Izobraževanje učiteljev in edukacijske vede

PDF Predstavitveni zbornik 2017/18

PDF Predstavitveni zbornik 2018/19

 

Doktorski študijski program »Izobraževanje učiteljev in edukacijske vede« bo omogočal poglabljanje razumevanja teoretskih in metodoloških konceptov na področju izobraževanja učiteljev in edukacijskih ved, usposabljanje za samostojno razvijanje novega znanja in za reševanje najzahtevnejših strokovnih in znanstvenih problemov v interdisciplinarni perspektivi, razvijanje kritične refleksije in etične odgovornosti v raziskovanju ter socialnih ter komunikacijskih zmožnosti za vodenje strokovnega in raziskovalnega dela, usposabljanje za kritično spremljanje (preizkušanje, izboljševanje) znanih dejavnikov ter oblikovanje novih rešitev za znanstveno-disciplinarno polje ter prakso, ipd. 

 

 

 

Podatki o študijskem programu

ImeIZOBRAŽEVANJE UČITELJEV IN EDUKACIJSKE VEDE
VrstaTretjestopenjski doktorski študijski program
Trajanje3 leta
Število ECTS180
Smeri

Na znanstvenem področju izobraževanje učiteljev:
-poučevanje, učenje, vzgoja in izobraževanje;
-poučevanje slovenskega jezika in književnosti;
-poučevanje matematike, računalništva, naravoslovja in tehnike;
-poučevanje družboslovja in humanistike;
-poučevanje na področju umetnosti.

Na znanstvenem področju edukacijske vede:
-socialna pedagogika;
-specialna in rehabilitacijska pedagogika;
-predšolska pedagogika;
-edukacijske politike;
-supervizija, organizacijsko in osebno svetovanje.

Moduli študijskega programa

Predmetnik vključuje naslednje organizirane oblike študijskega dela (60 KT):
1. skupni moduli

2. moduli smeri (uvodno študijsko delo na disciplinarnem področju teme doktorske disertacije);

3. izbirni moduli (študijsko delo, ki se mu kandidati priključijo ob upoštevanju narave njihovega načrtovanega individualnega raziskovalnega dela ter osebnih preferenc).

4. individualno raziskovalno delo (IRD) za doktorsko disertacijo (pod mentorskim oz. somentorskim vodstvom), ki obsega 120 KT

Strokovni naslov diplomantaDoktor/-ica znanosti (okrajšava »dr.«.)


Na vrh

Pogoji za vpis in merila ob omejitvi vpisa

Pogoji za vpis

Na doktorski študijski program se lahko v skladu z 38.a členom ZViS ter 16. členom prehodnih in končnih določb - ZViS-E (Ur.l. RS št. 119/20.11.2006) se lahko vpišejo kandidati, ki so zaključili:


A ) Študijski program druge stopnje.


B ) Študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami Evropske unije, če je ovrednoten s 300 kreditnimi točkami ali drug enovit magistrski študijski program, ki je ovrednoten s 300 kreditnimi točkami.


C ) Dosedanji študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe (programi pred Zakonom o visokem šolstvu iz 3. 9. 2004)


Č ) Dosedanji študijski program za pridobitev specializacije, ki so pred tem končali visokošolski strokovni program. Tem kandidatom lahko fakulteta pred vpisom v študijski program tretje stopnje določi dodatne obveznosti v obsegu od 30 do 60 kreditnih točk.


D ) Dosedanji študijski program za pridobitev magisterija znanosti oziroma specializacije po končanem študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe. Tem kandidatom se v doktorskem študijskem programu tretje stopnje priznajo študijske obveznosti v obsegu najmanj 60 kreditnih točk.

 


Na doktorski študij se lahko vpišejo tudi diplomanti tujih univerz. Enakovrednost predhodno pridobljene izobrazbe v tujini se ugotavlja v postopku priznavanja tujega izobraževanja za nadaljevanje izobraževanja, skladno s Statutom UL.

 

Merila za izbiro ob omejitvi vpisa

V primeru, da bo za program prijavljenih več kandidatov, kot je razpisanih mest, bo v skladu z 41. členom ZViS, izbor kandidatov/kandidatk za vpis v doktorski študijski program temeljil na uspehu pri izbirnem izpitu.


