec

 3. Prof. Mirko Bratuša

 4. Dr. Tatjana Hodnik Čadež 

 5. Dr. Darja Kerec

 6. Dr. Mojca Lipec Stopar

 7. Dr. Olga Poljšak Škraban

 8. Dr. Darija Skubic

 9. Dr. Vesna Štemberger (prodekanica)

Mandat: 17. 11. 2015 - 30. 11. 2017

 

Komisija za tisk in založništvo

 1. Dr. Darij Zadnikar - predsednik
 2. Dr. Irena Lesar
 3. Prof. mag. Roman Makše
 4. Dr. Tomaž Petek
 5. Dr. Veronika Tašner

Mandat: 14. 11. 2015 - 30. 11. 2017

 

Programski svet doktorske šole

 1. Dr. Mojca Čepič

 2. Dr. Tatjana Hodnik Čadež

 3. Dr. Janez Jerman

 4. Dr. Janez Krek

 5. Dr. Irena Nančovska Šerbec

 6. Dr. Barbara Sicherl Kafol

 7. Dr. Gabriela Beatriz Tomšič Čerkez

 8. Dr. Nada Turnšek

 9. Dr. Janez Vogrinc (predsednik po funkciji)

 10. Dr. Pavel Zgaga

 11. Dr. Darja Zorc Maver

 12. Dr. Ljubica Marjanovič Umek, zunanja sodelavka UL FF

Mandat: 20. 10. 2016 - 19. 10. 2020

 

Skrbnik/predstojnik doktorskega študijskega programa


      izr. prof. dr. Janez Krek

 

Mandat: - 20. 10. 2020

Disciplinska komisija I. stopnje za študente

 1. Dr. Mojca Peček Čuk - predsednica

  • dr. Primož Šparl, - namestnik predsednice

 2. Maja Tušar, študentka - članica

  • Jan Gamberger, študent - namestnik članice

 3. Nina Zupanc, študentka - članica

  •  Živa Jakšič Ivačič, študentka - namestnica članice

Mandat: 19. 11. 2015 - 30. 11. 2017


Odbor za podeljevanje Prešernovih nagrad

 1. Dr. Jera Gregorc

 2. Dr. Janez Jamšek

 3. Dr. Janez Jerman

 4. Dr. Metoda Kemperl

 5. Dr. Zlatan Magajna

 6. Dr. Tomaž Petek

 7. Dr. Olga Poljšak Škraban

 8. Dr. Helena Smrtnik Vitulič

 9. Dr. Katarina Senta Wissiak Grm

Mandat: 18. 10. 2015 - 30. 11. 2017

 

Odbor za podeljevanje Ferbarjevih nagrad

 1. Dr. Jurij Bajc

 2. Dr. Iztok Devetak

 3. Dr. Janez Jamšek

 4. Dr. Darja Skribe Dimec

 5. Dr. Gregor Torkar

Mandat: 28. 10. 2015 - 27. 10. 2019

 

Komisija za tutorstvo

 1. Dr. Vešna Štemberger (prodekanica in predsednica po funkciji)

 2. Dr. Alenka Polak

 3. Dr. Špela Razpotnik

 4. Dr. Alenka Rot Vrhovec

 5. Helena Grbec, študentka
 6. Mitja Vovk Iskrić, sam. str. delavec, Knjižnica UL PEF

Mandat: 19. 11. 2015 - 30. 11. 2017

 

Komisija za etiko

 1. Dr. Vesna Ferk Savec

 2. Dr. Janez Jerman

 3. Dr. Zdenko Kodelja, Pedagoški inštitut

 4. Dr. Urban Kordeš
 5.  

 6. Dr. Gregor Torkar

 7. Dr. Nada Turnšek

 8. Dr. Tomaž Vec
 9. Dr. Janez Vogrinc

 10. Dr. Pavel Zgaga

 11. Dr. Darja Zorc-Maver

Mandat: od 28. 11. 2015 do 30. 11. 2017

 

Komisija za praktično usposabljanje

 1. Dr. Mojca Juriševič

 2. Dr. Jera Gregorc

 3. Dr. Tjaša Filipčič

 4. Dr. Nataša Zrim Martinjak

 5. Dr. Zlatan Magajna

 6. Dr. Karmen Pižorn, prodekanica

 7. Dr. Ana Gostinčar Blagotinšek

 8. Dr. Uršula Podobnik

 9. Dr. Maja Umek

 10. Dr. Katarina Senta Wissiak Grm

Mandat: od 1. 12. 2017 do 30. 11. 2021

 

Koordinacija študijskega programa Dvopredmetni učitelj

 1. Dr. Stanislav Avsec

 2. Dr. Mojca Čepič

 3. Dr. Iztok Devetak

 4. Dr. Stojan Kostanjevec

 5. Dr. Irena Nančovska Šerbec

 6. Dr. Karmen Pižorn, prodekanica

 7. Dr. Marko Slapar

 8. Dr. Gregor Torkar

Mandat: od 20. 10. 2016 do 19. 10. 2020


Koordinacija drugostopenjskega študijskega programa Poučevanje

 1. Dr. Mojca Čepič

 2. Dr. Iztok Devetak

 3. Mag. Črtomir Frelih

 4. Dr. Janez Jerman, prodekan

 5. Dr. Igor Saksida

 6. Dr. Marko Slapar

Mandat: od 20. 10. 2016 do 19. 10. 2020

 

 

www.pef.uni-lj.si uporablja piškotke. Več informacij Zapri