Vpis in izposoja

Rok izposoje gradiva

Knjige21 dni
Revijev čitalnico
Diplomske naloge7 dni
Skupno št. izposojenih enot15 (od tega 3 dipl. naloge)
E-knjige v BIBLOS LIB14 dni

Knjižni nabiralnik za vračanje knjig


Prosimo, da v knjižni nabiralnik ne vračate neknjižnega gradiva (CD, CD-ROM, DVD, diskete, avdio ter video kasete).

Poravnava finančne obveznosti do knjižnice:

 

IBAN: SI56 0110 0603 0706 731

BIC/SWIFT: BSLJSI2X

**Sklic/referenca: SI00 291007

**Namen: PRIIMEK IN IME

(tistega, ki ima v knjižnici finančne obveznosti)


** OBVEZNA PODATKA

 

Na knjiznica@pef.uni-lj.si pošljete potrdilo o plačilu za zaključek postopka v knjižnici.

Vpis

Vpis v knjižnico poteka v knjižnici ob predložitvi študentske ali osebne izkaznice in s podpisom Pristopne izjave.

 

Za študente UL s statusom, ki imajo digitalno študentsko identiteto je včlanitev v knjižnico možna tudi prek  spleta. Letna članarina je že plačana ob vpisu na fakulteto.
PDF Navodila za spletni vpis>>

 

Ob vpisu se poravna članarina po veljavnem ceniku. Plačila članarine so oproščeni zaposleni na Univerzi v Ljubljani, brezposelne osebe (ob predložitvi veljavnega dokazila) ter člani bibliotekarskega društva (ob predložitvi veljavne društvene izkaznice). Članarina za študente velja za tekoče študijsko leto, vsem ostalim članom pa 12 mesecev od dneva vpisa.

 

Študenti UL (s statusom), ki so v knjižnico že vpisani, za podaljšanje članstva v knjižnici pošljejo kopijo potrdila o vpisu na knjiznica@pef.uni-lj.si. Članstvo v knjižnici velja do 31. 10. tekočega študijskega leta.

 

Člani lahko uporabljajo storitve knjižnice le ob predložitvi članske izkaznice (za študente je to veljavna študentska izkaznica, vsem ostalim članom izdelamo izkaznico v knjižnici). Izkaznica ni prenosljiva in jo lahko uporablja le njen imetnik. Dolžnost člana je, da knjižnico takoj obvesti o izgubljeni izkaznici ali o spremembi bivališča ali drugih podatkov.

Enotna knjižnična izkaznica za študente Univerze v Ljubljani

 

Plačana članarina omogoča vsem študentom Univerze v Ljubljani (dodiplomskim, podiplomskim, rednim, izrednim) dostop do vseh knjižnic Univerze v Ljubljani, vključno z NUK in CTK. Ob izposoji v drugih knjižnicah mora študent predložiti študentsko izkaznico.  Vsak študent se mora evidenčno vpisati v posamezno knjižnico, ni pa mu treba plačati članarine, saj jo je poravnal že ob vpisu na matično fakulteto.

 

Študenti brez statusa poravnajo članarino v knjižnici matične fakultete, s potrdilom o plačilu si lahko eno leto izposojajo gradivo v drugih knjižnicah, razen v NUK-u in CTK-ju.

 

Študenti drugih univerz in visokih šol se vpišejo v vsako knjižnico Univerze v Ljubljani posebej.

 

Ob koncu študija morajo študenti UL PEF vrniti vse gradivo in poravnati vse obveznosti do knjižnice.

 

V knjižnici dobijo potrdilo, ki ga oddajo v referatu.

Izposoja

Knjižnica je zasnovana na principu prostega pristopa, zato si uporabniki sami poiščejo gradivo s pomočjo  Kataloga PEF ali prosijo za pomoč knjižničarke, ki jih seznanijo z načinom iskanja gradiva v knjižnici.

Izposoja monografij

 

Gradivo z oznako ZZ pred signaturo pomeni, da se gradivo nahaja v skladišču, kar pomeni, da ga je potrebno predhodno naročiti in se ga lahko prevzame naslednji dan.

 

Gradivo z oznako Č pred signature pomeni, da navedeno gradivo lahko uporabljate le v čitalnici.

 

Na dom si tako ni mogoče izposoditi priročnikov, slovarjev, enciklopedij in tistih izvodov učbenikov, ki so namenjeni le za uporabo v čitalnici in so tako tudi označeni.

