Novica

Objavljeno: 08. 03. 2019 ob 09:18    Starost: 3 leto

Refleksija šolskega prostora: vidiki strok

Vabimo vas na tretjo v ciklu okroglih miz o refleksiji šolskega prostora, ki jih organizira Oddelek za socialno pedagogiko Pedagoške fakultete v Ljubljani.

 

Tokratna okrogla miza se bo odvijala v petek, 22. marca 2019 ob 11.15 (do okvirno 13h) v sobi 048, pritličje PEF.

 

Tokrat bo naš fokus pogled strokovnih delavk s pretežno šolskega prostora na odprte polemike v zvezi s šolo. Govorili bomo o spremembah in trendih, ki smo jim priče v zadnjem času na podrocju šole. Spraševali se bomo o razmerju med šolskim prostorom in širšimi družbenimi trendi, predvsem individualizacije in delitve odgovornosti, porasta tekmovalnosti ter kvantifikacije in kategorizacije kot prevladujočih prizem. Razgrnili bomo negativne trende, ki jih odsotnost refleksije šolskega prostora prinaša: porast ucnih težav ter narašcanje stresa, povezanega s šolo ter identificirali tiste vidike, ki jim sodobna šola namenja premalo prostora: socialno in emocionalno učenje, sodelovanje ter vzajemnost, krepitev pripadnosti. Odprli bomo tudi perečo temo sodelovanja staršev ter stroke.

 

Naše sogovornice bodo tokrat:

 

Bojana Caf, specialna pedagoginja, zaposlena na Svetovalnem centru za otroke, mladostnike in
starše Ljubljana

 

Andreja Golob, profesorica razrednega pouka, zaposlena na osnovni šoli Prule

 

Nina Amon, socialna pedagoginja, svetovalna delavka in uciteljica DSP

 

Katarina Gradišar Seifert, socialna pedagoginja, zaposlena kot svetovalna delavka na Srednji zdravstveni šoli Ljubljana

 

Vabimo vas, da se okrogle mize udeležite in jo obogatite tudi s svojim prispevkom. Veseli bomo
vaše udeležbe!


www.pef.uni-lj.si uporablja piškotke. Več informacij Zapri