Strokovno delo

 • 5. in 6. februarja 2016, Delo z matematično nadarjenimi učenci

Tradicionalni izobraževalni seminar DMFA Slovenije je potekal na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, v sodelovanju s CRSN UL PeF. Vsebinski poudarek seminarja je bil na delu z matematično nadarjenimi učenci v 3. triadi OŠ, predavanja in delavnice pa so bila zanimiva za vse pedagoge in širši krog ljubiteljev matematike. PDF Vabilo in program.

 • 2. decembra 2015 je na Pedagoški fakulteti UL potekalo Študijsko popoldne Centra za raziskovanje in spodbujanje nadarjenosti (CRSN) na temo SODELOVANJE IN PODPORA IZOBRAŽEVANJU NADARJENIH. PDF Vabilo s progamom
 • CRSN V ŠOLSKEM LETU 2013/2014 NUDIL KOLEGIALNE KONZULTACIJE

Člani CRSN, zaposleni na Pedagoški fakulteti UL, smo v šolskem letu 2013/2014 nudili vzgojiteljem, učiteljem in drugim strokovnim delavcem, zaposlenim v vzgojno - izobraževalnih ustanovah, vsebinsko in metodološko podporo pri raziskovanju lastne prakse na področju dela z nadarjenimi (npr. pri opredelitvi raziskovalnega problema oz. raziskovalnih vprašanj, postavljanju in preverjanju hipotez, pripravi instrumentov za zbiranje podatkov, kvantitativni in kvalitativni obdelavi podatkov, razlagi rezultatov  itd.). 

Poročila:

- PDF Motivacija nadarjenih dijakov na Gimnaziji Bežigrad

 • V Vršcu (Srbija) je bila v petek, 28.6.2013, okrogla miza na temo » Nadarjeni in kakovost izobraževanja«, devetnajsta po vrsti, v organizaciji Visoke škole strukovnih studija za vaspitaće »Mihajlo Palov« iz Vršca. Akademik prof. dr. Grozdanka Gojkov, predsedujoča temu pomembnemu znanstvenemu srečanju na območju bivše Jugoslavije je v uvodnem nagovoru poudarila, da je okrogla miza posvečena delu akademikov Bosiljke in Jovana Djordjevića, ki sta v dolgih letih svojega raziskovalnega in pedagoškega dela pomembno prispevala h kakovosti izobraževanja nadarjenih v Srbiji. Srečanja se je udeležilo preko petdeset raziskovalcev in visokošolskih učiteljev iz Srbije, Hrvaške, Slovenije, Bosne in Hercegovine, Makedonije, Romunije in Rusije.   Med soorganizatorji je bila letos tudi Pedagoška fakulteta UL.
 • 26.4.2013: Predavanje škotske strokovnjakinje Margaret Sutherland za vzgojitelje, učitelje in svetovalne delavce v vrtcih na temo »Gifted and talented learners in early years«.

  PDF Vabilo.

   Galerija slik.

 • NTC program učenja

  Avtor programa je  Ranko Rajović.
  PDF Program smo poskusno uvajali v vrtce in šole v šolskem letu 2009/2010.
  V šolskem letu 2010/2011 pripravili in izvedli seminar »NTC učenje – spodbujanje razvoja učnih potencialov v predšolskem obdobju« v sklopu posodobitvenih programov Ministrstva RS za šolstvo in šport.

  PDF Seminarsko gradivo.
  Program najdete na strani 194 v katalogu  KATIS.

   Galerija slik


 • 6. 10. 2010: OKROGLA MIZA na temo Koliko nadarjenih zmore Slovenija?

  Okroglo mizo smo organizirali v okviru šestega slovenskega psihološkega kongresa; okrogla miza je prispevala kritično analizo obstoječega stanja na področju dela z nadarjenimi učenci v Sloveniji in z dobrimi idejami spodbudila razvoj področja v prihodnje.

  PDF Poročilo.

   Galerija slik

www.pef.uni-lj.si uporablja piškotke. Več informacij Zapri