Splošno

 

ARGO : časopis slovenskih muzejev = journal of the Slovene Museum

Ciciban

Cicido : revija za predšolske otroke

Delo : samostojen časnik za samostojno Slovenijo

Dnevnik

Education and Information Technologies : offical journal of IFIP Tehnical Committee on education

Gea : poljudnoznanstvena revija

Kekec

Knjižnica : glasilo Zveze bibliotekarskih društev Slovenije = Library : journal of the Slovene library association

Mladi rod

Mladina

Otrok in knjiga : revija za vprašanja mladinske književnosti, književne vzgoje in s knjigo povezanih medijev

PIL

Problemi

Prostočasnik : revija za ustvarjalno preživljanje prostega časa

Science Illustrated

Šolska knjižnica

Viva

Zdravje

Zmajček : z igro do znanja

 

Na vrh

Filozofija

Anthropological Notebooks
Anthropos
: časopis za psihologijo in filozofijo ter sodelovanje humanističnih ved
Constructivist Foundations
Časopis za kritiko znanosti
Filozofska istraživanja
Filozofski vestnik = Acta Philosophica
FNM : filozofska revija za učitelje filozofije, dijake in študente
Journal of Consciousness Studies
Problemi
Zeitschrift fur Didaktik der Philosophie und Ethik

Psihologija

Child Development
Child Development Perspectives
Contemporary Educational Psychology
Early Childhood Research Quarterly
Journal of Consciousness Studies
Journal of Educational Psychology

Panika : psychological and nonpsychological issues keeping ahead
Psihološka obzorja = Horizons of Psychology

 

Na vrh

Sociologija

Anthropological Notebooks
Anthropology & Education Quarterly
Anthropos
: časopis za psihologijo in filozofijo ter sodelovanje humanističnih ved
Časopis za kritiko znanosti
Filozofski vestnik = Acta Philosophica
Social Studies and the Young Learner

 

Na vrh

Pravo in kriminologija

Kriminologija & socialna integracija = Criminology & social integration : časopis za kriminologiju, penologiju i poremećaje u ponašanju
Revija za kriminalistiko in kriminologijo

 

Na vrh

Socialno skrbstvo

Counselor Education and Supervision
Duševno zdravje v skupnosti
: strokovno glasilo društva Šent
Horus : Marburger Beitrage zur Integration Blinder und Sehbehinderter
Kakovostna starost
Kralji ulice
P & E bilten
Socialna pedagogika
Socialno delo

 

Na vrh

Vzgoja in izobraževanje

Andragoška spoznanja : prva slovenska revija za izobraževanje odraslih := journal of adult education in Slovenija
British Journal of Sociology of Education
British Journal of Special Education
: A quarterly journal of the national association for special educational needs
CEPS Journal : Center for Educational Policy Studies Journal = Revija Centra za študij edukacijskih strategij
Counselor Education and Supervision
Croatian journal of education = Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje
Didakta
Early Childhood Research Quarterly
Educa : pedagoška revija za predšolsko vzgojo in razredni pouk : strokovna revija za področje varstva, vzgoje in izobraževanja predšolskih otrok in otrok na razredni stopnji osnovne šole
Education in Chemistry
Education in Science
Educational Leadership : Journal of the association for supervision and curriculum development
Educational Researcher
Educational Studies in Mathematics : an international journal
Environmental Educational Research
Erziehung und Unterricht : Osterreichische Padagogische Zeitschrift
Erziehungskunst : Monatsschrift zur Padagogik Rudolf Stainers
European Journal of Education : research, development and policies
European Journal of Special Needs Education
European journal of teacher education : Journal of the Association for teacher education in Europe (ATEE)
For the Learning of Mathematics : An international journal of mathematics education
Horgeschadigten-Padagogik
International Journal of Education through Art
International Journal of Engineering Education
International journal of Science Education
Internationalisation of Higher Education

Iskanja - vzgoja, prevzgoja
JET. Journal of Education for Teaching : international research and pedagogy
Journal for Research in Mathematics Education
Journal of Chemical Education
Journal of Educational Psychology
Journal of Learning Disabilities
Journal of Nutrition Education and Behaviour
The Journal of Special Education
Journal of Teacher Education

