Novica

Objavljeno: 13. 04. 2018 ob 09:40    Starost: 1 leto

Nagrada za za naj diplomsko delo za študentko PEF

Mladinski svet Slovenije (MSS), krovno združenje nacionalnih mladinskih organizacij, je v letu 2018 že devetič zapored razpisal natečaj MSS nagrada za najboljše diplomsko oz. magistrsko delo s področja mladih v letu 2017. Organizatorji natečaja so dobitnici nagrade MSS za leto 2017 razglasili na zaključni prireditvi, ki je potekala v ponedeljek, 9. aprila 2018 ob 17. uri v veliki dvorani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

 

Nežka Agnes Vodeb (Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta) je prejela nagrado MSS je v kategoriji diplomskih del za diplomsko delo z naslovom Osnove dela z mladimi na javnih površinah in različni pristopi, ki ga je zaključila pod mentorstvom doc. dr. Mateja Sandeta.

 

Delo govori o umeščanju dela z mladimi na javnih površinah v širši kontekst in ker je to področje v Sloveniji slabo raziskano, je njen prispevek na tem področju izrednega pomena. V diplomskem delu je raziskovala značilnosti uličnega dela z mladimi, različne oblike, načine uličnega dela in pozitivne ter negativne lastnosti v nasprotju z institucionalnimi pristopi dela z mladimi. Ulično delo z mladimi se v slovenskem prostoru vedno pogosteje izvaja. Predstavlja drugačen način izvajanja vzgojno-izobraževalnih ali socialno-integrativnih dejavnosti. Poteka izven institucij, na javnih površinah, v življenjskem prostoru mladih. Je pristop, ki je izrazito osredotočen na posameznika in spoštuje njegovo avtonomnost, posledično pa aktivnosti temeljijo na naslavljanju interesov, potreb in stisk mladih. Ulično delo je način, da »strokovnjaki« pristopijo do uporabnikov in jim v njihovem okolju (po)nudijo podporo.

 

Z uličnim delom je možno naslavljati mlade, ki se pri odraščanju srečujejo z različnimi izzivi ali težavami, niso vključeni v institucionalne programe podpore, ali pa spadajo pod t. i. ranljive in marginalne skupine mladih in svoj (prosti) čas preživljajo na javnih površinah. V Sloveniji je opazen nezanemarljiv delež  “NEET”, torej mladi, ki niso vključeni v izobraževanje, zaposlitev ali usposabljanje. Le-ti so še posebej ranljiva družbena podskupina, ki posledično prihajajo v ospredje (predvsem evropskega) političnega diskurza. Gre za izredno pomembno in aktualno temo socialnih in mladinskih politik, ki pa je pri nas zapostavljena in s strani države nenaslovljena. Diplomska naloga tako odpira pomembno raziskovalno, razvojno, družbeno in politično vprašanje. Izziva se loteva pri začetku, saj zaznava primanjkljaj teoretičnih opredelitev. Skozi potrebno konceptualizacijo, analizo stanja ter identifikacijo ključnih izzivov, nudi uporabno orodje za sistematičen razvoj dela z mladimi na javnih površinah.

 

Iskrene čestitke!


www.pef.uni-lj.si uporablja piškotke. Več informacij Zapri