doc. dr. Toma Strle

dr. Toma Strle
Docent / assistant professor

Center za kognitivno znanost UL PEF / Center for cognitive science UL PEF

Skupni interdisciplinarni študijski program druge stopnje Kognitivna znanost / The Middle European Interdisciplinary Master Programme in Cognitive Science (MEi:CogSci)


Kabinet / Room: Vegova 4( glej zemljevid |  see map)

(naslov za pošto: Kardeljeva ploščad 16
mail address: Kardeljeva ploščad 16)

E-naslov / e-mail: toma.strle (at) pef.uni-lj.si

 Osebna bibliografija /  published papers

 

 

Raziskovalna področja / Research areas:

 • kognitivna znanost / cognitive science
 • filozofija kognitivne znanosti, filozofija duha / philosophy of cognitive science, philosophy of mind
 • filozofija znanosti, epistemologija / philosophy of science, epistemology
 • nevrofenomenologija, nevroedukacija / neurophenomenology, neuroeducation
 • odločanje, metakognicija, zavest / decision-making, metacognition, consciousness studies

Predmeti na 1. stopnji / Courses (First Cycle):

  • Učenje in kreiranje znanja – od možganov do izkustva / Learning and knowledge creation – from brain to experience
  • Opazovanje, poslušanje, dialog / Observing, Listening, Dialogue

  Predmeti na 2. stopnji / Courses (Second Cycle):

  • Uvod v kognitivno znanost 1 / Introduction to Cognitive Science 1
  • Uvod v kognitivno znanost 2 / Introduction to Cognitive Science 2
  • Uvod v raziskovanje 1 / Introduction into Research 1
  • Uvod v raziskovanje 2 / Introduction into Research 2
  • Trendi v kognitivni znanosti / Trends in Cognitive Science
  • Uvod v filozofijo / Introduction to Philosophy
  • Prvoosebno raziskovanje / First person research
  • Interdisciplinarna obravnava kognitivnega fenomena 1 / Interdisciplinary Approach to a Cognitive Phenomenon 1
  • Interdisciplinarna obravnava kognitivnega fenomena 2 / Interdisciplinary Approach to a Cognitive Phenomenon 2

  Projekti / Projects:

   • Merjenje psihofizioloških parametrov kot vhodnih podatkov računalniškega adaptivnega testiranja / Measuring psychophysiological parameters as input data for computerized adaptive testing (2013-2016, ARRS)
   • Deskriptivno vzorčenje doživljanja - misli in abstraktno razmišljanje / Descriptive experience sampling - thoughts and abstract thinking (2013, Faculty of Education)