Journal of Teaching in Physical Education
Learning and Instruction : The Journal of the European Association for Research on Learning and Instruction
The Mathematics Teacher
Montessori International
Napredak : časopis za pedagogijsku teoriju i praksu
Nastava i vaspitanje : časopis za pedagošku teoriju i praksu
Pedagogijska istraživanja
Pedagoška obzorja = Didactica Slovenica : revija za didaktiko in metodiko
Physics Education
The Physics Teacher
Po pameti:
časopis o vzgoji, ki deli izkušnje
Poročilo Pedagoške fakultete : za študijsko leto ...
Razredni pouk : revija Zavoda RS za šolstvo
Review of Educational Research
Revija za elementarno izobraževanje
School Science Review : a Journal of the Association for Science Education
Science and Children
Science Scope : A Journal for Middle and Junior High School Science Teachers
The Science Teacher
Sodobna pedagogika
Special Children
Super Science
Šolska knjižnica
Šolska kronika : zbornik za zgodovino šolstva in vzgoje : glasilo Slovenskega šolskega muzeja = School chronicle : =the miscellany for the history of schooling and education : organ of Slovene School Museum = Schulchronik : Sammelband fur Schul- und Erziehungsgeschichte : Organ des Slowenischen Schulmuseums
Šolski razgledi : pedagoški strokovno-informativni časnik
Teaching children mathematics
Theory and research in education
The Times Higher Education
Šolsko polje
Vodenje v vzgoji in izobraževanju
Vzgoja: revija za učitelje, vzgojitelje in starše
Vzgoja in izobraževanje
Vzgojiteljica : revija za dobro prakso v vrtcih
Zeitschrift fur Didaktik der Philosophie und Ethik

 

Na vrh

Učni predmeti

Education in Chemistry
Education in Science
Educational Studies in Mathematics
: an international journal
European Journal of Physics
Fizika v šoli
FNM
: filozofska revija za učitelje filozofije, dijake in študente
For the Learning of Mathematics : An international journal of mathematics education
Glasba v šoli : revija za glasbeni pouk v osnovnih, srednjih in glasbenih šolah ter za zborovodstvo
Glasbeno-pedagoški zbornik Akademije za glasbo v Ljubljani
Geografija v šoli
International Journal of Art & Design Education
International Journal of Education through Art
Journal for Research in Mathematics Education
Journal of Chemical Education
Kemija v šoli in družbi
Likovna vzgoja
Matematika v šoli
The Mathematics Teacher
Mathematics Teaching in the Middle School
Physics Education
The Physics Teacher
Physics Today
School Science Review : a Journal of the Association for Science Education
Science Scope : A Journal for Middle and Junior High School Science Teachers
Slovenščina v šoli
Teaching Children Mathematics
Tim
Zgodovina v šoli

 

Na vrh

Specialna pedagogika

American Annals of the Deaf
American journal on intellectual and developmental disabilities
Bilten Bravo

British journal of visual impairment
Clinical Linguistics & Phonetics
Časopis 20 minut
European Journal of Special Needs Education
Glasilka logo-surdo
Horgeschadigten-Padagogik
Horus
: Marburger Beitrage zur Integration Blinder und Sehbehinderter
Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja
Inkluzivno izobraževanje
: pedagoška revija za teorijo in prakso inkluzivnega izobraževanja
Journal of Learning Disabilities
Journal of Research in Special Educational Needs
The Journal of Special Education
Journal of visual impairment & blindness
Komunikacija
: bilten Društva logopedov Slovenije
Learning Disabilities Research & Practice
Naš zbornik
Palaestra
Ptički brez gnezda
: glasilo Društva defektologov Slovenije Sekcija MVO
Reclaming Children and Youth: Journal of emotional and behavioral problems
Specialna in rehabilitacijska pedagogika
: revija specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije

 

Na vrh

Naravoslovje

Education in Science
Environmental Education Research

Gea : poljudnoznanstvena revija
International journal of engineering education
International journal of science education
Journal of Research in Science Teaching
: The official journal of the National Association for Research in Science Teaching
Naravoslovna solnica
Proteus : revija za poljudno naravoslovje
School Science Review
Science and Children
Science Education
Science Illustrated

Science Scope
Scientific American
Super Science

 

Na vrh

Matematika

Educational Studies in Mathematics: an international journal
For the Learning of Mathematics
Journal for Research in Mathematics Education
Matematika v šoli
Mathematics Teacher

