Novica

Objavljeno: 27. 03. 2018 ob 10:30    Starost: 329 dni

Dosežki sodelavcev UL PEF: mednarodne objave

Kolegici Milena Košak Babuder in Karmen Pižorn sta skupaj s sodelavcema Judit Kormos in Michaelom Ratajczakom (Univerza v Lancastru, Združeno kraljestvo) objavili v pomembniugledni mednarodni reviji Language testing (WoS: IF 0.981, Lingvistika, četrtina 2) članek z naslovom The effect of read-aloud assistance on the text comprehension of dyslexic and non-dyslexic English language learners.

 

Skupina raziskovalcev je preučevala vpliv učinka dodatne podpore „s poslušanjem ob branju“ pri učencih z disleksijo in učencih brez disleksije na rezultate bralnega razumevanja v angleščini. V raziskavi je sodelovalo 233 slovenskih učencev 6. razredov brez prepoznane disleksije in 47 slovenskih učencev 6. razredov z disleksijo.

--

 

Kolega Dušan Repovš je skupaj s sodelavcema iz ZDA (D.J. Garity, D.G. Wright) objavil v odlični mednarodni reviji  Transactions of the American Mathematical Society (WOS: IF 1.426, PQ - mathematics ; 24/310 ; četrtina: 1 ) članek z naslovom Contractible 3-manifolds and the double 3-space property.

 

Sloviti ameriški matematik David Gabai (Princeton University) je leta 2011 dokazal, da je klasična kontraktibilna Whiteheadova 3-mnogoterost W3  iz leta 1935 unija dveh 3-podmnogoterosti, vsaka od katerih je homomorfna Evklidskemu 3-prostoru R3 in katerih presek je tudi homeomorfen R3. V tem članku smo dokazali, da obstaja celo neskočno mnogo kontraktibilnih 3-mnogoterosti, ki tudi imajo to lastnost. Dokazali smo še, da obstaja tudi neskončno mnogo kontraktibilnih 3-mnogoterosti, ki pa te lastnosti nimajo. Članek je naletel na velik odziv v svetovni javnosti, saj rešuje enega najaktualnejših problemov v sodobni geometrijski topologiji 3-mnogoterosti.

 

--

 

Kolega Bojan Golli je skupaj s sodelavci z univerz v Tuzli, Ljubljani in Zagrebu (Hedim Osmanović, Simon Širca, Alfred Švarc) objavil v odlični mednarodni reviji Physical Review C 97, 035204 (2018) (WoS:  IF 3.82, physics, nuclear četrtina 1), članek z naslovom: Genuine quark state versus dynamically generated structure for the Roper resonance.

 

Tako kot so atomi sestavljeni iz elektronov, protonov in nevtronov, je tudi proton sestavljen iz elementarnejših delcev - kvarkov. Podatke o dinamiki kvarkov v protonu dobimo z obstrelje- vanjem protonov z drugimi delci. Pri tem nastajajo različna vzbujena stanja protona, pri katerih kvarki običajno prehajajo v višje orbite. Med temi stanji je posebej zanimivo stanje - Roperjeva resonanca -, ki se pojavi že pri nizki energiji vzbujanja, in je ni mogoče razložiti z omenjeno kvarkovsko sliko. Domnevajo, da se v tem stanju na proton veže mezon sigma, kar sicer lahko pojasni nizko energijo stanja, ne pa nekaterih drugih lastnosti. V članku analiziramo strukturo vezanega stanja protona in mezona in pokažemo, da je možna koeksistenca obeh opisov Roperjeve resonance, ki je konsistentna s kvarkovsko sliko drugih vzbujenih protonskih stanj.

 

--

 

Kolegi Saša ZIHERL, Mojca ČEPIČ in Jure BAJC so v pomembni mednarodni reviji  American Journal of Physics (WOS: IF 1.069, HB - education, scientific disciplines physics, multidisciplinary; 25/41 ; četrtina: 3) objavili članek z naslovom Positive and negative birefringence of materials in microwave region.

 

V prispevku so predstavljeni eksperimenti z mikrovalovi in lesom, s katerimi na preprost način ločimo med izotropnimi in anizotropnimi materiali. Na primeru običajnega kosa lesa in iverne plošče je podrobno obravnavan pojav dvolomnosti. Rezultati meritev določajo velikost dvolomnosti, njihova podrobnejša interpretacija pa tudi predznak. Vidna struktura lesa nam sama po sebi ponuja odgovor o predznaku dvolomnosti in eksperimenti to le še potrdijo. Tako je običajen kos lesa primer materiala s pozitivno dvolomnostjo in iverna plošča primer negativno dvolomnega materiala. Predlagani eksperimenti so primerni za namen demonstracije dvolomnosti in/ali anizotropije nasploh tako na dodiplomski kot tudi na podiplomski stopnji. Članek je bil izbran kot editorjeva sugestija za branje.

 

--

 

Sodelavca Oddelka za matematiko in računalništvo Boštjan Kuzman in Aleksander Malnič sta skupaj z Primožem Potočnikom (UL FMF) v ugledni mednarodni matematični reviji Journal of Combinatorial Theory, Series B (WOS: IF 0,829, PQ - mathematics ; 92/311 ; četrtina: 2) objavila članek Tetravalent vertex- and edge-transitive graphs over doubled cycles.

 

Grafi in drugi objekti s posebnimi simetrijskimi lastnostmi predstavljajo aktualno temo raziskav na področju algebraične kombinatorike. Medtem, ko je struktura simetričnih grafov z vozlišči stopnje 3 dobro razumljena, je pri grafih z vozlišči stopnje 4 mnogo odprtih vprašanj. Avtorji so v članku izboljšali več rezultatov Gardinerja in Praegerjeve iz leta 1994 o štirivalentnih simetričnih grafih, ki premorejo elementarno-abelsko grupo simetrij. Pri tem so vpeljali tudi pojem refleksibilnih polinomov, ki obeta možnost nadaljnje uporabe v teoriji kodiranja.

 

ČESTITAMO!                                                                                                 


www.pef.uni-lj.si uporablja piškotke. Več informacij Zapri