asist. Miha Slapničar

Miha Slapničar
Asistent za področje kemije v izobraževanju / Teaching assistant of Chemistry in Education
Oddelek za biologijo, kemijo in gospodinjstvo / Department of Biology, Chemistry and Home Economics

Katedra za kemijo in kemijsko izobraževanje

Kabinet / Room: P047
Telefon / Telephone: 01 5892 341
E-naslov / e-mail: miha.slapnicar (at) pef.uni-lj.si

 

 Osebna bibliografija

 

 

Raziskovalna področja / Research areas:

 • Razumevanje redoks reakcij / Redox Reaction Comprehension
 • Eksperimentalno delo s področja organske kemije / Experimental Work in The Field of Organic Chemistry
 • Trojna narava kemijskih pojmov / Triple Nature of Chemical Concepts
 • Napačna razumevanja kemijskih pojmov / Chemical Concepts Misconceptions
 • Vrednotenje kemijskega znanja / Chemical Knowledge Assessment

Predmeti na 1. stopnji / Courses (First Cycle):

  • Kemija I / Chemistry I
  • Kemija II / Chemistry II
  • Kemija materialov / Chemistry of Materials
  • Vrednotenje znanja / The Assessment of Knowledge
  • Eksperimentalno delo I /  Experimental Work I
  • Eksperimentalno delo II / Experimental Work II
  • Fiziologija prehrane / The Physiology of Nutrition

  Predmeti na 2. stopnji / Courses (Second Cycle):

  • Trojna narava kemijskih pojmov / The Triple Nature of Chemistry Concepts
  • Didaktika kemije za srednje šole I / Methodology of teaching chemistry for secondary schools I
  • Temelji naravoslovja / Fundamentals of Natural Sciences

  Projekti / Projects:

   • Naravoslovno matematična pismenost, opolnomočenje, tehnologija in interaktivnost (Operativni program Univerze v Ljubljani za izvajanje evropske kohezijske politike)
   • Učiteljeva refleksija o raziskovalnem učenju in izobraževanju z naravoslovjem / Professional Reflection Oriented Focus on Inquiry Based Learning and Education though Science (PROFILES)
   • Temelji raziskovani projekt/ Basic reseach projekt: J5-6814
    Pojasnjevanje učinkovitosti reševanja problemov s področja trojne narave predstavitev naravoslovnih pojmov / Explaining Effective and Efficient Problem Solving of the Triplet Relationship in Science Concepts Representations
   • Pojasnjevanje uspešnosti reševanja kemijskih nalog na submikro ravni ter preučevanje kompetentnosti bodočih učiteljev kemije za njihovo poučevanje
   • IKT v pedagoških študijskih programih Univerze v Ljubljani (Okvir javnega razpisa MIZŠ, v katerem sodeluje skupina visokošolskih učiteljev in sodelavcev iz 9 članic UL)

    

    

   www.pef.uni-lj.si uporablja piškotke. Več informacij Zapri