Mathematics Teacher Educator

The mathematics teacher: Learning and teaching PK-12
Mathematics teaching in middle school
Obzornik za matematiko in fiziko

Presek : list za mlade matematike, fizike, astronome in računalnikarje
Teaching Children Mathematics

 

Na vrh

Astronomija

Naše nebo : astronomske efemeride ... : umetni sateliti ...
Presek : list za mlade matematike, fizike, astronome in računalnikarje
Spika

 

Na vrh

Fizika

American Journal of Physics : A publication of American association of physics teachers
Državno tekmovanje iz fizike za osnovnošolce : Stefanovo priznanje
European Journal of Physics
Fizika v šoli
Obzornik za matematiko in fiziko
Physics Education
Physics Teacher

Physics Today
Predmetni izpitni katalog za maturo ..., Fizika
Presek : list za mlade matematike, fizike, astronome in računalnikarje

 

Na vrh

Kemija

Acta chimica slovenica
Education in Chemistry
Journal of Chemical Education
Kemija v šoli

 

Na vrh

Biologija

Journal of Biological Education
Proteus
: revija za poljudno naravoslovje

 

Na vrh

Medicina

American Journal on intellectual and developmental disabilities
Body, Movement and Dance in Psychotherapy
British journal of visual impairment

Clinical Linguistics & Phonetics
Creative Arts in Education and Therapy
Journal of visual i
mpairment & blindness
Kairos
Rehabilitacija
Revija za zdravstvene vede = Journal of health sciences
Research in Drama Education
Zdravstveno varstvo : revija za teorijo in prakso preventivnega zdravstvenega varstva : = Slovenian journal of public health

 

Na vrh

Tehnika

International journal of engineering education
Svet elektronike
Tim
: revija za tehniško ustvarjalnost mladih
Življenje in tehnika : revija za poljudno tehniko, znanost in amaterstvo

 

Na vrh

Gospodinjstvo

Dietetikus
International Journal of Consumer Studies

Journal of Family and Consumer Sciences : from research to practice
Journal of Nutrition Education and Behavior : the official journal of the Society for Nutrition Education
ZPS test

 

Na vrh

Organizacija poslovanja

Vodenje v vzgoji in izobraževanju

 

Na vrh

Računalništvo

Monitor

 

Na vrh

Umetnost

Arte : mensile di arte, cultura, informazione
Artforum international
The International Journal of Art & Design Education
Kunstforum International

Likovne besede = Art Words : revija za likovno umetnost : = art magazine
Likovni svet : mednarodni likovni informator = World of the art : international art publication
Lutka
Naši zbori : zborovska revija
Novum

Page
Studies in Art Education : a Journal of Issues and Research

 

Na vrh

Glasba

Fono-Forum : Klassik und high Fidelity
Glasba v šoli in vrtcu
Glasbeno pedagoški zbornik
Glasna : revija Zveze Glasbene mladine Slovenije
Journal of Research in Music Education
Naši zbori
: zborovska revija
Notna mapa za šolske zbore
Psychology of Music
Research Studies in Music Education

 

Na vrh

Šport

Journal of aging and physical activity
Journal of Teaching in Physical Education
Palaestra
: The forum of sport, physical education and recreation for the disabled
Šport : revija za teoretična in praktična vprašanja športa
Šport mladih : revija za šport otrok in mladine
Športnik: glasilo Zveze za šport invalidov

 

Na vrh

Jezikoslovje in književnost

Ciciban : revija za šolarje s prilogo za starše
Jezik in slovstvo
Journal of Early Childhood Literacy
Kekec : literarna revija za učence osnovnih šol
Otrok in knjiga : revija za vprašanja mladinske književnosti, književne vzgoje in s knjigo povezanih medijev
Slavistična revija : časopis za jezikoslovje in literarne vede : = Journal for linguistics and literary sciences
Slovenščina v šoli
Sodobnost

 

Na vrh

Geografija in zgodovina

Časopis za zgodovino in narodopisje
Geografija v šoli
Geografski obzornik : strokovna revija za popularizacijo geografije = Geographical horizon : professional rewiew for popularization of geography
History Illustrated
National Geographic Slovenia

Primary geography
Zgodovina v šoli


Na vrh

www.pef.uni-lj.si uporablja piškotke. Več informacij Zapri