Specialna in rehabilitacijska pedagogika

PDF Predstavitveni zbornik 2021/22

PDF Predstavitveni zbornik 2020/21

PDF Predstavitveni zbornik 2019/20

PDF Predstavitveni zbornik 2018/19

PDF Predstavitveni zbornik 2017/18

 

Študentke in študenti specialne in rehabilitacijske pedagogike si bodo v procesu izobraževanja pridobili znanja in praktične izkušnje za razvoj procesne in razvojne specialno pedagoške in rehabilitacijske diagnostike, koordinacijo in izvajanje poglobljenega interdisciplinarnega prepoznavanja in ocenjevanja funkcioniranja oseb z različnimi posebnimi potrebami, kritično analizo in spremljanje področja razvojne in procesne diagnostike, sodelovalno reševanje strokovnih problemov na področju specialne in rehabilitacijske pedagogike, ipd.

 

Šolnina za izredni študij: 1.698,65 €.

 

 

Podatki o študijskem programu

 

 

ImeSPECIALNA IN REHABILITACIJSKA PEDAGOGIKA
VrstaDrugostopenjski magistrski študijski program
Trajanje1 leto
Število ECTS60
Smeri študijskega programa

- posebne razvojne in učne težave

- tiflopedagogika in specifične učne težave

Strokovni naslov diplomanta

Smer: posebne razvojne in učne težave

- magister profesor / magistrica profesorica specialne in rehabilitacijske pedagogike, posebne razvojne in učne težave

Okrajšava: mag. prof. spec. in reh. ped., pos. razv. in uč. tež.


Smer: tiflopedagogika in specifične učne težave

- magister profesor / magistrica profesorica specialne in rehabilitacijske pedagogike, tiflopedagogika in specifične učne težave

Okrajšava: mag. prof. spec. in reh. ped., tifloped. in spec. uč. tež.Pogoji za napredovanje po programu

Za kandidate/ke, ki opravljajo program kot redni študij in v osnovnem obsegu 60 KT, pogojev za napredovanje ni (študij traja eno leto).
Kandidatom, ki opravljajo program kot izredni študij, se pogoje za napredovanje določi tako, da se upošteva celotni obseg obveznosti (vse predvidene kreditne točke), opredeljenih za posamezno leto študija (najmanj 30 in največ 45 KT).

 

 

 

Pogoji za dokončanje študija

Za dokončanje študija mora kandidat/ka zbrati vse predvidene kreditne točke iz vseh ustreznih delov programa. Pri tem se lahko upoštevajo tudi kreditne točke, pridobljene na drugih visokošolskih zavodih doma in v tujini (mobilnost) oziroma dosežene na podlagi priznanega znanja in spretnosti, če so bile dosežene v skladu z zakonom, statutom UL in pravili PEF ter bile potrjene na organih fakultete.
Kandidat/ka, ki se vpiše v program druge stopnje, mora ne glede na določila prejšnjega odstavka najmanj 30 KT doseči v študijskem programu Specialne in rehabilitacijske pedagogike PEF UL.

 

 

 

www.pef.uni-lj.si uporablja piškotke. Več informacij Zapri