Likovna pedagogika

PDF Predstavitveni zbornik 2021/22

PDF Predstavitveni zbornik 2020/21

PDF Predstavitveni zbornik 2019/20

PDF Predstavitveni zbornik 2018/19

PDF Predstavitveni zbornik 2017/18

 

Temeljni cilji programa Poučevanje, smer Likovna pedagogika so usposobiti študenta/študentko za poznavanje in uporabo ustreznih metod raziskovanja na področju likovno pedagoške znanosti in prevzemanje odgovornosti za kakovostno poučevanje/učenje, ki temelji na evalvaciji in refleksiji lastne strokovne in pedagoške dejavnosti ter poklicnem razvoju.

 

Študij je usmerjen v razvijanje novega likovnega in pedagoškega znanja, ki je povezano s poznavanjem, razumevanjem in uporabo različnih likovnih gramatik, z razumevanjem statusa podobe v sodobnih kulturah in vključevanjem multikulturalnih vsebin v učni proces, refleksijo lastne likovne prakse, raziskovanjem likovnih problemov na vseh stopnjah likovnega vzgajanja in izobraževanja.

 

Šolnina za izredni študij: 1.774,68 €.

 

 

 

Podatki o študijskem programu

ImePOUČEVANJE
VrstaDrugostopenjski magistrski študijski program
Trajanje1 leto
Število ECTS60
SmerLIKOVNA PEDAGOGIKA
Strokovni naslov diplomanta

Magister profesor/magistrica profesorica poučevanja likovne pedagogike

Okrajšava: mag. prof. pouč. lik. ped.Pogoji za napredovanje po programu

Za kandidate/ke, ki opravljajo program kot redni študij in v osnovnem obsegu 60 KT ECTS, pogojev za napredovanje ni  (študij traja eno leto).

Kandidatom, ki opravljajo program kot izredni študij, se pogoje za napredovanje določi tako, da se upošteva celotni obseg obveznosti (vse predvidene kreditne točke), opredeljenih za posamezno leto študija (najmanj 30 in največ 45 KT ECTS, gl. točko 4.11).

Študent lahko ponavlja letnik, če opravi vsaj 50% vseh zahtevanih obveznosti.

 

 

Pogoji za dokončanje študija

Za dokončanje študija mora kandidat/ka zbrati vse predvidene kreditne točke iz vseh ustreznih delov programa.
Pri tem se lahko upoštevajo tudi kreditne točke, pridobljene na drugih visokošolskih zavodih doma in v tujini (mobilnost) oziroma dosežene na podlagi priznanega znanja in spretnosti (gl. točko 4.7), če so bile dosežene v skladu z zakonom, statutom UL in pravili PEF ter bile potrjene na organih fakultete.

 

 

 

www.pef.uni-lj.si uporablja piškotke. Več informacij Zapri