Kandidat lahko 50 % ocene izbirnega izpita nadomesti z oceno dosedanjega znanstvenega in strokovnega dela na izbranem področju študijskega programa. Glavna merila za znanstveno in strokovno delo predstavljajo objave, kot so objavljeni članki v revijah in monografijah (oz. razstave, koncerti), aktivno sodelovanje v domačih in mednarodnih raziskovalnih projektih, Univerzitetna Prešernova nagrada, vidna mednarodna nagrada oz. priznanje na področju izobraževanja učiteljev in/ali edukacijskih ved, Fakultetna Prešernova nagrada, Ferbarjeva nagrada ali druge vidne nagrade oz. priznanja na področju izobraževanja učiteljev in/ali edukacijskih ved ipd.

 


V primeru omejitve vpisa bodo izbrani kandidati z večjim skupnim številom zbranih odstotkov.

 

Na vrh

Pogoji za napredovanje po programu

Kot pogoj za vpis v 2. letnik mora kandidat v 1. letniku doseči najmanj 40 KT ECTS iz organiziranih študijskih oblik in uspešno predstaviti predlog dispozicije doktorske disertacije.

 

Kot pogoj za vpis v 3. letnik mora kandidat v 2. letniku doseči še najmanj 10 KT ECTS iz organiziranih študijskih oblik, tema njegove doktorske disertacije pa mora biti sprejeta v univerzitetnih organih.

 

Na koncu 3. letnika mora imeti kandidat vse opravljene obveznost iz organiziranih študijskih oblik (skupno 60 KT ECTS) ter iz raziskovalnega dela (120 KT ECTS), nato pa zagovarja doktorsko disertacijo skladno s pravili UL in PeF UL.

 

Na vrh

 

Pogoji za dokončanje študija

Za dokončanje študija mora imeti kandidat vse opravljene obveznost iz organiziranih študijskih oblik (skupno 60 KT ECTS) ter iz raziskovalnega dela (120 KT ECTS) v skladu s sprejetim študijskim programom.

 

Pri tem se lahko upoštevajo tudi kreditne točke, pridobljene na drugih visokošolskih zavodih doma in v tujini (mobilnost) oziroma dosežene na podlagi priznanega znanja in spretnosti (gl. točko 4), če so bile dosežene v skladu z zakonom, statutom UL in pravili PeF ter bile potrjene na organih fakultete. Študij se zaključi z objavo znanstvenega članka in z uspešnim zagovorom doktorske disertacije.

 

Na vrh

 

Predmetnik študijskega programa

1. LETNIK

 

I. letnikNosilci
P
SV
Drugo (samostojno delo)
Σ
ECTS
1. semester
1Teoretski koncepti na področjih izobraževanja učiteljev in edukacijskih ved10151251505dr. Pavel Zgaga
2Raziskovalni pristopi na področjih izobraževanja učiteljev in edukacijskih ved10151251505dr. Janez Vogrinc
3Doktorski seminar I301201505Visokošolski učitelji
4Modul študijske smeri I10151251505Različni nosilci
5Izbirni modul10151251505Različni nosilci
6Modul IRD1501505Mentorice in mentorji doktorandom

SKUPAJ 1. semester
40
90
790
900
302. semester
7Sodobni trendi v raziskavah na področjih izobraževanja učiteljev in edukacijskih ved10151251505dr. Janez Krek
8Doktorski seminar II301201505Visokošolski učitelji
9Modul študijske smeri II10151251505Različni nosilci
10Izbirni modul10151251505Različni nosilci
11Izbirni modul10151251505Različni nosilci
12Modul IRD1501505Mentorice in mentorji doktorandom

SKUPAJ 2. semester
40
90
770
900
30


Σ (1. s. + 2. s)
80
180
1580
1800
60

 

 

Na vrh

2. LETNIK

 

II. letnikNosilci


P
SV
Drugo (samostojno delo)
Σ
ECTS

3. semester
1Doktorski seminar III301201505Visokošolski učitelji
2Izbirni modul10151251505Različni nosilci
3Modul IRD60060020Mentorice in mentorji doktorandom

SKUPAJ 3. semester
20
30
850
900
304. semester
4Modul IRD90090030Mentorice in mentorji doktorandom

SKUPAJ 4. semester


900
900
30


Σ (3. s. + 4. s)
20
30
1750
1800
60

 

Na vrh

 

3. LETNIK

 

III. letnikNosilci
PSVDrugo (samostojno delo)ΣECTS
5. semester
1Modul IRD90090030Mentorice in mentorji doktorandom

SKUPAJ 5. semester


900
900
306. semester
2Modul IRD90090030Mentorice in mentorji doktorandom

SKUPAJ 4. semester


900
900
30


Σ (5. s. + 6. s)


1800
1800
60

 

Na vrh

 

www.pef.uni-lj.si uporablja piškotke. Več informacij Zapri