Razpis in prijava

RAZPIS za vpis v študijske programe za izpopolnjevanje izobrazbe v šolskem letu 2022/2023

 

Prosimo vas, da pred prijavo natančno preberete navodila v zvezi s postopkom in roki za prijavo na razpis!

POSTOPKI IN ROKI ZA PRIJAVO NA RAZPIS ZA VPIS NA PROGRAME ZA IZPOPOLNJEVANJE:

Za vpis na študijski program za izpopolnjevanje izobrazbe v študijskem letu 2022/2023 je potrebno oddati ELEKTRONSKO PRIJAVO preko spletne strani Univerze v Ljubljani Pedagoške fakultete  https://vis.pef.uni-lj.si/razpis_vnos_vizobr.asp#  (prijava bo možna do vključno 10. 9. 2022).

Pravilno izpolnjeno prijavo za vpis natisnite, jo preverite, morebitne napake ročno popravite (poleg ročnih popravkov se podpišite) in jo podpisano skupaj z ostalimi obveznimi dokazili (ki so navedena v natisnjeni elektronski prijavi) v prijavnem roku, najkasneje pa do vključno 10. 9. 2022 pošljite na naslov:
    
Univerza v Ljubljani Pedagoška fakulteta
    CNIU – Center za nadaljnje izobraževanje in usposabljanje
    Kardeljeva ploščad 16
    1000 Ljubljana
    s pripisom: »PRIJAVA ZA VPIS na IZP program«
 
Kot pravočasna se upošteva prijava, ki je bila elektronsko izpolnjena, natisnjena, podpisana in priporočeno poslana do vključno 10. 9. 2022. Nepravočasnih prijav Univerza v Ljubljani Pedagoška fakulteta ne bo upoštevala in bodo zavržene.

V primeru, da bo potrebno sprejeti sklep o omejitvi vpisa, bodo pri tem upoštevana merila za izbiro ob omejitvi vpisa, ki veljajo za posamezni študijski program za izpopolnjevanje izobrazbe. Merila so na voljo v predstavitvenih zbornikih.

O izpolnjevanju pogojev za vpis bodo kandidati obveščeni po poteku prijavnega roka v najkrajšem možnem času.

PREDSTAVITVENI ZBORNIKI razpisanih študijskih programov za izpopolnjevanje izobrazbe so objavljeni na spletni strani UL PEF  http://www.pef.uni-lj.si/index.php?id=82
 


CENIK šolnin in prispevkov za 1. in 2. stopnjo študija za študijsko leto 2022/2023 je objavljen na spletni strani UL  http://www.uni-lj.si/studij/cenik_storitev_za_studente/ (v dokumentu se nahaja cenik UL PEF v zavihku “PEF”).

Za dodatne informacije smo dosegljivi na e-naslovu:  permanentno@pef.uni-lj.si, osebno v referatu CNIU (Center za nadaljnje izobraževanje in usposabljanje) ali po telefonu na št. 01/5892-348 in 01/5892-229.
    

OPOZORILO:
Preden se vpišete v določen študijski program za izpopolnjevanje izobrazbe, na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, v Službi za razvoj kadrov v šolstvu (Beba Adamič Tomič ali Hermina Pohar Sonc tel. št. (01) 400 57 19 – tajništvo,  kadrisolstvo.mizs@gov.si) preverite ustreznost vaše trenutne izobrazbe za zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja

 

Prijava na programe profesionalnega usposabljanja

Navodila veljajo za prijavo na programe profesionalnega usposabljanja v aplikaciji Katis (na spletni strani so zelo natančna video navodila za lažjo prijavo)

 
1. Na strani  https://paka3.mss.edus.si/Katis/uvodna.aspx se prijavite v aplikacijo Katis
(za prijavo potrebujete uporabniško ime – vaša davčna številka in geslo – vam ga generira ravnatelj; priporočamo uporabo brskalnika Internet Explorer)

2. Odpre se maska za prijavo na program

3. Z iskalnikom poiščite ustrezen program  

4. Na programu kliknete gumb »prijavnica«

5. V programu izpolnite in shranite podatke (izberite izpeljavo, označite s soglasjem ravnatelja ali brez)

Prijava brez soglasja ravnatelja je direktna prijava (plača se polna kotizacija, saj v tem primeru ni sofinanciranja).
Prijava s soglasjem ravnatelja je dvostopenjska. Prijava je poslana, ko se na zaslonu pojavi napis uspešno shranjeno. V tem primeru mora prijavnico potrditi tudi ravnatelj. Ko jo potrdi, prejme prijavljeni na svoj e-naslov obvestilo o statusu prijave.

Od programa se lahko tudi odjavite. Odjava je možna do datuma, ki ga določi izvajalec. Če ste prijavljeni s soglasjem ravnatelja, vas lahko odjavi le ravnatelj.

Kontakti za vsebinska in tehnična vprašanja (pomoč, predlogi, napake v programu)
Vida Trilar, (01)400 52 33,  katis.mizs@gov.si
Nataša Miklič, (01)400 53 27,  katis.mizs@gov.si

www.pef.uni-lj.si uporablja piškotke. Več informacij Zapri