Razpis in prijava

Prijava na programe izpopolnjevanja 2018/2019

 

INFORMATIVNI DAN na Pedagoški fakulteti UL, Kardeljeva ploščad 16, Ljubljana

- sreda, 13. 6. 2018 ob 16.00 uri
 

Prosimo vas, da pred prijavo natančno preberete navodila ter postopke in roke za prijavo na razpis!


POSTOPKI IN ROKI ZA PRIJAVO NA RAZPIS ZA VPIS NA PROGRAME ZA IZPOPOLNJEVANJE:

Za vpis na študijski program za izpopolnjevanje izobrazbe v študijskem letu 2018/2019 je potrebno oddati ELEKTRONSKO PRIJAVO  na spletni strani Pedagoške fakultete UL https://vis.pef.uni-lj.si/razpis_vnos_vizobr.asp#  (prijava možna od  4. 6. 2018 do vključno 3. 9. 2018).

Pravilno izpolnjeno prijavo za vpis natisnite, jo preverite, morebitne napake ročno popravite (poleg ročnih popravkov se podpišite) in jo podpisano skupaj z ostalimi obveznimi dokazili (ki so navedena v natisnjeni elektronski prijavi), v prijavnem roku, najkasneje pa do vključno 3. 9. 2018

 

pošljite na naslov:

                  Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta
                  CNIU – Center za nadaljnje izobraževanje in usposabljanje                
                  Kardeljeva ploščad 16
                  1000 Ljubljana

s pripisom: »PRIJAVA ZA VPIS na IZP program«.

 

Kot pravočasna se upošteva prijava, ki je bila elektronsko izpolnjena do vključno 3. 9. 2018, natisnjena, podpisana in priporočeno poslana do vključno 3. 9. 2018. Nepravočasnih prijav Univerza v Ljubljani Pedagoška fakulteta ne bo upoštevala in bodo zavržene.

V primeru, da bo potrebno sprejeti sklep o omejitvi vpisa, bodo pri tem upoštevana merila za izbiro ob omejitvi vpisa, ki veljajo za posamezni študijski program za izpopolnjevanje izobrazbe. Merila so na voljo v predstavitvenih zbornikih.

O izpolnjevanju pogojev za vpis bodo kandidati obveščeni po poteku prijavnega roka v najkrajšem možnem času.

 

PREDSTAVITVENI ZBORNIKI razpisanih študijski programov za izpopolnjevanje izobrazbe so objavljeni na spletni strani PEF UL http://www.pef.uni-lj.si/index.php?id=82:

 1. IZVAJANJE SPECIALNO-PEDAGOŠKE IN SOCIALNO-PEDAGOŠKE POMOČI OTROKOM IN MLADOSTNIKOM S PRIMANJKLJAJI NA POSAMEZNIH PODROČJIH UČENJA TER S ČUSTVENIMI IN VEDENJSKIMI TEŽAVAMI (PPPU-ČVT),
 2. PEDAGOŠKO ANDRAGOŠKO IZOBRAŽEVANJE (PAI),
 3. SPECIALNO-PEDAGOŠKO IZPOPOLNJEVANJE ZA DELO Z IZBRANO SKUPINO OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI (SPIZP-OPP), in sicer:
  -    usmeritveni modul B za delo z osebami z motnjami v duševnem razvoju (MDR),
  -    usmeritveni modul D za delo z gibalno oviranimi in dolgotrajno bolnimi (GODB),
 4. ŠTUDIJSKI PROGRAM ZA PEDAGOŠKO IZPOPOLNJEVANJE IZ PREDŠOLSKE VZGOJE (PI-PV),
 5. ŠTUDIJSKI PROGRAM ZA IZPOPOLNJEVANJE IZ ZGODNJEGA POUČEVANJA ANGLEŠČINE – (PI-ZPA),
 6. ŠTUDIJSKI PROGRAM ZA IZPOPOLNJEVANJE IZ BIOLOGIJE (PI-BIO),
 7. ŠTUDIJSKI PROGRAM ZA IZPOPOLNJEVANJE IZ FIZIKE (PI-FIZ),
 8. ŠTUDIJSKI PROGRAM ZA IZPOPOLNJEVANJE IZ GOSPODINJSTVA (PI-GOSP),
 9. ŠTUDIJSKI PROGRAM ZA IZPOPOLNJEVANJE IZ KEMIJE (PI-KEM),
 10. ŠTUDIJSKI PROGRAM ZA IZPOPOLNJEVANJE IZ TEHNIKE IN TEHNOLOGIJE (PI-TIT)
 11. ŠTUDIJSKI PROGRAM ZA MUZEJSKO-PEDAGOŠKO IZPOPOLNJEVANJE (MPI).

 

CENIK šolnin in prispevkov za 1. in 2. stopnjo študija za študijsko leto 2018/2019 je objavljen na spletni strani UL   http://www.uni-lj.si/studij/cenik_storitev_za_studente/ (v dokumentu se nahaja cenik UL PEF v zavihku “PEF”).

 

Za dodatne informacije smo dosegljivi na e-naslovu: permanentno@pef.uni-lj.si, osebno v referatu CNIU (Center za nadaljnje izobraževanje in usposabljanje) ali po telefonu na št. 01/5892-348  in 01/5892-229.

         

OPOZORILO:

Preden se vpišete v določen študijski program za izpopolnjevanje izobrazbe, na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, v Službi za razvoj kadrov v šolstvu (Beba Adamič Tomič ali Hermina Pohar Sonc tel. št. (01) 400 57 19 – tajništvo, kadrisolstvo.mizs@gov.si) preverite ustreznost vaše trenutne izobrazbe za zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja.

 

 

 


 

 

 

Prijava na programe profesionalnega usposabljanja

Navodila veljajo za prijavo na programe profesionalnega usposabljanja v aplikaciji Katis (na spletni strani so zelo natančna video navodila za lažjo prijavo)

 
1. Na strani  https://paka3.mss.edus.si/Katis/uvodna.aspx se prijavite v aplikacijo Katis
(za prijavo potrebujete uporabniško ime – vaša davčna številka in geslo – vam ga generira ravnatelj; priporočamo uporabo brskalnika Internet Explorer)

2. Odpre se maska za prijavo na program

3. Z iskalnikom poiščite ustrezen program  

4. Na programu kliknete gumb »prijavnica«

5. V programu izpolnite in shranite podatke (izberite izpeljavo, označite s soglasjem ravnatelja ali brez)

Prijava brez soglasja ravnatelja je direktna prijava (plača se polna kotizacija, saj v tem primeru ni sofinanciranja).
Prijava s soglasjem ravnatelja je dvostopenjska. Prijava je poslana, ko se na zaslonu pojavi napis uspešno shranjeno. V tem primeru mora prijavnico potrditi tudi ravnatelj. Ko jo potrdi, prejme prijavljeni na svoj e-naslov obvestilo o statusu prijave.

Od programa se lahko tudi odjavite. Odjava je možna do datuma, ki ga določi izvajalec. Če ste prijavljeni s soglasjem ravnatelja, vas lahko odjavi le ravnatelj.

Kontakti za vsebinska in tehnična vprašanja (pomoč, predlogi, napake v programu)
Vida Trilar, (01)400 52 33,  katis.mizs@gov.si
Nataša Miklič, (01)400 53 27,  katis.mizs@gov.si

www.pef.uni-lj.si uporablja piškotke. Več informacij Zapri