Besedilne zbirke

 Academic Search Complete

Academic Search Complete je obsežna strokovna multidisciplinarna zbirka celotnih besedil z več tisoč periodičnimi publikacijami in recenziranimi revijami. Poleg celotnega besedila vključuje zbirka tudi indekse in izvlečke iz revij in drugih publikacij, med drugim monografije, poročila, konferenčne zbornike idr. Na voljo so tudi citirani sklici.

 ACS Publications

ACS Publications vsebuje recenzirane revije s področja kemije in sorodnih ved.

 Directory of Open Access Journals

Directory of Open Access Journals omogoča iskanje znanstvenih revij in člankov v odprtem dostopu.

 Elektronische Zeitschriftenbibliothek EZB (Electronic Journals Library)

EZB omogoča iskanje znanstvenih revij. Iskanje revij je mogoče po naslovih, založniku, področju itn. Iskanje se lahko omeji le na odprtodostopne revije, medtem ko je za revije, ki imajo oznako "not accessible" potrebno preveriti dostopnost za UL v DIKUL-u.

 Emerald

Emerald omogoča iskanje znanstvene in strokovne literature ter branje člankov s področij managementa, trženja, tehnike, izobraževanja in knjižničarstva.
Seznam naslovov je na: www.emeraldinsight.com/action/showPublications
 PDF Navodila za uporabo zbirke v slovenskem jeziku >>

 EBSCOhost

Preko servisa EBSCOhost Web je omogočeno iskanje po naslednjih zbirkah: Academic Search Complete, Business Source Premier, eBook Collection (EBSCOhost), eBook Academic Collection (EBSCOhost),  Avery Index to Architectural Periodicals, Communication & Mass Media Complete, SocINDEX with Full Text, PsycTESTS, Library Literature & Information Science Full Text (H.W. Wilson), RILM Abstracts of Music Literature,  Military & Government Collection, Political Science Complete,  MasterFILE Premier, MEDLINE, Library, Information Science & Technology Abstracts, ERIC, GreenFILE, Regional Business News
 Navodila za uporabo zbirk v slovenskem jeziku >>

 ERIC

ERIC vsebuje podatke o strokovni in znanstveni literaturi s področij vzgoje in izobraževanja, psihologije in specialne pedagogike. Poudarek je na literaturi iz severnoameriškega prostora. Obsega članke iz revij, raziskovalna in tehnična poročila, prispevke s konferenc, knjige in disertacije.

 Hrčak

Hrčak je portal hrvaških znanstvenoraziskovalnih revij.

 IEEE Xplore

IEEE Xplore Digital Library omogoča dostop do celotnih besedil različnih vrst dokumentov: znanstvenih in strokovnih člankov, prispevkov s konferenc oz. celotnih zbornikov in standardov ter z veljavnimi standardi IEEE, predvsem s področij elektrotehnike, računalništva in informatike.

 IOP Science

IOP Science vsebuje revije s področja fizike, astronomije in matematike.

 IOS Press

Servis IOS Press omogoča dostop do več kot 100 tekoče dostopnih revij, ki vsebinsko pokrivajo različna področja medicine, kemije, računalniških ved, okoljevarstvenih ved, matematike, fizike ipd. Celotna besedila člankov so večinoma na voljo od leta 1998 naprej.

 JSTOR (Journal Storage)

JSTOR (Journal Storage) je arhiv namenjen iskanju in branju celotnih besedil znanstvenih časopisov z različnih področij kot so: antropologija, arheologija, ekonomija in podjetništvo, filozofija, glasba, izobraževanje, jezikoslovje in književnost, matematika, naravoslovne znanosti, politologija, pravo, sociologija, umetnost in umetnostna zgodovina, zgodovina ..., s poudarkom na starejših letnikih.

