TEMPUS – iSHEDS 2009-2010 Prepoznavanje in podpora študentom z disleksijo v visokošolskem izobraževanju

 

Zaradi slabe prepoznavnosti disleksije in z njo povezanih težav med študenti in odraslimi v Sloveniji smo se vključili v mednarodno raziskavo TEMPUS – iSHEDS 2009-2010 Prepoznavanje in podpora študentom z disleksijo v visokošolskem izobraževanju (Identification and Support in Higher Education For Dyslexic Students). Projekt TEMPUS – iSHEDS, ki ga vodi prof. dr. Angela Fawcett z Univerze v Swansea (UK), vključuje države Evropske unije (Anglijo, Madžarsko, Romunijo in Slovenijo) ter države zahodnega Balkana (Hrvaško, Bosno in Srbijo). Projekt je namenjen spodbujanju razvoja prepoznavanja, podpore in pomoči, izobraževanja, uvajanja sodobne tehnologije in načrtovanja ukrepov na področju univerzitetnega študija oseb z disleksijo (specifičnimi motnjami branja in pisanja).

 

V projektu so združeni evropski strokovnjaki in evropske izkušnje posameznih držav partneric, z namenom, da bi se oblikoval podporni sistem, ki bi doprinesel k rezultatom in pozitivnim spremembam na različnih področjih. Vključena področja povezana z odkrivanjem in spodbujanjem podpore in pomoči študentom z disleksijo zajemajo:
•    pregled šolskih politik na področju pomoči otrokom, mladostnikom in študentom z disleksijo;
•    izdelavo pripomočka za ugotavljanje tveganja za disleksijo (iSHEDS Profiler) v slovenskem jeziku;
•    izdelavo različnih programov podporne tehnologije, ki bodo študentom z disleksijo v pomoč pri načrtovanju, organiziranju in izvajanju samostojnega študija;
•    izdelavo e-gradiv za študente, ki omogočajo uporabo različnih strategij samopodpore in preizkušanje teh gradiv ob podpori tutorjev;
•    izdelavo in preizkušanje e-gradiv za tutorje ter usposabljanje tutorjev za podporo in pomoč študentom;
•    ozaveščanje administrativnega osebja na univerzah o problemih študentov z disleksijo ter seznanjanje javnosti z gradivi nastalimi v okviru projekta.

 

Navedena področja so predstavljena na spletni strani iSHEDS www.isheds.eu  ter dostopna v jezikih vseh sodelujočih držav.

 

Za študente z disleksijo je prav gotovo najbolj zanimiv razdelek Pomoč in podpora študentom z disleksijo, v katerem je predstavljena e-knjiga za samopodporo in samopomoč študentom z disleksijo, ki je opremljena z zvočnimi posnetki napisanega besedila. Poglavja v e-knjigi vključujejo razumevanje disleksije, odkrivanje lastnih prednosti in težav, študijske veščine, pripravo na izpite, soočanje s stresom in tesnobo, možnosti strokovne pomoči ter podporno tehnologijo.

www.pef.uni-lj.si uporablja piškotke. Več informacij Zapri