5. januar

Predavanje z naslovom "Educational Expeditions: Using the Outdoors to Teach Natural and Social Sciences" (UL PEF, predavalnica 324)
Koordinatorica: Darja Skribe Dimec
Na predavanju bodo predstaljene konkretne izkušnje z izvajanjem večdnevnih vzgojno-izobraževalnih ekspedicij (pohodništvo, kolesarjenje, ...), ki jih ima Lorenz Schmilinsky, učitelj na osnovni šoli na Bavarskem, ki deluje po principih pedagogike Marie Montessori.

12. januar

Predstavitev plakatov pri predmetu Medpredmetno povezovanje (avla PEF)
Koordinatorica: dr. Vida Manfreda Kolar
Študenti 1. letnika 2. stopnje študija smeri Poučevanje  - poučevanje na razredni stopnji, bodo pri predmetu Medpredmetno povezovanje v obliki plakatov predstavili zaključne izdelke dneva dejavnosti.

18. januar od 8.00 do 11.00 ure

Kemija je eksperimentiranje (UL PEF, kemijski laboratorij, Vegova ulica 4)
Koordinatorja: Vesna Ferk Savec in Miha Slapničar
Dogodek »Kemija je eksperimentiranje« je namenjen učencem 8. in 9. razreda osnovne šole. Dogodek pripravljajo študenti 3. letnika prvostopenjskega študijskega programa dvopredmetni učitelj, smer kemija z vezavami v okviru predmeta Eksperimentalno delo II. Študenti za dogodek pripravijo eksperimente, pri katerih učenci iz različnih osnovnih šol samostojno eksperimentira z nadgrajenimi eksperimenti vezanimi na področje organske kemije.

 

22. januar

Naravoslovni sejem (pritličje/avla PEF, laboratorij P021, P025 in P044)
Koordinatorica: dr. Ana Gostinčar Blagotinšek
Študenti 2. letnika oddelka za predšolsko vzgojo bodo otroke iz prijavljenih vrtcev vodili pri igrivih naravoslovnih aktivnostih.

10. januar do 9. februar (do informativnih dni)

Nina Koželj - samostojna razstava iz sklopa "Naši bivši diplomanti" (Galerija UL PEF)
Koordinatorica:  dr. Zora Stančič

Druga polovica meseca januarja (še v času zimskega semestra)

"Kemija rešuje zločin" (Kemijski laboratorij na Vegovi 4, PEF UL)
Koordinator: Miha Slapničar
Dogodek »Kemija rešuje zločin«, ki ga bomo organizirali v okviru razvojno-inovacijskega centra KemikUm, bo letošnje študijsko leto izveden prvič. Pripravljajo ga študenti 3. letnika študijskega programa dvopredmetni učitelj kemija z vezavami na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani v sodelovanju z osnovnimi šolami. Študentje pripravijo kraj dogodka, kjer se je zgodil zločin. Na krajih dogodka nato učenci pod mentorstvom študentov razvijajo svoje eksperimentalne spretnosti iz področja kemije v forenziki. Iz vsebinskega vidika ima eksperimentalno delo na dogodku poudarek na uporabi kemije pri reševanju forenzičnih izzivov. Študentje se na dogodek »Kemija rešuje zločin« pripravljajo v okviru C-izbirnega predmeta Naravoslovje v forenziki in športu.

26. in 27. januar

Vpliv zgodnjih travmatičnih izkušenj – somatski pristop podpore okrevanju (Pedagoška fakulteta, učilnica 324)
Koordinatorice: dr. Mija M. Klemenčič Rozman, dr. Karmen Mikek (predsednica ZZSP) in dr. Metka Kuhar (Metta.si)
Na seminarju bo prikazano, kako zgodnja razvojna travmatska izkustva vplivajo na živčni sistem in organe ter na posameznikovo procesiranje doživljanja, kognicijo, čustvovanje, identiteto in zmožnost za intimnost. Učili se bomo prepoznavati stanja visoke vznemirjenosti in zamrznjenosti ter druge simptome zgodnje travme. Spoznali splošne smernice ne-retravmatizirajoče podpore okrevanju. Seminar temelji na integraciji sodobnih spoznanj somatskih pristopov s poudarkom na travmi in navezanosti. Tematike bomo spoznavali teoretično in praktično prek izkustvenih vaj in demonstracij. Seminar je namenjen tako terapevtkam in terapevtom, kot strokovnjakinjam in strokovnjakom, ki se pri svojem delu srečujejo s travmatiziranimi posamezniki.