Seznam izbirnih predmetov

Ponudba izbirnih predmetov Univerze v Ljubljani Pedagoške fakultete v študijskem letu 2018/2019

 

Opise posameznih predmetov preberite v zbornikih študijskih programov, ki jih najdete na  https://www.pef.uni-lj.si/149.html.