asist. mag. Lidija Kastelic

mag. Lidija Kastelic
Asistentka za področje specialne in rehabilitacijske pedagogike / Assistant of special and rehabilitation pedagogy
Oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko / Department of special and rehabilitation pedagogy

Kabinet / Room: 110
Telefon / Telephone: 01 5892 251
E-naslov / e-mail: Lidija.Kastelic (at) pef.uni-lj.si
 

 Osebna bibliografija

 

 

Raziskovalna področja / Research areas:

 • Zgodnja obravnava otrok s posebnimi potrebami / Early Intervention for Children with Special Needs.
 • Predšolska vzgoja otrok z motnjami v duševnem razvoju, gibalno oviranih in dolgotrajno bolnih otrok / Preschool education for children with intellectual, physical disabilities and long-term illness.
 • Zakononske osnove za osebe s posebnimi potrebami / Legal bases for people with special needs.
 • Učenje in poučevanje ortok in mladostnikov in odraslih oseb s težjimi motnjami v duševnem razvoju / Teaching and instructing people with severe intellectual disabilities.
 • Učenje in poučevanje gibalno oviranih in dolgotrajno bolnih otrok in mladostnikov / Teaching and instructing people with physical disabilities and long-term illness.

Predmeti na 1. stopnji / Courses (First Cycle):

  • Uvod v specialno in rehabilitacijsko pedagogiko - teoretske in zakonske osnove / An Introduction to Special and Rehabilitation Pedagogy – Theoretical and Legal Bases 
  • Učenje in poučevanje oseb s težjimi motnjami v duševnem razvoju I in II / Teaching and Instructing People with Severe Intellectual Disabilities I and II
  • Praksa I / Practice I
  • Učenje in poučevanje gibalno oviranih in dolgotrajno bolnih oseb / Teaching and Instructing Movement Impaired and Long-Term Ill People

   

   

   

  www.pef.uni-lj.si uporablja piškotke. Več informacij Zapri