Člani komisij in drugih organov fakultete

Člani senata PEF

1. dr. Stanislav Avsec, Oddelek za fiziko in tehniko

2. Nika Bedek, študentka

3. dr. Mojca Čepič, predstavnica raziskovalcev

4. dr. Vesna Ferk Savec, Oddelek za biologijo, kemijo in gospodinjstvo

5. dr. Tjaša Filipčič, Oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko

6. Vesna Hribar, študentka

7. Živa Jakšić, študentka

8. dr. Janez Jerman, prodekan

9. dr. Janez Krek, Oddelek za temeljni pedagoški študij

10. dr. Aleksander Malnič, Oddelek za matematiko in računalništvo

11. dr. Karmen Pižorn, prodekanica

12. dr. Jurij Selan, prodekan

13. dr. Barbara Sicherl-Kafol, Oddelek za razredni pouk

14. dr. Darija Skubic, Oddelek za predšolsko vzgojo

15. dr. Vesna Štemberger, prodekanica

16. dr. Beatriz Tomšič Čerkez, Oddelek za likovno pedagogiko

17. Maja Tušar, študentka

18. dr. Tomaž Vec, Oddelek za socialno pedagogiko

19. dr. Janez Vogrinc, dekan

Mandat: od 5. 4. 2017 do 4. 4. 2021

 

Člani UO PEF

1. mag. Črtomir Frelih, oddelek za likovno pedagogiko

2. dr. Iztok Devetak, oddelek za biologijo, kemijo in gospodinjstvo

3. dr. Slavko Kocijančič, oddelek za fiziko in tehniko

4. dr. Mojca Lipec Stopar, oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko

5. dr. Darija Skubic, oddelek za predšolsko vzgojo

6. dr. Nataša Zrim Martinjak, oddelek za socialno pedagogiko

7. mag. Teja Savenc

8. Živa Jakšić Ivačič, predsednica ŠS

Mandat: od 18. 11. 2015 do 17. 11. 2017

 

 

Predstojniki

1. dr. Iztok Devetak, oddelek za biologijo-kemijo-gospodinjstvo

2. dr. Mojca Čepič, oddelek za fiziko in tehniko

3. mag. Črtomir Frelih, oddelek za likovno pedagogiko

4. dr. Marko Slapar, oddelek za matematiko in računalništvo

5. dr. Darija Skubic, oddelek za predšolsko vzgojo

6. dr. Igor Saksida, oddelek za razredni pouk

7. dr. Darja Zorc-Maver, oddelek za socialno pedagogiko

8. dr. Mojca Lipec Stopar, oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko

9. dr. Tatjana Devjak, oddelek za temeljni pedagoški študij

Mandat: od 1. 10. 2014 do 30. 9. 2016

 

Komisija za dodiplomski študij

 1. Dr. Karmen Pižorn (prodekanica - predsednica po funkciji)

 2. Dr. Jurij Bajc

 3. Dr. Marja Bešter Turk

 4. Dr. Mitja Cencelj

 5. Dr. Tjaša Filipčič

 6. Dr. Vesna Ferk Savec

 7. Dr. Tomaž Petek

 8. Mag. Andrej Brumen Čop

 9. Dr. Alenka Polak

 10. Dr. Matej Sande

 11. Špela Pric, študentka

Mandat: 9. 10. 2015 - 8. 10. 2017


Komisija za podiplomski študij 2. stopnje

 1. Dr. Janez Jerman (prodekan - predsednik po funkciji)

 2. Dr. Janez Jamšek

 3. Dr. Stojan Kostanjevec

 4. Dr. Jana Pavel Rapuš

 5. Dr. Barbara Sicherl Kafol

 6. Dr. Marko Slapar

 7. Dr. Darija Skubic

 8. Dr. Gabriela Beatriz Tomšič Čerkez

 9. Dr. Milena Valenčič Zuljan

 10. Dr. Erna Žgur

 11. Urša Lesar, študentka

Mandat: 9. 10. 2015 - 8. 10. 2017

 

