Predmetno poučevanje

PDF Predstavitveni zbornik 2021/22

PDF Predstavitveni zbornik 2020/21

PDF Predstavitveni zbornik 2019/20

PDF Predstavitveni zbornik 2018/19

PDF Predstavitveni zbornik 2017/18

 

Cilji tega študijskega programa so poglobiti temeljno strokovno znanje, ga nadgraditi s strokovnim znanjem modernejših vsebin ter usposobiti študenta za povezovanje in uporabo temeljnih tehniških spoznanj in konceptov v najrazličnejših okoliščinah.

 

Šolnina za izredni študij: 2.530,26 €.

 

 

Pogoji za napredovanje po programu

Za kandidate/ke, ki opravljajo program kot redni študij in v osnovnem obsegu 60 KT ECTS, pogojev za napredovanje ni, saj študij traja eno leto.

Kandidatom, ki opravljajo program kot izredni študij, se pogoje za napredovanje določi tako, da se upošteva celotni obseg obveznosti (vse predvidene kreditne točke), opredeljenih za posamezno leto študija (najmanj 30 in največ 45 KT ECTS)

Študent lahko ponavlja letnik, če je opravil najmanj 50% obveznosti.

Na vrh

Pogoji za dokončanje študija

Za dokončanje študija mora kandidat/ka zbrati vse predvidene kreditne točke iz vseh ustreznih delov programa.

Pri tem se lahko upoštevajo tudi kreditne točke, pridobljene na drugih visokošolskih zavodih doma in v tujini (mobilnost), če so bile dosežene v skladu z zakonom, statutom UL in pravili PEF ter bile potrjene na organih fakultete.

 

Kandidat/ka, ki se vpiše v program druge stopnje, mora ne glede na določila prejšnjega odstavka najmanj 30 ECTS doseči v študijskem programu PEF UL.

 

 

 

 

Podatki o študijskem programu

 

ImePOUČEVANJE
Vrsta Drugostopenjski magistrski študijski pogram
Trajanje1 leto
Število ECTS60 (skupaj za dve predmetni področji)
Smer študijskega programa

Predmetno poučevanje *

Strokovni naslov diplomanta

Magister profesor / magistrica profesorica poučevanja …**

*  Predmetna področja oziroma vezave usmeritev predmetnih področij so razvidne v predstavitvenem zborniku.

** Strokovni naslov se izpelje iz izbranega predmetnega področja oziroma usmeritve predmetnih področij. Izpeljave vseh strokovnih naslovov so navedene v predstavitvenem zborniku.

Na vrh

www.pef.uni-lj.si uporablja piškotke. Več informacij Zapri