Navodila za prijavo in vodenje evropskih projektov

Navodila so nastala na podlagi izraženih potreb in ugotovljenih nejasnostih ali pomanjkljivostih pri prijavljanju in vodenju evropskih projektov. Služila naj bi kot pomoč za uspešno prijavljanje na in učinkovito vodenje evropskih projektov. Vsak prijavitelj kateregakoli mednarodnega projekta (bodisi da nastopa kot posamezen raziskovalec, ali pa PEF sodeluje kot partner ali nemara celo kot nosilna institucija) je dolžan dokumentacijo predložiti v pregled Pisarni za raziskovanje in mednarodno sodelovanje.   

 

 PDF Navodila za prijavo in vodenje evropskih projektov

 

Navodila za finančno administrativno vodenje in spremljanje evropskih projektov

 

Pozor! Članice nastopajo v imenu in za račun univerze in uporabljajo njeno ime. Prijavitelj oziroma pogodbeni partner je Univerza v Ljubljani, zato je podpisnik prijav in pravnih dokumentov praviloma rektor. Vse dokumente, ki jih mora podpisati rektor, mora predhodno parafirati nosilec projekta. Opozarjamo, da za pridobivanje podpisa rektorja včasih potrebujemo nekaj več časa, zato prosimo, da dokumente pripravite pravočasno. Pazite tudi na navedbo pravilnih podatkov UL, ki se nahajajo v navodilih za prijavo in vodenje evropskih projektov. V nadaljevanju podajamo nekaj osnovnih podatkov, ki jih običajno potrebuje prijavitelj projekta:  

 

Več informacij in dokumentov je na voljo na  Intranet straneh Univerzitetne službe za raziskovalno dejavnost.

 

Na voljo je nov Vodnik za prijavitelje Erasmus Plus 2022 (v PDF angleškem in PDF slovenskem jeziku).

www.pef.uni-lj.si uporablja piškotke. Več informacij Zapri