Komisija za podiplomski študij 3. Stopnje

 1. Dr. Janez Jerman (prodekan - predsednik po funkciji)

 2. Dr. Karmen Pižorn (prodekanica)

 3. Dr. Iztok Devetak

 4. Dr. Tatjana Devjak

 5. Dr. Tjaša Filipčič

 6. Dr. Slavko Gaber

 7. Dr. Mojca Juriševič

 8. Dr. Janez Krek

 9. Dr. Jana Rapuš Pavel

 10. Dr. Špela Razpotnik

 11. Dr. Igor Saksida

 12. Dr. Barbara Sicherl Kafol

 13. Tanja Taštanoska

Mandat: 9. 10. 2015 - 8. 10. 2017

 

Komisija za znanstveno raziskovalno in umetniško dejavnost

 1. Dr. Jurij Selan (prodekan in član po funkciji)

 2. Dr. Mojca Čepič

 3. Dr. Metoda Kemperl

 4. Dr. Slavko Kocijančič

 5. Dr. Primož Šparl

 6. Dr. Pavel Zgaga

 7. Dr. Darja Zorc Maver

Mandat: 18. 10. 2015 - 17. 10. 2017

 

Komisija za kadrovske zadeve in habilitacije

 1. Dr. Tatjana Hodnik Čadež - predsednica

 2. Dr. Iztok Devetak

 3. Dr. Darja Zorc Maver

 4. Dr. Metoda Kemperl

 5. Dr. Maja Umek

Mandat: 18. 10. 2015 - 17. 10. 2017

 

Komisija za kakovost

 1. Dr. Jurij Selan (prodekan in predsednik po funkciji)

 2. Dr. Mojca Čepič

 3. Dr. Tatjana Devjak

 4. Dr. Vesna Ferk Savec

 5. Dr. Slavko Gaber

 6. Dr. Tatjana Hodnik Čadež

 7. Dr. Metoda Kemperl

 8. Dr. Marko Slapar

 9. Dr. Nada Turnšek

 10. Dr. Darja Zorc Maver

 11. Maja Hercog, študentka

 12. Urša Lesar, študentka

 13. Liljana Kunc, pomočnica tajnika

Mandat: 18. 10. 2015 - 17. 10. 2017


Komisija za mednarodno sodelovanje

 1. Dr. Stanislav Avsec

 2. Dr. Mateja Dagarin Fojkar

 3. Dr. Urban Kordeš

 4. Dr. Karmen Pižorn (prodekanica)

 5. Dr. Jože Rugelj

 6. Tjaša Bračič, študentka

Mandat: 18. 10. 2015 - 17. 10. 2017

 

Komisija za priznavanje neformalnega izobraževanja

 1. Dr. Jurij Bajc

 2. Dr. Marcela Batistič Zorec

 3. Prof. Mirko Bratuša

 4. Dr. Tatjana Hodnik Čadež 

 5. Dr. Darja Kerec

 6. Dr. Mojca Lipec Stopar

 7. Dr. Olga Poljšak Škraban

 8. Dr. Darija Skubic

 9. Dr. Vesna Štemberger (prodekanica)

Mandat: 17. 11. 2015 - 16. 11. 2017

 

Komisija za tisk in založništvo

 1. Dr. Darij Zadnikar - predsednik
 2. Dr. Irena Lesar
 3. Prof. mag. Roman Makše
 4. Dr. Tomaž Petek
 5. Dr. Veronika Tašner

Mandat: 14. 11. 2015 - 13. 11. 2017

 

Programski svet doktorske šole

 1. Dr. Mojca Čepič

 2. Dr. Tatjana Hodnik Čadež

 3. Dr. Janez Jerman

 4. Dr. Janez Krek

 5. Dr. Irena Nančovska Šerbec

 6. Dr. Barbara Sicherl Kafol

 7. Dr. Gabriela Beatriz Tomšič Čerkez

 8. Dr. Nada Turnšek

 9. Dr. Janez Vogrinc (predsednik po funkciji)

 10. Dr. Pavel Zgaga

 11. Dr. Darja Zorc Maver

 12. Dr. Ljubica Marjanovič Umek, zunanja sodelavka UL FF

Mandat:  - 17. 10. 2017

 

