doc. dr. Toma Strle


Docent za področje filozofije / assistant professor of philosophy


Kabinet / Room: Vegova 4 ( glej zemljevid |  see map)

(naslov za pošto: Toma Strle, Kardeljeva ploščad 16, SI-1000 Ljubljana
mail address: Toma Strle, Kardeljeva ploščad 16, SI-1000 Ljubljana)

E-naslov / e-mail:  toma.strle@pef.uni-lj.si

 

TOMA STRLE is an assistant professor at the University of Ljubljana, a philosopher and cognitive scientist. He holds a bachelor’s degree in philosophy (thesis topic: conscious will, action and free will) and a doctorate in philosophy of cognitive science (PhD topic: the role of metacognition in decision-making).

His current research interests include decision-making, the relation between first- and third-person approaches to researching and understanding the human mind, embodied and enactive cognition, consciousness, self-referential nature of the human mind, and the emerging interdisciplinary fields such as neurolaw and neuroeducation.

Recently, he has become quite interested in the many intersections between behavioural insight (and the nudge programme), cognitive science and behaviour modification/manipulation by “big data algorithms”, and ethical questions and social consequences thereof.

Selected publications:

 • Strle T. (2020). Does the task shape the mind or does the mind shape the task? Constructivist Foundations 15(3), 260-263.

 • Strle T. (2019). Naturalizacija fenomenologije in nekatere posledice za kognitivno znanost. (Naturalising phenomenology and some implications for cognitive science). In O. Markić et al. (eds.), Filozofska pot Andreja Uleta (pp. 193-202), Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.

 • Strle, T. (2018). Looping minds: how cognitive science exerts influence on its findings. Interdisciplinary description of complex systems 16(4), 533-544. ( PDF link)

 • Strle, T. & Markič, O. 2018. Looping effects of neurolaw and the precarious marriage between neuroscience and the law. Balkan Journal of Philosophy 10(1), 17-26. ( link)

 • Strle, T. (2017). On embodying decision-making and the endless circularity of understanding the mind. Constructivist Foundations 13(1), 76-78. ( link)

 • Strle, T. 2016. Embodied, enacted and experienced decision-making. Phainomena 25(98/99), 83-107. ( link)

 • Strle, T. 2016. Feeling and thinking about the future: offline metacognition in decision-making. Interdisciplinary description of complex systems 14(4), 331-343. ( PDF link)

 • Strle, T. 2016. Odločanje: od laboratorija do resničnosti vsakdanjega življenja. Analiza 20(1), 61-84. ( link)

 • Strle, T. 2013. Why should we study experience more systematically: neurophenomenology and modern cognitive science. Interdisciplinary description of complex systems, 11(4), 376-390.  ( PDF link)  

 

 Osebna bibliografija

 

 

Raziskovalna področja / Research areas:

 • Decision-making: The comparison between decision-making in everyday life and decision-making in the lab; first- and third-person perspectives and methods; the role of goals in decision-making: decision-making as an embodied and enactive activity; decision-making as a self-referential process; decision-making and metacognition.
 • Consciousness studies.
 • The relation between first- and third-person perspectives and research on the human mind.
 • Self-referential processes of the human mind.
 • Emerging interdisciplinary fields such as neurolaw, neuroethics and neuroeducation.
 • The intersections between behavioural insight, cognitive science and behaviour modification/manipulation by “big data algorithms”.


Raziskovalne teme za študente / Research topics for students:

 

Predmeti na 1. stopnji / Courses (First Cycle):

  • Učenje in kreiranje znanja – od možganov do izkustva / Learning and knowledge creation – from brain to experience
  • Opazovanje, poslušanje, dialog / Observing, Listening, Dialogue

  Predmeti na 2. stopnji / Courses (Second Cycle):

  • Uvod v kognitivno znanost 1 in 2 / Introduction to Cognitive Science 1 and 2
  • Uvod v raziskovanje 1 in 2 / Introduction into Research 1 and 2
  • Trendi v kognitivni znanosti / Trends in Cognitive Science
  • Magistrski seminar / Master thesis seminar
  • Uvod v filozofijo / Introduction to Philosophy
  • Interdisciplinarna obravnava kognitivnega fenomena 2 / Interdisciplinary Approach to a Cognitive Phenomenon 2

  Projekti / Projects:

   • Po kreativni poti do znanja 2017–2020, Optimizacija socialno pedagoškega dela z družinami ob podpori konj (2019; vodja projekta; MIZŠ, EU ESS)
   • Merjenje psihofizioloških parametrov kot vhodnih podatkov računalniškega adaptivnega testiranja / Measuring psychophysiological parameters as input data for computerized adaptive testing (2013-2016; ARRS)
   • Deskriptivno vzorčenje doživljanja - misli in abstraktno razmišljanje / Descriptive experience sampling - thoughts and abstract thinking (2013; Faculty of Education)

    

    

   www.pef.uni-lj.si uporablja piškotke. Več informacij Zapri