Razpis in prijava

Prijava na programe izpopolnjevanja 2017/2018

 

INFORMATIVNI DAN na Pedagoški fakulteti UL, Kardeljeva ploščad 16, Ljubljana

- sreda, 14. 6. 2017 ob 16.00 uri
 

Prosimo vas, da pred prijavo natančno pregledate navodila ter postopke in roke za prijavo na razpis!


POSTOPKI IN ROKI ZA PRIJAVO NA RAZPIS ZA VPIS NA PROGRAME ZA IZPOPOLNJEVANJE:

Za vpis na študijski program za izpopolnjevanje izobrazbe v študijskem letu 2017/2018 je potrebno oddati ELEKTRONSKO PRIJAVO  na spletni strani Pedagoške fakultete UL https://vis.pef.uni-lj.si/razpis_vnos_vizobr.asp#  (prijava možna od  5. 6. 2017 do vključno 15. 9. 2017).

Pravilno izpolnjeno prijavo za vpis natisnite, jo preverite, morebitne napake ročno popravite (poleg ročnih popravkov se podpišite) in jo podpisano skupaj z ostalimi obveznimi dokazili, v prijavnem roku najkasneje do 15. 9. 2017

 

pošljite na naslov:

                  Pedagoška fakulteta UL
                  CNIU – Center za nadaljnje izobraževanje in usposabljanje                
                  Kardeljeva ploščad 16
                  1000 Ljubljana

s pripisom: »PRIJAVA ZA VPIS na IZP program«.

 

V primeru, da bo potrebno sprejeti sklep o omejitvi vpisa, bodo imeli prednost kandidati, ki so zaposleni na področju vzgoje in izobraževanja in predložijo priporočilo delodajalca. V kolikor kandidati iz predhodnega stavka ne zapolnijo vseh mest, imajo za zapolnitev preostalih prostih mest, prednost kandidati (zaposleni izven VIZ), ki predložijo priporočilo delodajalca.

Eden od kriterijev pri omejitvi vpisa bo tudi povprečna ocena opravljenih študijskih obveznosti dodiplomskega študija. 

 

Nepopolnih, neustreznih vlog in vlog prispelih po roku, fakulteta ne bo upoštevala.

 

O izpolnjevanju pogojev za vpis bodo kandidati obveščeni po poteku prijavnega roka v najkrajšem možnem času.

 

PREDSTAVITVENI ZBORNIKI programov za izpopolnjevanje izobrazbe so objavljeni na spletni strani PEF UL http://www.pef.uni-lj.si/index.php?id=82:

 1. IZVAJANJE SPECIALNO-PEDAGOŠKE IN SOCIALNO-PEDAGOŠKE POMOČI OTROKOM IN MLADOSTNIKOM S PRIMANJKLJAJI NA POSAMEZNIH PODROČJIH UČENJA TER S ČUSTVENIMI IN VEDENJSKIMI TEŽAVAMI (PPPU-ČVT),
 2. PEDAGOŠKO ANDRAGOŠKO IZOBRAŽEVANJE (PAI),
 3. SPECIALNO-PEDAGOŠKO IZPOPOLNJEVANJE ZA DELO Z IZBRANO SKUPINO OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI (SPIZP-OPP),
 4. ŠTUDIJSKI PROGRAM ZA PEDAGOŠKO IZPOPOLNJEVANJE IZ PREDŠOLSKE VZGOJE (PI-PV),
 5. ŠTUDIJSKI PROGRAM ZA IZPOPOLNJEVANJE IZ ZGODNJEGA POUČEVANJA ANGLEŠČINE – (PI-ZPA),
 6. ŠTUDIJSKI PROGRAM ZA IZPOPOLNJEVANJE IZ BIOLOGIJE (PI-BIO),
 7. ŠTUDIJSKI PROGRAM ZA IZPOPOLNJEVANJE IZ FIZIKE (PI-FIZ),
 8. ŠTUDIJSKI PROGRAM ZA IZPOPOLNJEVANJE IZ GOSPODINJSTVA (PI-GOSP),
 9. ŠTUDIJSKI PROGRAM ZA IZPOPOLNJEVANJE IZ KEMIJE (PI-KEM),
 10. ŠTUDIJSKI PROGRAM ZA IZPOPOLNJEVANJE IZ TEHNIKE IN TEHNOLOGIJE (PI-TIT)
 11. ŠTUDIJSKI PROGRAM ZA MUZEJSKO-PEDAGOŠKO IZPOPOLNJEVANJE (MPI).

 

CENIK  je objavljen na spletni strani UL   http://www.uni-lj.si/studij/cenik_storitev_za_studente/ (Cenik šolnin in prispevkov za 1. in 2. st. študija za š.l. 2017-2018). 

 

V primeru, da bo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport sofinanciralo programe kandidatom, ki so zaposleni v javnih zavodih s področja vzgoje in izobraževanja, bodo ti o tem obveščeni naknadno. Kandidati brez dokazila o delovnem razmerju v javnih zavodih s področja vzgoje in izobraževanja plačajo kotizacijo v celoti.

 

Za dodatne informacije smo dosegljivi na e-naslovu: permanentno@pef.uni-lj.si, osebno v referatu CNIU (Center za nadaljnje izobraževanje in usposabljanje) ali po telefonu v času uradnih ur na št. 01/5892-348  in 01/5892-229.

         

Po uspešno zaključenem izobraževanju na določenem programu kandidati pridobijo potrdilo, ki je javno veljavna listina.

 

OPOZORILO:

Preden se vpišete v določen program za izpopolnjevanje izobrazbe, se o ustreznosti vaše izobrazbe za zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja, posvetujte na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, v Službi za razvoj kadrov v šolstvu (Beba Adamič Tomič ali Hermina Pohar Sonc tel. št. (01) 400 57 19 – tajništvo, kadrisolstvo.mizs@gov.si).

 

 

 


 

 

 

Prijava na posodobitvene programe

Navodila veljajo za prijavo na posodobitvene programe v aplikaciji Katis (na spletni strani so zelo natančna video navodila za lažjo prijavo)

 
1. Na strani  https://paka3.mss.edus.si/Katis/uvodna.aspx se prijavite v aplikacijo Katis
(za prijavo potrebujete uporabniško ime – vaša davčna številka in geslo – vam ga generira ravnatelj; priporočamo uporabo brskalnika Internet Explorer)

2. Odpre se maska za prijavo na program

3. Z iskalnikom poiščite ustrezen program  

4. Na programu kliknete gumb »prijavnica«

5. V programu izpolnite in shranite podatke (izberite izpeljavo, označite s soglasjem ravnatelja ali brez)

Prijava brez soglasja ravnatelja je direktna prijava (plača se polna kotizacija, saj v tem primeru ni sofinanciranja).
Prijava s soglasjem ravnatelja je dvostopenjska. Prijava je poslana, ko se na zaslonu pojavi napis uspešno shranjeno. V tem primeru mora prijavnico potrditi tudi ravnatelj. Ko jo potrdi, prejme prijavljeni na svoj e-naslov obvestilo o statusu prijave.

Od programa se lahko tudi odjavite. Odjava je možna do datuma, ki ga določi izvajalec. Če ste prijavljeni s soglasjem ravnatelja, vas lahko odjavi le ravnatelj.

Kontakti za vsebinska in tehnična vprašanja (pomoč, predlogi, napake v programu)
Vida Trilar, (01)400 52 33,  katis.mizs@gov.si
Nataša Miklič, (01)400 53 27,  katis.mizs@gov.si

www.pef.uni-lj.si uporablja piškotke. Več informacij Zapri