Novica

Objavljeno: 12. 05. 2022 ob 12:18    Starost: 210 dni

Znanstveno in umetniško popoldne UL PEF: 18. 5. ob 16.15

Vabimo vas na Znanstveno in umetniško popoldne Univerze v Ljubljani Pedagoške fakultete, ki bo
18. maja 2022, ob 16.15 uri na povezavi
https://uni-lj-si.zoom.us/j/99772083540?pwd=ZEk0SlZPQ2w1d3JkdktjMlBUM0lFQT09.

 

Na tokratnem srečanju bosta rezultate raziskav predstavila doc. dr. Erna Žgur v predavanju z naslovom Aktivnosti v naravi za razvoj gibalnih in funkcionalnih sposobnosti otrok z avtizmom in asist. dr. Darja Tadič v predavanju z naslovom Pojavne oblike in konteksti nastajanja nasilja med ženskami, ki prestajajo kazen zapora.

 

Raziskavi sta bili finančno podprti s sredstvi fakultete v okviru internih razpisov. Srečanje bo vključno z razpravo trajalo približno eno uro.

 

Vljudno vabljeni!

 

--

Aktivnosti v naravi za razvoj gibalnih in funkcionalnih sposobnosti otrok z avtizmom
doc. dr. Erna Žgur

 

Projekt "Aktivnosti v naravi za razvoj gibalnih in funkcionalnih sposobnosti otrok z avtizmom, na kratko Aktivnosti in avtizem" izpostavlja aktivno vlogo senzo-motorike, ki je nujna za skladno vzdrževanje ter avtomatizacijo temeljnih gibalnih sposobnosti in spretnosti - dovršene v naravi z vključevanjem naravnih oblik gibanja. Izbrane projektne gibalne aktivnosti so učencem z avtizmom ter pridruženimi primanjkljaji omogočale primerno izkustveno učenje, z vključevanjem terapevtskega konja.

 

Interni raziskovalni projekt »Pojavne oblike in konteksti nastajanja nasilja med ženskami, ki prestajajo kazen zapora«
asist. dr. Darja Tadič

 

Nasilje med zaprtimi osebami v zaporih je v splošnem vselej pričakovan del konteksta zaporske skupnost. Vendar pa primeri iz penološke prakse in zgodovine kažejo, da so količina in pojavne oblike tega nasilja močno odvisne od socialnega vzdušja, ki ga ustvarja zaporsko osebje. Na pojavne oblike in količino nasilja med zaprtimi pa vplivajo tudi druge okoliščine, denimo tudi spolne vloge, v katere so zaprte osebe socializirane. Vloge in vedenja, ki jih s socializacijo v spol oseba pridobi že na prostosti, sooblikujejo tudi kasnejše strategije soočanja z zaporom.


V prispevku bo predstavljeno raziskovanje področja nasilja v zaporu za ženske, in sicer konkretno v zaporu na Igu, ki je edini tovrsten zapor v Sloveniji. Raziskovalke smo v zaporu na Igu več tednov zaporedoma intenzivno preučevale to področje, s tem pa naslavljale temeljni problem raziskovalnega projekta: vprašanje, kako s praktičnimi posegi v delovanje zapora na Igu povečati varnost zaprtih žensk.


Raziskava je zanimiva tudi z vidika metodološkega pristopa, saj so bile uporabljeni elementi in značilni pristopi akcijskega raziskovanja kot so na primer: dialoškost, participativnost, uporabniška perspektiva, vstop v življenjsko polje ljudi, iskanje neposredne relevantnosti tematik za življenje proučevane skupine. Uporabili smo tehnike intervjuja, fokusnih skupin z zaprtimi in zaposlenimi pa tudi etnografsko opazovanje.


www.pef.uni-lj.si uporablja piškotke. Več informacij Zapri