Diferencialni izpiti - 2. stopnja

 

 

Kandidati/-ke, ki se želijo vpisati v drugostopenjske magistrske študijske programe Pedagoške fakultete iz drugih strokovnih področjih, morajo pred vpisom zaprositi za določitev obveznosti, bistvenih za nadaljevanje študija.

 

 

Kandidati/-ke izpolnijo in oddajo  elektronsko prijavo na spletni strani Pedagoške fakultete od 15. 12. 2022 do 15. 1. 2023.


Elektronske prijave, ki bodo prispele izven navedenega roka, Pedagoška fakulteta ne bo obravnavala.

 

 

Ko kandidati elektronsko prijavo izpolnijo in oddajo, jo morajo ša natisniti, preveriti, morebitne napake ročno popraviti in jo podpisano skupaj z overjenimi fotokopijami dokazil priporočeno poslati na naslov:

 

Pedagoška fakulteta,

Referat za podiplomski študij,

Kardeljeva ploščad 16,

1000 Ljubljana

s pripisom: "PRIJAVA ZA DOLOČITEV OBVEZNOSTI, BISTVENIH ZA NADALJEVANJE ŠTUDIJA"

 

Pomembno:

Če natisnjeni obrazec prijave za vpis ne bo prispel tudi po navadni pošti, elektronske prijave ne bomo upoštevali. Prav tako ne bomo upoštevali prijave, ki bo poslana samo po navadni pošti in ne bo elektronsko oddana.

 


Obvezna dokazila:

  • notarsko ali upravno overjena kopija listine diplome;
  • predmetnik študijskega programa, ki so ga zaključili;
  • potrdilo o izpitih (original oz. notarsko ali upravno overjena kopija);
  • potrdilo o morebitnih izkušnjah s področja, kamor se nameravajo vpisati.

Diplomantom Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani dokazil o opravljenih izpitih, predmetniku in diplomi ni potrebno prilagati. Podatke bomo pridobili iz lastnih evidenc.

 

 

Postopek je namenjen le kandidatom, ki imajo predhodno izobrazbo pridobljeno v Sloveniji.
Kandidati s tujimi listinami o izobraževanju se morajo prijaviti na Razpis za vpis v visoko šolstvo
. Informacije v zvezi s tem najdete na https://www.uni-lj.si/studij/prijavno-sprejemni-postopki/kandidati-s-tujimi-listinami-visokosolski

 

 

Komisija za podiplomski študij 2. stopnje je na seji dne 14. 03. 2013 sprejela naslednji SKLEP: Izdaja sklepa o določitvi obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija na drugostopenjskih magistrskih študijskih programih, se kandidatom na podlagi sklepa Upravnega odbora Pef UL z dne 31. 01. 2013 zaračuna v skladu z veljavnim cenikom za tekoče študijsko leto.

PDF Seznam oddelčnih koordinatorjev 2. stopenjskih študijskih programov  [PDF]

 

Postopek prijave na diferencialne izpite

 

Kandidat se na diferencialne izpite, katerih roki so določeni in v naprej objavljeni, prijavi v informacijskem sistemu VIS oziroma se z nosilcem predmeta dogovori o roku opravljanja izpita.

 

Več si oglejte na tem mestu (informacije in prijavnica) >>

 

Literatura

                      

  • Študijski program Poučevanje, smer Poučevanje na razredni stopnji [ dodatni letnik ]

 

 

Nazaj >>

www.pef.uni-lj.si uporablja piškotke. Več informacij Zapri