Novica

Objavljeno: 05. 02. 2018 ob 15:20    Starost: 348 dni

Dosežki sodelavcev UL PEF: mednarodne objave

Kolega Dušan Repovš je bil imenovan za urednika v odlični mednarodni reviji  Journal of Mathematical Analysis and Applications (WOS: IF 1.064, PQ - mathematics ; 53/310 ; četrtina: 1).

 

Journal of Mathematical Analysis and Applications sodi med najpomembnejše revije na svetu na področju matematične analize in njene uporabe v fiziki, kemiji, biologiji in tehniki. Revija izhaja od leta 1960, izdaja pa jo ugledna znanstvena založba Elsevier.

Profesor Repovš je bil imenovan za urednika na

slednjih specialnih področij analize:

•      topološke metode v nelinearni analizi

•      uporaba funkcionalne analize

•      analiza večvrednostnih preslikav.

 

--

 

Kolega  Iztok Devetak je objavil poglavje v mednarodni monografiji z naslovom  Contextualizing Teaching to Improve Learning; The Case of Science and Geography, ki je izšla pri Nova Publishers iz New Yorka. V šestnajstih poglavjih so v monografiji predstavljeni različni vidiki poučevanja in učenja naravoslovja in geografije v kontekstu življenjskih situaciji. Avtor je v petnajstem poglavju z naslovom Context-Based Teaching Material and Learning Chemistry analiziral učne materiale za učenje kemije z vidika uporabe kemije v kontekstu. Pri tem je povezal učne dosežke učencev z uporabo kemije v kontekstu pri pouku ter podal smernice avtorjem za implementacijo kemije v kontekstu v učne materiale. 

 

--

 

Kolegica Mojca Juriševič je objavila poglavje v monografiji z naslovom Providing for the Special Needs of Students with Gifts & Talents, ki je izšla pri založbi CTYI Press (DCU). Monografija predstavlja sodobne empirično podprte teme s področja obravnave nadarjenih, od analize konteksta okoljskih vplivov in inkluzije do načrtovanja programov za nadarjene v in izven šole, za predšolske nadarjene otroke ter za nadarjene, ki prihajajo iz revnejših družin.

 

M. Juriševič je prispevala poglavje Motivating gifted students, v katerem analizira problematiko motiviranosti nadarjenih učencev v mednarodnem in domačem kontekstu ter predstavlja lastno desetletno raziskovalno delo oziroma raziskovalne izsledke s področja razumevanja motivacijskih struktur nadarjenih ter spodbujanja njihove motiviranosti v otroštvu in mladostništvu. 

 

---

 

Kolegi Mojca Juriševič, Janez Vogrinc in Janez Krek so objavili poglavje v monografiji z naslovom Young People and Active Citizenship in Post-Soviet times: A Challenge for Citizenship Education, ki je izšla pri založbi Routledge. Namen monografije je predstaviti izsledke raziskav o vplivu različnih kontekstov (tj. države Sovjetske zveze, sosedske države Sovjetski zvezi in neodvisne države od Sovjetske zveze) na razumevanje oz. doživljanje državljanstva mladih v sodobnih demokracijah. 

 

M. Juriševič, J. Vogrinc in J. Krek so prispevali poglavje Optimistic about personal future, politically disilusioned, v katerem so  z vidika družbeno-političnega konteksta konceptualizirali razvoj državljanske vzgoje v Sloveniji ter analizirali državljanske profile slovenskih osnovnošolcev. 

 

V isti monografiji je M. Juriševič tudi soavtorica poglavja Young people citizenship activity in post-soviet independent states - comparison across countries, v katerem skupaj z A. M. Zalewsko idr. evalvira različne od Sovjetske zveze neodvisne nacionalne kontekste z vidika aktivnosti in vrednot mladih v okviru njihovih državljanskih profilov.

 

--

 

Kolega  Gregor Torkar je skupaj s študentko Tanjo Gnidovec (študijski program Poučevanje, Poučevanje na predmetni stopnji) ter sodelavcema Iztokom Tomažičem (Biotehniška Fakulteta Univerza v Ljubljani) ter Sue Dale Tunnicliffe (University College London) objavil članek z naslovom objavil v pomembni mednarodni reviji Journal of Biological Education (WoS: IF 0.946, Biology, četrtina 3; Education and Science Education, četrtina: 3) članek z naslovom Assessing students’ knowledge of owls from their drawings and written responses.

 

Skupina raziskovalcev obravnava, kako lahko ovrednotimo učenčevo znanje in razumevanje bioloških pojmov z analizo njihovih risb in zapisov. Raziskovalni problem raziščejo na primeru percepcije pojma sova. V raziskavi je sodelovalo 473 slovenskih učencev šestih, sedmih, osmih in devetih razredov.

 

--

 

Kolega Matej Sande je skupaj s sodelavkami iz Združenja DrogArt (Paš, M., Nahtigal, K., Šabić, S.) objavil v mednarodni reviji  Substance use & misuse, (WoS: IF 1.234, Psychiatry, četrtina 4; Psychology, četrtina: 3), članek z naslovom: Patterns of NPS use and risk reduction in Slovenia.

 

V članku smo predstavili rezultate raziskave o vzorcih uporabe novih psihoaktivnih snovi (NPS). Glavni vzorci uporabe NPS v Sloveniji so povezani z uporabo sintetičnih katinonov. Ugotovili smo različne dejavnike, na podlagi katerih se uporabniki odločajo za uporabo NPS. Uporabniki poleg tega navajajo tudi številne težave zaradi uporabe NPS in se v manjši meri poslužujejo načinov za zmanjševanje tveganj zaradi uporabe. Na podlagi rezultatov raziskave so bil razviti in preizkušeni todi novi pristopi dela z mlajšimi uporabniki drog.


www.pef.uni-lj.si uporablja piškotke. Več informacij Zapri