PREPOZNAVANJE NADARJENIH IN DELO Z NJIMI NA PODROČJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA / IDENTIFYING THE GIFTED AND WORK WITH THEM IN EDUCATION

2. mednarodna strokovno-raziskovalna konferenca / 2nd International Professional-Research Conference

 

21. in 22. september 2017 / September 21 and 22, 2017

 

Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani / Faculty of Education University of Ljubljana

 

PDF 1. OBVESTILO / PDF 1st CALL

PDF 2. OBVESTILO S PROGRAMOM / PDF 2nd CALL WITH THE PROGRAMME

PDF 3. OBVESTILO S PROGRAMOM / PDF 3rd CALL WITH THE PROGRAMME

 

Prijava / Registration https://www.1ka.si/a/119672

 

Prijava na strokovno ekskurzijo v Škocijanski zatok (23. 9. 2017) www.1ka.si/a/132673

 

Tekmovanje ekip nadarjenih srednješolcev / Student Case Study Competition - 24NADur - PDF Vabilo / PDF Protokol

 

 

Predstavitev plenarnih predavateljev / Presentation of plenary lecturers

 

PDF Povzetki plenarnih predavanj / Plenary lectures abstracts

 

 

Kratka predstavitev nastopajočih mladih glasbenih talentov

 

 

Zbornik povzetkov / Book of abstracts (v izdelavi / in the process)

 

 

Navodila za predstavitve v sekcijah in pripravo plakatov / Section and Poster presentations instructions

 

 

PROGRAM / PROGRAMME

 

PROGRAM PO SEKCIJAH / SECTION PROGRAMME

 

 

Program konference / Conference Programme

 

 

Četrtek / Thursday, 21. 9. 2017

 

8.00 – 8.45

Zbiranje udeležencev in registracija / Arrival and registration

9.00 – 9.20

 

Pred. / Room

212

Otvoritev konference / Opening ceremony

- Kulturni program / Cultural programme:

Ilonka Krivokapič, klavir (mentorica: Damjana Cvetko)

Nika Kores Sraka, harfa (mentorica: Anja Gaberc)

Adrijan Ignjatović, harfa (mentorica: Anja Gaberc)

Miha Bregar, kitara (mentor: Mladen Bucić)

- Uvodni pozdravi / Introductory greeting:

izr. prof. dr. Janez Vogrinc, dekan UL PEF / Dean of UL PEF

ga. Csilla Fuszek, sekretarka Evropske mreže za podporo nadarjnim (ETSN) / Secretary of the European Network for the Support of Gifted Individuals (ETSN)

izr. prof. dr. Mojca Juriševič, predstojnica CRSN UL PEF / Head of CRSN UL PEF

9.20 – 10.05

dr. Fani Nolimal, ZRSŠ (plenarno predavanje / plenary lecture):

UČNO OKOLJE ZA NADARJENE: DIDAKTIČNI PRISTOPI IN STRATEGIJE / EDUCATIONAL ENVIRONMENT FOR GIFTED INDIVIDUALS: DIDACTIC APPROACHES AND STRATGIES

10.05 – 10.30

Odmor in druženje / Coffee break

10.30 – 12.30

Predstavitve z diskusijo – individualni prispevki v tematskih sekcijah / Thematic sections – individual presentations (koordinatorji / coordinators: doc. dr. Boštjan Kuzman, izr. prof. dr. Mojca Juriševič, doc. dr. Darija Skubic)

 

Začetek dela na tekmovalnem projektu »24NADur« – nadarjeni dijaki iz Točk za nadarjene v okviru CRSN v sodelovanju s študenti UL PEF / Project '24NADur' start – gifted students from Talent Points in cooperation with the students of the Faculty of Education, University of Ljubljana (koordinira / coordinated by: izr. prof. dr. Gregor Torkar)

12.30 – 13.30

Kosilo v fakultetni restavraciji / Lunch at the Faculty restaurant

13.30 – 14.15

Pred. / Room

212

dr. Margaret Sutherland, University of Glasgow (plenarno predavanje / plenary lecture): STARTING STRONG: WHAT DOES THIS MEAN FOR YOUNG GIFTED LEARNERS?

