Specifične učne težave kot izziv današnjega časa
30/09/2022 - 01/10/2022
Pedagoška fakulteta UL, plenarni del v 212, delo po skupina v soboto pa v 4 predavalnicah za cca 60-udeležencev

 

Bravo društvo za pomoč otrokom in mladostnikom s specifičnimi učnimi težavami bo leta 2022 skupaj s PeF organiziral 6. mednarodno konferenco s področja specifičnih učnih težav (SUT). Glavna pozornost bo namenjena izzivom, s katerimi se srečujejo učenci in dijaki s SUT, zaradi posledic COVID-a 19. V svojih prispevkih bodo domači predavatelji in predavatelji iz tujine predstavili teoretične in praktične prispevke s področja diagnosticiranja primanjkljajev, podpore in pomoči v okviru pet-stopenjskega modela odziv na obravnavo, vpliva IKT na uspešnost učenja ter možnosti za zmanjševanje vpliva novih izzivov na duševno zdravje šolajoče mladine.

 

dr. Marija Kavkler, marija.kavkler@guest.arnes.si

www.pef.uni-lj.si uporablja piškotke. Več informacij Zapri