Študijski program za pedagoško izpopolnjevanje iz predšolske vzgoje

Stran je še v delu! Hvala za razumevanje.

Podatki o študijskem programu

Ime:

PEDAGOŠKO IZPOPOLNJEVANJE IZ PREDŠOLSKE VZGOJE

Vrsta:

Študijski program izpopolnjevanja

Trajanje:

463 ur

Število ECTS:

60

Listina:

Po uspešno zaključenem programu kandidati pridobijo potrdilo, ki je javno veljavna listina.

Koordinator / ica:

doc. dr. Darija Skubic

Pogoji za vpis:

V »Študijski program za pedagoško izpopolnjevanje iz predšolske vzgoje« (PI-PV) se lahko vključijo diplomanti:

  • univerzitetnih študijskih programov, ki so pridobili strokovni naslov profesor na določenem strokovnem področju;
  • univerzitetnih študijskih programov s področja izobraževanja, umetnosti, humanističnih ved in
    družboslovja in
  • diplomanti visokošolskega strokovnega ali univerzitetnega študijskega programa iz socialnega dela.

V program se lahko vpišejo kandidati, ki so končali enakovredno izobraževanje v tujini.

 

Če bo potrebno sprejeti sklep o omejitvi vpisa, bodo imeli prednost kandidati, ki so zaposleni v vzgoji in izobraževanju (v vrtcu ali 1. razredu OŠ oz. v podaljšanem bivanju) in imajo priporočilo delodajalca. Eden od kriterijev pri omejitvi vpisa bo tudi povprečna ocena opravljenih študijskih obveznosti dodiplomskega študija.

Učni načrti (PI-PV):

Skupni predmeti

Metodike

PDF  Družboslovne študije
dr. Nada Turnšek

PDF  Družba
dr. Nada Turnšek

PDF  Inkluzivna vzgoja in izobraževanje
dr. Stane Košir

PDF  Gibanje
mag. Alenka Cemič

PDF  Medpredmetne povezave
dr. Nada Turnšek, dr. Tatjana Hodnik Čadež, dr. Dušan Krnel, dr. Helena Korošec

PDF  Glasba
mag. Darinka Žager

PDF  Motorika predšolskega otroka
mag. Alenka Cemič

PDF  Jezik in književnost
dr. Darija Skubic, dr. Milena Mileva Blažić

PDF  Pedagoška praksa v vrtcu
dr. Tatjana Devjak, dr. Milena Valenčič Zuljan, Iztok Vilič

PDF  Likovna vzgoja
mag. Breda Jontes

PDF  Predšolska pedagogika
dr. Tatjana Devjak

PDF  Lutke, drama, mediji
dr. Helena Korošec

PDF  Razvojna in pedagoška psihologija
dr. Marcela Batistič Zorec

PDF  Narava
dr. Dušan Krnel, dr. Ana G. Blagotinšek, dr. Marjanca Kos

PDF  Plesno izražanje
Gordana Schmidt, Vesna Geršak

PDF  Tehnična vzgoja
pred. Matjaž Jaklin

PDF  Zgodnje učenje matematike
dr. Tatjana Hodnik Čadež

www.pef.uni-lj.si uporablja piškotke. Več informacij Zapri