 Literature Resource Center

Literature Resource Center omogoča iskanje znanstvene literature in besedil člankov s področja literarnih ved, biografskih in kritičnih esejev o avtorjih, bibliografij in vsebin del, izbranih spletnih mest ter portretov. Vključuje MLA International Bibliography, ki obsega bibliografske podatke o člankih iz več kot 5500 naslovov serijskih publikacij, knjigah, poglavjih iz knjig, disertacijah in knjižnih zbirkah od leta 1963 dalje. LRC obsega besedila člankov iz več kot 360 naslovov serijskih publikacij. Contemporary Authors obsega informacije o več kot 130 000 avtorjih od 20. stoletja naprej, katerih dela so bila prevedena v angleški jezik ali pa so bila izdana v ZDA. Contemporary Literary Criticism obsega izbor kritik, ocen ipd. sodobnih literatov (tudi scenaristov), bibliografijo avtorjevih del in literaturo o avtorju. Dictionary of Literary Biography obsega kritične biografske eseje o literatih in bibliografijo avtorjevih del. Vključeni so tudi eseji iz drugih publikacij založbe Gale: Twentieth-Century Criticism, Nineteen-Century Literature Criticism, Poetry Criticism, Children's Literature Review, Drama for Students, Shakespearian Criticism, Classical and Medieval Literature Criticism.

 NDLTD, Networked Digital Library of Theses and Dissertations

Zbiranje, hranjenje in medmrežni dostop do elektronskih različic doktorskih disertacij, magistrskih nalog in diplomskih del je v svetu običajna praksa na že kar znatnem delu univerzitetnih ustanov. Tovrstno vodilno združenje je NDLTD, Networked Digital Library of Theses and Dissertations.

 MEDLINE

Zbirka MEDLINE vsebuje najpomembnejše informacije o medicini, zdravstveni negi, zobozdravstvu, veterini, zdravstvenem sistemu, predklinični znanosti in drugem.

 OECD iLibrary

OECD iLibrary omogoča iskanje in branje celotnih besedil publikacij, ki jih izdaja OECD – Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj od leta 1998 naprej. Tako so na voljo knjige, poročila, časopisi, itn. Poleg tega omogoča še pregledovanje 26 statističnih zbirk podatkov OECD in 10 zbirk IEA - Mednarodne agencije za energijo.

 Oxford Journals

Zbirka založnika Oxford University Press pokriva različna področja medicine, bioloških znanosti, matematike in fizike, prava, humanistike ter družboslovja.

 Apa PsycArticles

Članki s področja psihologije iz uglednih znanstvenih revij založnikov American Psychological Association, Educational Publishing Foundation, Canadian Psychological Association in Hogrefe Publishing Group.

Revije Nature, Science Online, Proceedings of the National Academy of Sciences, Royal Society of Chemistry

Do člankov v polnem besedilu lahko dostopate do revij  Nature (dostop od leta 1997 dalje),  Nature Cell Biology,  Nature Genetics,  Nature Immunology,  Nature Medicine,  Nature Reviews Cancer,  Nature Reviews Microbiology;  Science Online,  Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS) (dostop od leta 1996 dalje) in do revij  Royal Society of Chemistry.
 

 Sage Journals

Sage Journals nudi iskanje po 560 naslovih serijskih publikacij s področij družboslovnih ved, humanistike, tehnike in medicine. Omogoča dostop do celotnih besedil člankov iz revij, ki jih naročajo knjižnice v okviru konzorcija COSEC.

 ScienceDirect

ScienceDirect vsebuje članke iz znanstvenih in strokovnih revij z vseh področij, poudarek je na naravoslovju in tehniki.

 SciFinder Scholar (SFS)

SciFinder Scholar združuje iskanje v več zbirkah, ki jih gradi Chemical Abstracts Service. Vsebinsko pokriva področja kemije in kemijske tehnologije, biotehnologije, farmacije, medicine, metalurgije in materialov, geologije, živilske tehnologije, agronomije, ekologije, fizike snovi ipd.

 

*Založnik zahteva predhodno enkratno registracijo, ki jo opravite na tej  povezavi.

 SpringerLink - Journals

SpringerLink omogoča dostop do izbranih e-revij na UL. V celoti so dostopne revije, ki imajo poleg naslova zelen kvadratek; belo-zelen kvadratek označuje delni dostop; bel kvadratek, da ni dostopa.

 Taylor & Francis Online

Taylor & Francis Online je multidisciplinarna zbirka, ki pokriva področja bibliotekarstva in informacjskih znanosti, ekonomije, verstev, umetnosti, gradbeništva, arhitekture, politologije, izobraževanja, sociologije, biologije, psihologije, matematike, kemije, fizike itn. Celotna besedila so večinoma dostopna od leta 1997 naprej.

 Wiley Online Library

Dostopni so zeleno obarvani naslovi, označeni s simbolom elektronske ključavnice.

www.pef.uni-lj.si uporablja piškotke. Več informacij Zapri