prof. dr. Milena Mileva Blažić

dr. Milena Mileva Blažić

Redna profesorica / Full professor
Oddelek za razredni pouk / Department of Primary Teacher Education
Oddelek za predšolsko vzgojo / Department of Preschool Education

Kabinet / Room: 020
Telefon / Phone: + 386 (0) 589 22 00
E-naslov / e-mail: milena.blazic (at) pef.uni-lj.si
Skype: milenamilevablazic

 

 Osebna bibliografija

 

 

 

Raziskovalna področja / Research areas:

 • Humanistika, Literarna veda / Humanities, Literary science
 • didaktika slovenščine (književnosti) / literature teaching
 • slovenska književnost (slovenska mladinska književnost) / Slovenian literature (Slovenian children’s literature)
 • slovenska mladinska književnost / Slovenian children’s literature
 • medkulturnost,  pravljice, primerjalna mladinska književnost, literarna kultura, teorije pravljic / multicultural, fairy tales, comparative children’s literature, approaches to fairy tales

Predmeti na 1. stopnji / Courses (First Cycle):

  • Children's Literature (Erasmus) / Children’s Literature (Erasmus)
  • Didaktika slovenščine (izpitni nastopi) / Teaching Literature (Exams)
  • EPTE Raznojezično in medkulturno izobraževanje / EPTE Plurilingual and intercultural Education
  • Erasmus konsultacije / Erasmus contact hours
  • Interkulturna Slovenija v multikulturni Evropi / Intercultural Slovenia in multicultural Europe
  • Jezik in književnost / Language and Literature
  • Književnost z didaktiko / Literature with didactics
  • Medpredmetno povezovanje / Cross-curricular projects
  • Mladinska književnost / Children’s Literature
  • Pravljičarstvo / Fairy Tales
  • Raziskovanje prakse / Practice research
  • Slikanica / Picture Books
  • Spoznavamo in predstavljamo Slovenijo / Intercultural Slovenia in multicultural Europe
  • Ustvarjalno pisanje / Creative Writing
  • Uvod v književnost / Introduction to Literature

  Predmeti na 2. stopnji / Courses (Second Cycle):

  • Jezik v vrtcu - PV II / Language in preschool
  • Medkulturna mladinska književnost - PRS / Multicultural children’s literature

  Predmeti na 3. stopnji / Courses (Third Cycle):

  • Interpretiranje književnih besedil v pedagoški praksi (pravljičarstvo) / Literary text and pedagogy (storyteling)
  • PHD Consultation (Erasmus)
  • Poučevanje medkulturne mladinske književnosti / Teaching multicultural children’s literature

  Projekti / Projects:

   • EPTE (European Primary Teacher Education)

    

    

   www.pef.uni-lj.si uporablja piškotke. Več informacij Zapri