Novica

Objavljeno: 30. 10. 2017 ob 09:57    Starost: 356 dni

Nov mednarodni projekt na PEF: Games for Learning Algorithmic Thinking

Pedagoška fakulteta je nedavno pridobila nov Erasmus+ projekt z naslovom Games for Learning Algorithmic Thinking.  

 

Spletna stran: http://glat.uniri.hr/, FB stran: https://www.facebook.com/glatproject/ 

 

Začel se je 2. oktobra 2017, končal se bo 1. oktobra 2019

 

Projekt koordinira Univerza na Reki, Hrvaška. Partnerji na projektu: Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (Slovenija), Tallinn University (Estonija), Ss. Cyril and Methodius University in Skopje (Makedonija), South-West University Neofit Rilski (Bolgarija). 

Sodelavci PEF UL na projektu: Jože Rugelj, Anja Luštek in Irena Nančovska Šerbec.”

 

Opis:

Digitalne kompetence, med katerimi je kompetenca za programiranje, postajajo nepogrešljiv del sodobnih osnovnošolskih kurikulumov. V skladu z Okvirjem digitalnih kompetenc za državljane (DIGCOMP), pri opisu področja Izdelovanje digitalnih vsebin je kompetenca za programiranje opisana s sposobnostjo “načrtovati in razviti zaporedje razumljivih navodil računalniškemu sistemu za rešitev danega problema ali izvedbo specifične naloge.” Namen projekta je, da z inovativnimi oblikami učenja in s sodobnimi pedagoškimi pristopi, med otroci osnovnih šol omogočimo razvoj kompetence za programiranje. Eden od ciljev projekta je medpredmetno povezovanjem računalništva, oz. uvodnega programiranja, z drugimi predmetnimi vsebinami v prvi polovici osnovne šole. Cilj bo dosežen s profesionalnim usposabljanjem učiteljev. S problemskim učenjem, učenjem z raziskovanje, učenjem skozi igro bomo učitelje STEM in IKT področji spodbudili k vpeljavi uvodnega programiranja. Skozi projekt bomo izvedli več delavnic za usposabljanje učiteljev. Razvili bomo učna gradiva za učitelje, ki bodo dostopna preko platforme za spletno učenje.


www.pef.uni-lj.si uporablja piškotke. Več informacij Zapri