Novica

Objavljeno: 31. 07. 2017 ob 08:14    Starost: 352 dni

Izšla je nova številka revije Centra za študij edukacijskih politik (let. 7, št. 2, 2017)

V tokratni fokusni številki na temo spol in šola lahko berete:

 

Mapping Women’s and Gender Studies in the Academic Field in Slovenia

Mapiranje ženskih študijev in študijev spola v akademskem polju v Sloveniji

— Milica Antić Gaber

 

The Anti-Gender Movement in Europe and the Educational Process in Public Schools

Gibanje proti “teoriji spola” v Evropi in izobraževalni proces v javnih šolah

— Roman Kuhar and Aleš Zobec

 

Gender in the Teaching Profession: University Students’ Views of Teaching as a Career

Spol in učiteljstvo: pogledi univerzitetnih študentk_ov na učiteljski poklic

— Veronika Tašner, Mojca Žveglič Mihelič and Metka Mencin Čeplak

 

Students’ Gender-Related Choices and Achievement in Physics

Spolno povezane izbire in dosežki učenk_cev pri fiziki

— Ivana Jugović

 

Gender Differences in Children’s Language: A Meta-Analysis of Slovenian Studies

Razlike med spoloma v govoru otrok: Metaanaliza slovenskih študij

— Ljubica Marjanovič-Umek and Urška Fekonja-Peklaj

 

Adolescent Boys, Embodied Heteromasculinities and Sexual Violence

Najstniki, utelešene heteromaskulinosti in spolno nasilje

— James W. Messerschmidt

 

VARIA

The Teacher as One of the Factors Influencing Students’ Perception of Biology as a School Subject

Učitelji_ce kot en od vplivnih dejavnikov učenčeve_kine percepcije predmeta biologija

— Milan Kubiatko, Gregor Torkar and Lenka Rovnanova

 

To what Extent Do School Leaders in Slovenia Understand Physical School Environments as a

Learning Factor?

Kako ravnatelji_ce zaznavajo fizični učni prostor kot dejavnik pouka?

— Majda Cencič

 

BOOK REVIEW

Eribon, Didier (2013). Returning to Reims. Los Angeles: MIT Press, 256 pp. ISBN 978-1-58435-123-8.

— Nina Perger

 

Prispevki so v celoti dostopni na spletni strani revije: http://www.cepsj.si/doku.php?id=sl:cepsj.

 

Vljudno vabljene_i k branju.


www.pef.uni-lj.si uporablja piškotke. Več informacij Zapri