Predšolska vzgoja

PDF Predstavitveni zbornik 2021/22

PDF Predstavitveni zbornik 2020/21

PDF Predstavitveni zbornik 2019/20

PDF Predstavitveni zbornik 2018/19

PDF Predstavitveni zbornik 2017/18

 

Splošni cilj programa Predšolska vzgoja, 2. stopnja je profesionalizacija predšolske vzgoje oz. dvig ravni in kakovosti strokovne usposobljenosti strokovnih delavcev vrtcev. Program je namenjen oblikovanju kritične množice strokovnjakov, ki bodo skrbeli za stalen razvoj kakovosti predšolske vzgoje v Sloveniji in njeno umeščanje v sodobne procese v svetu. Študentke in študenti se bodo usposabljali za razvoj sistema predšolske vzgoje na nacionalni ravni, tj. v smeri oblikovanja razvojnih politik, strokovnih standardov in etičnih meril stroke.

 

Šolnina za izredni študij: 2.053,00 € na letnik.

 

 

 

Podatki o študijskem programu

 

 

ImePREDŠOLSKA VZGOJA
VrstaDrugostopenjski magistrski študijski program
Trajanje2 leti
Število ECTS120
SmerPredšolska vzgoja
Moduli študijskega programa

1. splošni moduli

2. moduli obveznih strokovnih vsebin

3. moduli izbirnih strokovnih vsebin

4. skupni izbirni moduli

5. priprava magistrskega dela

Strokovni naslov diplomanta

Magister profesor / magistrica profesorica predšolske vzgoje

Okrajšava: mag. prof. pred. vzg.Pogoji za napredovanje po programu

 

Pogoj za napredovanje v 2. letnik je opravljenih 45 KT iz obveznosti 1. letnika.

 

 

 

Pogoji za dokončanje študija

 

Za dokončanje študija mora kandidat/-ka zbrati vse predvidene kreditne točke iz vseh ustreznih delov programa. Pri tem se lahko upoštevajo tudi kreditne točke, pridobljene na drugih visokošolskih zavodih doma in v tujini (mobilnost) oz. dosežene na podlagi priznanega znanja in spretnosti, če so bile dosežene v skladu z zakonom, statutom UL in pravili PEF ter potrjene na organih fakultete.

Kandidat/-ka, ki se vpiše v program druge stopnje PV, mora ne glede na določila prejšnjega odstavka, doseči najmanj 60 ECTS v študijskem programu PEF UL.

 

 

 

www.pef.uni-lj.si uporablja piškotke. Več informacij Zapri