Alumni UL v knjižnici

Alumnom UL omogočamo članstvo v Knjižnici UL PEF.

Letna članarina v študijskem letu 2021/2022 je 16,40 EUR. Včlanitev je možna v knjižnici z osebnim dokumentom.

 

Alumni UL, ki so člani Modre fakultete UL so oproščeni plačila članarine.

Alumni UL si lahko izposojajo gradivo pod enakimi pogoji kot ostali člani.

 

Alumni UL imajo 10 % popusta pri nakupu publikacij, ki so izšle v Založbi UL PEF in stanejo 6,00 EUR ali več.

 

Omogočamo jim tudi oddaljen dostop do izbranih zbirk.

Dostopne zbirke:


 SAGE Journals Online

Paket revij SAGE omogoča dostop do 824 naslovov znanstvenih revij uglednega založnika Sage Publications, celotna besedila člankov so dostopna večinoma od leta 1999 dalje. Zastopane so različne znanstvene discipline.

 

 APA PsycArticles

APA PsycArticles služi za iskanje in branje člankov s področja psihologije. Obsega celotna besedila člankov iz 117 uglednih znanstvenih revij založnikov American Psychological Association in Educational Publishing Foundation (APA), Canadian Psychological Association ter Hogrefe Publishing Group. Pri nekaterih naslovih je vključeno besedilo člankov od začetka izhajanja, leta 1894 dalje, pri drugih kasneje, pri 13 naslovih pa je pokritost vsebin zaključena z letom prenehanja izhajanja. Dopolnjevanje je tedensko.

 Emerald Management 175 & Emerald Engineering

Emerald Management 175 služi za iskanje znanstvene in strokovne literature ter branje člankov s področij managementa, trženja, tehnike, izobraževanja in bibliotekarstva. Obsega besedila člankov preko 190 znanstvenih revij od leta 1994 dalje in bibliografske podatke z izvlečki o člankih iz 300 znanstvenih revij s področja managementa. Združuje vira Emerald Fulltext in Emerald Management Reviews.

 Credo Online Reference Service, Academic Core Collection

Credo Online Reference Service, Academic Core Collection je zbirka ca. 680 referenčnih del (enciklopedije, atlasi, slovarji, priročniki, biografski leksikoni itn.) številnih pomembnih svetovnih založnikov (npr. ABC-CLIO, Cambridge University Press in druge pomembne univerzitetne založbe, Elsevier, Penguin, Routledge, SAGE, Springer, Wiley-Blackwel itn.). Vsebinsko pokriva vsa področja visokošolskega izobraževanja (geografija, jezikoslovje, likovne umetnosti, pravo, psihologija, sociologija, verstva, zgodovina, filozofija, glasba, medicina, naravoslovje, tehnika, kmetijstvo, ekonomija itn.). Omogoča osnovno in napredno iskanje, ob seznamu rezultatov so tudi povezave na druge kvalitetne zunanje vire. Nadalje omogoča brskanje po izbranih, ključnih tematikah (Topic Pages - izbor po področjih ali abecedni seznam), uporabo različnih orodij (Tools - razlaga definicij ali pregovorov, iskanje oseb, slikovnega gradiva, informacije o praznikih in s tem povezanih običajih, pomoč pri reševanju gesel v križankah ali izgovorjavi besed) z možnostjo zvočnega predvajanja in prevoda (Google). Uporaba MInd Map omogoča prikaz rezultatov iskanja v obliki miselnega vzorca (npr. grafični prikaz najpomembnejših podatkov o življenju in delu A. Aalta).

Podrobnejše informacije dobite v knjižnici in na  spletni strani Alumnov UL.

Včlanitev med Alumne UL PEF je mogoča na  spletnem portalu Alumni UL.