Ema Demšar

Ema Demšar, mag. kog. zn.
Asistentka / Assistant 

 

 Center za kognitivno znanost UL PEF Center for cognitive science UL PEF

 Observatorij – Laboratorij za empirično fenomenologijo /  Observatory – Laboratory for empirical phenomenology

 Skupni interdisciplinarni študijski program druge stopnje Kognitivna znanost /   The Middle European Interdisciplinary Master Programme in Cognitive Science (MEi:CogSci)


Kabinet / Room: Vegova 4 ( glej zemljevid |   see map)
(naslov za pošto: Ema Demšar, Kardeljeva ploščad 16, SI-1000 Ljubljana
mail address: Ema Demšar, Kardeljeva ploščad 16, SI-1000 Ljubljana)

E-naslov / e-mail: ema.demsar (at) pef.uni-lj.si

EMA DEMŠAR je asistentka na magistrskem študijskem programu Kognitivna znanost na Univerzi v Ljubljani. Po končanem dodiplomskem študiju kemije je opravila magistrski študij kognitivne znanosti na mednarodnem študijskem programu MEi:CogSci, v okviru katerega se je osredotočala predvsem na teme, povezane s fenomenologijo in filozofijo kognitivne znanosti. Njena raziskovalna zanimanja segajo na področja prvoosebnega raziskovanja, nevrofenomenologije, in kritične nevroznanosti, znotraj katerih se trenutno največ ukvarja z epistemološkimi in metodološkimi izzivi znanstvenega raziskovanja doživljanja.

EMA DEMŠAR is an assistant at the master’s study program in Cognitive Science at the University of Ljubljana. After having completed her undergraduate studies in chemistry, she obtained an MSc from The Middle European Interdisciplinary Master’s Programme in Cognitive Science, within which she mainly focused on topics related to phenomenology and philosophy of cognitive science. Ema’s current research interests lie within the areas of first-person research, neurophenomenology, and critical neuroscience, wherein she is predominantly working on epistemological and methodological challenges encountered in the scientific study of experience.

 

Izbrane objave / Selected publications:

 • Demšar, E. (2017). Enacting science: Extending enaction beyond the content of a theory. Constructivist Foundations, 13(1), 46–48.
 • Kordeš, U. & Demšar, E. (2018). Excavating belief about past experience: Experiential dynamics ofthe reflective act. Constructivist Foundations, 13(2), 219–229.
 • Kordeš, U. & Demšar, E. (2018). Authorsʼ response: If first-person knowledge is excavated, whatkind of research follows? Constructivist Foundations, 13(2), 241–249.
 • Kordeš, U., Oblak, A., Smrdu, M., & Demšar, E. (2019). Ethnography of Meditation: An Account of Pursuing Meditative Practice as a Tool for Researching Consciousness. Journal of Consciousness Studies, 26(7-8), 184–237.
 • Demšar E. & Kordeš U. (2018) A different vocabulary, or a different metaphor? Constructivist Foundations, 14(1), 22–25.

 

 

 

Raziskovalna področja / Research areas:

 • empirična fenomenologija / empirical phenomenology
 • nevrofenomenologija / neurophenomenology
 • interdisciplinarno in kolaborativno raziskovanje v kognitivni znanosti / interdisciplinary and collaborative research in cognitive science


Predmeti na 1. stopnji / Courses (First Cycle):

 • Opazovanje, poslušanje, dialog / Observing, Listening, Dialogue

 

Predmeti na 2. stopnji / Courses (Second Cycle):

 • Uvod v kognitivno znanost 2 / Introduction to Cognitive Science 2
 • Uvod v raziskovanje 1 / Introduction into Research 1
 • Trendi v kognitivni znanosti / Trends in Cognitive Science
 • Prvoosebno raziskovanje / First-person research
 • Metodološka in raziskovalna obravnava tem s področja vzgoje in psihosocialnega dela / The Methodological and Research Treatment of Themes from the Field of Education and Psychosocial Work with People
 • Empirični pristopi v nevrofenomenologiji / Empirical approaches in neurophenomenology