Podatki o študijskem programu

Ime:

PEDAGOŠKO IZPOPOLNJEVANJE IZ PREDŠOLSKE VZGOJE

Vrsta:

Študijski program izpopolnjevanja

Trajanje:

463 ur
Število ECTS:60

Listina:

Po uspešno zaključenem programu kandidati pridobijo potrdilo, ki je javno veljavna listina.
Koordinator / ica:doc. dr. Darija Skubic

Pogoji za vpis:

V »Študijski program za pedagoško izpopolnjevanje iz predšolske vzgoje« (PI-PV) se lahko vključijo diplomanti:

  • univerzitetnih študijskih programov, ki so pridobili strokovni naslov profesor na določenem strokovnem področju;
  • univerzitetnih študijskih programov s področja izobraževanja, umetnosti, humanističnih ved in
    družboslovja in
  • diplomanti visokošolskega strokovnega ali univerzitetnega študijskega programa iz socialnega dela.

V program se lahko vpišejo kandidati, ki so končali enakovredno izobraževanje v tujini.

 

Če bo potrebno sprejeti sklep o omejitvi vpisa, bodo imeli prednost kandidati, ki so zaposleni v vzgoji in izobraževanju (v vrtcu ali 1. razredu OŠ oz. v podaljšanem bivanju) in imajo priporočilo delodajalca. Eden od kriterijev pri omejitvi vpisa bo tudi povprečna ocena opravljenih študijskih obveznosti dodiplomskega študija.

Učni načrti (PI-PV):

Skupni predmeti

Metodike

 Družboslovne študije
dr. Nada Turnšek

 Družba
dr. Nada Turnšek

 Inkluzivna vzgoja in izobraževanje
dr. Stane Košir

 Gibanje
mag. Alenka Cemič

 Medpredmetne povezave
dr. Nada Turnšek, dr. Tatjana Hodnik Čadež, dr. Dušan Krnel, dr. Helena Korošec

 Glasba
mag. Darinka Žager

 Motorika predšolskega otroka
mag. Alenka Cemič

 Jezik in književnost
dr. Darija Skubic, dr. Milena Mileva Blažić

 Pedagoška praksa v vrtcu
dr. Tatjana Devjak, dr. Milena Valenčič Zuljan, Iztok Vilič

 Likovna vzgoja
mag. Breda Jontes

 Predšolska pedagogika
dr. Tatjana Devjak

 Lutke, drama, mediji
dr. Helena Korošec

 Razvojna in pedagoška psihologija
dr. Marcela Batistič Zorec

 Narava
dr. Dušan Krnel, dr. Ana G. Blagotinšek, dr. Marjanca Kos

 Plesno izražanje
Gordana Schmidt, Vesna Geršak

 Tehnična vzgoja
pred. Matjaž Jaklin

 Zgodnje učenje matematike
dr. Tatjana Hodnik Čadež

www.pef.uni-lj.si uporablja piškotke. Več informacij Zapri