Osnovne informacije

 

Študentski svet (ŠS) PEF sestavljamo študentke in študenti Pedagoške fakultete. Smo eden izmed petih organov fakultete, ki se trudi za čim bolj gladko sodelovanje med fakulteto in študenti. ŠS imenuje predstavnike študentov v različne komisije in delovne skupine fakultete, kje predstavniki študentov zastopamo interese študentov fakultete, skrbimo za pravočasno reševanje morebitnih problemov ter prispevamo k rasti kvalitete študija.

 

Soba študentskega sveta: 405 (4. nadstropje)

Oglasna deska študentskega sveta: v recepciji, zraven receptorja

Anonimni nabiralnik za mnenja in predloge: v recepciji, poleg oddajnega sefa za knjige

 


 

ČLANI ŠTUDENTSKEGA SVETA PEDAGOŠKE FAKULTETE UL ZA MANDATNO OBDOBJE ŠTUD. LETA 2016/17:


Predsednica: Živa Jakšić Ivačič
Štud. smer: Specialna in rehabilitacijska pedagogika
Letnik: 4. letnik

Podpredsednica: Nina Zupanc
Štud. smer: Dvopredmetni učitelj: biologija in kemija
Letnik: 4. letnik

Tajnica: Nika Bedek
Štud. smer: Razredni pouk
Letnik: 2. letnik

Sara Danilovska
Štud. smer: Specialna in rehabilitacijska pedagogika
Letnik: 4. letnik

Žan Filipovič
Štud. smer: Razredni pouk
Letnik: 2. letnik

Vid Grašič
Štud. smer: Predšolska vzgoja
Letnik: 2. letnik

Helena Grbec
Štud. smer: Socialna pedagogika
Letnik: 3. letnik

Vesna Hribar
Štud. smer: Dvopredmetni učitelj: kemija in fizika
Letnik: 3. letnik

Teja Koprivnikar
Štud. smer: Poučevanje, predmetno poučevanje: fizika in matematika, 2. stopnja
Letnik: 1. letnik

Hana Kumar
Štud. smer: Predšolska vzgoja
Letnik: 3. letnik

Urša Lesar
Štud. smer: Pomoč z umetnostjo, 2. stopnja
Letnik: dodatni leto

Primož Mirtič Dolenec
Štud. smer: Razredni pouk
Letnik: 3. letnik

Ana Obal
Štud. smer: Predšolska vzgoja
Letnik: 2. letnik

Špela Pirc
Štud. smer: Logopedija in surdopedagogika
Letnik: 4. letnik

Nina Popović
Štud. smer: Razredni pouk
Letnik: 3. letnik

Žan Rode
Štud. smer: Dvopredmetni učitelj: biologija in kemija
Letnik: 4. letnik

Sara Slokan
Štud. smer: Socialna pedagogika, 2. stopnja
Letnik: 1. letnik

Tjaša Travižan
Štud. smer: Likovna pedagogika
Letnik: 3. letnik

Mateja Velušček
Štud. smer: Likovna pedagogika
Letnik: 4. letnik

 

VLOGA ŠTUDENTSKEGA SVETA NA PEF

 

Študentski svet sprejema  formalne odločitve na svojih sejah. Te so praviloma enkrat mesečno, sicer pa so po potrebi tudi dopisne seje in izredne seje. Na sejah se pogovarjamo o temah, ki se tičejo študija na fakulteti in s tem poskušamo reševati študijsko problematiko. Prav tako sodelujemo s Študentsko organizacijo glede obštudijskih dejavnosti in z nekaterimi centri, ki so namenjenimi študentom pri organizaciji in izvedbi različnih študijskih in obštudijskih dejavnosti. Posebej v času prenove študija je še kako pomembno, da čim več študentov različnih letnikov in smeri sodeluje pri ugotavljanju in snovanju novih, boljših programov

 

Razredni predstavniki so študentje izbrani v vseh letnikih, na vseh študijskih smereh. Njihovo delo je bistvenega pomena za dobro in hitro informiranost, saj skrbijo za pretok informacij med študenti in Študentskim svetom. Poleg tega so nekatere izmed njihovih nalog naslednje:

  • mnenja študentov o profesorjih in asistentih (pohvale, čestitke, pripombe, kritike, etc.),
  • pripombe in pohvale v zvezi z izvajanjem študijskega programa,
  • predlogi za sestavo urnika,
  • komentarji na izvajanje študijske prakse,
  • želje po "pedagoškem" urejanju prostorov na in ob fakulteti,
  • ...

 

 


Prav tako pa razredni predstavnik skrbi za nemoteno informiranost svojih kolegic in kolegov predvsem kadar gre za:

  • povabilo k oblikovanju študentskega mnenja,
  • informiranje o projektih, ki jih izvaja Študentski svet,
  •  prosta mesta za predstavnike študentov v organih fakultete in organih univerze,
  • ...


Študenti smo povabljeni, da se redno obračamo na svoje razredne predstavnike. Vsak predlog je dobrodošel.

 

Vabilo

 

Če se nam želite pridružiti in skupaj z nami sooblikovati življenje in študij na PeF, nas
 kontaktirajte.

 

Vabljeni tudi z idejami za aktivnejšo vlogo študentskega sveta.

 

Zapisniki sej študentskega sveta PeF za mandatno obdobje 2015/2016

 

PDF 1. redna seja (9.12.2015)

PDF 2. redna seja (14.1.2016)

PDF 3. redna seja (16.3.2016)

Novice

Objavljeno: 31. 08. 2017 ob 12:20

Naknadni razpis Erasmus+ SMS 2017-2018

Spoštovane študentke, spoštovani študenti, obveščamo vas, da je odprt naknadni razpis za...


Objavljeno: 31. 07. 2017 ob 08:08

Ponudba mednarodnih praks

Objavljamo nekaj akutalnih plačanih Erasmus praks v Španiji, ki so zanimive za študente PEF UL:...


www.pef.uni-lj.si uporablja piškotke. Več informacij Zapri