Založniška dejavnost

O Založbi Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani

 

Založba UL Pedagoške fakultete deluje od leta 1998. Založniška dejavnost je programsko usmerjena v izdajanje tematike s področja vzgoje in izobraževanja, ki pokriva različne znanstvene discipline. V času delovanja je izšlo preko 150 različnih publikacij. V začetnih letih so bila izdana predvsem učbeniška gradiva, kasneje pa se je knjižni program razširil na izdaje znanstvenih in strokovnih monografij, visokošolskih priročnikov in učbenikov ter ostale študijske literature, strokovnih knjig, zbornikov, projektnih poročil, letnih poročil fakultete, katalogov in ostalih del. Med izdajami so tako danes tematike s področja temeljnih razprav v polju edukacije, socialno pedagoške teme in tudi Almanah študentov. 

Prodajne poti so sprva vključevale le neposredno prodajo na Pedagoški fakuleteti UL, kasneje pa so se postopno širile s prodajo v zunanjih knjigarnah, spletno prodajo in prodajo preko zastopnikov. V zadnjem letu so vse nove izdaje tržene po ciljnih publikah s strani založbe.

 

Med izdajami je v zadnjih letih tudi zbirka Temeljne razprave, v okviru katere smo izdali prevode klasičnih avtoric in avtorjev s področja edukacije.

Zbirka trenutno obsega prevode naslednjih del:

Mišljenje in govor - Lev Vigotsky, 2010

Šola in družba - John Dewey, 2012

Homo academicus - Pierre Bourdieu, 2012

Razred, kodi in nadzor - Basil Bernstein, 2015

Kako mislijo institucije - Mary Douglas, 2018

Ali edukacija lahko spremeni družbo? in drugi spisi - Michael W. Apple, 2018

 

Vabimo vas, da si ogledate naslove in izvlečke iz vsebin naših knjig  na naši spletni prodaji. Navedene knjige je mogoče kupiti preko spletne prodaje ali v knjižnici fakultete.

 

 

Obvestilo:

Članice in člani Alumni UL imajo 10 % popusta pri nakupu publikacij, ki so izšle v Založbi UL PEF in stanejo 6,00 EUR ali več. Popust se pri knjižnih novostih v skladu z Zakonom o enotni ceni knjige upošteva po preteku 6 mesecev po izidu publikacije.


V opombe v obrazcu spletne prodaje pripišite, da ste članica oz. član kluba Alumni UL.

 

 

Kontakt

Založba UL Pedagoške fakultete

Kardeljeva ploščad 16

1000 Ljubljana

Telefon: 01/5892-344

E-naslov: zalozba@pef.uni-lj.si