Skrbnik/predstojnik doktorskega študijskega programa


      izr. prof. dr. Janez Krek

 

Mandat: - 20. 10. 2020

Disciplinska komisija I. stopnje za študente

 1. Dr. Mojca Peček Čuk - predsednica

  • dr. Primož Šparl, - namestnik predsednice

 2. Maja Tušar, študentka - članica

  • Jan Gamberger, študent - namestnik članice

 3. Nina Zupanc, študentka - članica

  •  Živa Jakšič Ivačič, študentka - namestnica članice

Mandat: 19. 11. 2015 - 18. 11. 2017


Odbor za podeljevanje Prešernovih nagrad

 1. Dr. Jera Gregorc

 2. Dr. Janez Jamšek

 3. Dr. Janez Jerman

 4. Dr. Metoda Kemperl

 5. Dr. Zlatan Magajna

 6. Dr. Tomaž Petek

 7. Dr. Olga Poljšak Škraban

 8. Dr. Helena Smrtnik Vitulič

 9. Dr. Katarina Senta Wissiak Grm

Mandat: 18. 10. 2015 - 17. 10. 2017

 

Odbor za podeljevanje Ferbarjevih nagrad

 1. Dr. Jurij Bajc

 2. Dr. Iztok Devetak

 3. Dr. Janez Jamšek

 4. Dr. Darja Skribe Dimec

 5. Dr. Gregor Torkar

Mandat: 28. 10. 2015 - 27. 10. 2019

 

Komisija za tutorstvo

 1. Dr. Vešna Štemberger (prodekanica in predsednica po funkciji)

 2. Dr. Alenka Polak

 3. Dr. Špela Razpotnik

 4. Dr. Alenka Rot Vrhovec

 5. Žan Rode, študent
 6. Mitja Vovk Iskrić, sam. str. delavec, Knjižnica UL PeF

Mandat: 19. 11. 2015 - 18. 11. 2017

 

Komisija za etiko

 1. Dr. Vesna Ferk Savec

 2. Dr. Janez Jerman

 3. Dr. Zdenko Kodelja, Pedagoški inštitut

 4. Dr. Urban Kordeš
 5. Dr. Martina Ozbič

 6. Dr. Gregor Torkar

 7. Dr. Nada Turnšek

 8. Dr. Tomaž Vec
 9. Dr. Janez Vogrinc

 10. Dr. Pavel Zgaga

 11. Dr. Darja Zorc-Maver

Mandat: od 28. 11. 2015 do 27. 11. 2017

 

Komisija za praktično usposabljanje

 1. Dr. Mojca Juriševič

 2. Dr. Jera Gregorc

 3. Dr. Mojca Lipec Stopar

 4. Dr. Nataša Martinjak

 5. Dr. Zlatan Magajna

 6. Dr. Karmen Pižorn, prodekanica

 7. Dr. Katarina Susman

 8. Dr. Uršula Podobnik

 9. Dr. Maja Umek

 10. Dr. Katarina Senta Wissiak Grm

Mandat: od 26. 3. 2015 do 25. 3. 2017

 

Koordinacija študijskega programa Dvopredmetni učitelj

 1. Dr. Stanislav Avsec

 2. Dr. Mojca Čepič

 3. Dr. Iztok Devetak

 4. Dr. Stojan Kostanjevec

 5. Dr. Irena Nančovska Šerbec

 6. Dr. Karmen Pižorn, prodekanica

 7. Dr. Marko Slapar

 8. Dr. Gregor Torkar

Mandat: od 26. 3. 2015 do 30. 9. 2016


Koordinacija drugostopenjskega študijskega programa Poučevanje

 1. Dr. Mojca Čepič

 2. Dr. Iztok Devetak

 3. Mag. ČRtomir Frelih

 4. Dr. JAnez Jerman, prodekan

 5. Dr. Igor Saksida

 6. Dr. Marko Slapar

Mandat: od 26. 3. 2015 do 30. 9. 2016

 

 

www.pef.uni-lj.si uporablja piškotke. Več informacij Zapri