14.30 – 15.15

Pred. / Room

212

prof. dr. Heidrun Stoeger, Universität Regensburg; South German Talent Centre (plenarno predavanje / plenary lecture):

ONLINE MENTORING AS AN EXTRACURRICULAR MEASURE TO ENCOURAGE TALENTED GIRLS IN STEM (SCIENCE, TECHNOLOGY, ENGINEERING, AND MATHEMATICS)

15.15 – 16.45

 

Okrogla miza: RAZISKOVANJE Z NADARJENIMI / Round table discussion: RESEARCH WITH THEGIFTED

Sodelujoči / Contributors: Točke za nadarjene v okviru CRSN / Talent Points; koordinira / coordinator: prof. dr. Mojca Čepič

17.15 – 18.00

Sestanek strokovne žirije s tekmovalci 24NADur / Meeting of the scientific jury with the competitors of the 24NADur competition (time for extra questions/suggestions)  

 

 

Petek / Friday, 22. 9. 2017

 

8.00 – 8.45

Zbiranje udeležencev in registracija / Arrival and registration

9.00 – 9.45

Pred. / Room

212

dr. Colm O'Reilly, Centre for Talented Youth Ireland; CTY Talent Centre (plenarno predavanje / plenary lecture):

CASE STUDY OF A UNIVERSITY BASED PROGRAMME FOR GIFTED STUDENTS: CTY IRELAND

9.45 – 10.00

- Kulturni program / Cultural programme:

Vito Bejat Kranjc, violina (mentorica: Sausan Hussein)

Tim Cergolj, klavir (mentorica: Mirjana Kostić)

Ob 10:00 je zadnji rok za oddajo končnih projektov tekmovalnih skupin 24NADur. / At 10:00 is the deadline for submiting the final project of the competing teams in the 24NADur.

10.00 – 10.45

 

Predstavitve posterjev ob kavi / Poster section with coffee

10.45 – 11.00

Odmor in druženje / Coffee break

11.00 – 12.45

Predstavitve z diskusijo – individualni prispevki v tematskih sekcijah / Thematic sections – individual presentations (koordinatorji / coordinators: izr. prof. dr. Vesna Ferk Savec, izr. prof. dr. Karmen Pižorn, doc. dr. Maja Umek)

 

Predstavitve projektnih izdelkov »24NADur« in ocenjevanje / Presentation '24NADur' projects and assessment

12.45 – 13.45

Kosilo v fakultetni restavraciji / Lunch at the Faculty restaurant

14.00 – 14.45

Pred. / Room

212

dr. Željko Rački, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Talent Point (plenarno predavanje / Plenary lecture):

GIFTED EDUCATION AND THE STRUCTURE OF CREATIVE BEHAVIOR

14.45 – 16.15

Okrogla miza: NADARJENI O IZOBRAŽEVANJU NADARJENIH / Round table discussion: THE GIFTED ON EDUCATING THE GIFTED

Sodelujoči / Contributors: Točke za nadarjene v okviru CRSN; koordinira / coordinator: izr. prof. dr. Gregor Torkar

 

Razglasitev zmagovalne ekipe na tekmovalnem projektu »24NADur« / Announcement of the “24NADur” project winning team

 

 

OPCIJSKO / OPTIONAL

                                                                                                                                          Sobota/ Saturday, 23. 9. 2017

8.00 – 17.00

CRSN ekskurzija na Primorsko / CRSN excursion to the Primorska region

Več na / More on https://www.pef.uni-lj.si/1301.html

 

Prijava / Registration https://www.1ka.si/a/119672

 

Prijava na strokovno ekskurzijo v Škocijanski zatok (23. 9. 2017) https://www.1ka.si/a/132673

 

 

www.pef.uni-lj.si uporablja piškotke. Več informacij Zapri