 

PDF Navodila za iskanje monografij >>
PDF Navodila za iskanje gradiva v prostem pristopu >>
PDF Navodila za iskanje člankov v zbornikih >>

 

Izposoja e-knjig v BIBLOS

Članom naše knjižnice omogočamo izposojo e-knjig v  BIBLOS. Izposodite si lahko do 4 e-knjige hkrati, čas izposoje je 14 dni. Predčasno vračilo je mogoče 24 ur po izposoji določene e-knjige, na mesec pa si lahko skupno izposodite največ 20 e-knjig. Po poteku roka izposoje je dostop do e-knjige prekinjen. Do e-knjig lahko dostopate tudi v  Katalogu PEF (seznam naročenih knjig v Biblos).

Za izposojo v BIBLOS potrebujete:

  • urejeno članstvo v knjižnici,
  • številko članske (študentske) izkaznice in geslo, ki ga uporabljate za storitev Moja knjižnica (Moj profil COBISS),
  • napravo, ki omogoča branje e-knjig (npr. na računalniku mora biti nameščen program Adobe Digital Editions, na telefonu aplikacija Biblos2).


Za dodatne informacije si oglejte navodila na  Biblos - Kako deluje >> ali nam pišite na knjiznica@pef.uni-lj.si.

 


Izposoja revij in diplomskih, magistrskih, specialističnih in doktorskih nalog

 

Gradivo z oznako ZZ pred signaturo pomeni, da se gradivo nahaja v skladišču, kar pomeni, da ga je potrebno predhodno naročiti in se ga lahko prevzame naslednji dan.

 

Revij v tiskani obliki si na dom ni mogoče izposoditi, pregledujete jih lahko v časopisni čitalnici ali fotokopirate v skladu z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah.

 

PDF Navodila za iskanje člankov v revijah >>

PDF Navodila za iskanje člankov v posamezni reviji >>

PDF Navodila za iskanje diplom >>

 

Gradivo, ki ni rezervirano je možno po izteku izposojevalnega roka podaljšati osebno, po telefonu ali preko Moja knjižnica. Izposojevalni rok lahko podaljšajo le tisti člani, ki imajo urejeno članstvo in poravnane vse obveznosti. Na isti način lahko preverijo, katero gradivo imajo izposojeno.

Izposoja bralnikov


Knjižnica UL PEF omogoča izposojo bralnikov Kobo Touch, Kobo Glo, Sony PRS-T2 in inkBOOK (Biblos).  Vabimo vas, da pregledate PDF Pogoje izposoje in PDF Dogovor o izposoji bralnika v Knjižnici UL PEF.

Na bralnikih so naloženi izbrani naslovi e-knjig slovenskih založb in izbrana dela avtorjev in avtoric Pedagoške fakultete v Ljubljani. ( PDF Seznam e-knjig, ki so že naložene na bralnikih >>) Na vsak bralnik lahko sami dodatno prenesete e-knjige po lastni izbiri. Priporočamo naročene e-knjige z oddaljenim dostopom (npr.  EBSCO), e-knjige v knjižnici  BIBLOS ali objave v odprtem dostopu.


Za dodatne informacije si oglejte vodič:  Izposoja e-knjig in uporaba bralnikov ali nam pišite na knjiznica@pef.uni-lj.si.

 

Moj profil COBISS

 

Za podaljšanje in rezerviranje gradiva prek storitve Moja knjižnica morate imeti urejen profil Moj COBISS.

PDF Navodila za spremembo gesla in urejanje profila Moj profil COBISS>>

 

 

 

Podaljševanje gradiva


Gradivo lahko podaljšate z uporabo storitve  Moj COBISS (Moja knjižnica). Rok podaljšanja je za knjige 21 dni, za diplomska dela 7 dni. Podaljševati ni mogoče rezerviranega gradiva, gradiva z opominom, pretečenim rokom izposoje ali v primeru neurejenega članstva v knjižnici.
 Navodila za podaljševanje gradiva >>

Rezervacija gradiva


Po potrditvi izbranega gradiva v  Katalogu PEF z uporabo storitve Moja knjižnica rezervirate prosto ali izposojeno gradivo. Rezervirate lahko največ pet enot. O prispelem gradivu vas obvestimo po elektronski pošti. Rezervirano gradivo vas čaka pet delovnih dni.
PDF Navodila za rezervacijo gradiva >>

Knjižni nabiralnik za vračanje knjig

 

Knjižni nabiralnik je namenjen vračanju izposojenih knjig Knjižnice Pedagoške fakultete v Ljubljani. Nameščen je v pritličju.

 

Razdolžitev bo urejena naslednji delovni dan.

 

Preverjanje je možno z geslom za Moja knjižnica.

 

Morebitni dolg (zamudnina) Vam bo ob razdolžitvi avtomatsko pripisan in ga boste poravnali ob naslednjem obisku knjižnice.

www.pef.uni-lj.si uporablja piškotke. Več informacij Zapri